Cách bấm máy ma trận nghịch đảo 580VNX

how-yolo.net xin giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học sinh tài liệu: Cách tính định thức, ma trận nghịch đảo bằng máy tính Casio Fx-570ES.Bạn đang xem: Cách tính định thức cấp 4 bằng máy tính Với tài liệu này chúng tôi hi vọng rằng các bạn học sinh sẽ ngày càng học tập tốt hơn và đạt được thành tích cao trong các kì thi.

Đang xem : Cách tính định thức bằng máy tính 580Tham khảo một số ít máy tỉnh bỏ túi chất lượng lúc bấy giờ

Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio fx 500MS

Một số bẫy Casio học viên dễ mắc và cách khắc phục

Lưu ý: dấu > chỉ bước tiếp theo phải thực hiện.

1. Cách bấm ma trận trên máy tính casio fx-580vn

Nhấn Mode 6 ( Matrix ) > Chọn 1 ( matA ) > Chọn matrix có số dòng và cột tương ứng cần giám sát. Ví dụ : 1 ma trận 3 dòng 3 cột. Nhập hiệu quả vào bằng phím =, Sau khi nhập xong ma trận A, hoàn toàn có thể nhập thêm ma trận B bằng cách : Nhấn Shift 4 ( Matrix ) > 1 ( Dim ) > 2 ( MatB ) Lập lại tương tự như cho MatC .

Ví dụ:Cho ma trận:

Hướng dẫn cách bấm máy

Mọi Người Cũng Xem   Cách xác định mệnh quái

Bước 1: Nhấn phím MODE 6( chọn MATRIX)

Bước 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)

Bước 3: Nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3)

Bước 4: Nhập các hạng tử trong ma trận A vào máy tính.

2. Tính định thức

Thao tác như sau để tính định thức cho MatA : Shift 4 ( Matrix ) > 7 ( Det ) > Shift 4 ( Matrix ) > 3 ( MatA ) > =

Ví dụ: Tìm định thức của ma trận vuông

Hướng dẫn bấm máy

Bước 1: Nhấn phím MODE 6( chọn MATRIX)

Bước 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)

Bước 3: Nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử trong ma trận A vào máy tính. (như ví dụ 1)

Bước 4: Nhấn phím ACShift47 (chọn công thức det)

Bước 5:Nhấn phím Shift43 (chọn ma trận A)

3. Tìm ma trận nghịch đảo

Thao tác như sau để tìm ma trận nghịch đảo của MatA: Shift 4 (Matrix) > 3 (MatA) > x-1 (x-1: là phím nghịch đảo của máy tính)

Ví dụ:Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

Hướng dẫn bấm máy

Bước 1: Nhấn phím MODE 6( chọn MATRIX)

Bước 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)

Bước 3: Nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử trong ma trận A vào máy tính. (như ví dụ 1)

Bước 4: Nhấn phím Shift43 (chọn ma trận A)

Bước 5: Nhấn phím x-1 (tính ma trận nghịch đảo A-1)

Bước 6: Nhấn phím =

Mọi Người Cũng Xem   Cách xóa tài khoản Zalo trên máy tính đơn giản nhất

4. Cộng, trừ hai ma trận

Ví dụ: Cho hai ma trận

. Hãy tính các ma trận A + B ; A 2B

Hướng dẫn bấm máy

Bước 1: Nhấn phím MODE 6( chọn MATRIX)

Bước 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)

Bước 3: Nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử trong ma trận A vào máy tính. (như ví dụ 1)

Bước 4: Nhấn phím Shift4122 (nhập ma trận B kích thước 3 x 3)

Bước 5: Nhấn phím Shift43 (chọn ma trận A)

Bước 6: Nhấn phím + hoặc hoặc x

Bước 7: Nhấn phím Shift44 (chọn ma trận B)

Bước 8: Nhấn phím =

5. Giải phương trình: AX = B

Thao tác theo các bước bên trên để tính : MatA > x-1 > x > MatB để cho tác dụng của X .

Video liên quan

Related Posts

About The Author

Add Comment