Cách cúng dường cao quý nhất là Pháp cúng dường

Phát tâm cúng dường pháp chính là Phát Bồ Ðề Tâm. Phát Bồ Ðề Tâm là đại nguyện không để Tam Bảo có cơ hoại diệt, là tu giải thoát mà không lìa chúng sanh, là sinh trong Phật pháp, là con Phật .Phật tử nên cúng dường Tam Bảo như thế nào ? Cúng dường ! Biết bao cung kính, biết bao thương mến, biết bao nỗi niềm trong mỗi sự cúng dường : Có khi do một thôi thúc của thiện tánh, con mang lễ vật cúng dường Phật Tổ. Cũng có lúc vì mong cầu một điều gì đó, con cúng dường ; hoặc vì thói quen, hoặc vì “ ai cũng làm thế ”, hoặc vì muốn đền đáp một “ cái ân ” mà con cúng dường Phật. Trong toàn bộ các tâm ấy, ý nghĩa thật sự của cúng dường nằm ở đâu ?

Khi Phật bảo: “Hãy mang hương hoa thanh tịnh đến lễ bái cúng dường các Ðức Phật” thì đó là Tâm con thanh tịnh hay lễ vật thanh tịnh? Nếu tâm thật tịnh thì lễ vật thật tịnh, nếu tâm không chuyên nhất, thì lễ vật cũng không thể là tịnh vật. Khi Như Lai nói “Cúng dường” là bảo con “Hãy Xã”. Hãy quên đi những “Của tôi”, “Thuộc về tôi”, “Cho tôi” để tự cởi dần trói buộc, vì gom về cho mình là “Tâm Thủ”, mà Thủ là tự trói mình. Khi con nghĩ chọn những thức thật tịnh để cúng dường là tâm con đang Ðịnh mà không tự biết: Không có một niệm về Ngã, không có tạp niệm nào ngoài sự thật của lúc này. Con đang chọn hoa tươi nhất, hương thơm nhất, quả ngon nhất để dâng Phật. Con thấy hoa, thấy hương, thấy quả, mà không thấy cái thấy ấy, không biết cái tâm đã khiến con hành động. Ðó chính là đang sống với vô biên trong khoảnh khắc. Sống với vô biên là sống với chư Phật, vì thế mà Như Lai mới dạy “Hãy cúng dường…”. Con lễ bái và cúng dường chư Phật có lợi lớn cho con. Vì sao? Vì điều đó làm tăng trưởng Tín căn, đẩy lùi Ngã mạn. Khi con lễ, đó là dấu hiệu của khuất phục, không phải Phật hay Bồ Tát đã khuất phục con, mà là kiêu căng, ngã mạn, kiến chấp đã bị sự khiêm cung của con khuất phục. Cho nên, cúng dường Phật chính là Đạo. Cúng dường thân mạng là bỏ tướng nhân, thọ – giả.

Mọi Người Cũng Xem   Cách Cúng Bùa Hồ Ly Xem Nhiều Nhất Mới Nhất

Bạn đang đọc: Cách cúng dường cao quý nhất là Pháp cúng dường

Cúng dường Phật là dâng tấm lòng thành, chứ Phật đâu dụng những thức cúng dường ấy làm “vật sở hữu” của Phật và có Tâm nào quý hơn Tâm của một người tu, tại sao không cúng dường Tâm ấy cho Phật? Và tâm tu là pháp tướng.

Cúng dường Phật là dâng tấm lòng thành, chứ Phật đâu dụng những thức cúng dường ấy làm “vật sở hữu” của Phật và có Tâm nào quý hơn Tâm của một người tu, tại sao không cúng dường Tâm ấy cho Phật? Và tâm tu là pháp tướng.

Mười câu truyện bố thí và cúng dường mà bạn nên đọc Cúng dường gia tài là diệt bỏ tâm tham – Còn cách cúng dường nào cho chư Phật quý hơn toàn bộ các thứ trên, cúng dường thứ nào để được giải thoát ? Ðó là cúng dường thức nào hoàn toàn có thể khiến con và tổng thể chúng sinh thoát khổ, thoát sinh, lão, bịnh, tử – thoát khỏi luân hồi ? Thức cúng dường hoàn toàn có thể đáp đền được hồng ân của Phật, thức cúng dường chư Phật đúng sở nguyện của ngài là mang lại vô tận đến cho người dân cúng. Ðó chính là Pháp cúng dường. Pháp cúng dường là Tu Tâm Pháp, là hành Bồ Tát đạo, theo chân Phật làm quyền lợi cho mọi người, trong chỗ hành không còn tâm vọng, hồi hướng tổng thể công đức về chư Phật, đó chính là thật nghĩa của Pháp cúng dường. Dâng chư Phật không phải những hiện vật kết thành bởi : đất, nước, gió, lửa, nên có hoại diệt, nên không toàn thiện – mà là dâng Pháp là thứ không hề hoại diệt, trường cữu, không bao giờ thay đổi, sống sót mãi với thời hạn, là Ngọc của chúng sinh, kết tinh bởi một cuộc sống tịnh hạnh. Khi con cúng dường chư Phật tại thế, Ngài còn không thật có thọ các vật ấy, chỉ vì thương chúng sinh mà có giả thân, nên nuôi dưỡng giả thân cũng vì quyền lợi chúng sinh, huống nữa là khi đã nhập niết Bàn. Nên cúng dường Phật là dâng tấm lòng thành, chứ Phật đâu dụng những thức cúng dường ấy làm “ vật chiếm hữu ” của Phật và có Tâm nào quý hơn Tâm của một người tu, tại sao không cúng dường Tâm ấy cho Phật ? Và tâm tu là pháp tướng. Phát tâm cúng dường pháp chính là Phát Bồ Ðề Tâm. Phát Bồ Ðề Tâm là đại nguyện không để Tam Bảo có cơ hoại diệt, là tu giải thoát mà không lìa chúng sanh, là sinh trong Phật pháp, là con Phật.
Mọi Người Cũng Xem   Cách nấu xôi chè cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp 2022

Phát tâm cúng dường pháp chính là Phát Bồ Ðề Tâm. Phát Bồ Ðề Tâm là đại nguyện không để Tam Bảo có cơ hoại diệt, là tu giải thoát mà không lìa chúng sanh, là sinh trong Phật pháp, là con Phật.

Nghèo là không biết gieo nhân bố thí cúng dường

Con thấy có gì quý hơn một người hoàn toàn có thể nói với mọi người rằng : “ Thưa anh, chị … tôi đã nhận chân được đau khổ. Tôi đã chiến đấu với quân địch trong một trận một mất một còn và đã thắng. Chiến thắng đau khổ nên tôi không còn sợ sệt, vững chãi bước tiến trên con đường Vô Ngã, vĩnh viễn bỏ lại sau sống lưng bóng đêm của chết chóc và tái sinh. Đau khổ không còn mang hình dáng của hận thù và khó chịu, từng giây bóp nghẹn trái tim tôi, tinh chỉnh và điều khiển tôi như con rối trong cuộc chiến tranh của Ngã mà người chịu hậu quả sau cuối vẫn là tôi. Ðau khổ không còn mang hình dáng của Tài Sắc, dẫn tôi vào đấu trường của Tham Lam và say đắm. Đau khổ không còn mang hình dáng của Vô tư lự, để gian ác hoàn toàn có thể len vào khống chế tôi … Ðau khổ đã ngã gục dưới chân tôi. Không còn bị xiềng xích bởi hận thù trói buộc nên tôi thương cả quân địch tôi, không còn một xích xiềng nào của tánh chúng sanh trói buộc tôi được nữa, nên tôi là một người Tự Do. Hãy nghe tôi, đau khổ sẽ không còn là hình ảnh của nước mắt, vì mặt trái của Ðau khổ chính là Hạnh phúc. Ði xuyên qua đau khổ như đi xuyên qua một trận bão, sẽ đến bến bình an một cách không ngờ. Làm được như vậy, và giúp mọi người làm được như vậy, kẻ ấy không trụ tâm vào việc đã làm mà dâng toàn bộ cho chư Phật, gọi là hồi hướng hay cúng dường chư Phật. Thế đó, chính là cách cúng dường cao quý nhất, tuyệt đối, gọi là Pháp cúng dường. Phát Bồ Ðề Tâm là nguyện rất lớn. Nơi đâu có người phát Bồ Đề Tâm là nơi ấy có chấn động–Thiên Long vì chúng sanh và vì vị Phật tương lai mà ủng hộ người đó.

Phát Bồ Ðề Tâm là nguyện rất lớn. Nơi đâu có người phát Bồ Đề Tâm là nơi ấy có chấn động–Thiên Long vì chúng sanh và vì vị Phật tương lai mà ủng hộ người đó.

Vì sao vua Lương Võ Đế cả đời xây chùa, bố thí, cúng dường mà không có công đức ? Con còn phải hiểu Pháp cúng dường là lòng tri ân sâu xa, sự kính ngưỡng vô cùng so với chư Phật, bộc lộ bằng hành vi dâng cả cuộc sống cho Ngài : lòng tin không chỗ trụ nên không điều kiện kèm theo, không số lượng giới hạn vào Giáo pháp của Ngài và dùng tổng thể các kiếp sống giờ đây và tương lai để hành thâm Giáo pháp ấy. Như thế mới là chân thực cúng dường. Phát tâm cúng dường pháp chính là Phát Bồ Ðề Tâm. Phát Bồ Ðề Tâm là đại nguyện không để Tam Bảo có cơ hoại diệt, là tu giải thoát mà không lìa chúng sanh, là sinh trong Phật pháp, là con Phật.
Mọi Người Cũng Xem   Cúng đầy Tháng Bé Trai đơn Giản Và Cách Tính Ngày đầy Tháng Bé Trai đúng Theo Truyền Thống Nhất • https://hoasenhomes.vn

Khi con lập nguyện là đã trở thành con Phật, nên quãng đời trước kia như một chiếc áo cũ được ném trả lại cho cuộc đời. Con nhìn lại sẽ thấy xa lạ với con của ngày trước, cái mà con vẫn tưởng là bản ngã thật của mình đã rơi xuống, những cá tính làm nên “con người của con” trở thành thừa thãi và có phần nào kệch cỡm cũng rơi xuống, để lộ một cái gì không tên, sáng chói, tinh khiết vô cùng của nguyên sơ tạm gọi là Chân Ngã; đó chính là Thánh Thai. Nguyện lực đầy dủ thì Chân Ngã hiển lộ, gọi là Phật tánh, nguyện lực chưa đầy đủ thì Chân Ngã chỉ lóe sáng rồi bị che lấp. Tinh thần siêng năng hành đạo là nuôi dưỡng Thánh thai. Ðến ngày công hạnh đầy đủ, pháp thân tức Thánh thai xưa kia hiện đủ trong thân, thân nay trở thành Hóa thân. Vì công hạnh viên mãn, quả báo viên mãn nên báo thân là thân Phật. Ba thân hiện đủ tướng là giải thoát là quả vị vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, là Phật, Thế Tôn, Thiên nhân sư.

Cho nên Phát Bồ Ðề Tâm là nguyện rất lớn. Nơi đâu có người phát Bồ Đề Tâm là nơi ấy có chấn động – Thiên Long vì chúng sanh và vì vị Phật tương lai mà ủng hộ người đó. Đừng sợ không đủ sức làm tròn lời nguyện, chỉ sợ tâm buông lung mà không quyết chí đi đến nơi. Chính khi phát nguyện là đã nói lên một Thần chú bí hiểm, một Ðại thần chú có công suất dẹp trừ tổng thể ma oán, chuyển bánh xe của Nghiệp quả thành bánh xe của Pháp, một Vô Thượng chú, biến người nói trở thành người không đối thủ cạnh tranh. Như thế, cách cúng dường cao quý nhất là Pháp cúng dường. Ðã phát nguyện thực thi Pháp cúng dường thì con hãy vui mừng, an nhiên hành đạo chớ khởi tâm thối lui.

> Xem thêm video “Thiền và trà”:

Related Posts

About The Author

Add Comment