Hướng dẫn sử dụng vinacal 570 ES plus II

Ngày đăng : 28/08/2017, 20 : 22

 MỤC LỤC Thông tin quan trọng Thao tác mẫu Khởi đầu máy tính tay .3 Thận trọng an toàn Thận trọng xử lí Mở nắp máy Bật tắt nguồn Điều chỉnh độ tương phản hiển thị Nhãn phím Đọc hiển thị .5 Dùng menu .7 Xác định phương thức tính toán .7 Cài đặt thiết đặt máy Nhập biểu thức giá trị Chuyển kết tính toán 13 Tính toán .14 Tính hàm 18 Tính toán số phức (CMPLX) 24 Dùng CALC .25 Dùng SOLVE 27 Tính toán thống kê (STAT) 29 Tính toán số n (BASE-N) 34 Tính toán phương trình (EQN) 37 Tính toán ma trận (MATRIX) 39 Tạo bảng số từ hàm (TABLE) .43 Tính toán véc-tơ (VECTOR) 45 Hằng số khoa học 48 Chuyển đổi đơn vị 50 Miền tính toán, số chữ số độ xác .51 Thông báo lỗi 54 Trước xác định máy trục trặc 56 Tính Vinacal 570ES PLUS II 56 Tìm thương số dư phép chia (Q r) .56 Bội chung nhỏ (LCM) 57 Ước chung lớn (GCD) .58 Phân tích thừa số nguyên tố (FACT) 59 Ma trận dòng x cột 59 Hệ phương trình ẩn 60 Số thập phân vô hạn tuần hoàn 61 Phím nhớ Ans phím nhớ PreAns 63 Tính tích số hạng dãy số 64 Chức Int Intg 64 Giải bất phương trình (INEQ) .65 Chức VERIFY (VERIF) 67 Hiển thị “Infinite / No solution” 68 Tính giới hạn (Lim) .69 Tìm điểm cực trị hàm số bậc (MinMax) .70 Lưu nghiệm MODE EQN 71 Thay pin 72 Thông số kỹ thuật 72 Thông tin quan trọng ° Các hiển thị minh hoạ (như nhãn phím) nêu Tài liệu hướng dẫn người dùng dùng với mục đích minh hoạ, khác với khoản mục thực tế chúng biểu diễn ° Hãy giữ tài liệu hướng dẫn để tham khảo sau Thao tác mẫu  Thao tác mẫu tài liệu hình tượng Khi không nói riêng, tất thao tác mẫu giả định máy tính tay thiết đặt theo mặc định khởi đầu Hãy dùng thủ tục mục “Trở lại chế độ cài đặt ban đầu” để đưa máy tính tay trở việc thiết đặt mặc định ban đầu Để biết thông tin nhãn MATH, LINE, Deg Rad thao tác mẫu, xem “Lập cấu hình thiết đặt máy tính tay” Khởi động máy Thực thủ tục sau bạn muốn trở lại chế độ cài đặt ban đầu trở phương thức tính toán thiết lập lại cài đặt mặc định ban đầu Lưu ý thao tác xoá tất liệu thời nhớ máy tính tay q9(CLR)3(All)=(Yes) Thận trọng an toàn ! Pin ° Để pin tầm với trẻ nhỏ °Chỉ dùng kiểu pin chuyên dụng cho máy tính tay nêu tài liệu Thận trọng xử lí ° Cho dù máy tính tay vận hành bình thường, thay pin lần vòng hai năm Pin hết dò rỉ, gây hư hỏng chạy sai cho máy tính tay Đừng để pin hết máy tính tay ° Pin máy tính có xả điện trình giao hàng cất giữ Bởi vậy, cần phải thay pin sớm tuổi thọ thường trông đợi cho pin ° Không dùng pin oxyride hay kiểu pin có nicken với sản phẩm Sự không tương hợp pin làm giảm tuổi thọ pin làm sản phẩm vận hành trục trặc ° Tránh dùng cất giữ máy tính tay khu vực có nhiệt độ cao hay thấp hay môi trường ẩm ướt nhiều bụi ° Đừng để máy tính tay bị va chạm, bị đè nén hay uốn cong mức ° Đừng thử tháo rời máy tính tay ° Dùng vải mềm, khô để lau bên máy tính tay ° Bất kì vứt bỏ máy tính tay hay pin, tuân theo luật quy định khu vực bạn  Tên công ty sản phẩm dùng tài liệu thương hiệu đăng kí hay thương hiệu chủ nhân tương ứng chúng Mở nắp máy Bảng sau ý nghĩa màu khác chữ phím chức thay phiên nghĩa Nếu chữ nhãn phím có màu: Nghĩa là: Có màu giống màu phímq Nhấnqrồi nhấn phím để truy nhập vào hàm áp dụng Có màu giống màu phímQ NhấnQrồi nhấn phím để đưa vào biến, hay kí hiệu áp dụng Màu tía (hoặc nằm ngoặc vuông màu tía) Trước dùng máy tính tay, trượt nắp cứng xuống để bỏ ra, gắn nắp cứng vào đằng sau máy tính tay vẽ minh hoạ Bật tắt nguồn NhấnWđể mở máy tính tay NhấnqC(OFF) để tắt máy tính tay Tự động tắt nguồn Máy tính tay bạn tự động tắt nguồn bạn không thực thao tác khoảng 10 phút Nếu điều xảy ra, nhấn phímWđể bật máy tính tay trở lại Xanh (hoặc nằm ngoặc vuông màu xanh) Vào CMPLX để thực tính Vào BASE-N để thực tính Đọc hiển thị Hiển thị máy tính tay cho biểu thức bạn đưa vào, kết tính toán, báo đa dạng Điều chỉnh độ tương phản hiển thị Hiển thị hình CONTRAST việc thực thao tác sau qw(SETUP)R8(CONT) Tiếp dùng!và$để điều chỉnh độ tương phản Sau thiết đặt điều bạn muốn, nhấnC Điều quan trọng: Nếu điều chỉnh tương phản hiển thị mà không đọc được, điều nguồn pin bị yếu Hãy thay pin Nhãn phím Chức thay phiên  Nhấn phímq Qtiếp theo sau phím thứ hai thực chức thay phiên phím thứ hai Chức thay phiên chữ in phím Chức in phím ° Nếu báo  xuất bên phải kết tính toán, điều nghĩa kết tính toán hiển thị tiếp tục sang bên phải Hãy dùng$và!để cuộn hiển thị kết tính toán ° Nếu báo xuất bên phải biểu thức đưa vào, điều nghĩa tính toán hiển thị tiếp tục sang bên phải Hãy dùng $và! để cuộn hiển thị biểu thức đưa vào Lưu ý bạn muốn cuộn biểu thức đưa vào báo   hiển thị, bạn cần nhấnC trước hết dùng$và!để cuộn Các báo hiển thị Ghi chú: Với số kiểu tính toán thời gian thực lâu, hình chờ kết chữ Processing Ý nghĩa Bàn phím số dịch chuyển việc nhấn phím q Bàn phím số không dịch chuyển ký hiệu bạn nhấn phím khác A Phương thức đưa vào kiểu chữ chọn việc nhấn phím C Phương thức đưa vào kiểu chữ tồn ký hiệu biến bạn nhấn phím khác M Lưu giữ giá trị nhớ độc lập STO Gán giá trị vào biến bạn nhấn phím qJ(STO) RCL Máy tính gọi giá trị vừa gán vào biến để nhớ lại giá trị biến Chỉ báo xuất sau bạn nhấnJ STAT Máy tính phương thức STAT CMPLX Máy tính phương thức CMPLX MAT Máy tính phương thức MATRIX VCT Máy tính phương thức VECTOR D Đơn vị góc mặc định độ R Đơn vị góc mặc định radian G Đơn vị góc mặc định grad FIX Quy định số chữ số phần thập phân SCI Quy định số chữ số hiển thị Math   Disp Hiển thị dạng tự nhiên lựa chọn làm dạng thức hiển thị Dữ liệu nhớ biểu thức cũ giữ lại dùng lại có nhiều liệu / hình thời Hiển thị kết trung gian tính toán đa câu lệnh Dùng menu Một số thao tác máy tính tay thực việc dùng menu Nhấnwhaycchẳng hạn, hiển thị menu hàm áp dụng Sau thao tác bạn nên dùng để chuyển đổi menu: ° Bạn lựa khoản mục menu việc nhấn phím số tương ứng với số bên trái hình menu ° Dấu góc bên phải menu nghĩa có menu khác phía menu thời Dấu nghĩa có menu khác phía Hãy dùng ERđể chuyển qua menu ° Để đóng menu mà không lựa gì, nhấn C  S  Ký hiệu Xác định phương thức tính toán Khi bạn muốn thực kiểu thao tác này: Hãy thực thao tác phím: Tính toán chung w1(COMP) Tính toán hệ số phức w2(CMPLX) Thống kê hồi quy w3(STAT) Hệ đếm số N(nhị phân, bát phân, thập phân, thập lục phân) w4(BASE-N) Phương trình hệ phương trình w5(EQN) Tính ma trận w6(MATRIX) Lập bảng số theo biểu thức w7(TABLE) Toán vector w8(VECTOR) Bất phương trình wR1(INEQ) Kiểm chứng tính Đúng/Sai wR2(VERIF) Lưu ý: Phương thức tính toán mặc định phương thức COMP Cài đặt cho máy Trước hết thực thao tác phím sau để hiển thị menu thiết lập: qw(SETUP) Tiếp đó, dùng RvàEvà phím số để lập cấu hình cài đặt bạn muốn Cài đặt có gạch ( _) mặc định khởi đầu 1MthlO2LinelO Xác định dạng thức hiển thị Hiển thị Tự nhiên (MthlO) làm cho phân số, số vô tỉ biểu thức khác hiển thị chúng viết giấy Kết tính toán làm tròn tới chữ số xác định trước hiển thị Ví dụ: LINE ÷ = 1,4286 x 10-1(Sci 5) 1,429 x 10-1 (Sci 4) Norm: Lựa chọn hai cách thiết đặt sẵn có (Norm1, Norm 2) xác định miền mà kết hiển thị theo dạng thức không luỹ thừa Bên miền xác định, kết hiển thị việc dùng dạng thức luỹ thừa Norm 1: 10-2 > |x|, |x| ≥ 10-10 Norm 2: 10-9 > |x|, |x| ≥ 1010 Ví dụ: LINE ÷ 500 = x 10-3 (Norm 1) 0,004 (Norm 2) MthIO: chọn MathO LineO MathO hiển thị kết tính toán giá trị nhập giống cách hiển thị viết giấy LineO hiển thị giá trị nhập giống MathO giá trị tính toán hiển thị giống hiển thị tuyến tính R1ab/cR2d/c Xác định hỗn số (ab/c) phân số (d/c) dùng để hiển thị phân số kết tính toán Hiển thị Tuyến tính (LineIO) làm cho phân số, số vô tỉ biểu thức khác hiển thị hàng R4STAT ON ;2OFF Xác định có hay không để hiển thị cột FREQ biên soạn STAT Lưu ý: ° Máy tính tự động chuyển sang Hiển thị tuyến tính bạn vào phương thức STAT, BASE, MATRIX VECTOR ° Trong tài liệu này, kí hiệu MATH bên cạnh thao tác mẫu Hiển thị tự nhiên (MathO), kí hiệu LINE Hiển thị tuyến tính 3Deg4Rad5Gra Xác định độ, radian hay grad đơn vị góc cho việc đưa vào giá trị hiển thị kết tính toán Lưu ý: Trong tài liệu này, kí hiệu Deg đứng cạnh thao tác mẫu độ, kí hiệu Rad radian 6Fix 7Sci 8Norm Xác định số chữ số để hiển thị kết tính toán Fix: Bạn nhập số khoảng (từ đến 9) để ấn định chữ số phần thập phân kết tính toán hiển thị Kết tính toán làm tròn tới chữ số xác định trước hiển thị Ví dụ: LINE 200 ÷ 11 = 18,182 (Fix 3) 18,18 (Fix 2) Sci: Bạn nhập số khoảng từ tới để ấn định chữ số hiển thị R3CMPLX1a + bi ; 2r < θ Xác định toạ độ Đề (a + bi ) toạ độ cực (r < θ ) cho nghiệm giải EQN R5Disp1Dot ;2Comma Xác định liệu có hiển thị dấu chấm hay dấu phẩy vào vị trí dấu chấm thập phân Dấu chấm hiển thị đưa vào Lưu ý: Khi dấu chấm lựa làm dấu chấm thập phân, dấu phân cách cho phần thập phân kết dấu chấm(.) Khi dấu phẩy lựa, dấu ngăn cách chấm phẩy (;) R8CONT Điều chỉnh tương phản hiển thị Xem “Điều chỉnh độ tương phản hiển thị” để biết chi tiết Cài đặt ban đầu cho máy tính Thực thủ tục sau để khởi động lại máy tính, chuyển phương thức tính toán sang COMP chuyển tất thiết đặt khác, kể thiết đặt menu, mặc định khởi đầu chúng q9(CLR) )1(Setup)=(Yes) Nhập biểu thức giá trị Quy tắc đưa vào Các tính toán đưa vào theo dạng chúng viết Khi bạn nhấn=trình tự ưu tiên việc đưa vào tính toán tự động tính kết xuất hiển thị 4 x sin30 x (30 + 10 x 3) = 120 Thứ 4[j30)[(30+10[3)= 1 3 Thứ hai Các hàm yêu cầu đối bên phải dấu ngoặc tròn đóng “)” theo sau đối số Thứ ba Các hàm có theo sau giá trị đưa vào (x2, x3, x-1, x!, o' ", o, r, g, %,t), luỹ thừa (x■), F Thứ tư Phân số 2 1 Phải đưa vào dấu ngoặc tròn đóng cho sin, sinh hàm khác có chứa dấu ngoặc tròn 2 Những kí hiệu nhân (X) bỏ Kí hiệu nhân bỏ xuất trước dấu ngoặc tròn mở, trước sin hay hàm khác có chứa dấu ngoặc tròn, trước hàm Ran# (số ngẫu nhiên), hay trước biến (A, B, C, D, E, F, M, X, Y), số khoa học π hay e 3 Dấu ngoặc đóng trước phép toán=có thể bỏ Ví dụ đưa vào bỏ phép toán [ dụ Thứ năm Dấu âm ( ), số n, ký tự (d, h, b, o) Lưu ý: Khi bình phương giá trị âm (như -2), giá trị bình phương phải bao ngoặc tròn ((z 2(d=) Vì x2 có ưu tiên cao dấu âm,việc đưa vào z2d=sẽ gây việc bình phương gắn thêm dấu âm vào kết Bao lưu tâm tới trình tự ưu tiên, bao giá trị âm ngoặc tròn yêu cầu Thứ sáu Thực chuyển đổi đơn vị (cmin, v.v ), giá trị ước lượng theo phương thức STAT ( x, y, x1, x2) Thứ bảy Phép nhân chỗ dấu phép nhân bị bỏ và) 3 ví 4j30)(30+10 [3= Lưu ý: ° Nếu tính toán trở nên dài chiều rộng hình đưa vào, hình tự động cuộn sang bên phải báo  xuất hiển thị Khi điều xảy ra, bạn cuộn lại sang bên trái việc dùng!và$ để di chuyển trỏ ° Khi Hiển thị tuyến tính lựa, nhấnE làm trỏ nhảy lên chỗ bắt đầu tính toán, nhấnR làm cho trỏ nhảy cuối ° Khi Hiển thị tự nhiên lựa, nhấn$trong trỏ cuối tính toán đưa vào làm cho nhảy chỗ bắt đầu, nhấn! trỏ chỗ bắt đầu làm cho nhảy cuối ° Bạn đưa vào tới 99 byte Một số hàm đòi hỏi tới 13 byte ° Con trỏ thay đổi hình dạng sang  có 10 byte hay phần lại phép đưa vào Nếu điều xảy ra, kết thúc việc đưa vào tính toán nhấn= Trình tự ưu tiên tính toán Trình tự ưu tiên tính toán đưa vào tính theo quy tắc Khi ưu tiên hai biểu thức nhau, tính toán thực từ trái sang phải 10 Biểu thức dấu ngoặc tròn ^ ^^ ^ Thứ tám Phép chỉnh hợp (nPr), phép tổ hợp (nCr) Thứ chín Dấu chấm nhân (.) Thứ mười Phép nhân, phép chia (x, ÷) Thứ mười Phép cộng, phép trừ (+, -) Thứ mười hai AND logic (and) Thứ mười ba OR, XOR, XNOR logic ( or, xor, xnor) Đưa vào hiển thị tự nhiên Lựa chọn Hiển thị tự nhiên làm cho có khả đưa vào hiển thị phân số hàm (log, x2, x3, x, ,, x-1, ,, ∫, d/dx,, Abs) chúng viết sách giáo khoa bạn 11  + �2 + �2 Phương thức đưa vào ghi đè (chỉ Hiển thị dạng tuyến tính) MATH a2+s2R1+s2= Điều quan trọng: ° Một số kiểu biểu thức làm cho chiều cao công thức tính toán lớn dòng hiển thị Chiều cao cho phép tối đa công thức tính toán hai hình hiển thị (31 chấm x 2) Đưa vào thêm trở thành chiều cao tính toán bạn đưa vào vượt giới hạn phép ° Việc lồng hàm dấu ngoặc phép Việc đưa vào thêm trở thành bạn lồng nhiều hàm và/hoặc dấu ngoặc Nếu điều xảy ra, chia tính toán thành nhiều phần tính phần cách tách biệt Lưu ý: Khi bạn nhấn= thu kết tính toán việc dùng hiển thị tự nhiên phần biểu thức bạn đưa vào bị cắt Nếu bạn cần xem lại toàn biểu thức đưa vào, nhấn Cvà dùng!và$để cuộn biểu thức đưa vào Dùng giá trị biểu thức làm đối (chỉ Hiển thị tự nhiên) Giá trị hay biểu thức bạn đưa vào dùng đối hàm Sau bạn đưa vào chẳng hạn 7, bạn làm thành đối �, tạo thành Đưa vào + 67 đổi thành + MATH 1+7a6 !!!!qo(INS) s Như trên, giá trị hay biểu thức bên phải trỏ sau khiqo(INS) nhấn trở thành đối hàm xác định tiếp Miền bao quanh tất dấu mở ngoặc bên phải, có, hay thứ hàm bên phải (sin(30), log2(4), v.v.) Khả dùng với hàm sau: a ,i ,y ,q y Y ,q i I ,q ^ F, qgG, qhH, s, ^, qsS, qc(Abs) 12 Bạn lựa phương thức đưa vào chèn thêm ghi đè, chế độ Hiển thị tuyến tính lựa Trong phương thức ghi đè, văn bạn đưa vào thay cho văn vị trí trỏ Bạn chuyển qua lại phương thức chèn thêm ghi đè việc thực thao tác:qo(INS) Con trỏ xuất “ ” phương thức chèn thêm “ ” phương thức ghi đè Lưu ý: Hiển thị tự nhiên dùng phương thức chèn thêm, thay đổi dạng thức hiển thị từ Hiển thị tuyến tính sang Hiển thị tự nhiên tự động chuyển vào phương thức chèn thêm Sửa chữa xoá biểu thức Xoá kí tự hay hàm: Chuyển trỏ để nằm trực tiếp bên phải kí tự hay hàm bạn muốn xoá, nhấno Trong phương thức ghi đè, chuyển trỏ nằm trực tiếp kí tự hay hàm bạn muốn xoá, nhấno Chèn kí tự hay hàm vào tính toán: Dùng!và$để chuyển trỏ tới vị trí bạn muốn chèn kí tự hay hàm đưa vào Bao chắn dùng phương thức chèn Hiển thị tuyến tính lựa Xoá tất tính toán bạn đưa vào: NhấnC Chuyển kết tính toán Khi Hiển thị tự nhiên lựa, lần nhấnnsẽ chuyển kết tính toán hiển thị sang dạng thức phân số dạng thức thập phân nó, dạng thức dạng thức thập phân nó, hay dạng thức � dạng thức thập phân  ÷ =  = 0,5235987756 MATH  n 0.5235987756   qK( )P6= ( �2 + 2) x �3 =�6 + 2�3 = 5,913591358   (s2$+2)[s3= �6 + 2�3 n 5.913591358 Khi Hiển thị tuyến tính lựa, việc nhấn n chuyển kết tính toán thời sang dạng thập phân dạng phân số 13 = 0,2 =  LINE  -  =  = 0,2 MATH 1p4a5= Để chuyển kết tính toán phân số dạng thức thập phân: Nhấn n    5n  0.2 0.2 n 1P5= ┏ ┏  Điều quan trọng: ° Tuỳ theo kiểu tính toán hình hiển thị bạn nhấn phímn, trình chuyển đổi chút thời gian để thực hiện.° Với số kết tính toán, nhấn phímnsẽ không chuyển đổi giá trị hiển thị.°Bạn chuyển đổi dạng thập phân hỗn số tổng số sử dụng hỗn số lớn 10 Lưu ý: Với Hiển thị tự nhiên(MathO), nhấnq=thay vì=sau đưa vào tính toán hiển thị kết tính toán dạng thập phân Nhấnn sau chuyển sang dạng phân số hay dạng kết tính toán Dạng �của kết không xuất trường hợp Tính toán Tính toán phân số Lưu ý phương pháp nhập phân số khác nhau, tuỳ theo liệu bạn dùng Hiển thị tự nhiên hay Hiển thị tuyến tính 2a3$+1a2 MATH hay a2R3$+a1R2= 2a3+1a2= LINE 4 - =  MATH 4pqaA3$1R2= LINE 4p3a1a2= 7 2 ┏ = ┏  + Lưu ý: °Phân số có hỗn số giá trị thập phân tính toán Hiển thị tuyến tính lựa gây kết hiển thị giá trị thập phân °Phân số kết tính toán hiển thị sau rút gọn dạng tối giản chúng Để chuyển kết tính toán phân số không tối giản dạng thức phân số hỗn số: thực thao tác chủ chốt sau qnN 14 Tính phần trăm Đưa vào giá trị nhấnq((%) làm cho giá trị đưa vào trở thành số phần trăm 150 x 20% = 30 150 O20q((%)= Tính phần trăm 880 660 (75%) 660P880q((%)= 30 75 Tăng 2500 lên 15% (2875) 2500+2500O15q((%)= 2875 Giảm 3500 25% (2625) 3500p3500O25q((%)= 2625 Tính toán độ, phút, giây (độ, phút, giây) Thực phép cộng hay trừ giá trị độ, phút, giây, hay phép nhân chia giá trị độ, phút, giây giá trị thập phân làm cho kết hiển thị theo giá trị độ, phút, giây Bạn chuyển đổi độ, phút, giây thập phân Sau dạng thức đưa vào cho giá trị độ, phút, giây:{độ}x {phút}x{giây}x Lưu ý: Bạn phải nhập giá trị cho độ phút, cho dù giá trị không 00 '00 ''  20 '30 ''+ 39 '30 '' = o o 2x20x30x+0x39x30x= 3°0'0" Chuyển 3°15'35" sang dạng tương đương thập phân 3x15x35x= 3°15'35" (Chuyển đổi hệ sáu mươi sang thập phân.)x 3.259722222 (Chuyển đổi hệ thập phân sang hệ sáu mươi.) x 3°15'35" Tính toán nhiều biểu thức Bạn dùng kí tự hai chấm (:) để nối hai hay nhiều biểu thức thực chúng từ trái sang phải bạn nhấn= 2 + : x 2+3Qy(:) 4[3= = Dùng kí pháp kĩ thuật 12 Một thao tác phím đơn giản biến đổi giá trị hiển thị sang kí pháp kĩ nghệ 15 Biến đổi giá trị 3575 sang kí pháp kĩ nghệ, dịch chuyển dấu chấm thập phân sang phải 3575= b b 3575 3.575 x 10³ 3575 x 10° Biến đổi giá trị 214 sang kí pháp kĩ nghệ, dịch chuyển dấu chấm thập phân sang trái 214= qb(←) qb(←) 214 0.214 x 10³ 0.000214 x 106 Hiện lại biểu thức cũ Trong phương thức COMP, CMPLX, BASE-N, máy tính tay nhớ xấp xỉ 200 byte liệu cho tính toán Bạn cuộn qua nội dung biểu thức cũ việc dùngE vàR  + = + = + = 11 2+5= 5+4= 5+6= (Cuộn ngược lại.)E (Cuộn ngược lại nữa.)E 11 Lưu ý: Dữ liệu tính toán trước xóa nhấnW, bạn thay đổi phương thức tính toán khác, bạn thay đổi dạng thức hiển thị, hay bạn thực thao tác đặt reset Chạy lại Khi kết tính toán hiển thị, bạn nhấn$ và!để sửa đổi biểu thức bạn dùng cho tính toán trước  x + 5.5 =26.5 LINE 7[3+5.5= 26.5 x - 7.1 = 13.9(Tiếp tục) !oooop7.1= 13.9 (Tiếp tục) P30= 123 + 456 = 579 MATH 123+456= 789 - 579 = 210 (Tiếp tục) 789 pM= Các biến (A, B, C, D, E, F, X, Y) Máy tính bạn có tám biến đặt sẵn có tên A, B, C, D, E, F, X Y Bạn gán giá trị cho biến dùng biến tính toán Để gán kết + cho biến A 7+8 qJ(STO)z(A) Để nhân nội dung biến A với 11 (Tiếp tục)Qz(A)[11= 165 Để nhớ lại nội dung biến A (Tiếp tục)Jz(A) Để xoá nội dung biến A 0qJ(STO)z(A) 15 Bạn cộng kết tính toán hay trừ kết từ nhớ độc lập Chữ “M” xuất hiển thị có giá trị khác không lưu nhớ độc lập Để xoá nội dung M qJ(STO)m(M) Để cộng kết 12 x vào M (Tiếp tục) 12[5m Để trừ kết 92+ từ M (Tiếp tục) 92+9qm(M-) Để nhớ nội dung M Bộ nhớ kết (Ans) Xoá nội dung nhớ Để chia kết x cho 30 LINE 3[4= 16 Bộ nhớ độc lập (M) Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa tính toán báo►đang bên phải hiển thị kết tính toán(xem “Đọc hiển thị”), nhấnC dùng$và ! để cuộn tính toán Kết tính toán cuối thu lưu nhớ Ans (trả lời) Nội dung nhớ Ans cập nhật kết tính toán hiển thị 15 (Tiếp tục)Jm(M) 60 101 -41 Lưu ý: Biến M dùng cho nhớ độc lập Bộ nhớ Ans, nhớ độc lập, nội dung biến trì cho dù bạn nhấnC, thay đổi phương thức tính toán, hay tắt máy tính Hãy thực thủ tục sau bạn muốn xoá nội dung tất nhớ q9(CLR)2(Memory)=(Yes) 17 (VctA + VctB):q5(VECTOR)3(VctA)+q5(VECTOR) 4(VctB)= • Điều hiển thị hình VctAns với kết tính toán "Ans" viết tắt cho "VctAns" Để soạn thảo phần tử biến véc-tơ: Nhấnq5(VECTOR)2(Data), rồi, menu ra, lựa biến véc-tơ bạn muốn soạn thảo Dùng Bộ soạn thảo véc-tơ xuất để soạn thảo phần tử véc-tơ • Chuyển chạy tới ô có chứa phần tử bạn muốn thay đổi, đưa vào giá trị mới, nhấn = Để nội dung biến véc-tơ (hay VctAns): Lưu ý: “VctAns” viết tắt cho “Vector Answer Memory - Bộ nhớ trả lời véc-tơ” Xem “Bộ nhớ trả lời véc-tơ” để biết thêm thông tin Bộ nhớ trả lời véc-tơ Bất kì kết tính toán thực phương thức VECTOR véc-tơ, hình VctAns xuất kết Kết gán cho biến có tên “VctAns” Biến VctAns dùng tính toán xác định sau • Để thêm biến VctAns vào tính toán, thực thao tác phím sau: q5(VECTOR)6(VtcAns) • Nhấn phím sau hình VtcAns hiển thị tự động chuyển sang hình tính toán: +, p, [, P Màn hình tính toán biểu thị biến VctAns sau toán tử cho phím bạn vừa nhấn Gán soạn thảo liệu biến véc-tơ Điều quan trọng: Thao tác sau không Bộ soạn thảo véctơ hỗ trợ: m, qm,qJ(STO) Pol, Rec, đa câu lệnh vào cho Bộ soạn thảo véc-tơ Để gán liệu cho biến véc-tơ: Nhấnq5(VECTOR)1(Dim), rồi, menu xuất ra, lựa biến véc-tơ mà bạn muốn gán liệu Trên menu tiếp xuất ra, lựa chiều (m) Dùng soạn thảo véc-tơ xuất để đưa vào phần tử véc-tơ 2 Để gán (2, -1, 2) cho VctC q5(VECTOR)1(Dim)3(VctC)1(3) 2=z1=2= 46 Dùng Bộ soạn thảo véc-tơ để hiển thị véc-tơ bạn muốn • Nếu bạn muốn VctA, chẳng hạn, thực thao tác phím sau:q5(VECTOR)2(Data)1(VctA) • Nếu bạn muốn nội dung VctAns, thực điều sau để hiển thị hình VctAns: Cq5(VECTOR)6(VctAns)= NhấnqJ(STO), thực thao tác phím sau để xác định nơi vào:z(VctA),x(VctB),c(VctC) • Điều hiển thị Bộ soạn thảo véc-tơ với nội dung nơi vào Ví dụ tính véc-tơ Các ví dụ sau dùng VctA = (1,2) VctB = (3,4) từ 1 VctC = (2, -1, 2) từ2 Bạn đưa vào biến véc-tơ thao tác phím cách nhấn q5(VECTOR) nhấn phím số sau đây: 3(VctA), 4(VctB), 5(VctC) 3 x VctA (Nhân vô hướng véc-tơ), x VctA – VctB (Ví dụ tính toán dùng VctAns) C3[VctA= pVctB= 4 VctA • VctB (Dấu chấm nhân véc-tơ) CVctAq5(VECTOR)7(Dol) VctB= 47 5 VctA x VctB (Dấu nhân véc-tơ) 28(C0)= CVctA[VctB=Cq53(VctA) [q54(VctB)= 6  Để tính C0 CaRsq7(CONST)32(ε0) q7(CONST)33(µ0)= Thu giá trị tuyệt đối VctC Cqc(Abs)q5 VctC5= 7 Xác định góc tạo nên VctA VctB theo ba vị trí thập phân (Fix 3) cos θ = (A B) A B ● Deg mà trở thành θ = cos-1 (A ● B) A B qw(SETUP)6(Fix)3 C(VctA q5(VECTOR)7(Dol) VctB)P (qc(Abs) VctA)qc(Abs) VctB))= qk(cos-1) M)= Hằng số khoa học Máy tính tay bạn có tới 40 số khoa học dùng phương thức bên cạnh BASE-N Từng khoa học hiển thị kí hiệu (như π) dùng bên tính toán Để đưa số khoa học vào tính toán, nhấn q7 (CONST) đưa vào số có chữ số tương ứng với bạn muốn  Để đưa số khoa học C không), hiển thị giá trị (tốc độ ánh sáng chân Cq7(CONST) 48 Sau số có hai chữ số dành cho số khoa học 01: (mp) khối lượng proton 02: (mn) khối lượng neutron 03: (me) khối lượng điện tử 04: (mµ) khối lượng muon 05: (a0) bán kính Bohr 06: (h) số Planck 07: (µN) từ tính hạt nhân 08: (µB) từ tính Bohr 09: (ħ) số Planck, hợp lí hóa 10: (α) cấu trúc mịn 11: (re) bán kính điện tử cổ điển 12: (λc) chiều dài sóng Compton 13: (γp) tỉ lệ từ hồi chuyển proton 14: (λcp) chiều dài sóng proton Compton 15: (λcn) chiều dài sóng neutron Compton 16: (R∞) Rydberg 17: (u) khối lượng nguyên tử 18: (µp) mô men từ proton 19: (µe) mô men từ điện tử 20: (µn) mô men từ neutron 21: (µµ) mô men từ muon 22: (F) Faraday 23: (e) điện tích sơ cấp 24: (NA) Avogadro 25: (k) Boltzmann 26: (Vm) khối lượng phân tử gam khí lí tưởng 27: (R) khí phân tử gam 28: (C0) tốc độ ánh sáng chân không 49 29: (C1) phát xạ thứ 30: (C2) phát xạ thứ hai 31: (σ) Stefan-Boltzmann 32: (ε0) điện tử 01: in  cm 02: cm  in 03: ft  m 04: m  ft 33: (µ0) từ 34: (Φ0) lượng tử luồng từ 05: yd  m 06: m  yd 07: mile  km 08: km  mile 35: (g) tăng tốc hấp dẫn chuẩn 36: (G0) lượng tử dẫn điện 09: n mile  m 10: m  n mile 11: acre m2 12: m2  acre 37: (Z0) trở kháng đặc trưng chân không 38: (t) nhiệt độ Celsius 13: gal (US)  l 14: l  gal (US) 15: gal(UK)  l 16: l  gal(UK) 17: pc  km 18: km  pc 19: km/h  m/s 20: ms  km\h 39: (G) hấp dẫn Newton 40: (atm) áp suất chuẩn 21: oz  g 22: g  oz 23: lb  kg 24: kg  lb 21:oz  g 22: g  oz 23: lb  kg 24: kg  lb 25: atm  Pa 26: Pa  atm 27: mmHg Pa 28: Pa  mmHg 29: hp  kW 30: kW  hp 31kgf/cm2  Pa 32: Pa  kgf/cm2 33: kgf ● m  J 34:J  kgf ● m 35: lbf/in kPa 36: kPa  lbf/in2 37: 0F  0C 38: 0C  0F 39: J  cal 40: cal  J Các giá trị dựa giá trị CODATA khuyến cáo (3/2007) Chuyển đổi đơn vị Các lệnh chuyển đổi độ đo có sẵn máy tính tay làm cho việc chuyển đổi giá trị từ đơn vị sang đơn vị khác thành đơn giản Bạn dùng lệnh chuyển đổi độ đo phương thức tính toán ngoại trừ BASE - N TABLE Để đưa lệnh chuyển đổi vào tính toán, nhấn q5(CONV) đưa vào số có hai chữ số tương ứng với lệnh bạn muốn  Để chuyển 5cm sang inch LINE Để chuyển -310C thành Fahrenheit LINE Cz31q8(CONV)38 (0C  0F)= 50 Miền đưa vào tính toán độ xác Miền tính toán ±1 x 10-99 tới ±9, 999999999 x 1099 hay Số chữ số cho tính toán bên 18 chữ số Độ xác Nói chung, ±1 chữ số thứ 10 cho tính toán đơn Độ xác cho hiển thị mũ ±1 chữ số ý nghĩa Sai số bị tích lũy trường hợp tính toán liên tiếp LINE C100q8(CONV)22(g  oz) =  Dữ liệu công thức chuyển đổi dựa "NIST Special Publication 811(1995)" Lưu ý: Lệnh J  cal thực chuyển đổi cho giá trị nhiệt độ 150C Miền tính toán, số chữ số độ xác 02(cm  in)= Để chuyển 100g sang ounce Miền tính toán, số chữ số dùng cho tính toán bên trong, độ xác phụ thuộc vào kiểu tính toán bạn thực Miền tính toán độ xác C5q8(CONV)  Bảng sau số có chữ số cho lệnh chuyển đổi độ đo 51 Miền đưa vào tính toán hàm độ xác Hàm sinx cosx tanx sin-1x cos-1x tan x -1 sinhx coshx sinh-1x cosh x -1 tanhx x -1 logx/lnx 10 x ex �x x2 x-1 �x x! nPr Miền đưa vào DEG ≤ |x| < x 109 RAD ≤ |x| < 157079632,7 GRA ≤ |x| < x 1010 DEG ≤ |x| < x 109 RAD ≤ |x| < 157079632,7 GRA ≤ |x| < 1x 1010 DEG Như sinx, ngoại trừ |x| = (2n -1) x 90 RAD Như sinx, ngoại trừ |x| = (2n -1) x π/2 GRA Như sinx, ngoại trừ |x| = (2n -1) x 100 nCr Pol(x, y) Rec(r,θ ) ' '' ← o ' '' ≤ |x| ≤ xy ≤ |x| ≤ 9,999999999 x 1099 ≤ |x| ≤ 230,2585092 ≤ |x| ≤ 4,999999999 x 10 99 x �y ≤ |x| ≤ 9,999999999 x 1099 ≤ |x| ≤ 9,999999999 x 10-1 < x ≤ 9,999999999 x 1099 -9,999999999 x 10 99 ≤ x < x 10100 |x| < x 1050 |x| < x 10 100 ab/c ≤ x ≤ 99,99999999 -9,999999999 x 1099 ≤ x ≤ 230,2585092 ≤ n!/r! < x 10100 hay ≤ { n!/(n-r)!} < x 10100 |x| ,|y| = 9,999999999 x 1099 x2 y = ��� 9,999999999 x 1099 ≤ r ≤ 9,999999999 x 1099 θ : sinx |a|, b, c < x 10100 o ≤ |x| ≤ 4,999999999 x 1099 ≤ n < 1x 1010, ≤ r ≤ n (n, r số nguyên) Ranlnt # (a,b) ≤ b, c Hiển thị giá trị giây chủ đề sai số ±1 vị trí thập phân thứ hai |x| < x 10100 Chuyển đổi thập phân hệ độ, phút giây 000'0" ≤ |x| = 9999999 o59'59" x > 0: -1 x 10100 < ylogx < 100 x = 0: y > x < 0: y = n, m (m, n số nguyên) 2n + Tuy nhiên: -1 x 10100 < ylog |x| < 100 y > 0: x ≠ 0, -1 x 10100 < 1/x logy < 100 y = 0: x > y < 0: x = 2n + 1, 2n + ( m ≠ 0; m, n số nguyên) m Tuy nhiên: -1 x 10100 < 1/x log |y| < 100 Toàn số nguyên, tử số mẫu số phải 10 chữ số hay (kể dấu chia) a < b; |a|, |b| < x 1010 ; b - a < x 1010 ° Độ xác mô tả “Miền tính toán ;x≠ |x| < x 10 100 (x số nguyên) ≤ x ≤ 69 ≤ r ≤ n < 1x 1010, r n (n, r số nguyên) ≤ { n!/(n-r)!} < x 10100 52 độ xác” x ° Các hàm kiểu xy, �y ,�, x!, nPr, nCr đòi hỏi tính toán bên liên tiếp, điều gây ta tích luỹ sai số thường xuất cho tính toán ° Sai số tích luỹ có xu hướng lớn lên lân cận điểm kì dị điểm bùng phát hàm 53 Thông báo lỗi Máy tính tay hiển thị thông báo lỗi lỗi xuất lí trình tính toán Có hai cách để khỏi hiển thị thông báo lỗi: Nhấn!và$để hiển thị vị trí lỗi, hay nhấnCđể xoá thông báo tính toán Hiển thị vị trí lỗi chồng số hay chồng lệnh bị vượt ° Tính toán bạn thực làm cho dung lượng chồng ma trận hay véc tơ bị vượt Hành động: °Đơn giản hóa biểu thức tính toán không vượt khả chồng °Thử chia tính toán thành hai hay nhiều phần Trong thông báo lỗi hiển thị, nhấn!và$để trở hình tính toán Con trỏ định vị vị trí nơi lỗi xuất hiện, sẵn sàng cho việc đưa vào Hãy làm sửa chữa cần thiết cho tính toán thực lại Syntax ERROR Nguyên nhân: Có vấn đề với dạng thức tính toán bạn thực Hành động: Làm sửa chửa cần thiết Khi bạn đưa nhầm vào 14 Argument ERROR Nguyên nhân: Có vấn đề tính toán bạn thực Hành động: Làm sửa đổi cần thiết x = thay 14 10 x = MATH 14P0O2= $(hay!) $1= Xoá thông báo lỗi Khi thông báo lỗi hiển thị, nhấn C để trở hình tính toán Lưu ý điều xoá tính toán có chứa lỗi Thông báo lỗi Math ERROR Nguyên nhân: ° Kết trung gian hay cuối tính toán bạn thực vượt miền tính toán cho phép ° Dữ liệu bạn vượt miền liệu cho phép (đặc biệt dùng hàm) ° Tính toán bạn thực không hợp lệ (như chia cho không) Hành động: ° Kiểm tra giá trị vào, giảm bớt số chữ số, thử lại ° Khi dùng nhớ độc lập hay biến làm đối cho hàm, chắn nhớ hay giá trị biến bên miền cho phép hàm Dimension ERROR (chỉ phương thức MATRIX hay VECTOR) Nguyên nhân: ° Ma trận hay véc-tơ bạn định dùng tính toán đưa vào mà không xác định chiều ° ° Bạn cố gắng thực tính toán với ma trận hay véc-tơ cho chiều không phép cho kiểu tính toán Hành động: Xác định chiều ma trận hay véc-tơ thực lại tính toán.° Kiểm tra chiều xác định cho ma trận hay véc-tơ để xem liệu chúng có tương hợp với tính toán không Variable ERROR (Chỉ tính SOLVE) Nguyên nhân :° Bạn không xác định biến nghiệm, biến X phương trình bạn đưa vào.° Biến nghiệm bạn xác định chứa phương trình bạn đưa vào Hành động: ° Phương trình bạn đưa vào phải chứa biến X bạn không xác định biến nghiệm.° Xác định biến đưa vào phương trình bạn đưa vào biến nghiệm Lỗi Can't Solve ( tính SOLVE) Nguyên nhân: Máy tính tay thu nghiệm Hành động: °Kiểm tra lỗi phương trình bạn đưa vào °Đưa vào giá trị cho biến nghiệm gần với nghiệm mong đợi thử lại Stack ERROR Nguyên nhân: ° Tính toán bạn thực gây khả Lỗi Insufficient MEM Nguyên nhân: Cấu hình tham biến phương thức TABLE làm phát sinh 30 giá trị- X cần sinh cho bảng Hành động: Thu hẹp miền tính toán bảng cách thay đổi Star, End giá trị Step, thử lại lần 54 55 Time Out Error Nguyên nhân: Tính toán vi phân hay tích phân thời chấm dứt mà không chấm dứt điều kiện phải đáp ứng Hành động: Thử tăng giá tol lên Lưu ý điều làm giảm độ xác nghiệm q6(VINACAL)1 9876q)(,)1234 Trước xác định máy trục trặc Hãy thực bước sau lỗi xuất tính toán hay kết tính toán điều bạn trông đợi Nếu bước không sửa vấn đề, chuyển sang bước tiếp Lưu ý bạn phải tách riêng liệu quan trọng trước thực bước Kiểm tra biểu thức tính toán để đảm bảo không chứa lỗi Đảm bảo bạn dùng phương thức cho kiểu tính toán bạn thử thực Nếu bước không sửa vấn đề mắc phải, nhấn phím W Điều làm cho máy tính tay thực trình kiểm tra liệu hàm tính toán có vận hành không Nếu máy tính tay phát bất thường nào, tự động khởi đầu lại phương thức tính toán xoá nội dung nhớ Chi tiết thiết đặt khởi đầu, xem “Lập cấu hình thiết đặt máy tính tay” Khởi đầu tất phương thức thiết đặt việc thực thao tác sau:q9(CLR)1(Setup)=(Yes) = Thương: Q= Dư: R= 2 Tìm thương dư phép chia a cho b, với a, b số có lũy thừa Đưa vào liệu sau: (45, 234) q6(VINACAL) 4^5q),234 = Tính Vinacal 570ES PLUS II Bạn phải thực thao tác sau để vào tính máy Vinacal 570ES Plus II Trước tiên nhấn q6(VINACAL) để vào tính mới, hình xuất để lựa chọn tính toán bạn muốn thực Thương: Q= Dư: R= 88 Ví dụ tính toán tính máy tính 1 Tìm thương dư phép chia a cho b, với a,b số nguyên Đưa vào liệu sau: (9876,1234) 56 57 36125q)(,) 5525 q)(,) 4 Tìm bội chung nhỏ (LCM) Đưa vào liệu sau: (36125, 5525 72675,1975) 72675 q)(,) 2015) = q6(VINACAL)2 36125q)(,) 5525 q)(,) 7 q6(VINACAL)4 72675 q)(,) 1975) 14700= = Thực phương thức COMP, bạn phân tích số nguyên đến 10 chữ số cho số nguyên tố đến chữ số Thực phân tích thừa số nguyên tố 9235521(= 32 x 10132) 5 (36125, 5525 72675) q6(VINACAL)4 9235521= q6(VINACAL)3 36125q), 5525 q), 72675 = 6 Tìm ước chung lớn (GCD) Đưa vào liệu sau: (36125, 5525 72675,2015) q6(VINACAL)3 58 Khi bạn phân tích thừa số nguyên tố giá trị mà có thừa số nguyên tố nhiều chữ số phần mà phân tích thừa số hiển thị dấu ngoặc Chú ý: Bạn thực phân tích thừa số nguyên tố giá trị số thập phân, phân số số vô tỷ số âm Máy báo lỗi “ Math ERROR) bạn thực Bạn thực phân tích thừa số nguyên tố kết phép tính có sử dụng Pol, Rec 8 Tính định thức ma trận dòng x cột sau: 59 3 1 -3 -1 Phép tính với số thập phân vô hạn tuần hoàn w6(Matrix) Máy tính dùng dạng thập phân vô hạn tuần hoàn bạn nhập giá trị theo chuẩn dạng Các kết tính toán hiển thị dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn lên hình Nhập số thập phân vô hạn tuần hoàn Nhập phần trước số tuần hoàn, sau nhấn Qs* nhập tiếp phần số tuần hoàn, kết thúc cách bấm $ Ví dụ: Để nhập số 2.234523452345 MATH 1=0=2= 4= 2=3=1=z3= 0=2=1=z1= 6=3=1= 0= Qs* Cq4(MATRIX)7(Det) q4(MATRIX)3(MatA)=  Tính toán hệ phương trình bậc bốn ẩn 3x + 4y – 4z + t = 30, -4x +3y +2z -5t = -32, x- 2y + 4z –t = -25, 2x – y + 3z + 6t = 19 w533=4=z4=1=30= z4=3=2=z5=z32= 1=z2=4=z1=z25= = = 2345 Lưu ý: Trong trường hợp bị tràn số, số thập phân vô hạn tuần hoàn kết phép tính số thập phân vô hạn tuần hoản không hiển thị số thập phân vô hạn tuần hoàn Hiển thị kết phép tính dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn Kết phép tính hiển thị dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ta bật ON cho phương thức Rdec sau: qwR61 Để chuyển từ phân số sang số thập phân vô hạn tuần hoàn sang số thập phân ngược lại ta nhấn phím n Ví dụ 1: = 60 MATH 12 a 27 = 61 Kết tính toán hiển thị thành số thập phân vô hạn tuần hoàn ta nhấn phím n Hiển thị thành số thập phân vô hạn tuần hoàn: n Ví dụ 2: Để kiểm tra lại khẳng định sau đây: Hiển thị thành số thập phân: n MATH Trở lại dạng số phân số: n 1234 P 9999 = Điều kiện để hiển thị kết phép tính dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn Nếu kết phép tính thỏa điều kiện sau nhấn n hiển dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ● Tổng số chữ số số thập phân hỗn hợp (gồm số nguyên, tử số, mẫu số dấu cách) không dược vượt 10 ● Kích thước liệu để hiển thị thành số thập phân vô hạn tuần hoàn không lớn 99 byte(s) Ở ta qui ước giá trị dấu chấm thập phân xem byte, chữ số phần tuần hoàn xem byte.Ví dụ số gồm có byte(s): byte(s) cho giá trị, byte cho dấu chấm thập phân byte(s) cho phần tuần hoàn Ghi chú: Nếu phương thức Rdec bật qua OFF: qwR62 việc chuyển qua lại số thập phân/phân số số thập phân vô hạn tuần hoàn không thực Các ví dụ phép tính với số thập phân vô hạn tuần hoàn MATH Ví dụ 1: Để tính 2.Qs*123 $+1.Qs* 321 = ta thực bấm phím sau: n 12345 P 99999 = n Phím nhớ Ans phím nhớ PreAns Kết tính toán cuối lưu vào phím nhớ Ans (answer) Kết tính toán liền trước kết cuối lưu vào phím nhớ PreAns (previous answer) Việc hiển thị kết phép tính chuyển nội dung phím nhớ Ans vào phím nhớ PreAns lưu kết phép tính vào phím nhớ Ans Phím nhớ PreAns có tác dụng mode COMP Nội dung phím nhớ PreAns bị xóa máy tính chuyển mode từ mode COMP sang mode khác Ví dụ 1: Thực phép tính sau hai bước: MATH 123 O 456 = 62 63 Chức Int Intg (tiếp tục) P 789 = Ví dụ 2: Thực phép tính sau hai bước: MATH 321 + 543 = ● Để trích xuất phần nguyên số thực ta sử dụng chức Int ● Để xác định số nguyên lớn không vượt số thực ta dùng chức Intg ● Nếu x số dương Int(x)=Intg(x) ● Nếu x số âm Int(x) = Intg(x) + Ví dụ 1: Int (π) = Q+(Int)qKL= (tiếp tục) P 987 = Ví dụ : Int (-3.123) = -3 Ví dụ 3: Ta thiết lập dãy số Fibonacci sau: Q+(Int)z3.123= ● Khi ta nhập số nhấn phím = số lưu vào phím nhớ Ans.Ta nhập tiếp số nhấn phím = số (cũ) lưu vào phím nhớ PreAns số (mới) lưu vào phím Ans ● Ta nhập phép toán Ans + PreAns = kết ● Nhấn liên tiếp phím = để copy công thức “M+QM (PreAns) =” ta tất số hạng dãy số Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, … Tính tích số hạng dãy số Ví dụ: Ta muốn tính tích số nguyên lẻ liên tiếp từ đến 11: Ví dụ : Intg (-3.123) = - Qp(Intg)z3.123= Giải bất phương trình (INEQ) Máy tính cung cấp công cụ hữu ích “Giải bất phương trình”nhằm làm giảm khối lượng tính toán giải toán lớn Để sử dụng chức ta thực sau: ● wR1 Màn hình xuất hai đa thức (bậc bậc 3) MATH Qi2Q[p1R1E6= 10395 64 ● Nếu chọn hình tiếp tục giới thiệu bất phương trình để bạn chọn: 65 Ta chọn dạng bất phương trình kể cách nhấn số tương ứng Sau nhập hệ số a, b, c ta nhấn phím = máy hiển thị nghiệm bất phương trình ● Nếu chọn hình tiếp tục giới thiệu bất phương trình để bạn chọn Ví dụ 2: Giải bất phương trình: Nhân tử mẫu ta nhận đa thức Giải bất phương trình với điều kiện wR1 Ta nhấn phím = máy sẽ hiển thị nghiệm bất phương trình ● Nếu bất phương trình nghiệm với x, máy hiển thị All, Nếu bất phương trình vô nghiệm, máy hiển thị No-Solution Ví dụ 1: Giải bất phương trình: 2=z11= wR1 17=z6= = 2=z5=2= = Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm bất phương trình cho, Chức VERIFY (VERIF) Để kiểm tra tính sai (TRUE, FALSE) đẳng thức hay bất đẳng thức ta sử dụng chức VERIFY Muốn sử dụng chức ta thực sau: wR2 Vậy nghiệm bất phương trình cho 66 67 1=z2=3=z4=4= 0=1=z1=1=z3= 1=3=0=z 3=1= 0=z7=3=1=z3= q1 Nhập xong biểu thức dấu đẳng thức, bất đẳng thức ta nhấn phím = máy thông báo TRUE (Đúng) hay FALSE (Sai) = Ví dụ: Để kiểm tra Hệ phương trình vô số nghiệm wR2 Ví dụ 2: Xét hệ phương trình: ^qKL$ q13qKL^5 MATH w5 Hiển thị "Infinite Sol / No-solution" Khi giải hệ phương trình tuyến tính 2, ẩn hệ phương trình có nghiệm máy hiển thị nghiệm hệ phương trình Nếu hệ có vô số nghiệm máy hiển thị Infinite Sol, hệ vô nghiệm máy hiển thị No-Solution 1= 2= 5= 6=12=10= Ví dụ 1: Xét hệ phương trình: = MATH w5 Hệ phương trình vô nghiệm Tính giới hạn (Lim) Một đặc điểm vượt trội máy tính khả tính giới hạn hàm số x tiến tới số hữu hạn hay x tiến tới vô cực Máy có khả tính giới hạn hàm số đại số, hàm số lượng giác, hàm số lượng giác ngược, hàm số mũ logarit Ví dụ : 68 69 MATH = q65 a2s1+Q[$p qsS8pQ[RQ[ = Lưu nghiệm MODE EQN $$0 Khi ta giải phương trình hệ phương trình MODE EQN, nghiệm phương trình (bậc bậc 3), cặp (x,y,z) (x,y,z,t) hệ phương trình lưu vào phím nhớ A, B, C, D, E, F Khi cần thiết ta gọi số để thực phép tính có liên quan = Ta có nhận xét 1.083333333 = 1.083 = 13 12 Ví dụ : Gọi x1,x2 nghiệm phương trình Vậy Hãy tính Chú ý: Đối với toán tìm giới hạn x tiến đến vô cực, ta nên lấy = 1010 Tìm điểm cực trị hàm số bậc (MinMax) Đối với hàm số bậc ta tìm cực trị giá trị cực trị hàm số, hay nói cách khác, ta tìm tọa độ đỉnh parabol Để sử dụng chức này, ta thực sau: q66 Nhập hệ số a, b, c nhấn phím = hình hiển thị X-Value Minimum/X-Value Maximum, tiếp tục nhấn phím = hình hiển thị Y-Value Minimum/ Y-Value Maximum (tùy theo a dương hay âm) Ví dụ : Tìm cực trị hàm số MATH w5R1 =z5=2= = q6 MATH q66 MATH = 2a3=z7a8=z1= 70 71 MEMO q62 w1 1aQz(A)qd$+ 1aQx(B)qd = Thay pin Pin yếu hiển thị mờ, cho dù điều chỉnh độ tương phản, hay việc không hình hiển thị sau bạn bật máy tính tay Nếu điều xảy ra, thay pin pin Điều quan trọng: Việc tháo pin làm cho tất nội dung nhớ máy tính tay bị xoá hết NhấnqC(OFF) để tắt máy tính tay ° Để đảm bảo bạn không tình cờ bật nguồn lên thay pin, trượt vỏ cứng lên phía trước máy tính Dùng tuốc lơ vít để mở ốc nằm nắp pin ý lắp cực (+) cực (-) Khởi động lại máy tính: Wq9(CLR)3(All)=(Yes) ° Đừng bỏ qua bước trên! Thông số kỹ thuật - Nguồn lượng: pin LR44 x (1.5V) - Tuổi thọ pin xấp xỉ: 17.000 (hiển thị liên tục với trỏ chạy nhấp nháy) - Mức tiêu thụ: 0.0002W - Nhiệt độ vận hành: khoảng từ 0oC ~ 40oC - Kích thước: 14 (C) x 80 (R) x 153 (D) - Trọng lượng xấp xỉ: 95g kể pin 72 73 MEMO 74 ... sau:q9(CLR)1(Setup)=(Yes) = Thương: Q= Dư: R= 2 Tìm thương dư phép chia a cho b, với a, b số có lũy thừa Đưa vào liệu sau: (45, 234) q6 (VINACAL) 4^5q),234 = Tính Vinacal 57 0ES PLUS II Bạn phải thực... 4^5q),234 = Tính Vinacal 57 0ES PLUS II Bạn phải thực thao tác sau để vào tính máy Vinacal 57 0ES Plus II Trước tiên nhấn q6 (VINACAL) để vào tính mới, hình xuất để lựa chọn tính toán bạn muốn thực Thương:... số độ xác .51 Thông báo lỗi 54 Trước xác định máy trục trặc 56 Tính Vinacal 57 0ES PLUS II 56 Tìm thương số dư phép chia (Q r) .56 Bội chung nhỏ (LCM) 57 Ước chung

Mọi Người Cũng Xem   Cách cài đặt mật khẩu cho máy tính Windows 7, 8, 10 đơn giản nhất

Xem thêm: Cách tính biển số xe đẹp và danh sách biển số xe của 63 tỉnh, thành phố Cập nhật 2022 – Blog Xe Hơi Carmudi

– Xem thêm –

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng vinacal 570 ES plus II, Hướng dẫn sử dụng vinacal 570 ES plus II, Hướng dẫn sử dụng vinacal 570 ES plus II

Related Posts

About The Author

Add Comment