Tính tích phân bằng máy tính Casio fx-580VN X – Nhut Nguyen Minh

Tích phân không xác lập ( nguyên hàm ) không hề tính trực tiếp bằng máy tính Casio fx-580VN X nhưng tích phân xác lập ( tích phân ) hoàn toàn có thể tính được một cách thuận tiện
Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách tính tích phân của một hàm số bất kể. Đồng thời đề xuất kiến nghị hướng xử lý khi tác dụng là số vô tỉ

1 Trường hợp kết quả là số hữu tỉ

Câu 17, Đề thi tìm hiểu thêm, Năm 2021

Tích phân \int_1^2 x^3 dx bằng

A. \dfrac{15}{3}

B. \dfrac{17}{4}

C. \dfrac{7}{4}

D. \dfrac{15}{4}

Bước 1 Nhập tích phân

Bước 2 Nhấn phím =


Vậy giải pháp D là đáp án

2 Trường hợp kết quả là số vô tỉ

Câu 22, Mã đề thi 101, Năm 2018

\int_1^2 e^{3x-1} dx bằng

A. \dfrac{1}{3}(e^5-e^2)

B. \dfrac{1}{3}e^5-e^2

C. e^5-e^2

D. \dfrac{1}{3}(e^5+e^2)

Bước 1 Nhập tích phân

Bước 2 Nhấn phím =


Bước 3 Chuyển các giá trị ở bốn giải pháp sang dạng hiển thị thập phân

\dfrac{1}{3}(e^5-e^2):\dfrac{1}{3}e^5-e^2:e^5-e^2:\dfrac{1}{3}(e^5+e^2)


Bước 4 Nhấn phím =

Vậy giải pháp A là đáp án

3 Trường hợp không yêu cầu tính giá trị của tích phân

Trường hợp không nhu yếu tính giá trị của tích phân thường nhằm mục đích hướng thí sinh giải bằng hình thức tự luận
Tuy nhiên nếu gặp các hàm dưới dấu tích phân phức tạp thì việc đổi khác sơ cấp ( giải ) sẽ tồn nhiều thời hạn và sức lực lao động
Trong một số ít trường hợp tất cả chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng máy tính Casio fx-580VN X để tương hỗ, rút ngắn thời hạn tìm ra hiệu quả
Trường hợp này có rất nhiều dạng toán khác nhau nhưng mình chỉ trình diễn thuật giải của dạng thường gặp nhất
Chú ýThiết lập chỉ sử dụng duy nhất hàm f ( x ) trước khi thực thi thuật giải

Mọi Người Cũng Xem   Năm nhuận là gì? Năm nhuận có mấy ngày? Cách tính năm nhuận - https://hoasenhomes.vn

Cho \int_{a}^{b} f(x) d x=a_{1} \ln x_{1}+a_{2} \ln x_{2}+\ldots+a_{n} \ln x_{n} với x_{1}, x_{2}, \ldots, x_{n} là các giá trị đã biết. Tìm các số hữu tỉ a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n}

Bước 1 Biến đổi sơ cấp \int_{a}^{b} f(x) d x=a_{1} \ln x_{1}+a_{2} \ln x_{2}+\ldots+a_{n} \ln x_{n} \Leftrightarrow e^{\int_{a}^{b} f(x) d x}=x_{1}^{a_{1}} x_{2}^{a_{2}} \ldots x_{n}^{a_{n}}

Bước 2 Chọn phương pháp đo lường và thống kê Table

Bước 3 Nhập tích phân e^{x\int_{a}^{b} f(x) d x}

Bước 4 Nhập Start=1, End=45, Step=1

Bước 5 Tìm và ghi nhớ những f ( x ) có giá trị là số hữu tỉ
Bước 6 Chọn phương pháp giám sát Calculate
Bước 7 Sử dụng tính năng FACT nghiên cứu và phân tích tử số và mẫu số thành thừa số nguyên tố
Bước 8 Biến đổi sơ cấp rồi suy ra các giá trị
Câu 26, Mã đề thi 101, Năm 2018

Cho \int_{16}^{55} \frac{dx}{x \sqrt{x+9}}=a \ln 2+ b \ln 5+ c \ln 11 với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng

A. a-b=-c

B. a+b=c

C. a+b=3c

D. a-b=-3c

Bước 1 Biến đổi sơ cấp \int_{16}^{55} \frac{dx}{x \sqrt{x+9}}=a \ln 2+ b \ln 5+ c \ln 11 \Leftrightarrow e^{\int_{16}^{55} \frac{dx}{x \sqrt{x+9}} }=2^a5^b11^c

Bước 2 Chọn phương pháp thống kê giám sát Table

Bước 3 Nhập tích phân e^{x \int_{16}^{55} \frac{dx}{x \sqrt{x+9}}}


Bước 4 Nhập

Bước 5 Tìm và ghi nhớ những f ( x ) có giá trị là số hữu tỉ

Quan sát bảng giá trị chúng ta nhận thấy f(3)=1.818181818=\dfrac{20}{11}

Bước 6 Chọn phương pháp đo lường và thống kê Calculate

Bước 7 Sử dụng tính năng FACT nghiên cứu và phân tích tử số và mẫu số thành thừa số nguyên tố

Suy ra \dfrac{20}{11}=\dfrac{2^25^1}{11^1}

Bước 8 Biến đổi sơ cấp rồi suy ra các giá trị

f(3)=\dfrac{20}{11}=\dfrac{2^25^1}{11^1}=2^25^111^{-1} nên a=\dfrac{2}{3}, b=\dfrac{1}{3}, c=\dfrac{-1}{3}

Vậy giải pháp A là đáp án

4 Ứng dụng trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia

\int_0^\pi \sin(x) + \cos(x) dx bằng

A. 1

B. 2

C. -2

D.Bước 1 Nhập tích phân

Bước 2 Nhấn phím =


Vậy giải pháp B là đáp án
Câu 20, Mã đề thi 102, Năm 2018

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng dễ hiểu nhất

\int_{0}^{1} e^{3 x+1} dx bằng

A. \dfrac{1}{3}\left(e^{4}-e\right)

B. e^{4}-e

C. \dfrac{1}{3}\left(e^{4}+e\right)

D. e^{3}-e

Bước 1 Tính tích phân \int_0^1 e^{3x+1} dx


Bước 2 Chuyển đổi dạng thức hiển thị

Vậy giải pháp A là đáp án
Câu 27, Mã đề thi 102, Năm 2018

Cho \int_{5}^{21} \frac{dx}{x \sqrt{x+4}}=a \ln 3+b \ln 5+c \ln 7 với là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng

A. a+b=-2 c

B.C.

D. a-b=-2 c

\int_{5}^{21} \frac{dx}{x \sqrt{x+4}}=\frac{1}{2} \ln \left(\frac{15}{7}\right)= \frac{1}{2} \ln (3)+ \frac{1}{2} \ln (5)- \frac{1}{2}\ln (7)

a=\frac{1}{2}, b=\frac{1}{2}, c=\frac{-1}{2} nên

Vậy giải pháp A là đáp án
Thuật giải vừa ra mắt là thuật giải không trọn vẹn. Tức có một số ít bài mặc dầu rơi vào đúng dạng vẫn không giải được. Đây là một trong những điểm yếu kém “ chết người ” của các thủ pháp Casio
Tuy nhiên điểm yếu kém này chỉ gặp với các thủ pháp nâng cao, còn các thủ pháp cơ bản thì phần nhiều không bị

Related Posts

About The Author

Add Comment