Các dạng bài tập Khoảng cách chọn lọc, có lời giải – Toán lớp 11

Các dạng bài tập Khoảng cách chọn lọc, có lời giải

Các dạng bài tập Khoảng cách chọn lọc, có lời giải

Phần Khoảng cách Toán lớp 11 với các dạng bài tập chọn lọc có trong Đề thi THPT Quốc gia và trên 100 bài tập trắc nghiệm chọn lọc, có lời giải. Vào Xem chi tiết để theo dõi các dạng bài Khoảng cách hay nhất tương ứng.

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

A. Phương pháp giải

– Để tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ ta cần xác lập được hình chiếu H của điểm M trên đường thẳng Δ. Khi đó MH chính là khoảng cách từ M đến đường thẳng. Điểm H thường được dựng theo hai cách sau :

   + Trong mp(M; Δ) vẽ MH vuông góc Δ ⇒ d(M; Δ) = MH

+ Dựng mặt phẳng ( α ) qua M và vuông góc với Δ tại H ⇒ d ( M ; Δ ) = MH .
– Hai công thức sau thường được dùng để tính MH :

   + Tam giác AMB vuông tại M và có đường cao AH thì Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11

   + MH là đường cao của tam giác MAB thì Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho hình chóp tam giác S.ABC với SA vuông góc với (ABC) và SA = 3a. Diện tích tam giác ABC bằng 2a2; BC = a. Khoảng cách từ S đến BC bằng bao nhiêu?

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Khóa Màn Hình Laptop Win 7 và Win 10 [2020]

A. 2 a B. 4 a C. 3 a D. 5 a

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11
+ Kẻ AH vuông góc với BC
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11
Ta có : SA ⊥ ( ABC ) ⇒ SA ⊥ BC
Lại có : AH ⊥ BC nên BC ⊥ ( SAH )
⇒ SH ⊥ BC và khoảng cách từ S đến BC chính là SH
+ Ta có tam giác vuông SAH vuông tại A nên ta có
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11
Chọn D

Ví dụ 2: Cho hình chóp ABCD có cạnh AC ⊥ (BCD) và BCD là tam giác đều cạnh bằng a. Biết AC = a√2 và M là trung điểm của BD. Khoảng cách từ C đến đường thẳng AM bằng

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11
+ Do tam giác BCD đều cạnh a nên đường trung tuyến CM đồng thời là đường cao và MC = a √ 3/2
+ Ta có : AC ⊥ ( BCD ) ⇒ AC ⊥ CM
Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AM

Ta có: Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11

Chọn đáp án C

Ví dụ 3: Cho tứ diện SABC trong đó SA; SB; SC vuông góc với nhau từng đôi một và SA = 3a; SB = a; SC = 2a. Khoảng cách từ A đến đường thẳng BC bằng:

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11
Chọn đáp án B
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11
Xét trong tam giác SBC vuông tại S có SH là đường cao ta có :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11
+ Ta dễ chứng tỏ được AB ⊥ ( SBC ) ⊃ SH ⇒ AS ⊥ SH
⇒ tam giác SAH vuông tại S .
Áp dụng định lsi Pytago trong tam giác ASH vuông tại S ta có :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cực hay - Toán lớp 11
Chọn B

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

A. Phương pháp giải

Để tính được khoảng từ điểm A đến mặt phẳng ( α ) thì điều quan trọng nhất là ta phải xác lập được hình chiếu của điểm A trên ( α )
Cho trước SA ⊥ Δ ; trong đó S ∈ ( α ) và Δ ⊂ ( α )
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Bước 1 : Dựng AK ⊥ Δ ⇒ Δ ⊥ ( SAK ) ⇒ ( α ) ⊥ ( SAK ) và ( α ) ∩ ( SAK ) = SK
Bước 2 : Dựng AP ⊥ SK ⇒ AP ⊥ ( α ) ⇒ d ( A, ( α ) ) = AP

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong mặt phẳng (P) cho tam giác đều ABC cạnh a. Trên tia Ax vuông góc với mặt phẳng (P) lấy điểm S sao cho SA = a. Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng

Mọi Người Cũng Xem   Cách đấu Motor 3 pha thành 1 pha - Thế giới điện cơ

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
– Gọi M là trung điểm của BC, H là hình chiếu vuông góc của A trên SM
– Ta có BC ⊥ AM ( trong tam giác đều đường trung tuyến đồng thời là đường cao ). Và BC ⊥ SA ( vì SA vuông góc với ( ABC ) ). Nên BC ⊥ ( SAM ) ⇒ BC ⊥ AH
Mà AH ⊥ SM, do đó AH ⊥ ( SBC )
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn đáp án C

Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật. Biết AD = 2a; SA = a. Khoảng cách từ A đến (SCD) bằng:

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

SA ⊥ (ABCD) nên SA ⊥ CD, AD ⊥ CD

Suy ra ( SAD ) ⊥ CD
Trong ( SAD ) kẻ AH vuông góc SD tại H
Khi đó AH ⊥ ( SCD )
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn đáp án C

Ví dụ 3: Hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a cạnh bên bằng 2a. Khoảng cách từ S đến (ABC) bằng :

A. 2 a B. a √ 3 C. a D. a √ 5

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
+ Gọi O là trọng tâm tam giác ABC.Do tam giác ABC đều nên O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
+ Ta có : SA = SB = SC và OA = OB = OC nên SO là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Do đó SO ⊥ ( ABC )
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn đáp án C

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

A. Phương pháp giải

Cho đường thẳng d / / ( P ) ; để tính khoảng cách giữa d và ( P ) ta triển khai các bước :
+ Bước 1 : Chọn một điểm A trên d, sao cho khoảng cách từ A đến ( P ) hoàn toàn có thể được xác lập dễ nhất .
+ Bước 2 : Kết luận : d ( d ; ( P ) ) = d ( A ; ( P ) ) .

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho hình chóp S. ABCD có SA ⊥ (ABCD), đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B; AB = a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tính khoảng cách giữa đường thẳng IJ và (SAD)

Mọi Người Cũng Xem   Cách kết nối điện thoại Android với máy tính dễ thực hiện

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Chọn C
Ta có : I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD nên IJ là đường trung bình của hình thang ABCD
Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Ví dụ 2: Cho hình thang vuông ABCD vuông ở A và D; AD = 2a. Trên đường thẳng vuông góc tại D với (ABCD) lấy điểm S với SD = a√2. Tính khỏang cách giữa đường thẳng CD và (SAB).

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Chọn A
Vì DC / / AB nên DC / / ( SAB )
⇒ d ( DC ; ( SAB ) ) = d ( D ; ( SAB ) )
Kẻ DH ⊥ SA
Do AB ⊥ AD và AB ⊥ SA nên AB ⊥ ( SAD )
⇒ DH ⊥ AB lại có DH ⊥ SA
⇒ DH ⊥ ( SAB )
Nên d ( CD ; ( SAB ) ) = DH .
Trong tam giác vuông SAD ta có :
Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Ví dụ 3: Cho hình chóp O.ABC có đường cao OH = 2a/√3. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Khoảng cách giữa đường thẳng MN và (ABC) bằng:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
Chọn D
Vì M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB nên
MN / / AB
⇒ MN / / ( ABC )
Khi đó, ta có :
Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song cực hay - Toán lớp 11
( vì M là trung điểm của OA ) .
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Related Posts

About The Author

Add Comment