Giải hệ phương trình bằng máy tính casio – Tài liệu text

Giải hệ phương trình bằng máy tính casio

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (275.21 KB, 5 trang )

Giỏo ỏn i s 9- Tit 41 – o Th Hng- Trng THCS ụng Hi – Hi An
Ngày soạn:04/01 /2011 Ngày dạy: 06/01/2011
Tiết 41:
Thực hành
giải hệ phơng trình bằng máy tính CaSio
A. Mục tiêu
* Kiến thức: – Học sinh nm c cách dùng máy tính casio để giải hệ phơng trình
bậc nhất hai ẩn
* Kỹ năng: – HS có kỹ năng thành thạo dùng máy tính để giải hệ phơng trình
* Thái độ: Bit nhn xột v ỏnh giỏ bi bn cng nh t ỏnh giỏ kt qu ca mỡnh,
bit a nhng kin thc, k nng mi v kin thc k nng quen thuc. Tớch cc,hp
tỏc trong hc tp Giáo dục lòng ham mê học bộ môn toán, tính kiên trì, cẩn thận, tớch
cc, yờu thớch b mụn.
B. Chuẩn bị của GV và HS
* Giáo viên: – giỏo ỏn in t. máy tính Casio FX- 500MS, fx- 570MS
* Học sinh: – Bảng con máy tính Casio FX- 500MS.
C. Phơng pháp:
* Hoạt động nhóm nhỏ, Quan sát, Thực hành,,nêu và giải quyết vấn đề
D.Tiến trình dạy và học.
1. n ịnh tổ chức lớp. (1 phút).
2. Kim tra b i c : (5phút)
Giải hệ phơng trình sau
4 3 6
2 4
x y
x y
+ =

+ =

HS: Phơng pháp thế hoặc phơng pháp cộng đại số
Nhận xét đánh giá
3. Bài mới.
Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1(5 Phút):
GV: giới thiệu mật số
máy tính
Chốt lại trong tiết học
này ta dùng máy tính
Casio fx- 500MS và
Casio fx- 570MS, và
các máy có tính năng t-
ơng đơng để giải hệ
phơng trình nhờ chơng
trình cài đặt sẵn trong
máy
HS quan sát
1. Giói thiệu một số loại máy tính
thờng dùng
+ Casio FX- 500MS,
+ Casio fx- 570MS
+ Casio fx- 500A
+ Casio fx- 570ES
+ ViNACAL Vn – 500MS,
+ ViNACAL Vn- 570MS
1
Giỏo ỏn i s 9- Tit 41 – o Th Hng- Trng THCS ụng Hi – Hi An
Hoạt động 2(7 Phút): Các bớc sử dụng

GV: thao tác ở máy trên
màn hình
Sử dụng máy tính Casio
FX- 570MS có gì khác
so với máy Casio FX-
500MS
Hs quan sát
nêu, các bớc
Chỉ khác ở bớc 1 ấn
3 lần mode
2. Các bớc sử dụng máy tính casio
H phng trỡnh dng tng quỏt
a) Casio FX- 500MS, (ViNACAL Vn
-500MS)
B1: ấn :
B2: Nhập các hệ số:
a
1
= ,b
1
=, c
1
=, a
2
=, b
2
=, c
2
=
B3: đọc nghiêm x=, y = và kiểm

tra lại
b) Casio FX- 570MS, (ViNACAL Vn-
570MS)
B1: ấn :
B2: Nhập các hệ số:
a
1
= ,b
1
=, c
1
=, a
2
=, b
2
=, c
2
=
B3: đọc nghiêm x=, y = và kiểm
tra lại
Hoạt động 3(15Phút): Thực hành
Gv quan sát giúp đỡ hs
làm bài
nhận xét đánh giá
Học sinh hoạt động
nhóm nhỏ nghi kết
quả vào bảng con
Hs nên bảng thực
hiện
Nhận xét bài bạn.

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất

Học sinh hoạt động
nhóm nhỏ nghi kết
quả vào bảng con
2. Ví dụ 1: Giải hệ phơng trình
3 5
)
2 3 18
x y
a
x y
=

+ =

Nghiệm của hệ phơng trình là

3
4
x
y
=

=

0,3 0,5 3
)
1,5 2 1,5
x y

b
x y
+ =

=

Nghiệm của hệ phơng trình là
5
3
x
y
=

=

Ví dụ 2: Giải hệ phơng trình
2
MODE
1
2
MODE
1 2
MODE MODE
MODE
4x – 3y = -6
)
2x + y = 4
a

1 1 1
2 2 2
a x +b y=c
a x+b y=c

Giỏo ỏn i s 9- Tit 41 – o Th Hng- Trng THCS ụng Hi – Hi An
Hs nên bảng thực
hiện
Nhận xét bài bạn
Nghiệm của hệ phơng trình là
Nghiệm của hệ phơng trình là
4. Củng cố, luyện tập:(10 Phút)
Tìm hiểu các nhà toán học Ai l ngi ni ting trong nm 2010 ?

nh ca nh toỏn hc c che bi 4 ụ s 1,2,3,4 ng vi mi ụ s l mt bi
toỏn, nu gii ỳng thỡ ụ s ú s mt i, phn bc nh c hin ra. Khi c 4 ụ
s ó m em s bit nh toỏn hc ú l ai. Ch c tr li tờn nh toỏn hc sau
khi m c ớt nht 2 ụ s
Bài toán 1 : Nghiệm của hệ phơng trình sau
Là:
Bài toán 2 : Dùng máy tính tìm nghiệm của hệ phơng trình sau
Nghiệm của hệ phơng trình là
Bài toán 3 : Dùng máy tính tìm nghiệm của hệ phơng trình sau
Nghiệm của hệ phơng trình là

Bài toán 4 : Nghiệm của hệ phơng trình sau
Là:
D. Kt qu khỏc
Chốt cần đa hệ PT về dạng tổng quát
3
x = 3
y = -2

2x +3y = -2
)
-3x+2y = 3
b

x = -1
y = 0

7x -2y = 1
)
y +3x = 6
b

x = 0,65

.
y =1,78
A

x =1
.
y=3
B

x = -1
.
y = 0
C

2
=
3
x + y – 10 = 0
x
y

3x – 2y=0
x + y =10

x = 4
y= 6

( ) ( )
( ) ( )
2 +3 x-y = 4
x+y +2 x-y = 5
x y+

5x – y = 4
3x – y = 5

x = -0,5
y = -6,5

2 + 3y = 4
4x + 6y = 8
x

x =1
.
y=3
A

x = 6
.
y =7
B

x = -1
.
y = 0
C

1 1 1

2 2 2
a x +b y=c
a x+b y=c

Giỏo ỏn i s 9- Tit 41 – o Th Hng- Trng THCS ụng Hi – Hi An
Hệ vô nghiệm và vô số nghiệm thì máy báo lỗi
* Giới thiệu về GS Ngô Bảo Châu
Giỏo s Ngụ Bo Chõu sinh ngy 15 thỏng 11 nm 1972 ti H Ni, Vit Nam.
Thi niờn thiu, Giỏo s l hc sinh Trng Thc nghim Ging Vừ, Trng THCS
Trng Vng, v sau ú hc ti khi chuyờn toỏn Trng Trung hc ph thụng
chuyờn Khoa hc T nhiờn, i hc Quc gia H Ni. Giỏo s ó hai ln ot huy
chng vng Olympic Toỏn hc Quc t ti Australia nm 1988 v Cng hũa Liờn
bang c nm 1989, v cng l ngi Vit Nam u tiờn ginh 2 huy chng vng
Olympic Toỏn quc t. Lỳc 12h55 ngy 19-8- 2010, (gi H Ni), ti l khai mc
i hi Toỏn hc th gii t chc Hyderabad, n, b Pratibha Patil – Tng
thng n ó trao huy chng Fields gii thng cao quý nht trong lnh vc
toỏn hc cho GS Ngụ Bo Chõu.
4
Giỏo ỏn i s 9- Tit 41 – o Th Hng- Trng THCS ụng Hi – Hi An
5.Hớng dẫn học sinh học ở nhà:(3 Phút)
– Sử dụng thành thạo máy tính để tìm nghiệm của hệ phơng trình,
Dựng mỏy tớnh tỡm nghim ca cỏc h phng trỡnh bi12,13,16,20,21,22
sgk/15,16,19
c tỡm hiu bi Gii bi toỏn bng cỏch lp h phng trỡnh
6. Rỳt kinh nghim bi dy:
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách test màn hình laptop, kiểm tra màn hình chi tiết nhất - https://hoasenhomes.vn

5
HS : Phơng pháp thế hoặc phơng pháp cộng đại sốNhận xét đánh giá3. Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động củaHSNội dung ghi bảngHoạt động 1 ( 5 Phút ) : GV : ra mắt mật sốmáy tínhChốt lại trong tiết họcnày ta dùng máy tínhCasio fx – 500MS vàCasio fx – 570MS, vàcác máy có tính năng t-ơng đơng để giải hệphơng trình nhờ chơngtrình setup sẵn trongmáyHS quan sát1. Giói thiệu một số ít loại máy tínhthờng dùng + Casio FX – 500MS, + Casio fx – 570MS + Casio fx – 500A + Casio fx – 570ES + ViNACAL Vn – 500MS, + ViNACAL Vn – 570MSG iỏo ỏn i s 9 – Tit 41 – o Th Hng – Trng trung học cơ sở ụng Hi – Hi AnHoạt động 2 ( 7 Phút ) : Các bớc sử dụngGV : thao tác ở máy trênmàn hìnhSử dụng máy tính CasioFX – 570MS có gì khácso với máy Casio FX-500MSHs quan sátnêu, các bớcChỉ khác ở bớc 1 ấn3 lần mode2. Các bớc sử dụng máy tính casioH phng trỡnh dng tng quỏta ) Casio FX – 500MS, ( ViNACAL Vn-500MS ) B1 : ấn : B2 : Nhập các thông số : =, b =, c =, a =, b =, cB3 : đọc nghiêm x =, y = và kiểmtra lạib ) Casio FX – 570MS, ( ViNACAL Vn-570MS ) B1 : ấn : B2 : Nhập các thông số : =, b =, c =, a =, b =, cB3 : đọc nghiêm x =, y = và kiểmtra lạiHoạt động 3 ( 15P hút ) : Thực hànhGv quan sát giúp sức hslàm bàinhận xét đánh giáHọc hoạt động và sinh hoạt độngnhóm nhỏ nghi kếtquả vào bảng conHs nên bảng thựchiệnNhận xét bài bạn. Học sinh hoạt độngnhóm nhỏ nghi kếtquả vào bảng con2. Ví dụ 1 : Giải hệ phơng trình3 52 3 18 x yx y + = Nghiệm của hệ phơng trình là0, 3 0,5 31,5 2 1,5 x yx y + = Nghiệm của hệ phơng trình làVí dụ 2 : Giải hệ phơng trìnhMODEMODE1 2MODE MODEMODE4x – 3 y = – 62 x + y = 41 1 12 2 2 a x + b y = ca x + b y = cGiỏo ỏn i s 9 – Tit 41 – o Th Hng – Trng trung học cơ sở ụng Hi – Hi AnHs nên bảng thựchiệnNhận xét bài bạnNghiệm của hệ phơng trình làNghiệm của hệ phơng trình là4. Củng cố, rèn luyện : ( 10 Phút ) Tìm hiểu các nhà toán học Ai l ngi ni ting trong nm 2010 ? nh ca nh toỏn hc c che bi 4 ụ s 1,2,3,4 ng vi mi ụ s l mt bitoỏn, nu gii ỳng thỡ ụ s ú s mt i, phn bc nh c hin ra. Khi c 4 ụs ó m em s bit nh toỏn hc ú l ai. Ch c tr li tờn nh toỏn hc saukhi m c ớt nht 2 ụ sBài toán 1 : Nghiệm của hệ phơng trình sauLà : Bài toán 2 : Dùng máy tính tìm nghiệm của hệ phơng trình sauNghiệm của hệ phơng trình làBài toán 3 : Dùng máy tính tìm nghiệm của hệ phơng trình sauNghiệm của hệ phơng trình làBài toán 4 : Nghiệm của hệ phơng trình sauLà : D. Kt qu khỏcChốt cần đa hệ PT về dạng tổng quátx = 3 y = – 22 x + 3 y = – 2-3 x + 2 y = 3 x = – 1 y = 07 x – 2 y = 1 y + 3 x = 6 x = 0,65 y = 1,78 x = 1 y = 3 x = – 1 y = 0 x + y – 10 = 03 x – 2 y = 0 x + y = 10 x = 4 y = 6 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 + 3 x-y = 4 x + y + 2 x-y = 5 x y + 5 x – y = 43 x – y = 5 x = – 0,5 y = – 6,52 + 3 y = 44 x + 6 y = 8 x = 1 y = 3 x = 6 y = 7 x = – 1 y = 01 1 12 2 2 a x + b y = ca x + b y = cGiỏo ỏn i s 9 – Tit 41 – o Th Hng – Trng trung học cơ sở ụng Hi – Hi AnHệ vô nghiệm và vô số nghiệm thì máy báo lỗi * Giới thiệu về GS Ngô Bảo ChâuGiỏo s Ngụ Bo Chõu sinh ngy 15 thỏng 11 nm 1972 ti H Ni, Vit Nam. Thi niờn thiu, Giỏo s l hc sinh Trng Thc nghim Ging Vừ, Trng THCSTrng Vng, v sau ú hc ti khi chuyờn toỏn Trng Trung hc ph thụngchuyờn Khoa hc T nhiờn, i hc Quc gia H Ni. Giỏo s ó hai ln ot huychng vng Olympic Toỏn hc Quc t ti Australia nm 1988 v Cng hũa Liờnbang c nm 1989, v cng l ngi Vit Nam u tiờn ginh 2 huy chng vngOlympic Toỏn quc t. Lỳc 12 h55 ngy 19-8 – 2010, ( gi H Ni ), ti l khai mci hi Toỏn hc th gii t chc Hyderabad, n, b Pratibha Patil – Tngthng n ó trao huy chng Fields gii thng cao quý nht trong lnh vctoỏn hc cho GS Ngụ Bo Chõu. Giỏo ỏn i s 9 – Tit 41 – o Th Hng – Trng trung học cơ sở ụng Hi – Hi An5. Hớng dẫn học viên học ở nhà : ( 3 Phút ) – Sử dụng thành thạo máy tính để tìm nghiệm của hệ phơng trình, Dựng mỏy tớnh tỡm nghim ca cỏc h phng trỡnh bi12, 13,16,20,21,22 sgk / 15,16,19 c tỡm hiu bi Gii bi toỏn bng cỏch lp h phng trỡnh6. Rỳt kinh nghim bi dy :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Mọi Người Cũng Xem   Một số kỹ thuật giải nhanh trắc nghiệm Vật lí bằng máy tính Casio

Source: https://hoasenhomes.vn
Category: Ý Nghĩa Con Số

Related Posts

About The Author

Add Comment