Cách kết nối mạng lan Win XP dễ hiểu

Cách kết nối mạng lan Win XP thực hiện khá đơn giản nếu bạn thực hiện đúng các thao tác. Nội dúng bài viết sau đây của iSolution sẽ giúp bạn thiết lập một cách dễ dàng.

CÁCH KẾT NỐI MẠNG LAN WIN XP DỄ HIỂU

Máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành Win XP, bạn chưa biết cách thiết lập như thế nào hãy xem các hướng dẫn sau.


BƯỚC 1: Bạn cần đặt My Network Places ra ngoài màn hình Desktop để có thể dễ dàng sử dụng.

Để thiết lập hãy thực hiện theo các thao tác sau: Nhấp phải vào màn hình Desktop => Chọn Properties => Cửa sổ mới hiển thị hãy chuyển qua Tab Desktop => Chọn Customize Desktop… => Hộp thoại mới hiện ra hãy tích vào các icon mà bạn muốn hiển thị ra bên ngoài Desktop. Trong trường hợp này mình sẽ để hiển thị hết => Sau đó nhấn vào OK.

BƯỚC 2: Sau đó mở mạng LAN bằng cách nhấn vào My Network Places => Cửa sổ Workgroup sẽ xuất hiện => Thông thường để xem các máy tính đã được kết nối với mạng LAN hay chưa bạn cần nhấn vào View workgroup computers.

Trong trường hợp bạn chưa thấy máy tính của mình đã vào mạng LAN thì hãy nhấn vào Set up a home or small office network.

BƯỚC 3: Cửa sổ mới hiện ra hãy nhấn vào Next.

BƯỚC 4: Nhấn vào Next tiếp.

Mọi Người Cũng Xem   Tham khảo cách tính tiền khách sạn theo giờ phổ biến hiện nay

BƯỚC 5: Ở bước này hãy để mặc định là Yes, use the exiting shared connection for this computer’s internet access => Nhấn Next.

BƯỚC 6: Trong phần Computer name bạn có thể đặt lại tên máy tính nếu muốn => Sau đó nhấn vào Next để đi tiếp.

BƯỚC 7: Hãy kiểm tra các máy tính khác trong mạng LAN sử dụng WORDGROUP hay MSHOME để máy của bạn có thể nhìn thấy máy của họ => Trong bài hướng dẫn này mình sẽ để là MSHOME => Rồi sau đó nhấn NEXT.

BƯỚC 8: Nhấp vào Turn on file and Printer sharing để đồng ý chia sẻ máy in kết nối với máy tính của bạn nếu có => Sau đó nhấn vào Next.

BƯỚC 9: Nhấn Next tiếp tục.

BƯỚC 10: Chọn vào tùy chọn Just finish the wizard; I don’t need to run the wizard on other computers => Nhấn Next để tiếp tục.

BƯỚC 11: Chọn vào Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

MẸO NHỎ: Vài thao tác dưới đây là cách giúp bạn cài lại tên máy tính và thay đổi Wordgroup cho Windows XP.

BƯỚC 1: Nhấn chuột phải vào My Computer => Sau đó chọn Tab Computer Name => Sau đó chọn Change…..

BƯỚC 2: Trong phần hiển thị bạn có thể thực hiện các thiết lập sau:

Computer name: Bạn có thể đặt lại tên của máy tính.
Wordgroup: Bạn có thể chuyển từ Wordgroup sang Mshome hoặc ngược lại.

Mọi Người Cũng Xem   Cách đổi tên Facebook 2021 trên mọi thiết bị đơn giản, nhanh chóng

iSolution – chúc bạn thực hiện thành công.

thực hiện khá đơn giản nếu bạn thực hiện đúng các thao tác. Nội dúng bài viết sau đây của iSolution sẽ giúp bạn thiết lập một cách dễ dàng.Máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành Win XP, bạn chưa biết cách thiết lập như thế nào hãy xem các hướng dẫn sau.Bạn cần đặt My Network Places ra ngoài màn hình Desktop để có thể dễ dàng sử dụng.Để thiết lập hãy thực hiện theo các thao tác sau: Nhấp phải vào màn hình Desktop => Chọn Properties => Cửa sổ mới hiển thị hãy chuyển qua Tab Desktop => Chọn Customize Desktop… => Hộp thoại mới hiện ra hãy tích vào các icon mà bạn muốn hiển thị ra bên ngoài Desktop. Trong trường hợp này mình sẽ để hiển thị hết => Sau đó nhấn vào OK.Sau đó mở mạng LAN bằng cách nhấn vào My Network Places => Cửa sổ Workgroup sẽ xuất hiện => Thông thường để xem các máy tính đã được kết nối với mạng LAN hay chưa bạn cần nhấn vào View workgroup computers.Trong trường hợp bạn chưa thấy máy tính của mình đã vào mạng LAN thì hãy nhấn vào Set up a home or small office network.Cửa sổ mới hiện ra hãy nhấn vào Next.Nhấn vào Next tiếp.Ở bước này hãy để mặc định là Yes, use the exiting shared connection for this computer’s internet access => Nhấn Next.Trong phần Computer name bạn có thể đặt lại tên máy tính nếu muốn => Sau đó nhấn vào Next để đi tiếp.Hãy kiểm tra các máy tính khác trong mạng LAN sử dụng WORDGROUP hay MSHOME để máy của bạn có thể nhìn thấy máy của họ => Trong bài hướng dẫn này mình sẽ để là MSHOME => Rồi sau đó nhấn NEXT.Nhấp vào Turn on file and Printer sharing để đồng ý chia sẻ máy in kết nối với máy tính của bạn nếu có => Sau đó nhấn vào Next.Nhấn Next tiếp tục.Chọn vào tùy chọn Just finish the wizard; I don’t need to run the wizard on other computers => Nhấn Next để tiếp tục.Chọn vào Finish để kết thúc quá trình cài đặt.Vài thao tác dưới đây là cách giúp bạn cài lại tên máy tính và thay đổi Wordgroup cho Windows XP.Nhấn chuột phải vào My Computer => Sau đó chọn Tab Computer Name => Sau đó chọn Change…..Trong phần hiển thị bạn có thể thực hiện các thiết lập sau:Bạn có thể đặt lại tên của máy tính.Bạn có thể chuyển từ Wordgroup sang Mshome hoặc ngược lại.iSolution –chúc bạn thực hiện thành công.

Mọi Người Cũng Xem   Cách kết nối máy scan với máy tính - Máy tính An Khánh

Xem thêm: Tra Ý Nghĩa 3 Số Cuối Điện Thoại Chính Xác Tới 99,999%

Related Posts

About The Author

Add Comment