Cách Tính Tuổi, Tính Mệnh Tốt Xấu Chỉ Cần Bấm Tay Theo Kiểu Cổ Nhân Làm

Nhiều khi các bạn có thể thấy một người chỉ cần bấm nhẩm tính trên bàn tay có thể tính ra tuổi gì, thuộc con giáp nào, mệnh gì, tốt xấu ra sao, các tuổi có hợp nhau không ? Nhiều thầy tướng số cũng sử dụng phương pháp này để luận đoán cho người xem.


Vậy họ đã sử dụng cách tính tuổi như thế nào trên bàn tay để có thể tính ra chính xác ? Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tự làm được điều này.


Tuy nhiên để đạt được trình độ tính tuổi, bói tốt xấu bằng cách bấm tay bạn cần phải ghi nhớ được những  điều sau đây :

1. Những điều cơ bản về thiên can,địa chi … :

Tinh Tuoi

2. Xung khắc, xấu tốt trong địa chi : 
3. Tương sinh, tương khắc trong ngũ hành :


4. 

Vị trí 12 địa chi và lục giáp cố định trên bàn tay

(xem hình ở dưới):

12 con giáp : mở màn Tý, sửu, dần …. ( thứ tự theo chiều kim đồng hồ đeo tay )
Lục giáp : mở màn bằng giáp tý, giáp tuất, giáp thân ….


5. Cách Tính tuổi bằng bấm tay:

Các bạn chỉ cần nhớ vị trí 12 con giáp,6 giáp trên bàn tay là đủ.
Và nhớ các số (@):1,13,25,37,49,61…tuổi 
( trong năm đều là 1 tuổi, chỉ khác là lớn hay nhỏ mà thôi : cách nhau đúng 12 tuổi )

Vd 1:Người sinh năm 1997 tuổi gì?
. Năm nay 2009 ( sữu ) người sinh 1997 được 12 tuổi ( tây ) ,13 tuổi (ta)
. Theo số ( @ ) ta biết ngay tuổi sữ u, nhưng ta thử tính xem sao :
. Bắt đầu 1 tại sữu, 2 tý, 3 hợi, 4 tuất, 5 dậu, 6 thân, 7 mùi, 8 ngọ, 9 tỵ, 10 thìn, 11 mão, 12 dần và13 tại Sữu. Còn thiên can gì ? rất dễ :
Thiên canứng với số lẽ ( số đơn vị chức năng ) củanăm sinh
Giáp4 ,Ất5 ,Bính6,

Đinh(7)

,Mậu8 ,Kỹ9 ,Canh0 ,Tân 1 ,Nhâm2 ,Quí3
Vậy sinh năm 199(7)chắc như đinh làĐinhSữu
Vd 2:Người sinh năm 1979 tuổi gì?( biết chắc số đuôi 9 sẽ là Kỹ … rồi nhưng chưa biết kỹ gì ? )
. Năm nay 2009 ( sữu ) người sinh 1979 được 30 tuổi ( tây ) ,31 tuổi (ta)
. Bắt đầu 1,13,25 tại sữu, 26 tý, 27 hợi, 28 tuất, 29 dậu, 30 thân,31 tại MùiVậy sinh năm 197

(9)

chắc như đinh làKỹMùi

Vd 3:Người sinh năm 1975 tuổi gì?
. Năm nay 2009 ( sữu ) người sinh 1975 được 34 tuổi ( tây ) ,35 tuổi (ta)
. Bắt đầu 1,13,25,37 tại sữu, lùi lại 36 dần ,35 tại MãoVậy sinh năm 197

(5)

chắc như đinh là

Ất

Mão.

Các bạn sẽ tính nhanh hơn nữa khi ta đã biết tuổi lân cận tuổi cần tìm6 .Cách tính Mệnh (Mạng):

1.Tìm mạng theo chánh ngũ hành :( chỉ biết là kim, hay thủy, mộc, hỏa, thổ thôi )
Muốn tìm mạng ta thuộc vị trí 6 Giáp trên bàn tay trên
Và thuộc bài thơ sau cho dễ nhớ :

TÝ, NGỌ:Ngân, Đăng, Giá, Bích, Câu .(

Kim ,Hỏa,Mộc,Thổ
Kim)


THÌN, TUẤT:Yên ,
Mãn, Tự, Chung, Lâu .( Hỏa, Thủy, Thổ, Kim, Mộc )
DẦN, THÂN:Hớn, Địa ,
Thiêu, Sài, Thấp .( Thủy, Thổ, Hỏa, Mộc, Thủy )

Vd 4:Người sinh năm 1979 tuổi gì,mạng gì?
. Người sinh 197( 9 )được 35 tuổi, tuổi Kỹ

Mùi

( cách tính đã biết như trên )
1).Ta Bấm tại Mùi9, tới Ngọ 8, Tỵ 7, Thìn 6, Mão 5 ,Dần 4 (4= Giáp)
Vậy thuộc nhàGiáp dần.
2).Bắt đầu ngược lại từ Dần 4, Mão 5 thuộc thủy ; 6,7 thuộc thổ ; 8,9 thuộc Hỏa [ / b ] ( Hai tuổi liền kề tính từ đầu nhà giáp thì cùng mạng )

Vd 5:Người sinh năm 1973 tuổi gì,mạng gì?
.Người sinh 197

(3) được 37 tuổi ,tuổi Quí 

Sữu (cách tính đã biết như trên)
1).Ta Bấm tại Sữu (3),Tý 2,Hợi 1,Tuất 0,Dậu

9, Thân 8,Mùi 7,Ngọ 6,Tỵ 5,Thìn 4
Vậy thuộc nhà Giáp Thìn.
2).Bắt đầu từ Thìn 4,Mão 5 thuộc hỏa; 6,7 thuộc thủy; 8,9 thổ; 0,1 thuộc kim ;2,3 thuộc MộcB.Tìm mạng theo ngũ hành nạp âm: là tìm đủ
Các bạn phải ghi nhận ( để tra khỏi nhớ ) về bản ngũ hành nạp âm, mình sẽ chỉ cách nhớ rất ngắn gọn sau đó .

Nói sơ qua trước về bản này, ta chỉ có tổng số 60 tuổi ( thập lục hoa giáp ) không trùng nhau. Mổi tuổi được phối hợp bởi thiên can và địa chi ( VD : tuổi Ất Mão : Ất là thiên can, Mão là địa chi ). 60 tuổi này được chi làm sáu nhóm ( 1 nhóm 10 tuổi ) gọi là 6 nhà giáp : Giáp Tý, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn và Giáp Dần ( hoàn toàn có thể xem lại vị trí trên bàn tay ở trên )
Các bạn quan tâm hai tuổi lền kề tính từ đầu nhà giáp là cùng mạng tử vi
1.Nhà Giáp Tý:gồm có :
Giáp Tý, Ất Sữu (

Hải

trung kim ), Bính Dần, Đinh Mẹo (

trung hỏa ), Mậu thìn, Kỷ Tỵ (

Lâm

đại mộc ), Canh Ngọ, Tân Mùi (

Lộ 

bàng thổ ), Nhâm Thân, Quí Dậu (

Kiếm

phong kim )
2.Nhà Giáp Tuất:
Giáp Tuất, Ất Hợi ( Sơn

đầu

hỏa ), Bính Tý, Đinh Sửu (

Giản

hạ thủy ), Mậu dần, Kỷ Mẹo (

Thành

đầu thổ ), Canh Thìn, Tân Tỵ ( Bạch

lạp

kim ), Nhâm Ngọ, Quý Mùi (

Dương

liễu mộc )
3.Nhà Giáp Thân:
Giáp Thân, Ất Dậu (

Tuyền

trung thủy ), Bính Tuất, Đinh Hợi (

Ốc

thượng thổ ), Mậu Tý, Kỷ Sửu ( Thích

lịch

hỏa ), Canh Dần, Tân Mẹo (

Tòng

bá mộc ), Nhâm Thìn, Quí Tỵ (

Trường

lưu thủy )
4.Nhà Giáp Ngọ:
Giáp Ngọ, Ất Mùi (

Sa

trung kim ), Bính Thân, Đinh Dậu (

Sơn

hạ hỏa ), Mậu Tuất, Kỷ Hợi (

Bình

địa mộc, Canh Tý, Tân Sửu (

Bích

thượng thổ, Nhâm Dần, Quý Mẹo ( Kim

bạch

kim )
5.Nhà Giáp Thìn:
Giáp Thìn, Ất Tỵ (

Phú

Đăng hỏa ), Bính Ngọ, Đinh Mùi ( Thiên

thủy ), Mậu Thân, Kỷ Dậu ( Đại

dịch

thổ ), Canh Tuất, Tân Hợi ( Thoa

xuyến

kim ), Nhâm Tý, Quý Sửu (

Tang

đố mộc )
6.Nhà Giáp Dần:
Giáp Dần, Ất Mẹo ( Đại

khê

thủy ), Bính Thìn, Đinh Tỵ ( Sa

trung

thổ ), Mậu Ngọ, Kỹ Mùi (

Thiên

thượng Hỏa ), Canh Thân, Tân Dậu (

Thạch

lựu mộc ) Nhâm Tuất, Quý Hợi (

Đại 

hải thủy )

7. Tính theo kinh nghiệm :


Trên là bảng tra, nhanh hơn để biết ta nằm trong nhà giáp nào rất dễ :
Ta đã biết cách tính sinh năm nào tuổi con gì ở phần trên ( phải biết rành cái này nha )
Nhắc lại số cuối năm sinh ứng với thiên can ,Giápứng với số4cuối của năm sinh, mặc dầu chưa biết là giáp gì .
VD 1 : Sinh năm 1974 là tuổi dần, số 4 là giáp dần ( nằm trong nhà giáp dần )
VD 2 : Sinh năm 1980 là tuổi thân, bấm lùi ( theo bàn tay trên ) 1979,1978 …. đến số tiên phong có số 4 cuối thì dừng lại là 1974 —- Thuộc nhà Giáp Dần luôn
VD 3 : Sinh năm 1970 là tuổi tuất, bấm lùi ( theo bàn tay trên ) 1969,1968 …. đến số tiên phong có số 4 cuối thì dừng lại là 1964 —- Thuộc nhà Giáp Thìn
VD 4 : nhớ trên bàn tay ( có sẵn )
………… 1964 > 1973 ( thuộc giáp thìn ) ; 1974> 1983 ( thuộc giáp dần ) ; 1984> 1993 ( thuộc giáp tý ) ………..
Sau khi biết tuổi thuộc nhà giáp gì thì tra vào bảng sẽ biết ngay
Hoặc bấm đốt tay(ko cần bảng tra) theo cách sau
Phải thuộc lòng 6 nhà giáp bằng 6 câu thơ sau ( các chữ in đậm màu đỏ ở trên bảng tra )
Nhứt thử( chuột, Tý ) :Hải, Lư, Lâm, Lộ, Kiếm
Nhì Khuyển( Tuất ) :Đầu, Giản, Thành, Lạp, Dương
Tam hầu( Thân ) :Tuyền, Ốc, Lịch, Tòng, Trường
Tứ mã( Ngọ ) :Sa, Sơn, Bình, Bích, Bạch
Ngũ long( Thìn ) :Phú, Hà, Dịch, Xuyến, Tang
Lục hổ( Dần ) :Khê, Trung, Thiên, Thạch, Đại

Ví dụ : lấy lại VD2 ở trên
VD 2 : Sinh năm 1980 là tuổi thân, bấm lùi ( theo bàn tay trên : ngược kim đồng hồ đeo tay ) 1979,1978 …. đến số tiên phong có số 4 cuối thì dừng lại là 1974 —- Thuộc nhà Giáp Dần .
Bắt đầu khởi ở Dần bấm tới ( theo kim đồng hồ đeo tay ) dần Mẹo ( khê ), Thìn Tỵ ( trung ), Ngọ Mùi ( thiên ), Thân ( thạch )1. Nhà Giáp Tý : 2. Nhà Giáp Tuất : 3. Nhà Giáp Thân : 4. Nhà Giáp Ngọ : 5. Nhà Giáp Thìn : 6. Nhà Giáp Dần :

Thân 1980 Thạch Lựu MộcST: Xem bói tử vi :Tham khảo : 

lvlkhoa1993. nice-gallery. net/t387-topic

Related Posts

About The Author

Add Comment