Cách bấm máy tính hàm số f(x)

Hướng dẫn cách bấm máy tính nguyên hàm bằng Casio fx 580VNX và 570VN Plus nhanh nhất, giải quyết từ bài toán cơ bản đến nâng cao. Từ đó nâng cao được hiệu suất giải quyết các bài toán trắc nghiệm chương trình toán lớp 12.

Nội dung chính

 • Chỉnh máy tính để bấm máy tính nguyên hàm
 • Các bài toán cơ bản và ví dụ
 • Bài toán 1: Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)
 • Bài toán 2: Tìm 1 nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) biết F(x0) = M
 • Bài toán 3: Tính tích phân: (Trong các đáp án đều là số vô tỷ: dạng căn, số e, số π các bạn nên bấm máy ghi nhận lại các các kết quả trên)
 • Bài toán 4: Diện tích hình phẳng Thể tích khối tròn xoay:
 • Tài liệu cách bấm nguyên hàm bằng máy tính
 • Video liên quan

Bài học tương quan

 • Công thức nguyên hàm
 • Nguyên hàm từng phần
 • Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm

Chỉnh máy tính để bấm máy tính nguyên hàm

 • Sai số cực nhỏ 9 chữ số thập phân Bấm: Shift mod 9
 • Thông thường đơn vị rad Bấm: Shift mod 4
Mọi Người Cũng Xem   Máy Pos là gì? Hướng dẫn sử dụng và lưu ý trong thanh toán

Để mang đặc thù trực quan hơn thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đi thẳng vào một số ít ví dụ theo từng bài toán như sau :

Cách bấm máy tính nguyên hàm

Các bài toán cơ bản và ví dụ

Bài toán 1: Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)

Cú pháp bấm

Cú pháp: Cú pháp tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)

Trong đó :f ( A ) : gíá trị của f ( x ) tại x = A ( A là hằng số bất kể thuộc tập xác lập và A lấy giá trị bé 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; ; 1 ; 1,1 )Fi ( x ) : các tác dụng nguyên hàm .

Ví dụ vận dụng

Ví dụ 1: bằng

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn C

Bước 1:

Nhập:

Bước 2:

Gán x = A = 1 hoặc 0,1 ( bấm CALC A ) cho hiệu quả khác 0 ta loại ngay đáp án đó Loại AThay Fi ( x ) bởi đáp án B và gán A như trên ta nhận tác dụng khác 0 Loại BThay Fi ( x ) bởi đáp án C và gán A như trên ta nhận hiệu quả bằng 0 ; để chắc như đinh kiểm tra thêm vài giá trị của A như 0 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 Chọn C. ( Không nên gán x = A giá trị quá lớn máy sẽ chửi đấy )

Ví dụ 2: x.sinx.cosx dx bằng

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn A

Gán A = 0,1 Cho tác dụng bằng 0 kiểm tra vài giá trị khác như 0,2 ; 0,3 ; 0,5 ta nhận hiệu quả đều bằng 0 Chọn A .

Ví dụ 3: bằng.

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn B

Gán A = 0,1 nhận kết quả khác 0 loại đáp án A

Gán A = 0,1 nhận kết quả bằng 0 chọn đáp án B

Bài toán 2: Tìm 1 nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) biết F(x0) = M

Cú pháp bấm

Cú pháp tìm 1 nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) biết F(x0) = M

Ví dụ vận dụng

Ví dụ 1: Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số , biết

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn D

Gán A = 0,1; 1 đều nhận kết quả khác 0 loại đáp án A

Gán A = 0,1; 1 nhận kết quả bằng 0, kiểm tra thêm chọn đáp án D

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa
Ví dụ 2: Tìm 1 nguyên hàm F(x) của hàm số , thỏa

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn B

Gán A = 0; 0,1 nhận kết quả khác 0 loại đáp án A

Gán A = 0; 0,1; 2 nhận kết quả 0 chọn đáp án B

Bài toán 3: Tính tích phân: (Trong các đáp án đều là số vô tỷ: dạng căn, số e, số π các bạn nên bấm máy ghi nhận lại các các kết quả trên)

Cú pháp bấm

Cú pháp tính tích phân mà đáp án đều là các số vô tỉ

Ví dụ vận dụng

Ví dụ 1: bằng

A.

B.

C.

D.

⟶ Chọn D

Ví dụ 2: bằng

A.

B.

C.

D.

⟶ Chọn B

Ví dụ 3: bằng

A.

B.

C.

D.

⟶ Chọn C

Ví dụ 4:

A.

B.

C.

D.

⟶ Chọn A

Ví dụ 5:

A.

B.

C.

D.

⟶ Chọn A

Bài toán 4: Diện tích hình phẳng Thể tích khối tròn xoay:

Cú pháp bấm

Cú pháp dùng nguyên hàm tính diện tích hình phẳng, khối tròn xoay

Ví dụ vận dụng

Ví dụ 1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x2 2x và y = x là

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn B

Phương trình hoành độ giao điểm :f1 ( x ) f2 ( x ) = 0 x2 3 x = 0 x = 0 x = 3

Ví dụ 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = (e + 1) x và y = (1 + ex) x là

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn D

Phương trình hoành độ giao điểm :

f1 (x) f2 (x) = 0 x (ex e) = 0 x = 0 x = 1

Ví dụ 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = |x2 4x + 3| và y = x + 3 là

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn B

Phương trình hoành độ giao điểm :f1 ( x ) f2 ( x ) = 0 | x2 4 x + 3 | = x + 3 x = 0 x = 5

Ví dụ 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn C

Phương trình hoành độ giao điểm :

Mọi Người Cũng Xem   Từ 2020 áp dụng quy định mới về cách tính tầng tum, tầng lửng trong thiết kế, xây dựng

Ví dụ 5: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số và y = x2 là

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn C

Phương trình hoành độ giao điểm :

Ví dụ 6: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y2 = 2x + 1 và y = x là

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn A

và y = x 1 x = y + 1

Phương trình hoành độ giao điểm :

Ví dụ 7: Hình (H) giới hạn bởi các đường y = x2 2x; y = 0; x = 1; x = 2. Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi (H) xoay quanh trục Ox.

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn A

Ví dụ 17: Tính thể tích của khối tròn xoay khi (H) giới hạn bởi các đường và y = 2(1 x) xoay quanh trục Ox.

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm :

Tài liệu cách bấm nguyên hàm bằng máy tính

Tổng hợp những tài liệu hay nhất cho chuyên đề vận dụng casio vào tính nguyên hàm và các yếu tố tương quan. Bạn đọc hoàn toàn có thể tải tài liệu xuống dưới dạng PDF để thuận tiện hơn cho việc theo dõi .

Thông tin tài liệu
Tác giả Thầy Hoàng Văn Bình
Lời giải
Số trang 44

Mục lục tài liệu

 • Lý thuyết & công thức về nguyên hàm
 • Sử dụng máy tính cầm tay tính nguyên hàm
 • Các ví dụ
 • Lý thuyết & công thức về tích phân
 • Sử dụng máy tính cầm tay tính tích phân
 • Các ví dụ

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 1

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 2

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 3

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 4

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 5

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 6

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 7

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 8

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 9

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 10

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 11

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 12

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 13

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 14

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 15

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 16

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 17

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 18

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 19

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 20

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 21

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 22

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 23

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 24

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 25

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 26

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 27

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 28

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 29

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 30

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 31

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 32

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 33

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 34

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 35

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 36

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 37

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 38

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 39

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 40

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 41

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 42

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 43

Giải nhanh nguyên hàm & tích phân bằng casio 44

Trên đây là 4 bài toán nổi bật về cách bấm máy tính nguyên hàm, ứng dụng trong việc giải các dạng toán nguyên hàm trắc nghiệm bằng máy tính casio .

Video liên quan

Related Posts

About The Author

Add Comment