Cách để Chuyển dữ liệu từ USB vào máy tính

 1. Tiêu đề ảnh Transfer Data from a Flash Drive to a Computer Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/54\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-1-Version-3.jpg\/v4-460px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-1-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/54\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-1-Version-3.jpg\/v4-728px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-1-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1Cắm ổ đĩa flash vào máy tính. Ổ đĩa flash sẽ vừa với một trong các cổng USB hình chữ nhật trên khung máy tính.

  • Hầu hết ổ đĩa flash đều chỉ có thể cắm vào theo một chiều, vì thế bạn không nên mạnh tay; nếu cắm không được, hãy xoay USB 180 độ và thử lại.

  Ổ đĩa flash sẽ vừa với một trong các cổng USB hình chữ nhật trên khung máy tính.

 2. Tiêu đề ảnh Transfer Data from a Flash Drive to a Computer Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/86\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-2-Version-3.jpg\/v4-460px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-2-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/86\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-2-Version-3.jpg\/v4-728px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-2-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  2Mở Start Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”

  <\/div>“}

  Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.
  Nhấp vào hình tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình hiển thị .

 3. Tiêu đề ảnh Transfer Data from a Flash Drive to a Computer Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/05\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-3-Version-3.jpg\/v4-460px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-3-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/05\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-3-Version-3.jpg\/v4-728px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-3-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3Mở File Explorer Tiêu đề ảnh Windowsstartexplorer.png

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png\/30px-Windowsstartexplorer.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”

  <\/div>“}

  Nhấp vào biểu tượng thư mục ở phía dưới bên trái trình đơn Start.
  Nhấp vào hình tượng thư mục ở phía dưới bên trái trình đơn

 4. Tiêu đề ảnh Transfer Data from a Flash Drive to a Computer Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/29\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-4-Version-3.jpg\/v4-460px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-4-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/29\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-4-Version-3.jpg\/v4-728px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-4-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4Nhấp vào

  This PC

  . Biểu tượng máy tính này nằm bên trái cửa sổ File Explorer. Danh sách ổ đĩa đang kết nối với máy tính (bao gồm USB) sẽ hiện ra.

  • Có thể bạn cần cuộn xuống trên cột bên trái để tìm tùy chọn This PC.

  Biểu tượng máy tính này nằm bên trái hành lang cửa số File Explorer. Danh sách ổ đĩa đang liên kết với máy tính ( gồm có USB ) sẽ hiện ra .

 5. Tiêu đề ảnh Transfer Data from a Flash Drive to a Computer Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/b\/be\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-5-Version-3.jpg\/v4-460px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-5-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/b\/be\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-5-Version-3.jpg\/v4-728px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-5-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5Mở ổ đĩa flash. Bạn hãy nhấp đúp vào tên của USB nằm bên dưới tiêu đề “Devices and drives” (Ổ đĩa và thiết bị). Đây thường là tên của nhà sản xuất và/hoặc số model USB.

  • USB thường được gán cho ổ đĩa “(F:)”.

  Bạn hãy nhấp đúp vào tên của USB nằm bên dưới tiêu đề ” Devices and drives ” ( Ổ đĩa và thiết bị ). Đây thường là tên của đơn vị sản xuất và / hoặc số Mã Sản Phẩm USB .

 6. Tiêu đề ảnh Transfer Data from a Flash Drive to a Computer Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/3d\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-6-Version-2.jpg\/v4-460px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-6-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/3d\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-6-Version-2.jpg\/v4-728px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-6-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6Chọn tập tin cần chuyển. Hãy nhấp vào tập tin, hoặc nhấn giữ phím Ctrl đồng thời nhấp vào từng tập tin mà bạn muốn chọn.

  • Bạn cũng có thể chọn tất cả tập tin trong ổ đĩa flash bằng cách nhấn Ctrl + A.

  Hãy nhấp vào tập tin, hoặc nhấn giữ phímđồng thời nhấp vào từng tập tin mà bạn muốn chọn .

 7. Tiêu đề ảnh Transfer Data from a Flash Drive to a Computer Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/56\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-7-Version-2.jpg\/v4-460px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-7-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/56\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-7-Version-2.jpg\/v4-728px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-7-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7Nhấp vào

  trang chủ

  (Trang chủ). Thẻ này nằm phía trên bên trái cửa sổ của ổ đĩa flash. Một thanh công cụ thả xuống sẽ hiện ra đầu cửa sổ.

  • Nếu đã quen với thao tác kéo – thả chuột trên Windows, bạn có thể kéo tập tin được chọn và thả vào màn hình desktop hoặc thư mục mong muốn. Nếu bạn chọn cách trên, hãy xem tiếp bước cuối cùng trong phần này.

  Thẻ này nằm phía trên bên trái hành lang cửa số của ổ đĩa flash. Một thanh công cụ thả xuống sẽ hiện ra đầu hành lang cửa số .

 8. Tiêu đề ảnh Transfer Data from a Flash Drive to a Computer Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/6e\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-8-Version-2.jpg\/v4-460px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-8-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/6e\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-8-Version-2.jpg\/v4-728px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-8-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  8

  Nhấp vào

  Move to

  (Chuyển đến). Tùy chọn này nằm trong phần “Organize” (Tổ chức) của thanh công cụ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.

 9. Tiêu đề ảnh Transfer Data from a Flash Drive to a Computer Step 9

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/03\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-9-Version-2.jpg\/v4-460px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-9-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/03\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-9-Version-2.jpg\/v4-728px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-9-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  9

  Nhấp vào

  Choose location …

  (Chọn vị trí). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn thả xuống. Một cửa sổ mới sẽ mở ra.

 10. Tiêu đề ảnh Transfer Data from a Flash Drive to a Computer Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/88\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-10-Version-2.jpg\/v4-460px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-10-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/88\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-10-Version-2.jpg\/v4-728px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-10-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  10Chọn thư mục. Nhấp vào thư mục mà bạn muốn chuyển tập tin được chọn vào đó.

  • Bạn cũng có thể tạo thư mục mới bằng cách chọn thư mục đích, nhấp vào Make New Folder rồi nhập tên cho thư mục.

  Nhấp vào thư mục mà bạn muốn chuyển tập tin được chọn vào đó .

 11. Tiêu đề ảnh Transfer Data from a Flash Drive to a Computer Step 11

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/2e\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-11-Version-2.jpg\/v4-460px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-11-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/2e\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-11-Version-2.jpg\/v4-728px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-11-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  11

  Nhấp vào tác vụ

  Move

  (Di chuyển) ở góc dưới bên phải cửa sổ. Tập tin sẽ bắt đầu được chuyển vào thư mục mà bạn chọn; sau khi hoàn tất, bạn có thể tiếp tục.

 12. Tiêu đề ảnh Transfer Data from a Flash Drive to a Computer Step 12

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/68\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-12-Version-2.jpg\/v4-460px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-12-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/68\/Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-12-Version-2.jpg\/v4-728px-Transfer-Data-from-a-Flash-Drive-to-a-Computer-Step-12-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  12

  Lấy USB ra. Trên cửa sổ của USB, bạn nhấp vào thẻ Manage (Quản lý) ở đầu cửa sổ, sau đó chọn Eject từ trong trình đơn thả xuống hiện ra. Sau khi nhận được thông báo rằng ổ đĩa flash đã an toàn để ngắt kết nối, bạn có thể nhẹ nhàng rút USB ra khỏi máy tính.

  Quảng cáo

Mọi Người Cũng Xem   Trường ĐH Nông lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn 2018

Related Posts

About The Author

Add Comment