Cách để Chép nhạc từ đĩa CD sang máy tính

 1. Tiêu đề ảnh Boot a Computer from a CD Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/0f\/Boot-a-Computer-from-a-CD-Step-10.jpg\/v4-460px-Boot-a-Computer-from-a-CD-Step-10.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0f\/Boot-a-Computer-from-a-CD-Step-10.jpg\/v4-728px-Boot-a-Computer-from-a-CD-Step-10.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1Cho đĩa CD vào máy tính. Đặt đĩa CD mà bạn muốn chép nhạc vào ổ đĩa CD của máy tính với mặt có nhãn dán hướng lên.
  • Nếu màn hình xuất hiện một cửa sổ khi cho đĩa CD vào, bạn cần đóng cửa sổ trước khi tiếp tục.
  • Nếu dùng máy Mac (hoặc máy tính Windows không có ổ đĩa CD), bạn sẽ phải gắn ổ đĩa CD ngoài vào máy tính tại bước này.

  Đặt đĩa CD mà bạn muốn chép nhạc vào ổ đĩa CD của máy tính với mặt có nhãn dán hướng lên.

 2. Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/c\/c5\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-2-Version-6.jpg\/v4-460px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-2-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/c\/c5\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-2-Version-6.jpg\/v4-728px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-2-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  2Mở iTunes. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng iTunes với biểu tượng nốt nhạc nhiều màu trên nền trắng.
  • Nếu chưa cài đặt iTunes, bạn phải tải và cài đặt chương trình này trước khi tiếp tục.
  Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng iTunes với hình tượng nốt nhạc nhiều màu trên nền trắng .
 3. Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/f7\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-3-Version-6.jpg\/v4-460px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-3-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/f7\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-3-Version-6.jpg\/v4-728px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-3-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3

  Nhấp vào nút “CD” ở phía trên góc trái cửa sổ iTunes để xem trang CD.

 4. Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/3b\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-4-Version-6.jpg\/v4-460px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-4-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/3b\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-4-Version-6.jpg\/v4-728px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-4-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4

  Nhấp vào

  Import CD

  (Chép CD) ở phía trên góc phải trang để mở một cửa sổ mới.

 5. Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/89\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-5-Version-6.jpg\/v4-460px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-5-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/89\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-5-Version-6.jpg\/v4-728px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-5-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5Chọn định dạng nhạc. Nhấp vào khung lựa chọn “Import using” (Chép bằng) ở phía trên trình đơn đang hiển thị rồi nhấp vào định dạng mà bạn muốn chép từ phần nội dung của đĩa CD.
  • Ví dụ, bạn sẽ nhấp vào MP3 encoder để chép nhạc theo định dạng MP3 sang máy tính.
  • Theo mặc định, iTunes sẽ lưu tập tin CD theo định dạng AAC có thể sử dụng được trên hầu hết chương trình nghe nhạc với chất lượng tốt hơn định dạng MP3.
  Nhấp vào khung lựa chọn ” Import using ” ( Chép bằng ) ở phía trên trình đơn đang hiển thị rồi nhấp vào định dạng mà bạn muốn chép từ phần nội dung của đĩa CD .
 6. Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/0b\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-6-Version-6.jpg\/v4-460px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-6-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0b\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-6-Version-6.jpg\/v4-728px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-6-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6Chọn chất lượng nhạc nếu cần. Nhấp vào khung lựa chọn “Setting” (Thiết lập), rồi nhấp vào chất lượng mà bạn muốn chép thành tập tin.
  • Ví dụ, nếu muốn chép tập tin nhạc với chất lượng cực kỳ cao, bạn sẽ nhấp vào lựa chọn Higher Quality (Chất lượng cao hơn) trong trình đơn đang hiển thị.
  Nhấp vào khung lựa chọn ” Setting ” ( Thiết lập ), rồi nhấp vào chất lượng mà bạn muốn chép thành tập tin .

 7. Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/fb\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-7-Version-6.jpg\/v4-460px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-7-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/fb\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-7-Version-6.jpg\/v4-728px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-7-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7

  Nhấp vào

  OK

  ở cuối cửa sổ đang hiển thị để yêu cầu iTunes bắt đầu quá trình chép nhạc từ CD.

 8. Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/85\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-8.jpg\/v4-460px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/85\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-8.jpg\/v4-728px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  8

  Chờ quá trình chép nhạc hoàn tất. Sau khi chép nhạc xong, iTunes sẽ hiển thị thông báo xác nhận và thanh tiến độ cũng không còn hiển thị ở phía trên cửa sổ iTunes.

 9. Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 9

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/8d\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-9.jpg\/v4-460px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-9.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/8d\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-9.jpg\/v4-728px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-9.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  9

  Truy cập và mở album trong thư viện của bạn. Nhấp vào Music (Âm nhạc) ở phía trên góc trái trang iTunes, rồi kéo xuống đến album được chép từ đĩa CD và nhấp vào để mở.

 10. Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/ee\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-10.jpg\/v4-460px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-10.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/ee\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-10.jpg\/v4-728px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-10.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  10Nhấp chuột phải vào một trong các bài hát. Không quan trọng việc bạn nhấp chuột phải vào bài hát nào, chỉ cần đó là bài hát trong album được chép từ đĩa CD, bạn sẽ thấy một trình đơn hiển thị trên màn hình.
  • Trên máy Mac, bạn nhấp vào bài hát rồi chọn File ở phía trên góc trái màn hình.
  Không quan trọng việc bạn nhấp chuột phải vào bài hát nào, chỉ cần đó là bài hát trong album được chép từ đĩa CD, bạn sẽ thấy một trình đơn hiển thị trên màn hình hiển thị .
 11. Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 11

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/85\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-11.jpg\/v4-460px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-11.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/85\/Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-11.jpg\/v4-728px-Rip-Music-from-a-CD-to-a-Computer-Step-11.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  11Nhấp vào

  Show in Windows Explorer

  (Hiển thị trong Windows Explorer) trong trình đơn.
  Thao tác này sẽ mở thư mục lưu các bài hát đã chép; lúc này, bạn có thể di chuyển, đổi tên, sao chép hoặc chỉnh sửa tập tin theo ý thích.
  • Nếu sử dụng máy Mac, bạn nhấp vào Show in Finder (Hiển thị trong Finder).
  Thao tác này sẽ mở thư mục lưu các bài hát đã chép ; lúc này, bạn hoàn toàn có thể vận động và di chuyển, đổi tên, sao chép hoặc chỉnh sửa tập tin theo ý thích .

  Quảng cáo
Mọi Người Cũng Xem   Lãi suất qua đêm là gì và những thông tin bạn nên biết

Related Posts

About The Author

Add Comment