Phân biệt mệnh cung sinh và mệnh cung phi để lựa chọn đá phong thủy phù hợp?

NĂM SINH TUỔI NGŨ HÀNH CUNG PHI NAM CUNG PHI NỮ 1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ

Lương Thượng Chi Thử_Chuột trên xà

Tốn Mộc Khôn Thổ 1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ
Lộ Đồ Chi Ngưu_Trâu trên đường Chấn Mộc Chấn Mộc 1962 Nhâm Dần

Kim Bạch Kim
Quá Lâm Chi Hổ_Hổ qua rừng Khôn Thổ Tốn Mộc 1963 Quý Mão Kim Bạch Kim
Quá Lâm Chi Thố_Thỏ qua rừng Khảm Thuỷ Khôn Thổ 1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa
Phục Đầm Chi Lâm_Rồng ẩn ở đầm Ly Hoả Càn Kim 1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa
Xuất Huyệt Chi Xà_Rắn rời hang Cấn Thổ Đoài Kim 1966 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy
Hành Lộ Chi Mã_Ngựa chạy trên đường Đoài Kim Cấn Thổ 1967 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy
Thất Quần Chi Dương_Dê lạc đàn Càn Kim Ly Hoả 1968 Mậu Thân Đại Trạch Thổ
Độc Lập Chi Hầu_Khỉ độc thân Khôn Thổ Khảm Thuỷ 1969 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ
Báo Hiệu Chi Kê_Gà gáy Tốn Mộc Khôn Thổ

1970

Canh Tuất

Thoa Xuyến Kim

Tự Quan Chi Cẩu_Chó nhà chùa

Chấn Mộc

Chấn Mộc

1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim
Khuyên Dưỡng Chi Trư_Lợn nuôi nhốt Khôn Thổ Tốn Mộc 1972 Nhâm Tý Tang Đố Mộc
Sơn Thượng Chi Thử_Chuột trên núi Khảm Thuỷ Khôn Thổ 1973 Quý Sửu Tang Đố Mộc
Lan Ngoại Chi Ngưu_Trâu ngoài chuồng
Mọi Người Cũng Xem   Tỳ hưu hợp tuổi nào? Và những lưu ý khi sử dụng
Ly Hoả Càn Kim 1974 Giáp Dần Đại Khe Thủy
Lập Định Chi Hổ_Hổ tự lập Cấn Thổ Đoài Kim 1975 Ất Mão Đại Khe Thủy
Đắc Đạo Chi Thố_Thỏ đắc đạo Đoài Kim Cấn Thổ 1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ
Thiên Thượng Chi Long_Rồng trên trời Càn Kim Ly Hoả 1977 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ
Đầm Nội Chi Xà_Rắn trong đầm Khôn Thổ Khảm Thuỷ 1978 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa
Cứu Nội Chi Mã_Ngựa trong chuồng Tốn Mộc Khôn Thổ 1979 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa
Thảo Dã Chi Dương_Dê đồng cỏ Chấn Mộc Chấn Mộc

1980

Canh Thân

Thạch Lựu Mộc

Thực Quả Chi Hầu_Khỉ ăn hoa quả

Khôn Thổ

Tốn Mộc

1981 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc
Long Tàng Chi Kê_Gà trong lồng Khảm Thuỷ Khôn Thổ 1982 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy
Cố Gia Chi Khuyển_Chó về nhà Ly Hoả Càn Kim 1983 Quý Hợi Đại Hải Thủy
Lâm Hạ Chi Trư_Lợn trong rừng Cấn Thổ Đoài Kim 1984 Giáp Tý Hải Trung Kim
Ốc Thượng Chi Thử_Chuột ở nóc nhà Đoài Kim Cấn Thổ 1985 Ất Sửu Hải Trung Kim
Hải Nội Chi Ngưu_Trâu trong biển Càn Kim Ly Hoả 1986 Bính Dần Lư Trung Hỏa
Sơn Lâm Chi Hổ_Hổ trong rừng Khôn Thổ Khảm Thuỷ 1987 Đinh Mão Lư Trung Hỏa
Vọng Nguyệt Chi Thố_Thỏ ngắm trăng Tốn Mộc Khôn Thổ 1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc
Thanh Ôn Chi Long_Rồng trong sáng, ôn hoà Chấn Mộc Chấn Mộc 1989 Kỷ Tỵ
Mọi Người Cũng Xem   Cách chọn sim hợp mệnh Thủy rước tài lộc, hút may mắn

Đại Lâm Mộc

Phúc Khí Chi Xà_Rắn có phúc Khôn Thổ Tốn Mộc

1990

Canh Ngọ

Lộ Bàng Thổ

Thất Lý Chi Mã_Ngựa trong nhà

Khảm Thuỷ

Cấn Thổ

1991 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ
Đắc Lộc Chi Dương_Dê có lộc Ly Hoả Càn Kim 1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim
Thanh Tú Chi Hầu_Khỉ thanh tú Cấn Thổ Đoài Kim 1993 Quý Dậu Kiếm Phong Kim
Lâu Túc Kê_Gà nhà gác Đoài Kim Cấn Thổ 1994 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa
Thủ Thân Chi Cẩu_Chó giữ mình Càn Kim Ly Hoả 1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa
Quá Vãng Chi Trư_Lợn hay đi Khôn Thổ Khảm Thuỷ 1996 Bính Tý Giảm Hạ Thủy
Điền Nội Chi Thử_Chuột trong ruộng Tốn Mộc Khôn Thổ 1997 Đinh Sửu Giảm Hạ Thủy
Hồ Nội Chi Ngưu_Trâu trong hồ nước Chấn Mộc Chấn Mộc 1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ
Quá Sơn Chi Hổ_Hổ qua rừng Khôn Thổ Tốn Mộc 1999 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ
Sơn Lâm Chi Thố_Thỏ ở rừng Khảm Thuỷ Cấn Thổ

2000

Canh Thìn

Bạch Lạp Kim

Thứ Tính Chi Long_Rồng khoan dung

Ly Hoả

Càn Kim

2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim
Đông Tàng Chi Xà_Rắn ngủ đông Cấn Thổ Đoài Kim 2002 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc
Quân Trung Chi Mã_Ngựa chiến Đoài Kim Cấn Thổ 2003 Quý Mùi Dương Liễu Mộc
Quần Nội Chi Dương_Dê trong đàn Càn Kim Ly Hoả
Mọi Người Cũng Xem   Vòng tay đá phong thủy cho người mệnh thổ - Vòng Đá Phong Thủy 5A
2004 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy
Quá Thụ Chi Hầu_Khỉ leo cây Khôn Thổ Khảm Thuỷ 2005 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy
Xướng Ngọ Chi Kê_Gà gáy trưa Tốn Mộc Khôn Thổ 2006 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ
Tự Miên Chi Cẩu_Chó đang ngủ Chấn Mộc Chấn Mộc 2007 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ
Quá Sơn Chi Trư_Lợn qua núi Khôn Thổ Tốn Mộc 2008 Mậu Tý Thích Lịch Hỏa
Thương Nội Chi Thư_Chuột trong kho Khảm Thuỷ Cấn Thổ 2009 Kỷ Sửu Thích Lịch Hỏa
Lâm Nội Chi Ngưu_Trâu trong chuồng Ly Hoả Càn Kim

2010

Canh Dần

Tùng Bách Mộc

Xuất Sơn Chi Hổ_Hổ xuống núi

Cấn Thổ

Đoài Kim

2011 Tân Mão Tùng Bách Mộc
Ẩn Huyệt Chi Thố_Thỏ Đoài Kim Cấn Thổ 2012 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy
Hành Vũ Chi Long_Rồng phun mưa Càn Kim Ly Hoả 2013 Quý Tỵ Trường Lưu Thủy
Thảo Trung Chi Xà_Rắn trong cỏ Khôn Thổ Khảm Thuỷ năm trước Giáp Ngọ Sa Trung Kim
Vân Trung Chi Mã_Ngựa trong mây Tốn Mộc Khôn Thổ năm ngoái Ất Mùi Sa Trung Kim
Kính Trọng Chi Dương_Dê được quý mến Chấn Mộc Chấn Mộc năm nay Bính Thân Sơn Hạ Hỏa
Sơn Thượng Chi Hầu_Khỉ trên núi Khôn Thổ Tốn Mộc 2017 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa
Độc Lập Chi Kê_Gà độc thân Khảm Thuỷ Cấn Thổ

2018

Mậu Tuất

Bình Địa Mộc

Tiến Sơn Chi Cẩu_Chó vào núi

Ly Hoả

Càn Kim

Related Posts

About The Author

Add Comment