Ý nghĩa lịch sử ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 | TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam mà còn đối với cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Những năm qua, khoa học và công nghệ tiên tiến ( KH&CN ) không chỉ chứng minh và khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong những nghành nghề dịch vụ công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp Đổi mới và tăng trưởng. Những thành tựu KH&CN ngày càng được chăm sóc, điều tra và nghiên cứu, ứng dụng, thông dụng và vận dụng sâu rộng trong thực tiễn, ảnh hưởng tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, góp thêm phần cải tổ chất lượng đời sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống, con người Nước Ta .

Vào ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam).Trong bài phát biểu của mình, Người đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển KH&CN ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức KH&CN Việt Nam. Người khẳng định:“Chúng ta đều biết rằng trình độ KH&KT của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó…Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi…Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết KH&KT của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”.

Mọi Người Cũng Xem   Lịch âm 23/3, xem âm lịch hôm nay Thứ Tư ngày 23/3/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 23/3/2022

Bạn đang đọc: Ý nghĩa lịch sử ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 | TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

Lời căn dặn ngắn gọn, súc tích của quản trị Hồ Chí Minh trải qua 57 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, biểu lộ tầm nhìn kế hoạch sâu rộng, tư tưởng lớn của Người so với khuynh hướng tăng trưởng vĩnh viễn của nền KH&CN nước nhà .

Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội trên khắp mọi miền đất nước và hội nhập với những nền KH&CN tiên tiến trên thế giới.

KH&CN không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Những thành tựu KH&CN ngày càng được chăm sóc, nghiên cứu và điều tra, ứng dụng, phổ cập và vận dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, góp thêm phần cải tổ chất lượng đời sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống, con người Nước Ta . Để nêu cao niềm tin, nghĩa vụ và trách nhiệm của hội đồng xã hội so với sự nghiệp KH&CN, tôn vinh quy trình lao động, phát minh sáng tạo, góp sức của đội ngũ tri thức KH&CN Nước Ta, ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã trải qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày KH&CN Nước Ta ( lao lý tại Điều 7, Luật KH&CN sửa đổi được Quốc hội trải qua năm 2013 – Luật số 29/2013 / QH13 ). Ngày KH&CN Nước Ta là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, trình làng những hiệu quả nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến, thôi thúc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Nước Ta, niềm tin đam mê lao động phát minh sáng tạo trong những những tầng lớp nhân dân, đặc biệt quan trọng là thế hệ trẻ Nước Ta trong công cuộc kiến thiết xây dựng và tăng trưởng quốc gia .
Mọi Người Cũng Xem   Ngày cá tháng Tư bắt nguồn từ đâu?

Nguồn: internet

Related Posts

About The Author

Add Comment