PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG THỨC MA TRẬN TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS – BITEXEDU

Trong loạt bài viết này ad đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để hoàn toàn có thể làm quen với phương pháp Matrix. Từ đó ứng dụng nó để xử lý những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn thuần đến phức tạp. Ngoài ra, loạt bài viết này còn ứng dụng phương pháp ma trận để xử lý 1 số ít bài toán trắc nghiệm ở chương trình trung học phổ thông. Nội dung phần 1 này sẽ nói về những hướng dẫn cơ bản nhất của phương pháp ma trận trên máy tính Casio fx-570VN plus .

Trong loạt bài viết này ad đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để có thể làm quen với phương thức ma trận (Matrix). Từ đó ứng dụng nó để giải quyết những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn giản đến phức tạp. Nội dung phần 1 này sẽ nói về phương thức ma trận trên máy tính Casio fx-570VN plus.

I. Tổng quan về phương thức ma trận trên CASIO fx-570VN Plus

Matrix là một phương pháp trong máy tính Casio mà trong đó, người ta hoàn toàn có thể đo lường và thống kê được các phép tính toán trên ma trận .

Để thực hiện tính toán ma trận trên máy tính, trước hết ta gán dữ liệu cho các biến đặc biệt (MatA,MatB,MatC), và rồi dùng các biến này trong tính toán.

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn tăng tốc và tối ưu hóa Windows 7 từ A-Z - Laptop Lê Nghĩa

Bạn đang đọc: PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG THỨC MA TRẬN TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS – BITEXEDU

Vì 2 dòng máy tính có cấu trúc phím bấm cũng như hiệu năng khác nhau, để thuận tiện cho người đọc, tôi sẽ có hướng dẫn đơn cử cho từng máy tính :

1. Máy Casio fx-570VN plus

Để vô phương thức ma trận ta nhấn : w6

image001 6

Sau đó máy tính sẽ hỏi tên ma trận mà bạn muốn nhập, bấm 123 tùy thích ( ở đây tôi chọn 1 ) .

image002 6

Sau đó máy tính sẽ hỏi kích cỡ ma trận mà bạn muốn nhập, bấm từ 1 tới 6 tùy thuộc vào kích cỡ ma trận mà bạn muốn tính ( ở đây tôi chọn ma trận 3 × 3 1 ). Và khởi đầu nhập ma trận
Phím bấm : 1 = 2 = 2 = 2 = 1 = 2 = 2 = 2 = 1 =

image003 8

Tiếp đó ta bấm q4 để nhập thêm ma trận B và ma trận C với Dim hoặc xem lại với Data ( ở đây tôi nhập thêm ma trận B )

image004 7image005 7

Khi đã nhập xong các ma trận, ta bấm Cq4 ta được bảng sau

image006 8

Với bảng này :

  1. Dim là nhập lại ma trận.
  2. Data là xem lại ma trận.
  3. MatA là gọi ra ma trận A.
  4. MatB là gọi ra ma trận B.
  5. MatC là gọi ra ma trận C.
  6. MatAns là gọi ra ma trận đã tính toán trước đó.
  7. Det là tính định thức của ma trận.
  8. Trn là tính ma trận chuyển vị.

Tới đây, ta hoàn toàn có thể đo lường và thống kê các phép tính trên ma trận :

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Độ Dinh Dưỡng Của Kali, Độ Dinh Dưỡng Của Phân Bón (Phần 1)

i. Tính tổng của 2 ma trận A và B

Phím bấm : q43 + q44 =

image007 6image008 6

ii. Tính tích của 2 ma trận A và B

Phím bấm: q43Oq44=

image009 4image010 4

iii. Tính bình phương của ma trận A

Phím bấm : q43d =

image011 5image012 5

Ngoài ra, ta hoàn toàn có thể tính ma trận USD latex { { A } ^ { 6 } } $ bằng cách tích hợp như sau ( hoặc USD latex { { A } ^ { n } } $ tùy vào sức phát minh sáng tạo )
Phím bấm : ( q43d ) qd =

image017 2image018 3

iv. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A

Phím bấm : q43u =

image019 3image020 2

v. Tính định thức của ma trận A

Phím bấm : q47q43 =

image021

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về phương pháp ma trận trên dòng máy tính bỏ túi thông dụng nhất lúc bấy giờ là CASIO fx-570VN plus. Các có vướng mắc hay phản hồi hoặc góp ý về bài viết đừng ngại để lại phản hồi bên dưới. Thanks for attention .

Đón xem phần 2: Hướng dẫn cơ bản về phương thức ma trận trên máy tính Casio fx 580vnx

Từ khóa : Chia sẻ

About Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

Related Posts

About The Author

Add Comment