Hướng dẫn cách lập bảng lương trên Misa – Trung tâm kế toán Newtrain

Hôm nay TT kế toán Newtrain sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng lương trên Misa. Bài viết sau sẽ giúp các bạn nắm rõ được chi tiết cụ thể từng bước để triển khai

Bước 1: Cách thiết lập các quy định phục vụ cho việc tính lương trong bảng trên Misa

1. Thiết lập quy định lương

Vào menu Nghiệp vụ -> Tiền Lương -> Quy định lương

Hệ thống hiển thị màn hình giao diện sau:

Hệ thống đã thiết lập sẵn các lao lý về mức lương cơ sở, số ngày tính công, số giờ tính công, tỷ suất hưởng lương làm thêm, tỷ suất bảo hiểm, Thuế TNCN, Giảm trừ người phụ thuộc vào .
Nếu Doanh nghiệp tính lương dựa theo ngày công chuẩn nào thì sẽ thiết lập lại ở mục Số ngày tính công trong tháng

Nếu Doanh nghiệp không trích quỹ công đoàn -> thiết lập lại tỷ suất kinh phí đầu tư công đoàn công ty đóng

Nếu Doanh nghiệp đã xây dựng công đoàn -> thiết lập lại tỷ suất kinh phí đầu tư công đoàn công ty đóng, nhân viên cấp dưới đóng theo tỷ suất pháp luật

Sau khi đổi khác các thông tin xong -> nhấn nút Cất để lưu lại thiết lập
Lưu ý :
– Nếu bản quyền ứng dụng Misa của các bạn vẫn còn được update mạng lưới hệ thống sẽ tự update những thay đổi mới nhất theo lao lý của Nhà nước .
– Trong trường hợp bản quyền misa của các bạn đã hết hạn update, các bạn hoàn toàn có thể thiết lập lại các pháp luật trên theo chính sách mới nhất của Nhà nước phát hành .

2.Cách thiết lập trên Misa các quy định về chấm công, cơ sở tính lương trong bảng

Vào Menu Hệ thống -> Tuỳ chọn

 Màn hình hiển thị giao diện sau :

Bấm chọn mục 4. Tiền lương

  •  Tích chọn Làm việc ngày thứ bảy (nếu muốn chấm công ngày thứ 7)
  • Thiết lập các tùy chọn liên quan đến việc lâp bảng lương:
  • Tích chọn Lương thỏa thuận, nếu muốn tính lương của nhân viên theo mức lương thỏa thuận giữa nhân viên và doanh nghiệp.
  • Tích chọn Mức lương tối thiểu và hệ số lương, nếu muốn tính lương của nhân viên theo hệ số lương nhân viên được hưởng và mức lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước.
  • Tích chọn Hiển thị cột tạm ứng 141 trên bảng lương nếu doanh nghiệp có phát sinh các bảng lương tạm ứngtrong tháng.
  • Nhấn Đồng ý hoặc Áp dụng.

3. Kiểm tra thiết lập tài khoản chi phí lương ở mục Cơ cấu tổ chức

Vào Menu Danh mục -> Cơ cấu tổ chức triển khai

Khai báo hạng mục cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, bộ phận, phòng ban

 Kiểm tra xem các thông tin tài khoản ngân sách lương theo phòng ban bộ phận đã thiết lập đẩy đủ và đúng chưa ?

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách đóng cầu thang lượn an toàn - Thợ Xây

4. Thiết lập mức lương, số người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Vào Menu Danh mục -> Đối tượng -> Nhân viên

Khai báo thông tin nhân viên cấp dưới thuộc các phòng ban / bộ phận trong doanh nghiệp
 Kiểm tra lại các thông tin thiết lập lương
 Thiết lập mức lương thoả thuận, lương đóng bh, số người nhờ vào ( nếu chưa nhập )

Nếu thiết lập sẵn các thông tin mức lương, số nguời phụ thuộc vào ở phần DM Nhân viên -> khi tạo bảng lương các bạn sẽ không phải tự nhập các số lượng này trên bảng lương

5. Thiết lập các ký hiệu chấm công

Vào Danh mục -> Lương nhân viên cấp dưới -> Ký hiệu chấm công

– Bấm Thêm để thêm các ký hiệu chấm công
– Click đúp vào mỗi bản ghi hoặc chọn bản ghi bấm nút Sửa để update / đổi khác các ký hiệu chấm công
Ví dụ : Bạn muốn thêm ký hiệu chấm công Nghỉ lễ hưởng lương 100 %
 Bấm nút Thêm
 Nhập các thông tin : Ký hiệ, Diễn giải, Tỷ lệ hưởng lương … .

 Bấm nút Cất
Lưu ý :
• Với ký hiệu nào được tích chọn Là ký hiệu mặc định khi lập bảng chấm công, khi kế toán thực thi lập bảng chấm công chi tiết cụ thể mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa hiển thị ký hiệu đó trên bảng chấm công .
• Trên list ký hiệu chấm công, chỉ có một ký hiệu được phép tích chọn Là ký hiệu mặc định khi lập bảng chấm công .

Bước 2: Thực hiện tạo bảng chấm công, tổng hợp chấm công, bảng lương

1. Tạo bảng chấm công

Vào phân hệ Tiền lương \ tab Chấm công, chọn công dụng Thêm .

 Chọn bảng chấm công cần lập là Chấm công theo thời hạn hoặc Chấm công theo buổi .
 Chọn thời hạn cần lập bảng chấm công và tích chọn phòng ban được chấm công .
 Khai báo tên bảng chấm công, sau đó nhấn Đồng ý, mạng lưới hệ thống tự động hóa lập bảng chấm công cho các nhân viên cấp dưới đã được khai báo ở bước 2 với ký hiệu chấm công mặc định đã được thiết lập ở bước 1.5 .

Nhập hiệu quả chấm công hằng ngày của từng nhân viên cấp dưới bằng cách click chọn từng mục tại mỗi ô châm công -> tích chọn ký hiệu chấm công

Bấm chuột phải vào ô tài liệu -> Chọn Sao chép tài liệu cho các dòng phía dưới nếu muốn sao chép tài liệu chấm công cho các dòng khác

Bấm chuột phải vào ô tài liệu -> Chọn Sao chép tài liệu cho các ngày khác nếu muốn sao chép tài liệu chấm công cho các ngày khác
Tích Từ ngày đến ngày để sao chép theo khoảng chừng thời hạn -> Bấm Đồng ý

Thực hiện chấm công xong -> Bấm nút Cất để lưu lại bảng chấm công vừa tạo

2. Tạo bảng Tổng hợp chấm công

Lập bảng tổng hợp chấm công từ bảng chấm công cụ thể
Vào phân hệ Tiền lương \ tab Tổng hợp chấm công, chọn tính năng Thêm .

 Khai báo thông tin bảng tổng hợp chấm công cần lập và tích chọn Tổng hợp từ các bảng chấm công chi tiết cụ thể .

 Nhấn Đồng ý, mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa tổng hợp công của nhân viên cấp dưới từ bảng chấm công cụ thể đã được lập ở bước

Bấm chuột phải ở mỗi bản ghi để thêm / xoá … bản ghi hoặc hoàn toàn có thể thêm, bớt các cột dữ liệu …

Bấm nút [ Cất ] để lưu lại bảng tổng hợp chấm công

Mọi Người Cũng Xem   Công Thức Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động Chính Xác Nhất

3. Tạo bảng tính lương

Vào phân hệ Tiền lương \ tab Hạch toán ngân sách, chọn tính năng Thêm .

 Chọn loại bảng lương Lương thời hạn theo giờ hoặc Lương thời hạn theo buổi …
 Chọn thời hạn cần lương và tích chọn phòng ban cần tính lương .
Sau đó nhấn Đồng ý .

Bước 1 : Thiết kế mẫu bảng lương
Bấm chuột phải tại một bản ghi ( 1 dòng tài liệu ) -> chọn [ Sửa mẫu ] để thêm / bớt, sắp xếp các cột tài liệu theo mong ước

Màn hình hiển thị như sau :

-> Tích hoặc bỏ tích để hiển thị hoặc bỏ hiện thị cột tài liệu tương ứng
Kéo thanh trượt xuống dưới -> các cột kiểu số 01 …. là những cột trống được ứng dụng tạo sẵn -> Cần tạo thêm cột nào -> sửa tên cột trên giao diện -> tích chọn hiển thị cột vừa thêm

Ví dụ :
Muốn tạo thêm các cột

– Hỗ trợ ăn trưa

– Hỗ trợ điện thoại cảm ứng
– Hỗ trợ đi lại
… .

 tại dòng B41 -> B45 sửa các tên cột tương ứng với các cột tài liệu cần thêm -> tích chọn hiển thị
 Sửa 1 số ít tiêu đề cột cho tương thích

Lưu ý nên để B4 ( Phụ cấp khác ) là tổng của các cột tương hỗ lương đã thêm -> sửa thành Tổng các khoản tương hỗ. Nếu có các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm thì để B3 ( Phụ cấp thuộc quỹ lương ) là tổng các cột phụ cấp đóng bảo hiểm đã thêm
 Sau đó chọn tab Cấu trúc bảng lương để di dời các cột tài liệu mới thêm về vị trí mong ước hoặc nhóm các cột theo tiêu đề nhóm …

Bấm vào [ Thêm nhóm ] nếu muốn tạo nhóm cho các cột cùng đặc thù -> bấm [ Đồng ý ] để lưu nhóm vừa tạo
 Tại khung Cấu trúc bảng lương bấm phải chuột vào mỗi dòng tiêu đề cột để xếp các cột vào nhóm hoặc bấn nút [ Chọn vào nhóm ]

 Chọn mỗi dòng tiêu đề cột bấm các nút mũi tên để chuyển dời vị trí cột lên, xuống, ra khỏi nhóm, vào nhóm … để sắp xếp các cột theo vị trí mong ước
Sau khi sắp xếp các cột theo vị trí mong ước -> bấm nút [ Cất ] để lưu lại
Bước 2 : Thực hiện lập công thức cho các cột
+ Tại mỗi cột tài liệu đã có sẵn -> bấm phải chuột -> chọn Lập công thức cho cột -> Thực hiện kiểm tra công thức ( do thêm các cột tài liệu mới hoàn toàn có thể sẽ tác động ảnh hưởng đến các công thức tính ở các cột khác nên cần kiểm tra lại cho đúng )

Công thức sẽ được thiết lập bằng cách lấy địa chỉ cột tương ứng thực thi các toán tử thiết kê sẵn *, -, *, / … để triển khai phép tính
Ví dụ công thức ở cột tính đơn giá ngày công = B2 / SNTCTT
B2 là cột lương cơ bản
SNTCTT là số ngày tính công trong tháng ( ở mục thiết lập Quy định lương đã thiết lập công chuẩn tính lương tháng = 26 ) -> SNTCTT = 26
 Nếu thấy chưa đúng sửa lại cho đúng -> Bấm nút [ Cất ]+ Tại mỗi cột tài liệu mới thêm -> bấm phải chuột -> chọn Lập công thức cho cột -> Thực hiện lập công thức cho cột mới thêm
Ví dụ : Cột Hỗ trợ ăn trưa
Với lao lý tại hợp đồng ( quy định ), tiền ăn trưa của mỗi nhân viên cấp dưới mỗi tháng là 700.000 đ
 thiết lập công thức = ( 700.000 / SNTCTT ) * B63
trong đó : 700.000 là tiền ăn tháng
SNTCTT = 26 ( công chuẩn )
B63 : Số ngày công hưởng lương 100 %

Mọi Người Cũng Xem   Tiết kiệm tích lũy

Với các cột Hỗ trợ đi lại, Hỗ trợ điện thoại cảm ứng vì lao lý mỗi nhân viên cấp dưới hưởng 1 mức nên không thiết lập được công thức cho cột -> tự nhập vào bảng lương như hình dưới

 Tương tự thực thi các công thức ở các cột mới tạo ra
Ví dụ B4 = B41 + B42 + B43

Nên sử dụng cột B3 : Phụ cấp thuộc quỹ lương để tổng hợp các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm và cột B4 : Phụ cấp khác để tổng hợp các khoản tương hỗ lương tức là các khoản phụ cấp không bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội -> vì các cột này được thiết lập sẵn phân chia và hạch toán

Nếu cột nào được tạo ra có tác động ảnh hưởng đến tổng thu nhập -> chọn cột ấn phải chuột -> lập công thực cho cột -> chọn tab Thiết lập phân chia hạch toán -> tích vào hạch toán ngân sách lương -> chọn thông tin tài khoản nợ / có
 Thiết lập xong công thức các cột -> tác dụng bảng lương như sau :

 Bấm nút [ Cất ] để lưu lại bảng lương
 mạng lưới hệ thống hiển thị thông tin sau :

 Bấm Yes nếu muốn hạch toán luôn
 Bấm No để chọn phân chia lương theo đơn vị chức năng hoặc theo nhân viên cấp dưới
Nếu chọn Yes -> màn hình hiển thị hiển thị như sau :

 Bấm nút [ Cất ] để lưu lại các bút toán hạch toán lương
Xem lại chứng từ vừa hạch toán lương -> chọn Hạch toán ngân sách
chọn từ ngày đến ngày -> lấy tài liệu

 muốn sửa / xoá chứng từ hạch toán lương chọn bản ghi -> bỏ ghi -> sửa / xoá
Nếu muốn phân chia ngân sách lương theo phòng ban / nhân viên cấp dưới -> tại hành lang cửa số màn hình hiển thị bảng lương thời hạn theo buổi -> bấm nút [ Phân bổ lương ]

Bấm Đồng ý nếu muốn phân chia theo đơn vị chức năng

Bấm nút Cất nếu muốn lưu lại bút toán hạch toán lương phân chia theo phòng ban

Bấm nút Yes để lưu lại phiếu hạch toán ngân sách lương phân chia theo phòng ban

Tương tự nếu muốn phân chia theo nhân viên cấp dưới
Nếu không muốn phân chia ngân sách lương -> bấm vào phân chia chi phi
 Bấm Xoá bảng phân chia
Bước 3 : Lập các bảng chấm công, bảng tính lương dựa trên bảng chấm công / bảng tính lương đã tạo trên Misa
Khi đã tạo ra 1 bảng chấm công trước đó -> bạn hoàn toàn có thể tạo ra bảng chấm công tháng tiếp theo dựa trên bảng chấm công trước nếu không có đổi khác về list nhân viên cấp dưới

Tạo bảng tổng hợp chấm công tháng tiếp theo tựa như bước tạo bảng tổng hợp chấm công tháng trước

Tạo bảng lương tháng tiếp theo

Lưu ý bảng lương tháng tiếp theo được tạo ra dựa trên bảng chấm công tháng trước nên sẽ có những thiết lập mặc định ( Ví dụ Cột Hỗ trợ ăn trưa công thức đang mặc định lấy giá trị của tháng trước ) -> cần kiểm tra lại các công thức, kiểm tra lại các thiết lập phân chia
 Các bước triển khai như cách lập bảng lương trên Misa tháng trước đấy

 Bấm Yes

0/5
( 0 Reviews )

Related Posts

About The Author

Add Comment