Cách Bấm Máy Tính Tìm Cực Đại Cực Tiểu Bằng Máy Tính Casio Fx 570Es Plus

Bài viết “Cách Bấm Máy Tính Tìm Cực Đại Cực Tiểu Bằng Máy Tính Casio Fx 570Es Plus” thuộc chủ đề về “Tổng hợp” thời gian này đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng hoasenhomes.vn tìm hiểu Tìm hiểu Mệnh Thổ và mệnh Thuỷ có hợp nhau không? trong bài viết hôm nay nha !Các bạn đang xem chủ đề về : “Cách Bấm Máy Tính Tìm Cực Đại Cực Tiểu Bằng Máy Tính Casio Fx 570Es Plus

Bài tập cực trị hàm số lớp 12 là một trong những phần đầu tiên mà teen 2K1 học trong đầu năm. Dạng bài tập này là “vị khách thường xuyên” ghé thăm đề thi THPT Quốc gia. Các câu hỏi phân cấp từ cơ bản đến nâng cao. Học sinh có thể sử dụng máy tính cầm tay để đưa ra ngay câu trả lời cho một số dạng bài tập. Đang xem : Cách bấm máy tính tìm cực đại cực tiểu

Tìm thương số dư

Xem thêm:
Giải toán bằng máy tính casio Fx570VN  Plus cho phép tìm thương và số dư của hai số tự nhiên không chia hết cho nhau
 • Trường hợp số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b (a không quá 10 chữ số)
 • B1: Nhập số bị chia a
 • B2: Bấm tổ hợp lệnh tìm thương và số dư [“ALPHA” “¸R”]
 • B3: Nhập số chia b và  bấm “=” để xem kết quả
Vd: Tìm thương và số dư của số 2572012 khi chia cho số 209, ta thực hiện như mà hình bên dưới Lệnh tìm thương và số dư
 • Trường hợp số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b (a hơn 10 chữ số)
Trường hợp số bị chia có hơn 10 chữ số, khi đó máy sẽ không thực hiện chương trình tính thương và dư như ở trường hợp trên mà trở về dạng thức thông thường. Muốn tìm số dư trường hợp này ta thao tác như sau:
 • B1: Gán số bị chia a và số chia b vào hai chữ cái A và B
[Nhập số a “SHIFT” “STO” “A”] [Nhập số b “SHIFT” “STO” “B”]
 • B2: Thực hiện lệnh chia số a cho số b
[“ALPHA” “A” “ALPHA” “¸R” “ALPHA” “B” “=”]
 • B3: Lấy phần nguyên của kết quả chia
[“ALPHA” “Int” “ANS” “=”]
 • B4: Tìm số dư [“ALPHA” “A” “-“ “ALPHA” “B” “ANS” “=”]
VD: Tìm số dư trong phép chia 301989301989 : 151989 Giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus như sau: [301989301989 “SHIFT” “STO” “A”] [151989 “SHIFT” “STO” “B”] [“ALPHA” “A” “ALPHA” “¸R” “ALPHA” “B” “=”] 1988915,514 [“ALPHA” “Int” “ANS” “=”] 1988915 [“ALPHA” “A” “-“ “ALPHA” “B” “ANS” “=”] 78054

Tìm Ước số chung lớn nhất (GCD)

Tính năng được lặp trình sẵn trên máy tính nên chỉ cần 2 thao tác giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus sẽ cho ra kết quả nhanh chóng và chính xác
 • B1: Khai báo lệnh GCD bấm: [“ALPHA” “GCD”]
 • B2: Khai báo số cách nhau bằng dấu “,” bằng cách bấm phím [“SHIFT” “,”]
 • B3: Bấm “=” xem kết quả
Vd: Tìm USCLN của 2 số 2345432005  và 974509801

Tìm Bội số chung nhỏ nhất (LCM)

Tương tự như thao tác tìm USCLN , giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus cho bài toán tìm BCNN cũng sử dụng lệnh tìm LCM và nhập các số cách nhau bằng dấu “,” Thao tác:
 • B1: Khai báo lệnh LCM bấm: [“ALPHA” “LCM”]
 • B2: Khai báo số cách nhau bằng dấu “,” bằng cách bấm phím [“SHIFT” “,”]
 • B3: Bấm “=” xem kết quả

Tính số thập phân vô hạn tuần hoàn

Dạng toán này xuất hiện trong chương trình học lớp 7. Dạng toán yêu cầu chuyển đổi một số thập phân vô hạn tuần hoàn sang phân số. Đây là một trong số 36 tính năng mới được Casio cải tiến trong phiên bản Fx 570VN Plus cho phù hợp với giáo trình toán học Việt Nam.  Bằng cách cài đặt sẵn lệnh trên máy, giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus dạng toán này chỉ cần thao tác 3 bước: B1:  Nhập phần phía trước phần tuần hoàn B2: Chọn lệnh [“ALPHA” “] và nhập phần tuần hoàn vào con trỏ B3: Bấm “=” và nhận kết quả

Tính giá trị đa thức

Đây là dạng toán dùng trong chương trình toán học lớp 8. Đây cũng là một trong 36 tính năng được cải tiến trong phương pháp giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus. Để tính tìm giá trị đa thức  trên Casio Fx 570VN Plus sử dụng lệnh “CALC” VD:  Cho đa thức P(x)= x5+ax4 +bx3 +cx2 +dx +e Biết  P(1)=1, P(2)=4, P(3)=9, P(4)=16, P(5)=25 Tính P(6), P(7) Lời giải: Theo giả thiết  ta có P(x)=  (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + x2 Giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus B1: Nhập biểu thức vào màn hình tính B2: Thực hiện lệnh tính giá trị đa thức [“CALC” 6 ] = 156 [“CALC” 7] = 6496

Tính ma trận với phương pháp giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus

Tính ma trận là dạng toán nằm trong chương trình giáo dục bậc phổ thông và Cao đẳng, Đại học ở Việt Nam. Ngoài các chương trình tính toán với ma trận như các máy tính thế hệ trước đó như Fx 500 MS, Fx 570 MS,…, Fx 570 VN Plus còn cài đặt chương trình tính toán với ma trận cấp bốn. Đây là một trong những tính năng vượt trội được cải tiến trên Casio Fx 570VN Plus. Là một dáng kiến thức toán học rất cần thiết trong giải hệ phương trình bậc nhất 1 – 4 ẩn của chương trình học phổ thông và không thể thiếu cho mỗi sinh viên và kĩ sư liên quan đến toán học, hóa học và vật lý.

Tính ma trận với phương pháp giải toán trên máy tính Casio fx-570VN PLUS

Tính toán với ma trận băng phương pháp thủ công , kể cả những ma trận đơn giản nhất cũng mất khá nhiều thời gian cho phép toán nhân và cộng và rất dễ nhầm lẫn. Trong khi đó, giải toán trên Casio Fx 570VN Plus có thể giải quyết nhanh gọn và cho kết quả chính xác nhờ tính năng này đã lập trình sẵn trên máy.
 • B1: Khai báo ma trận trên Casio Fx 570VN Plus
[“MODE” 6]
 • B2: Lựa chọn ma trận cần tính toán và loại kích thước của ma trận. Cần khai báo ma trận với kích thước nào thì bấm vào số tương ứng hiện thị trên màn hình.
Chọn kích thước ma trận tương ứng
 • B3: Khai báo các hệ số của ma trận.
 • Khai báo các hệ số từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, mỗi số cách nhau bằng phím “=”
VD: Để khai báo ma trận A= ta bấm như sau:[1 = (-2) = 3 = 4 = 2 = (-1) = 0 = 5 = 4]
 • B4: Bấm phím [“SHIFT” 4 2 (DATA)] để tiếp tục khai báo ma trận B
 • B5: Giống như khai báo ma trận A, chọn loại ma trận và kích thước tương ứng theo số thứ tự trên màn hình hiển thị.
 • B6: Khai báo hệ số ma trận B
 • B7: Cho lệnh quay về màn hình tính toán ma trận [“AC” “SHIFT” 4]
 • B8: Tính toán theo yêu cầu đề bài
Vd: Tính tích AB: [3 “x” “SHIFT” “4” “4”=] ta nhận được kết quả Trong đó:
 • 3 là ma trận A (MatA)
 • SHIFT 4: trở về bản tính toán với ma trận,
 • 4 là ma trận B (MatB)
 
 • B9:Thao tác [“AC” “SHIFT” “4”] để trở về bảng tính toán ma trận và tiếp tục thực hiện tính toán

Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn theo phương pháp giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus

Trước khi giải dạng toán này trên máy tính Casio Fx 570VN Plus, cần phải đưa hệ phương trình về dạng chính tắc Thao tác giải bất phương trình trên máy tính Casio Fx 570VN Plus
 • B1: Chọn lệnh giải phương trình bậc nhất 2 ẩn [“MODE” “5” “1”]
Chọn lệnh giải phương trình bậc nhất 2 ẩn, màn hình hiển thị
 • B2: Khai báo các hệ số của phương trình, các hệ số cách nhau bằng dấu “=”
 • B3: bấm tiếp “=” để xem kết quả. Có 4 trường hợp:
 • Phương trình 1 nghiệm (x)
 • Phương trình 2 nghiệm (x và y)
 • Phương trình vô nghiệm (No-Solution)
 • Phương trình vô số nghiệm (infinite Solution).
Trên đây là giới thiệu một vài tính năng nổi trội được cải tiến ở phương pháp giải toán bằng máy tính Casio Fx570VN. Ngoài ra, còn một số tính năng phải kể đến như tính dãy truy hồi, tính giới hạn, Giải phương trình bậc 2 cho kết quả nghiệm ở dạng căn thức, tính toán phân phối DIST, 10, tính tỉ số RATIO, giải bất phương trình bậc hai có tính thêm điểm Parabol, chuyển đổi độ đo,… Sau đây lingocard.vn sẽ hướng dẫn các em từng bước giải bài tập cực trị của hàm số bằng chiếc Casio .

Bài tập cực trị hàm số lớp 12

Thông thường làm theo giải pháp tự luận, học viên sẽ cần tính đạo hàm của hàm số. Sau đó lập bảng biến thiên và kết luận điểm cực trị. Tuy nhiên tất cả chúng ta chỉ cẩn một vài thao tác với chiếc máy tính cầm tay cũng đưa ra được đáp án đúng mực . Với hình thức thi trắc nghiệm thì càng sử dụng được nhiều cách giải nhanh, các em sẽ càng tiết kiệm ngân sách và chi phí được thời hạn làm bài. Trong đó máy tính là trợ thủ đắc lực không hề thiếu . Ví dụ 1 : Cho hàm số : y = x³ – 3 x² + 2. Khẳng định nào sau đây là đúng : A. Hàm số đạt cực đại tại x = 2, đạt cực tiểu tại x = 0 . B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 ; đạt cực đại tại x = 0 . C. Hàm số đạt cực đại tại x = – 2 ; đạt cực tiểu tại x = 0 . D. Hoàn số đạt cực đại tại x = 0 ; đạt cực tiểu tại x = – 2 . Các bước giải bằng máy tính cầm tay như sau : Nhập MODE 7, nhập f ( x ) = x³ – 3 x² + 2 Start ? – 5 → End ? 5 → Step ? 1. Ta nhận được bảng giá trị :
x f (x) x f(x)
-5 -198 0 2
-4 -110 1 0
-3 -52 2 -2
-2 -18 3 2
-1 -2 4 18
5 52
Từ bảng giá trị ta thấy hàm số đạt cực đại tại x = 0 ; đạt cực tiểu tại x = 2 . Đáp án đúng : B . Ví dụ 2 : Với giá trị nguyên nào của k thì hàm số y = kx4 + ( 4 k – 5 ). x2 + 2017 có 3 điểm cực trị . A. k = 1 B. k = 2 C. k = 3 D. k = 4 Dạng bài tập cực trị của hàm số có giải thuật như sau : Tính đạo hàm y ’ = 4 kx³ + 2 ( 4 k – 5 ). x . Để hàm số có 3 điểm cực trị khi và chỉ khi y ’ = 0 có 3 nghiệm phân biệt . Lúc này ta cần giải phương trình bậc 3 : 4 kx³ + 2 ( 4 k – 5 ). x = 0 Với a = 4 k ; b = 0 ; c = 8 – 10 ; d = 0 . Dùng máy tính casio để thử đáp án . Với k = 1 . Vậy k = 1 thỏa mãn nhu cầu, đáp án đúng là A . Xem thêm : Tiểu Luận Về The Coffee House Archives, Tiểu Luận Về Coffee House Các em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm Bài tập cực trị hàm số lớp 12 có giải thuật trong đề thi THPT Quốc gia 2018 . Ví dụ 3: Tìm toàn bộ các giá trị thực của m để hàm số y = x3 – 3 mx2 + 3 ( mét vuông – 1 ). x – 3 mét vuông + 5 đạt cực đại tại x = 1 A.m = 0 hoặc m = 2 B. m = 2 C. m = 1 D. m = 0 – Kiểm tra thử m = 0 thì hàm số có đạt cực đại tại x = 1 ? Vây y ’ đã đổi dấu từ âm sang dương qua giá trị x = 1 nên m = 0 loại . – Tiếp tục kiểm tra với m = 2 Với m = 2 thì y ’ đổi dấu từ dương sang âm qua giá trị x = 1. Vậy hàm số đạt cực đại tại x = 1 khi m = 2 . Đáp án đúng là B . Ví dụ 4 : Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = 1/3. x³ – 2 x² + 3 x . A. 2 x + 3 y + 9 = 0 B. 2 x + 3 y – 6 = 0 C. 2 x – 3 y + 9 = 0 D. – 2 x + 3 y + 6 = 0 Cách giải bài tập cực trị hàm số lớp 12 trên bằng máy tính Casio . – Gọi hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là A ( x1 ; y1 ), B ( x2 ; y2 ). Trong bài toán này các em không cần chăm sóc đâu là điểm cực đại, đâu là điểm cực tiểu. Điều cần chú ý quan tâm là đường thẳng sẽ đi qua hai điểm A, B . Phương trình y ’ = 0 sẽ có hai nghiệm là x1, x2 . Tìm nghiệm của phương trình bậc hai y ’ = x² – 4 x + 3 = 0 bằng casio. Ta có 2 nghiệm x1 = 3, x2 = 1 . Sau đó dùng phím CALC để tìm y1, y2 . Vậy phương trình đi qua hai điểm A ( 3 ; 0 ) và B ( 1 ; 4/3 ) là : 2 x + 3 y – 6 = 0 . Trên đây là các dạng bài tập cực trị hàm số lớp 12 có thể giải bằng máy tính cầm tay. Teen 2K1 nhớ lưu lại và thực hành thêm các dạng bài tương tự để thành thạo cách tính nhé. Tham khảo đầy đủ các dạng bài về cực trị với bài viết sau: Hiểu sâu, nhớ lâu bài tập cực trị của hàm số có lời giải về tham số m.  Bên cạnh bài tập cực trị hàm số lớp 12, học viên cũng cần chú ý quan tâm đến bài toán xét tính đơn điệu của hàm số, tìm GTLN GTNN của hàm số lớp 12 … Đây là những “ khuôn mặt quen thuộc ” trong đề thi .

Sách hỗ trợ ôn tập đẩy đủ các dạng bài tập Toán thi THPT Quốc gia 2019

Sách luyện thi THPT Quốc gia tổng hợp kỹ năng và kiến thức 3 năm của lingocard.vn Muốn ôn khá đầy đủ các dạng bài tập chủa chuyên đề hàm số 12, teen 2K1 hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm sách Đột phá 8 + kì thi THPT Quốc gia môn Toán. Sách luyện thi THPT Quốc gia duy nhất hiện tay mạng lưới hệ thống được kiến thức và kỹ năng và bài tập Toán của cả 3 năm . Tất tần tật bài tập từ lớp 10,11, 12 đều được gói gọn lại trong sách. Mỗi dạng bài tập đều có công thức giải nhanh bằng cả tự luận và máy tính Casio. Học đến chuyên đề nào các em sẽ được làm bài tập ngay đến đó. Tích hợp với sách là ngân hàng nhà nước thi thử trực tuyến CCTest. Hệ thống thi thử lên tới 1 triệu câu hỏi ôn luyện, kiểm tra, đề thi minh họa cho teen 2K1 làm mỏi tay . Sách luyện thi THPT Quốc gia môn Toán này gồm 2 cuốn : – Đại số và giải tích . – Hình học . Chỉ với hai cuốn sách có thể gói gọn lượng kiến thức “khổng lồ” của cả 3 năm 10,11,12. Kiến thức trong sách đảm bảo đầy đủ cho teen 2K1 ôn luyện bứt phá điểm 9, 10 mà không cần thêm sách tham khảo nào khác. Xem thêm : Chương Trình Địa Phương Lớp 9 Tập 2 Trang 122, Bài 2 Trang 122 Sgk Ngữ Văn 9 Tập 1 Các em còn chần chừ gì mà không đưa ngay “ 2 người bạn ” trên về để sát cánh cùng nhau vượt qua kì thi THPT Quốc gia 2019 . Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment