Cách để Khởi động máy tính

 1. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/77\/Start-a-Computer-Step-4.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/77\/Start-a-Computer-Step-4.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:348,”bigWidth”:728,”bigHeight”:551,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1Nhấn vào nút nguồn trên máy tính Tiêu đề ảnh Windowspower.png

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/5\/5d\/Windowspower.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/5d\/Windowspower.png\/30px-Windowspower.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”

  <\/div>“}

  Nút nguồn có biểu tượng hình tròn với đoạn thẳng xuyên dọc qua phía trên. Để nạp chế độ an toàn trên máy tính Windows 8 hoặc 10, bạn cần khởi động máy tính trong chế độ bình thường trước.

  • Nếu cần thiết, bạn có thể cắm dây điện hoặc cục sạc của máy tính vào nguồn điện trước khi tiếp tục.

  Nút nguồn có hình tượng hình tròn trụ với đoạn thẳng xuyên dọc qua phía trên. Để nạp chính sách bảo đảm an toàn trên máy tính Windows 8 hoặc 10, bạn cần khởi động máy tính trong chính sách thông thường trước .

 2. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/62\/Start-a-Computer-Step-5-Version-5.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-5-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/62\/Start-a-Computer-Step-5-Version-5.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-5-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:346,”bigWidth”:728,”bigHeight”:548,”licensing”:”

  <\/div>“}

  2

  Nhấp vào màn hình khởi động. Sau khi máy tính khởi động (hoặc thức dậy nếu sleep), bạn sẽ thấy màn hình với hình ảnh và thời gian ở góc dưới bên trái. Khi nhấp vào màn hình này, màn hình chọn của người dùng sẽ hiện lên.

 3. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/7c\/Start-a-Computer-Step-6-Version-5.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-6-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/7c\/Start-a-Computer-Step-6-Version-5.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-6-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3Nhấp vào biểu tượng nguồn

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/5\/5d\/Windowspower.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/5d\/Windowspower.png\/30px-Windowspower.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”

  <\/div>“}

  Nút nguồn có biểu tượng hình tròn với đoạn thẳng xuyên dọc qua phía trên ở góc dưới bên phải màn hình.
  Nút nguồn có hình tượng hình tròn trụ với đoạn thẳng xuyên dọc qua phía trên ở góc dưới bên phải màn hình hiển thị .

 4. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/1e\/Start-a-Computer-Step-7-Version-3.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-7-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Start-a-Computer-Step-7-Version-3.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-7-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4

  Tìm phím

  ⇧ Shift

  . Phím này nằm ở bên trái bàn phím máy tính.

 5. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/9a\/Start-a-Computer-Step-8-Version-5.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-8-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/9a\/Start-a-Computer-Step-8-Version-5.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-8-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5Nhấn giữ phím

  ⇧ Shift

  đồng thời nhấp

  Restart

  . Tùy chọn Restart sẽ hiện ra phía trên hoặc dưới biểu tượng nguồn; máy tính sẽ khởi động lại và nạp trình đơn tùy chọn nâng cao Advanced Options, từ đây chúng ta có thể chọn safe mode.

  • Có thể bạn cần nhấp vào Restart anyway sau khi kích Restart. Trong trường hợp này, hãy cứ nhấn giữ phím

   ⇧ Shift

   .

  Tùy chọnsẽ hiện ra phía trên hoặc dưới hình tượng nguồn ; máy tính sẽ khởi động lại và nạp trình đơn tùy chọn nâng cao Advanced Options, từ đây tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chọn safe mode .

 6. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 9

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/19\/Start-a-Computer-Step-9-Version-4.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-9-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/19\/Start-a-Computer-Step-9-Version-4.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-9-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6

  Chờ máy tính nạp màn hình Advanced Options. Màn hình này có màu xanh với chữ trắng.

 7. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/61\/Start-a-Computer-Step-10-Version-2.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-10-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/61\/Start-a-Computer-Step-10-Version-2.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-10-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7

  Nhấp vào

  Troubleshoot

  (Xử lý sự cố). Tùy chọn này nằm giữa màn hình.

 8. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 11

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/50\/Start-a-Computer-Step-11-Version-2.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-11-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/50\/Start-a-Computer-Step-11-Version-2.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-11-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  8

  Nhấp vào

  Advanced options

  nằm cuối màn hình.

 9. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 12

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/dc\/Start-a-Computer-Step-12-Version-2.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-12-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/dc\/Start-a-Computer-Step-12-Version-2.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-12-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  9

  Nhấp vào

  Startup Settings

  (Cài đặt khởi động). Tùy chọn nằm bên phải màn hình.

 10. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 13

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/7a\/Start-a-Computer-Step-13-Version-2.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-13-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/7a\/Start-a-Computer-Step-13-Version-2.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-13-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  10

  Nhấp vào

  Restart

  . Nút này nằm gần góc dưới bên phải màn hình.

 11. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 14

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/4c\/Start-a-Computer-Step-14-Version-2.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-14-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/4c\/Start-a-Computer-Step-14-Version-2.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-14-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  11

  Chờ máy tính khởi động lại. Khi đó, màn hình xanh với chữ trắng sẽ hiện ra.

 12. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 15

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/3a\/Start-a-Computer-Step-15-Version-2.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-15-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/3a\/Start-a-Computer-Step-15-Version-2.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-15-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  12

  Nhấn phím

  4

  để chọn “Safe Mode”. Thao tác này sẽ xác nhận rằng bạn muốn khởi động lại máy tính trong chế độ an toàn.

 13. Tiêu đề ảnh Start a Computer Step 16

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/b\/bb\/Start-a-Computer-Step-16-Version-2.jpg\/v4-460px-Start-a-Computer-Step-16-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/b\/bb\/Start-a-Computer-Step-16-Version-2.jpg\/v4-728px-Start-a-Computer-Step-16-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  13

  Chờ máy tính khởi động lại trong chế độ an toàn. Tùy vào tốc độ xử lý của máy tính mà thời gian diễn ra quá trình này sẽ khác nhau.

  Quảng cáo

Mọi Người Cũng Xem   Cách sử dụng 2 màn hình trên Win 10 tăng hiệu quả làm việc

Related Posts

About The Author

Add Comment