Đăng nhập và đăng xuất khỏi YouTube | Brandee

✅ Máy tính

Bạn hoàn toàn có thể đăng nhập để truy vấn vào các ĐK, list phát, video tải lên, video đã mua, lịch sử dân tộc và nhiều mục khác nữa. Hãy tìm hiểu và khám phá cách tạo Tài khoản Google .

Đăng nhập

 1. Truy cập vào youtube.com.
 2. Ở góc trên cùng, nhấp vào Đăng nhập.

Đăng xuất

 1. Truy cập vào youtube.com.
 2. Ở góc trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Kênh > Đăng xuất.
The YouTube app requires a Google Account for sign in. If you’re unable to sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide

✅ Android

Bạn hoàn toàn có thể đăng nhập để truy vấn vào các ĐK, list phát, video tải lên, video đã mua, lịch sử vẻ vang và nhiều mục khác nữa. Hãy khám phá cách tạo Tài khoản Google .

Đăng nhập

 1. Nhấn vào biểu tượng Tài khoản .
 2. Nhấn vào Đăng nhập.
 3. Chọn tài khoản hiện có hoặc nhấn vào Thêm tài khoản để thêm tài khoản mới cho thiết bị của bạn.

Đăng xuất 

Lưu ý: Đăng xuất khỏi ứng dụng YouTube trên Android sẽ đăng xuất tài khoản của bạn khỏi tất cả các ứng dụng của Google trên thiết bị đó (như Google Maps và Gmail). Bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu để đăng nhập lại. Nếu không muốn đăng xuất khỏi thiết bị đó, bạn có thể duyệt qua YouTube ở trạng thái riêng tư trong chế độ
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tiền nước sinh hoạt tiêu thụ hàng tháng chuẩn nhất 2021

: Đăng xuất khỏi ứng dụng YouTube trên Android sẽ đăng xuất tài khoản của bạn khỏi tất cả các ứng dụng của Google trên thiết bị đó (như Google Maps và Gmail). Bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu để đăng nhập lại. Nếu không muốn đăng xuất khỏi thiết bị đó, bạn có thể duyệt qua YouTube ở trạng thái riêng tư trong chế độ ẩn danh

 1. Nhấn vào biểu tượng tài khoản .
 2. Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản.
 3. Nhấn vào Quản lý tài khoản/Đăng xuất.
 4. Nhấn vào tài khoản mà bạn muốn xóa khỏi thiết bị.
 5. Nhấn vào Xóa tài khoản.

 

The YouTube app requires a Google Account for sign in. If you’re unable to sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide

 

✅ iPhone và iPad

Bạn có thể đăng nhập để truy cập vào các đăng ký, danh sách phát, video tải lên, video đã mua, lịch sử và nhiều mục khác nữa. Hãy tìm hiểu cách tạo Tài khoản Google. 

Đăng nhập

 1. Nhấn vào biểu tượng Tài khoản .
 2. Nhấn vào Đăng nhập.
 3. Chọn tài khoản hiện có hoặc nhấn vào Thêm tài khoản để thêm tài khoản mới cho thiết bị của bạn.
Mọi Người Cũng Xem   Tổng Hợp Kiến Thức Về Logarit Và Cách Bấm Logarit Trên Máy Tính Fx 570 Es Plus

Đăng xuất 

 1. Nhấn vào ảnh tài khoản của bạn .
 2. Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản.
 3. Nhấn vào Sử dụng YouTube khi đã đăng xuất.


Bạn sẽ nhìn thấy một thông báo ngắn ở cuối màn hình cho biết bạn đã đăng xuất khỏi ứng dụng.

The YouTube app requires a Google Account for sign in. If you’re unable to sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide* Nguồn : Youtube

Related Posts

About The Author

Add Comment