Cách đặt tính rồi tính phép chia

Bài viết ” cách đặt tính rồi tính phép chia” thuộc chủ đề ” Tổng hợp” đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào !!! Hôm nay, hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu ” cách đặt tính rồi tính phép chia” trong bài viết dưới đây nhé !!!

Vdieo PHÉP CHIA lớp 3. Phụ huynh xem bày được cho con.

XEM THÊM
Tác giả Lê Thị Vân 14 : 42 22/07/2020 52,301 Tag Toán 3 Đang xem : Cách đặt tính rồi tính phép chia Toán lớp 3 đặt tính rồi tính trẻ làm quen với phép tính. Từ đó giúp trẻ ghi nhớ thứ tự thống kê giám sát, rèn luyện tư duy logic và tính nhanh các bài tập hơn . Toán lớp 3 đặt tính rồi tính rất phổ biến nhất trong toán tiểu học giúp rèn luyện khả năng tính toán và tư duy logic. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ tất cả các kiến thức cần nhớ và bài tập về đặt tính để phụ huynh và trẻ tham khảo.

1. Kiến thức cần nhớ khi làm toán lớp 3 đặt tính rồi tính

Xem thêm:
Trong chương trình học lớp 3, trẻ mở màn được làm quen với các phép tính có nhớ, vì thế bài toán lớp 3 đặt tính rồi tính được chia làm 5 dạng : Phép cộng ( trừ ) không nhớ ; Phép cộng ( trừ ) có nhớ ; Phép nhân ; Phép chia hết ; Phép chia có dư .

1.1. Phép cộng (trừ) không nhớ:

* Ví dụ: Đặt tính rồi tính: a ) 203 + 525 b ) 864 – 624 Trả lời: a ) Đặt tính rồi tính * Thực hiện phép tính từ phải qua trái ta có : 3 cộng 5 bằng 8, viết 8 0 cộng 2 bằng 2, viết 2 2 cộng 5 bằng 7, viết 7 Vậy 203 + 525 = 728 b ) * Thực hiện phép tính từ phải qua trái ta có : 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 6 trừ 2 bằng 4, viết 4 8 trừ 6 bằng 2, viết 2 Vậy 864 – 624 = 240

1.2. Phép cộng có nhớ:

* Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 754 + 67
Mọi Người Cũng Xem   Cây Mía Thuốc - Cây Mía Dò: Đặc Điểm, Cách Trồng Và Công Dụng
* Thực hiện phép tính từ phải qua trái ta có : 4 cộng 7 bằng 11, viết 1 nhớ 1 5 cộng 6 bằng 11, thêm 1 bằng 12, viết 2 nhớ 1 7 thêm 1 bằng 8, viết 8 Vậy 754 + 67 = 821 1.3. Phép trừ có nhớ * Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 562 – 443 * Thực hiện phép tính từ phải qua trái ta có : 12 trừ 3 bằng 9, viết 9 nhớ 1 6 trừ 4 bằng 2, 2 trừ 1 bằng 1, viết 1 5 trừ 4 bằng 1, viết 1 Vậy 562 – 443 = 119 Học cách trừ các số có 3 chữ số cùng cô Nhung lingocard.vn >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm: Thực hiện nhân từ phải qua trái, nhân số ở hàng đơn vị chức năng của số hạng thứ nhất với số hạng thứ 2, sau đó liên tục nhân số hàng chục, hàng trăm của số hạng thứ nhất với số hạng thứ 2. Nếu trong các phép tính trên, phép tính nào có nhớ, ta cộng nhớ vào tác dụng phép tính tiếp theo . Xem thêm : vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 81 82 Xem thêm : Cách Tính Trợ Cấp Thôi Việc Cho Hợp Đồng 68 / 2000 / Nđ, Công Văn 2258 / Lđtbxh Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3 Thực hiện phép tính từ phải qua trái ta có : 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4 3 nhân 3 bằng 9, viết 9 Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm: Thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải các chữ số của số bị chia cho số chia . Ví dụ: Đặt tính rồi tính: a ) 834 : 2 b ) 234 : 7 Trả lời: a ) Thực hiện phép tính từ trái qua phải ta có : 8 : 2 = 4, viết 4 4 x 2 = 8, 8 – 8 = 0, hạ 3 , 3 : 2 = 1 viết 1 1 x 2 = 2, 3 – 2 = 1, viết 1 hạ 4, ta được 14 14 : 2 = 7 viết 7, 7 x 2 = 14, 14 – 14 = 0 Như vậy 834 : 2 = 417 . b ) Thực hiện phép tính từ trái qua phải ta có : 2 không chia được cho 7, ta lấy 23 : 7 được 3 . 7 x 3 = 21, 23 – 21 = 2, hạ 4 ta được 24 24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 – 21 = 3 Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3 Nếu con vẫn gặp khó khăn vất vả khi làm phép đặt tính chia số có 3 chữ số, con hoàn toàn có thể ôn tập lại cùng cô Nhung lingocard.vn qua những ví dụ thật sinh động dưới đây nhé * Ôn tập phép chia 3 chữ số cho số có 1 chữ số >>

2. 5 Bài toán lớp 3 đặt tính rồi tính có lời giải

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính: a ) 234 + 679 b ) 385 + 126 c ) 340 + 657 d ) 782 + 234 Bài 2: Đặt tính rồi tính: a ) 568 – 484 b ) 896 – 769 c ) 468 – 370 d ) 784 – 590 Bài 3: Đặt tính rồi tính: a ) 344 x 2 b ) 126 x 4 c ) 458 x 2 d ) 119 x 6 Bài 4: Đặt tính rồi tính a ) 255 : 5 b ) 386 : 2 c ) 617 : 3 d ) 728 : 4 Bài 5: Đặt tính rồi tính:
Mọi Người Cũng Xem   Cách Chơi Game Trên Máy Tính Casio Fx 570Ms, Hướng Dẫn Chơi Trò Chơi Trên Máy Tính Casio Fx
a ) 63724 + 21436 b ) 93207 – 8236 c ) 47267 x 4 d ) 396 : 7

2.2. Hướng dẫn giải

Bài 1. Đặt tính rồi tính và thực thi phép tính từ phải qua trái ta có : a ) 4 cộng 9 bằng 13, viết 3 nhớ 1 3 cộng 7 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1 2 cộng 6 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9 Vậy 234 + 479 = 913 b ) 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1 8 cộng 2 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1 3 cộng 1 bằng 4 thêm 1 bằng 5, viết 5 Vậy 385 + 126 = 511 c ) * 0 cộng 7 bằng 7, viết 7 4 cộng 5 bằng 9, viết 9 3 cộng 6 bằng 9, viết 9 Vậy 340 + 657 = 997 d ) * 2 cộng 4 bằng 6, viết 6 8 cộng 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1 7 cộng 2 bằng 9 thêm 1 bằng 10, viết 10 Vậy 782 + 234 = 1016 Bài 2: Đặt tính rồi tính và thực thi phép tính từ phải qua trái ta có : a ) * 8 trừ 4 bằng 4, viết 4 16 trừ 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1 5 trừ 4 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0 Vậy 568 – 484 = 84 b ) * 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1 9 trừ 6 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 2 8 trừ 7 bằng 1, viết 1 Vậy 896 – 769 = 127 c ) * 8 trừ 0 bằng 8, viết 8 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 nhớ 1 4 trừ 3 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0 Vậy 468 – 370 = 98 d ) * 4 trừ 0 bằng 4, viết 4 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 7 trừ 5 bằng 2, 2 trừ 1 bằng 1 Vậy 784 – 590 = 194 Bài 3: a ) 4 nhân 2 bằng 8, viết 8 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 2 nhân 3 bằng 6, viết 6 Vậy 344 x 2 = 688 b ) 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2 4 nhân 2 bằng 8 thêm 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1 4 nhân 1 bằng 4, viết 4 thêm 1 bằng 5 Vậy 126 x 4 = 504 c ) * 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1 2 nhân 5 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1 2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9 Vậy 458 x 2 = 916 d ) * 6 nhân 9 bằng 54, viết 4 nhớ 5 6 nhân 1 bằng 6 thêm 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1 6 nhân 1 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7 Vậy 119 x 6 = 714 Bài 4: a ) * 25 chia 5 bằng 5, viết 5 5 nhân 5 bằng 25, 25 trừ 25 bằng 0 5 chia 5 bằng 1, viết 1 1 nhân 5 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0 Vậy 255 : 5 = 51 b ) * 3 chia 2 bằng 1, viết 1 1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1 Hạ 8 được 18 chia 2 bằng 9 9 nhân 2 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0 6 chia 2 bằng 3, viết 3 3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0 Vậy 386 : 2 = 193 c ) 6 chia 3 bằng 2, viết 2 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0 1 chia 3 bằng 0, viết 0 0 nhân 3 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1 Hạ 7 được 17 chia 3 bằng 5, viết 5 5 nhân 3 bằng 15, 17 trừ 15 bằng 2 Vậy 617 : 3 = 205 ( dư 2 ) d ) * 7 chia 4 bằng 1, viết 1 4 nhân 1 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3 32 chia 4 bằng 8, viết 8 8 nhân 4 bằng 32, 32 trừ 32 bằng 0 8 chia 4 bằng 2, viết 2 2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0 Vậy 728 : 4 = 182 Bài 5:  a ) * 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1 3 cộng 2 bằng 5 thêm 1 bằng 6 viết 6 4 cộng 7 bằng 11, viết 1 nhớ 1 3 cộng 1 bằng 4 thêm 1 bằng 5, viết 5 2 cộng 6 bằng 8, viết 8 Vậy 63724 + 21436 = 85160 b ) * 7 trừ 6 bằng 1, viết 1 10 trừ 3 bằng 7, viết 7 nhớ 1 12 trừ 2 bằng 10, 10 trừ 1 bằng 9, viết 9 nhớ 1 13 trừ 8 bằng 5, 5 trừ 1 bằng 4, viết 4 nhớ 1 9 trừ 1 bằng 8, viết 8 Vậy 93207 – 8236 = 84971 c )
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính giá thành xây dựng chung cư
* 4 nhân 7 bằng 28, viết 8 nhớ 2 4 nhân 6 bằng 24 thêm 2 bằng 26, viết 6 nhớ 2 4 nhân 2 bằng 8 thêm 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1 4 nhân 7 bằng 28 thêm 1 bằng 29, viết 9 nhớ 2 4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bằng 18, viết 18 Vậy 47267 x 4 = 189068 d ) * 39 chia 7 bằng 5, viết 5 5 nhân 7 bằng 35, 39 trừ 35 bằng 4 46 chia 7 bằng 6, viết 6 6 nhân 7 bằng 42, 46 trừ 42 bằng 4

3. 10 bài toán lớp 3 đặt tính rồi tính tự luyện 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: a ) 84371 – 45263 b ) 21470 + 34252 c ) 7236 – 1857 d ) 3782 + 5469 Bài 2: Đặt tính rồi tính: a ) 1608 x 5 b ) 12000 x 3 c ) 347 x 3 d ) 254 x 5 Bài 3: Đặt tính rồi tính: a ) 216 : 2 b ) 2649 : 3 c ) 6546 : 2 d ) 7925 : 5 Bài 4: Đặt tính rồi tính: a ) 6857 : 4 b ) 9540 : 3 c ) 4320 : 5 d ) 9152 : 4 Bài 5: Đặt tính rồi tính: a ) 18329 + 875 b ) 4582 – 3982 c ) 465 x 2 d) 1253 : 3 Bài toán lớp 3 đặt tính rồi tính trẻ cần có nền tảng kiến thức tốt và tính toán cẩn thận. Phụ huynh có thể cho trẻ tham khảo thêm các bài giảng và bài tập tại lingocard.vn. Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Source: https://hoasenhomes.vn Category: Ý Nghĩa Con Số

Cụm từ khóa : cách tính phép chia cách đặt tính rồi tính phép chia tính phép chia phép tính chia đặt phép tính chia cách đặt tính phép chia cách làm phép chia đặt tính rồi tính phép chia cách đặt tính chia cách đặt phép tính chia công thức tính phép chia cách đặt tính rồi tính cách đặt phép chia đặt tính phép chia cách tính chia cách tính số chia cách đặt tính đặt tính rồi tính lớp 3 phép chia toán lớp 3 đặt tính rồi tính cách đặt phép tính chia 2 chữ số phép chia tính số chia đặt phép tính rồi tính thực hiện phép chia cách làm phép tính chia cách làm phép chia 2 chữ số phép tính chia 1 chữ số 1,65:0,35 cách chia phép tính cách tính chia % đặt tính rồi tính chia tính chia đặt tính rồi tính phep tinh chia cách tính phép chia lớp 3

Related Posts

About The Author

Add Comment