Cách Đặt Tính Rồi Tính Lớp 2 (15 Đề + Đáp Án), Bài Tập Toán Lớp 2: Phép Trừ Có Nhớ

Cách Đặt Tính Rồi Tính Lớp 2 (15 Đề + Đáp Án), Bài Tập Toán Lớp 2: Phép Trừ Có Nhớ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 129.84 KB, 7 trang )
Đang xem : Cách đặt tính rồi tính lớp 2

47 + 25 I. MỤC TIÊU : Giúp HS :  Biết đặt tính và thực hiện phép tính cộng có nhớ dạng 47 + 25.  Áp dụng để giải các bài tập có liên quan. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính, bảng gài. Nội dung bài tập 4 viết sẵn trên bảng (hoặc bảng phụ ). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Kiểm tra bài cũ : – Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau : + HS 1 : Tính nhẩm 47 + 5 + 2 ; 67 + 7 + 3; 37 + 7 + 6. + HS 2 : Đặt tính rồi tính : 37 + 9 ; 57 + 8 – Nhận xét và cho điểm HS. 2. Dạy – học bài mới : 2.1 Giới thiệu bài : GV giới thiệu ngắn gọn tên bài và ghi đề bài lên bảng. 2.2 Giới thiệu phép cộng 47 + 25 : Bước 1 : Giới thiệu – Nêu bài toán : Có 47 que tính, thêm 25 que tính. Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính ? – Hỏi : Muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính ta phải làm như thế nào ? Bước 2 : Đi tìm kết quả – Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm
kết quả. – Hỏi : 47 que tính, thêm 25 que tính là bao nhiêu que tính ? – Yêu cầu HS nêu cách làm của mình Bước 3 : Đặt tính và thực hiện phép tính – Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính và – Nghe và phân tích đề toán. – Thực hiện phép cộng 47 + 25. – Thao tác trên que tính để tìm kết quả ( đếm ). – 47que tính thêm 25que tính là 72 que tính. – Nêu cách đếm. – Đặt tính : 47 25 72 + thực hiện phép tính .Các HS khác làm vào vở bải tập. – Hỏi : con đặt tính như thế nào ?
– Thực hiện từ đâu sang đâu ?Hãy nhẩm to kết quả của từng bước tính. – Yêu cầu HS khác nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính. – Viết 47 rồi viết 25 dưới 47 sao cho 5 thẳng cột với 7, 2 thẳng hàng với 4. Viết dấu +và kẻ vạch ngang. – Thực hiện tính từ phải sang trái. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 4 cộng 2 bằng 6, 6 thêm 1 là 7, viết 7. Vậy 47 cộng 25 bằng 72. 2.3 Luyện tập – thực hành : Bài 1 : – Yêu cầu HS tự làm bài. – HS làm bài vào vở bài tập. – HS nối tiếp nhau báo cáo kết

Mọi Người Cũng Xem   Mật độ xây dựng là gì? Quy định & Cách tính mới nhất 2022

Xem thêm: Đồ Án Thiết Kế Hộp Giảm Tốc 3 Cấp Đồng Trục, (Doc) Đồ Án Thiết Kế Hộp Giảm Tốc Côn

quả của từng phép tính theo dãy hoặc tổ. Mỗi HS chỉ đọc kết quả một phép tính. Bài 2 : – Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. – Hỏi : Một phép tính làm đúng là phép tính như thế nào ?(Đặt tính ra sao, kết quả thế nào ). – Đúng ghi đúng, sai ghi sai. – Là phép tính đặt tính đúng (thẳng cột ), kết quả tính cũng phải đúng. – Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính 17 + 24 ; 77 + 3 ; 67 + 29 – Nhận xét và cho điểm. – Trả lời. – Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập, 1HS lên bảng. – Gọi 1 HS nhận xét bài của bạn trên
bảng. – Hỏi : tại sao lại điền sai vào phép tính b ? – Tại sao ý c, e lại ghi là S (sai )? Sai ở chỗ nào ? – Yêu cầu HS sửa lại các phép tính ghi S – HS làm bài. – Bạn làm đúng / sai. – Vì phép tính đặt tính sai, 5 phải đặt tính thẳng cột đơn vị nhưng trong bài lại đặt thẳng cột chục. Kết quả của phép tính do đặt tính nhầm nên cũng sai. – Vì 2 phép tính này đều sai kết quả do không nhớ 1 chục từ hàng đơn vị sang hàng chục. – Sửa lại vào giấy nháp. Bài 3 : – Yêu cầu HS đọc đề bài sau đó tự làm bài vào vở bài tập. – Ghi tóm tắt và trình bày bài
giải. Tóm tắt 3 5 4 2 + – Hỏi tại sao lại lấy 27 + 18 ? – Nhận xét và cho điểm. Nữ : 27 người Nam : 18 người Cả đội :… người ? Bài giải Số người đội đó có là : 27 + 18 = 45 (người ) Đáp số : 45 người. – Vì đội có 27 nữ, 18 nam. Muốn tính số người cả đội phải gộp cả số nam và nữ lại nên ta thực hiện phép tính cộng 27 +

Mọi Người Cũng Xem   Mẹo tăng tốc độ máy tính Window hiệu quả

Xem thêm: Ý nghĩa số 69 – con số của tài lộc trường cửu

Xem thêm : Cách Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel 2007, Cách Định Dạng Ngày Tháng Trên Excel
18 = 45 Bài 4 : – Gọi 1 HS đọc đề bài. – Ghi lên bảng phép tính : – Hỏi : Điền số nào vào ô trống ? Tại sao ? – Điền chữ số thích hợp vào ô trống. – Điền 7 vì 7 + 5 = 12, viết 2 nhớ – Yêu cầu HS làm ý b. * Nếu HS trình độ trung bình, GV hoàn toàn có thể hướng dẫn đơn cử hơn : Cần tìm số mà khi điền vào ô trống thì lấy số đó cộng 7 được 12 ( tận cùng bằng 2 ). 1. 3 thêm 1 là 4. Vậy 37 cộng 5 bằng 42. – Làm bài ( điền 6 vào ô trống ). 2.4 Củng cố, dặn dò : – Yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính và triển khai phép tính 47 + 25. – Nhận xét tiết học. – Dặn dò HS về nhà rèn luyện thêm về phép cộng dạng 47 + 25. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment