Ý nghĩa “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” | VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn do Đảng ta phát động và thực sự đã đi vào đời sống xã hội của nhân dân ta như một tất yếu mà thật bình dị và thật sâu sắc, phong phú. Nói về đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh không những mỗi người chúng ta cảm nhận được đầy đủ truyền thống văn hóa và nhân văn của dân tộc Việt Nam nói chung, mà còn là sự khẳng định xu thế phát triển của một xã hội văn minh và tiến bộ. Xây dựng một xã hội tốt đẹp phải được đặt trên một nền tảng gia đình vững chắc trong xã hội, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Theo lời Bác, ngày 28 tháng 6 năm 2000 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phát hành Chỉ thị số 55 – CT / TW về tăng cường sự chỉ huy của những cấy uỷ Đảng cơ sở so với công tác làm việc bảo vệ, chăm nom và giáo dục trẻ nhỏ. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng nhà nước đã ban hành Quyết định số 72/2001 / QĐ-TTg về ngày Gia đình Nước Ta, Quyết định nêu rõ : lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Nước Ta, nhằm mục đích tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy của những ngành, những cấp, những đoàn thể và tổ chức triển khai xã hội cùng toàn thể những mái ấm gia đình tiếp tục chăm sóc thiết kế xây dựng mái ấm gia đình no ấm, bình đẳng, văn minh, niềm hạnh phúc, tăng nhanh công tác làm việc bảo vệ, chăm nom và giáo dục trẻ nhỏ góp thêm phần kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .
Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi dùy trì nòi giống và là thiên nhiên và môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc bản địa ta, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực khỏe mạnh ship hàng sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Mọi Người Cũng Xem   Ngày Thọ Tử là ngày gì? Danh sách ngày thọ tử năm 2022

Gia đình còn gắn liền với hàng xóm, cơ quan, gắn kết với nhà trường và xã hội sẽ tạo nên một nền tảng giáo dục vững chắc nhất và phát triển con người một cách toàn diện. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Không khí vui vẻ, đầm ấm, yêu thương và tích cực học tập, rèn luyện, hăng say lao động sản xuất khiến mọi thành viên trong gia đình đều cảm thấy hạnh phúc.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế –  xã hội của đất nước ta.

Mọi Người Cũng Xem   Ý Nghĩa Các Ngày Ưu Tiên Là Gì, Ý Nghĩa Các Ngày Trong Hồ Sơ Bảo Lãnh

Xem thêm: Thất tịch là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Thất tịch

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia, để kiến thiết xây dựng quốc gia Nước Ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chủ trương lớn để tăng trưởng sự nghiệp mái ấm gia đình. Các cấp uỷ Đảng và chính quyền sở tại đã dữ thế chủ động thanh tra rà soát, nhìn nhận tình hình công tác làm việc quản trị nhà nước về mái ấm gia đình tại địa phương, xác lập công tác làm việc mái ấm gia đình là một nội dung quan trọng, là trách nhiệm tiếp tục khi thiết kế xây dựng và tiến hành triển khai những kế hoạch, chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội hàng năm của mỗi địa phương. Nhằm chỉ huy thực thi có hiệu suất cao việc xoá bỏ những hủ tục, tập quán lỗi thời trong hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình ; phòng chống những tệ nạn xã hội, đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; đấu tranh chống lối sống thực dụng, vị kỷ, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc bản địa ; chú trọng và bảo vệ tốt nhất quyền con người, tăng cường công tác làm việc chăm nom và giáo dục trẻ nhỏ, nhất là trẻ em gái, trẻ nhỏ có thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả. Nhà nước và xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ sự không thay đổi và tăng trưởng của mái ấm gia đình. Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chăm sóc thiết kế xây dựng mái ấm gia đình văn hoá và hoạt động nhân dân kiến thiết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, thiết kế xây dựng cơ quan văn hóa ; gắn việc kiến thiết xây dựng mái ấm gia đình với sự bình đẳng giới, chăm sóc đặc biệt quan trọng tới phụ nữ và trẻ nhỏ .

Mọi Người Cũng Xem   Lịch Âm Ngày 19 Tháng 12 Năm 2021 - Lịch Vạn Niên Hôm Nay 19/12/2021

Gia đình không những là nơi sản xuất ra của cải vật chất nuôi sống các thành viên trong gia đình và xã hội, mà còn là nơi duy trì nòi giống – sản sinh ra con người, tái sản xuất – sức lao động; là tổ ấm đầu tiên nuôi dưỡng, hình thành nhân cách con người. Gia đình không chỉ là mối quan tâm của mỗi người, của những nhà nghiên cứu xã hội học, mà còn là sự quan tâm của cả một thiết chế xã hội được thể hiện qua nhận thức và hành động của Đảng, của Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, ngày nay gia đình không còn là vấn đề cá biệt, riêng lẻ nữa, mà đã trở thành vấn đề chung của mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Để tôn vinh “ Ngày mái ấm gia đình Nước Ta 28/6 ”, mỗi người tất cả chúng ta hãy tổ chức triển khai sum vầy mái ấm gia đình, tổ chức triển khai liên hoan gặp mặt những thành viên trong mái ấm gia đình và chăm sóc kết nối với hàng xóm, cơ quan, nhà trường và xã hội ; trong đó có sự vào cuộc chung sức của những đoàn thể chính trị xã hội ; nhằm mục đích ôn lại truyền thống cuội nguồn nề nếp gia phong, truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc bản địa là điều rất là thiết yếu và thật sự có ý nghĩa thiết thực, gắn chặt tình cảm những thành viên với nhau để “ Ngày mái ấm gia đình Nước Ta 28/6 ” hàng năm đi vào đời sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao quý, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi mái ấm gia đình Nước Ta .

Hoàng Đức Trình

Source: https://hoasenhomes.vn
Category: Ngày gì

Related Posts

About The Author

Add Comment