Cách Bấm Cotg Trên Máy Tính Fx 570 Es Plus, Tìm Số Đo Một Góc Bằng Máy Tính Fx 570Es Plus

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Bạn đang xem : Cách bấm cotg trên máy tính fx 570 es Xem thêm : Cách tính cotg trên máy tính fx 570 es

Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.66 KB, 4 trang )

Tham khảo : Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021 – Học viện Tài chính Đang xem : Cách tính sin cos, tan bằng máy tính fx-500ms Tuần : 5T iết : 9 Ngày dạy : TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ( CASINO FX-500, FX-570, FX-220 ) I /. Mục tiêu cần đạt : • Hiểu được công dụng của máy tính. • Sử dụng thành thạo máy tính FX-500 để tìm TSLG và góc II /. Phương tiện dạy học : Máy tính FX-500, FX-570 hay FX-220III / Phương pháp dạy học : Đặt yếu tố xử lý vấn đềIV /. Tiến trình hoạt động giải trí trên lớp : 1 ) Ổn đònh : 2 ) Kiểm tra bài cũ : Cho hai góc phụ nhau α và β. Nêu các cách vẽ một tam giác vuông ABC có Bˆ = α và Cˆ = β. Nêu các hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của α và β. 3 ) Giảng bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG – Nêu cách thiết lập chính sách để giám sát tỉ số lượng giác – Dùng máy để tính : a ) sin 37 ° 53 ’ b ) cos 81 ° 30 ’ c ) tg 43 ° 21 ’ d ) cotg 56 ° 44 ’ HĐ2 : Hướng dẫn thao tác máy để – 1 HS lên bảng trả bài → Cả lớp theo dõi và nhận xét – học viên lắng nghe và triển khai theo nhu yếu của Gv – Cả lớp cùng làm → 2 HS đứng tại chỗ trình diễn cách bấm phím và nêu hiệu quả → Cả lớp nhận xét a ) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước : * CASIO fx-500MS : Vd : a ) Tính sin 37 ° 53 ’ Ấn : 3 7 5 3 = Sin ‘ ” ‘ ” → tác dụng 0,614055638 Vậy sin 37 ° 53 ’ ≈ 0,6141 b ) Tính cos 81 ° 30 ’ Ấn : 8 1 3 0 = cos ‘ ” ‘ ” → tác dụng 0,147809411 Vậy cos 81 ° 30 ’ ≈ 0,1438 c ) tg 43 ° 21 ’ Ấn : 4 3 2 1 = tg ‘ ” ‘ ” → tác dụng 0,9440013 Vậy tg 43 ° 21 ’ ≈ 0,9440 d ) cotg 56 ° 44 ’ cotg 56 ° 44 ’ = tg43016 ’ Ấn : 4 3 1 6 = tg ‘ ” ‘ ” → tác dụng 0,94125452 Vậy cotg 56 ° 44 ’ ≈ 0,9412 Đọc thêm : Các bước cần chuẩn bị sẵn sàng và cách tính điểm IELTS cho phần Writing | Hội đồng Anh IV ) Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó : tìm số đo góc nhọn khi biết trước tỉ số lượng giác  Gv nêu ví dụ 4 : ( treo bảng phụ ) hướng dẫn học viên ấn phím  Chú ý : Phím SHIFTkết hợp với các phím 1 1 1 sin, cos, tan − − − để tìm số đo góc α khi biết sin α, cos α, tg α → để tìm số đo góc khi biết cosin và tang các em thực thi tương tự như như ví dụ trên  Gv nêu ví dụ 4 b, c để học viên triển khai – Trường hợp để tìm số đo góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta phải chuyển thành bài toán : tìm góc nhọn x khi biết tg x khi đótg x được tính là : tg x =  Gv nêu ví dụ 5 : ( treo bảng phu ) hướng dẫn học viên ấn phím để tìm → cả lớp nhận xét – HS đàm đạo theo 8 nhóm → đại diện thay mặt mỗi nhóm trình diễn một câu → cả lớp nhận xét * CASIO fx-500MS : Ấn : 10 2 8 3 6SHIFT sin. − SHIFT ” ’ ← = ° → tác dụng x ≈ 16 ° 28 ’ 30,66 ’ ’ b ) cos x = 0,4444 x ≈ 63 ° 36 ’ 54 ’ ’ c ) tg x = 1,1111 x ≈ 48 ° 0 ’ 45 ’ ’ 2 ) Ví dụ 5 : Tìm góc nhọn x ( làm tròn đến phút ) biết : cotg x = 2,322 Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT tan SHIFT − ← – Màn hình hiện : 20 ° 29 ’ 50,43 ’ ’ – Làm tròn đến phút : x ≈ 20 ° 30 ’ * CASIO fx-500MS : Ấn : 1 12 3 3 2SHIFT tan. Xem thêm : Học Đầu Bếp 5 Sao Cách Nêm Gia Vị Ngon, Bí Quyết Nêm Gia Vị Cực Chuẩn, Cả Nhà Khen Ngon x − − SHIFT ” ’ ← = ° – Màn hình hiện : 20 ° 29 ’ 50,43 ’ ’ – Làm tròn đến phút : x ≈ 20 ° 30 ’ CASINO FX – 2201 ) Ví dụ 4 : Tìm góc nhọn x biết : a ) sin x = 0,2836 Ấn : 10 2 8 3 6. SHIFT sin − SHIFT ← – Màn hình hiện : 16 ° 28 ’ 30,66 ’ ’ – Làm tròn đến phút : x ≈ 16 ° 29 ’ – Làm tròn đến độ : x ≈ 16 ° VI ) Áp dụng : 1 ) Tìm góc nhọn x ( làm tròn đến phút ) biết : a ) sin x = 0,7342 b ) cos x = 0,6453 c ) tg x = 4,6789 d ) cotg x = 2.843 Giải : a ) x ≈ 47 ° 14 ’ b ) x ≈ 49 ° 49 ’  Làm bài tập 2  Làm bài tập 3 – Gv nhu yếu học viên nêu cách nhập phím và hiệu quả c ) x ≈ 77 ° 56 ’ d ) x ≈ 19 ° 23 ’ 2 ) Có góc x nào mà : a ) sin x = 1,0100 b ) cos x = 1,1111 c ) tg x = 1,0100 Giải : a ) Không ( vì sin x ≤ 1 ) b ) Không ( vì cos x ≤ 1 ) c ) x ≈ 45 ° 17 ’ 6 ’ ’ 3 ) Dùng máy để tính : A = A = 1,8914 4 ) Củng cố : Các BT 18 trang 83, 84. 5 ) Hướng dẫn học tập ở nhà : BT 20 trang 84. IV /. Rút kinh nghiệm tay nghề :
Mọi Người Cũng Xem   Các cách bắt soi cầu giải đặc biệt miền Bắc hôm nay chính xác nhất

Rate this post

Related Posts

About The Author

Add Comment