Cách để Điều chỉnh bass trên máy tính

 1. Tiêu đề ảnh Adjust Bass on a Computer Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/ea\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-1-Version-3.jpg\/v4-460px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-1-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/ea\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-1-Version-3.jpg\/v4-728px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-1-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1Mở Start Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”

  <\/div>“}

  Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.

  Nhấp vào hình tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình hiển thị .

 2. Tiêu đề ảnh Adjust Bass on a Computer Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/db\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-2-Version-3.jpg\/v4-460px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-2-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/db\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-2-Version-3.jpg\/v4-728px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-2-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  2

  Mở trình đơn Sound. Nhập sound vào Start, rồi nhấp vào Sound ở phía trên cửa sổ. Cửa sổ Sound liền xuất hiện.

 3. Tiêu đề ảnh Adjust Bass on a Computer Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/f5\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-3-Version-3.jpg\/v4-460px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-3-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/f5\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-3-Version-3.jpg\/v4-728px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-3-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3Nhấp đúp vào

  Speakers

  (Loa). Lựa chọn này có biểu tượng loa với dấu chọn màu xanh lá và trắng ở bên dưới góc trái.

  • Trước tiên bạn phải nhấp vào thẻ Playback (Phát) ở phía trên góc trái cửa sổ Sound.

  Lựa chọn này có hình tượng loa với dấu chọn màu xanh lá và trắng ở bên dưới góc trái .

 4. Tiêu đề ảnh Adjust Bass on a Computer Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/ac\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-4-Version-3.jpg\/v4-460px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-4-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/ac\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-4-Version-3.jpg\/v4-728px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-4-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4Nhấp vào thẻ

  Enhancements

  (Nâng cao). Đây là thẻ ở phía trên cửa sổ Speakers Properties (Thuộc tính loa).

  • Nếu không thấy thẻ này, bạn không thể điều chỉnh bass trên máy tính thông qua phần Sound. Thay vào đó, hãy thử dùng bộ cân bằng âm thanh.

  Đây là thẻ ở phía trên hành lang cửa số Speakers Properties ( Thuộc tính loa ) .

 5. Tiêu đề ảnh Adjust Bass on a Computer Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/50\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-5-Version-3.jpg\/v4-460px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-5-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/50\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-5-Version-3.jpg\/v4-728px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-5-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5Đánh dấu vào ô “Equalizer” (Bộ cân bằng âm thanh). Lựa chọn này hiển thị ở giữa cửa sổ Speakers Properties, nhưng có thể bạn phải kéo thanh cuộn xuống để tìm nó.

  • Các lựa chọn trong cửa sổ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
  • Nếu bạn không thấy “Equalizer”, thẻ âm thanh của máy tính không hỗ trợ điều chỉnh bass. Bạn cần tải và sử dụng chương trình khác để điều chỉnh bass của máy tính.
  • Nếu bạn không thấy “Equalizer”, hãy tìm ô “Bass Boost” (Cải thiện Bass); ngược lại, bạn sẽ đánh dấu vào ô đó để tăng bass đầu ra mặc định của máy tính.

  Lựa chọn này hiển thị ở giữa hành lang cửa số Speakers Properties, nhưng hoàn toàn có thể bạn phải kéo thanh cuộn xuống để tìm nó .

 6. Tiêu đề ảnh Adjust Bass on a Computer Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/c\/c3\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-6-Version-3.jpg\/v4-460px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-6-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/c\/c3\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-6-Version-3.jpg\/v4-728px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-6-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6

  Nhấp vào

  . Đây là lựa chọn ngoài cùng bên phải của tiêu đề “Setting” (Cài đặt) ở gần cuối trang.

 7. Tiêu đề ảnh Adjust Bass on a Computer Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/fc\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-7-Version-3.jpg\/v4-460px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-7-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/fc\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-7-Version-3.jpg\/v4-728px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-7-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7

  Nhấp vào ô “None” (Không). Lựa chọn này ở phía trên cửa sổ EQ. Một trình đơn khác sẽ hiển thị tại đây.

 8. Tiêu đề ảnh Adjust Bass on a Computer Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/85\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-8-Version-3.jpg\/v4-460px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-8-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/85\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-8-Version-3.jpg\/v4-728px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-8-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  8Nhấp vào

  Bass

  . Đây là thao tác tự động điều chỉnh đầu ra âm thanh của máy tính để tăng hiệu ứng bass.

  • Bạn có thể nhấp và kéo các nút trượt ở giữa trang đến gần điểm giữa của từng thanh trượt để giảm bass.

  Đây là thao tác tự động hóa kiểm soát và điều chỉnh đầu ra âm thanh của máy tính để tăng hiệu ứng bass .

 9. Tiêu đề ảnh Adjust Bass on a Computer Step 9

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/45\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-9-Version-3.jpg\/v4-460px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-9-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/45\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-9-Version-3.jpg\/v4-728px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-9-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  9

  Nhấp vào

  Save

  (Lưu). Phần cài đặt của bạn sẽ được lưu lại.

 10. Tiêu đề ảnh Adjust Bass on a Computer Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/67\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-10-Version-3.jpg\/v4-460px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-10-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/67\/Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-10-Version-3.jpg\/v4-728px-Adjust-Bass-on-a-Computer-Step-10-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  10

  Nhấp vào

  OK

  ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ áp dụng các tùy chỉnh cho đầu ra âm thanh hiện tại của máy tính.

  Quảng cáo

Mọi Người Cũng Xem   Hệ số hao mòn TSCĐ. - Tài liệu text

Related Posts

About The Author

Add Comment