Tổng hợp các tính từ chỉ tính cách trong tiếng Anh đầy đủ nhất – Tiếng Anh Free

 • He is very aggressive at his school (Anh ta rất hung hăng ở trường)

 • My wife is a gentle person so I love her so much (Vợ tôi là một người dịu dàng vì thế tôi yêu cô ấy rất nhiều)

Hai mẫu câu trên đã sử dụng các tính từ chỉ tính cách để miêu tả hay nói về một ai đó. “Aggressive (hung hăng, xông xáo), Gentle (nhẹ nhàng, dịu dàng), Kind (tốt bụng, hiền lành),… đây là các tính từ chỉ tính cách trong tiếng Anh vô cùng cơ bản mà có thể ai cũng biết. Vậy còn những tính từ khác như “chung thủy, hào phóng, kiên nhẫn” thì trong tiếng Anh sẽ là gì nhỉ? Cùng Tiếng Anh Free tìm hiểu những từ chỉ tính cách con người một cách đầy đủ nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm: Tính từ trong tiếng Anh

Các tính từ chỉ tính cách trong tiếng Anh tích cực

Có thể thấy khi miêu tả về một ai đó hoặc thậm chí còn tự trình làng bản thân, mọi người thường thì sẽ sử dụng nhiều tính từ miêu tả tính cách theo hướng tích cực. Cùng tìm hiểu thêm các tính từ chỉ tính cách trong tiếng Anh phổ cập mang khuynh hướng tích cực mà chúng mình đã tổng hợp nhé .

các tính từ chỉ tính cách

Các tính từ chỉ tính cách

 1. Ambitious /æmˈbɪʃəs/: Có nhiều tham vọng

 2. Brave /breɪv/: Anh hùng

 3. Careful /ˈkeəfʊl/: Cẩn thận

 4. Cautious /ˈkɔːʃəs/: Thận trọng

 5. Cheerful /ˈʧɪəfʊl/: Vui vẻ

 6. Clever /ˈklɛvə/: Khéo léo

 7. Competitive /kəmˈpɛtɪtɪv/: Cạnh tranh, đua tranh

 8. Confident /ˈkɒnfɪdənt/: Tự tin

 9. Creative /kri(ː)ˈeɪtɪv/: Sáng tạo

 10. Dependable /dɪˈpɛndəbl/: Đáng tin cậy

 11. Easy going /ˈiːzi ˈgəʊɪŋ/: Dễ gần

 12. Enthusiastic /ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk/: Hăng hái, nhiệt tình

 13. Exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/: Thú vị

 14. Extroverted /ˈɛkstrəʊˌvɜːtɪd/: Hướng ngoại

 15. Faithful /ˈfeɪθfʊl/: Chung thủy

 16. Friendly /ˈfrɛndli/: Thân thiện

 17. Funny /ˈfʌni/: Vui vẻ

 18. Generous /ˈʤɛnərəs/: Hào phóng

 19. Gentle /ˈʤɛntl/: Nhẹ nhàng

 20. Hardworking /ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ/: Chăm chỉ

 21. Honest /ˈɒnɪst/: Trung thực

 22. Humorous /ˈhjuːmərəs/: Hài hước

 23. Imaginative /ɪˈmæʤɪnətɪv/: Giàu trí tưởng tượng

 24. Introverted ˌ/ɪntrəʊˈvɜːtɪd/: Hướng nội

 25. Kind /kaɪnd/: Tốt bụng

 26. Loyal /ˈlɔɪəl/: Trung thành

 27. Observant /əbˈzɜːvənt/: Tinh ý

 28. Open-minded /ˈəʊpən-ˈmaɪndɪd/: Khoáng đạt

 29. Optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/: Lạc quan

 30. Outgoing /aʊtˈgəʊɪŋ/: Cởi mở

 31. Patient /ˈpeɪʃənt/: Kiên nhẫn

 32. Polite /pəˈlaɪt/: Lịch sự

 33. Quiet /ˈkwaɪət/: Ít nói

 34. Rational /ˈræʃənl/: Có chừng mực, có lý trí

 35. Serious /ˈsɪərɪəs/: Nghiêm túc

 36. Sincere /sɪnˈsɪə/: Thành thật

 37. Smart = intelligent /smɑːt = ɪnˈtɛlɪʤənt/: Thông minh

 38. Sociable /ˈsəʊʃəbl/: Hòa đồng

 39. Soft /sɒft/: Dịu dàng

 40. Tactful /ˈtæktfʊl/: Lịch thiệp

 41. Talented /ˈtæləntɪd/: Tài năng, có tài

 42. Talkative /ˈtɔːkətɪv/: Hoạt ngôn

 43. Understanding /ˌʌndəˈstændɪŋ/: Hiểu biết

 44. Wise /waɪz/: Thông thái uyên bác

Mọi Người Cũng Xem   Đây là 3 cách siêu hay để tắt máy tính bằng bàn phím trên Windows 10

Xem thêm: Tính từ ngắn và tính từ dài

Các tính từ chỉ tính cách trong tiếng Anh xấu đi

Bên cạnh các tính từ chỉ tính cách tiếng Anh tích cực ở trên thì ngược lại tất cả chúng ta còn có những từ chỉ tính cách con người bộc lộ sự xấu đi. Để làm đa dạng và phong phú và phong phú hơn cho bộ từ vựng cũng như ứng dụng vào trong các cuộc hội thoại tiếp xúc hàng ngày thì cùng chúng mình tò mò từ chỉ tính cách tiếng Anh xấu đi sau đây nhé .

những từ chỉ tính cách con người

Những từ chỉ tính cách con người

 1. Aggressive /əˈgrɛsɪv/: Hung hăng, xông xáo

 2. Aggressive /əˈgrɛsɪv/: Xấu bụng

 3. Bad-tempered /ˈbædˈtɛmpəd/: Nóng tính

 4. Boast /bəʊst/: Khoe khoang

 5. Boring /ˈbɔːrɪŋ/: Buồn chán

 6. Careless /ˈkeəlɪs/: Bất cẩn, cẩu thả

 7. Cold /kəʊld/: Lạnh lùng

 8. Crazy /ˈkreɪzi/: Điên khùng

 9. Cruel /krʊəl/: Độc ác

 10. Gruff /grʌf/: Thô lỗ cục cằn

 11. Haughty /ˈhɔːti/: Kiêu căng

 12. Hot-temper /hɒt-ˈtɛmpə/: Nóng tính

 13. Impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/: Bất lịch sự

 14. Insolent /ˈɪnsələnt/: Láo xược

 15. Lazy /ˈleɪzi/: Lười biếng

 16. Mad /mæd/: Điên, khùng

 17. Mean /miːn/: Keo kiệt

 18. Pessimistic /ˌpɛsɪˈmɪstɪk/: Bi quan

 19. Reckless /ˈrɛklɪs/: Hấp tấp

 20. Selfish /ˈsɛlfɪʃ/: Ích kỷ

 21. Shy /ʃaɪ/: Nhút nhát

 22. Strict /strɪkt/: Nghiêm khắc

 23. Stubborn /ˈstʌbən/: Bướng bỉnh

 24. Stupid /ˈstjuːpɪd/: Ngu ngốc

 25. Unkind /ʌnˈkaɪnd/: Xấu bụng, không tốt

 26. Unpleasant /ʌnˈplɛznt/: Khó chịu

Xem thêm: Tính từ ghép

Đoạn văn miêu tả con người sử dụng các tính từ chỉ tính cách trong tiếng A

nh

Có rất nhiều cách để bạn hoàn toàn có thể rèn luyện và ghi nhớ các tính từ chỉ tích cách tiếng Anh thuận tiện cũng như hiệu suất cao. Bên cạnh việc học các từ đơn lẻ, bạn hãy cố gắng nỗ lực phối hợp chúng để viết các đoạn văn khác nhau. Cách sử dụng, thực hành thực tế ngay trong văn viết sẽ giúp bạn ghi nhớ từ vô cùng hiệu suất cao, đặc biệt quan trọng trong từng ngữ cảnh khác nhau .

các tính từ chỉ tính cách tiếng Anh

Các tính từ chỉ tính cách tiếng Anh
Hãy tìm hiểu thêm đoạn văn mẫu miêu tả một người bạn có dùng các tính từ chỉ tính cách trong tiếng Anh sau đây :

I and Linh are best friends, we’ve been playing together since we were kids. He’s good-looking person with black short hair and blue eyes. Linh is definitely a humorous person who always wants to make me smile whenever i don’t. Not only that, He is also intelligent. He always gives me useful advices. Besides being a kind boy, Linh is extrovert too. He is fond of talking with me as well as his friends everyday.

Bản dịch:

Tôi và Linh là đôi bạn thân của nhau, chúng tôi chơi cùng nhau từ khi chúng tôi là đứa trẻ. Cậu ta là một người đẹp trai, ưa nhìn cùng với mái tóc đen ngắn và đôi mắt màu xanh dương. Linh thực sự là một người vui tính, cậu ta luôn luôn làm cho tôi phải cười mỗi khi tôi không cười. Không chỉ vậy, cậu ta còn mưu trí. Cậu ta luôn đưa đến cho tôi những lời khuyên hữu dụng. Bên cạnh đó Linh cũng là một chàng trai tốt bụng, hướng ngoại nữa. Cậu ta thích chuyện trò với tôi và bạn hữu của cậu ta mỗi ngày .

Bài viết trên đây đã tổng hợp toàn bộ kiến thức về các tính từ chỉ tính cách trong tiếng Anh. Hy vọng rằng với bài viết này chúng mình đã giúp bạn hiểu hơn về những tính từ chỉ tính cách tiếng Anh cũng như cách sử dụng của chúng. Đừng quên ôn tập thêm các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh để nắm vững kiến thức chuyên mục ngữ pháp tiếng Anh bạn nhé.

Chúc các bạn học tập tốt và sớm thành công!

Related Posts

About The Author

Add Comment