HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT MẠNG LAN (MẠNG NỘI BỘ)

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT MẠNG LAN (MẠNG NỘI BỘ)

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách lắp đặt mạng LAN. Lắp đặt mạng nội bộ cho phép  các máy tính và thiết bị đã được kết nối có thể truy cập internet.
Để lắp đặt mạng LAN bạn cần thực hiện các bước dưới :

1. Xác định mạng bạn cần lắp ráp


Việc đầu tiên bạn cần đếm số máy tính cần kết nối với mạng qua internet. Nếu số lượng máy tính bạn cần lắp đặt mạng lan dưới 4 máy thì bạn chỉ cần dùng bộ định tuyến. Nếu số lượng máy tính cần kết nối mạng nhiều hơn 4 thì bạn cần có bộ chuyển mạch để mở rộng số cổng sẵn có trên bộ định tuyến.
Tùy thuộc vào tính chất công việc bạn sẽ sử dụng, bạn cần xem có cần lắp đặt mạng không dây hay không? Trường hợp bạn muốn thi công hệ thống mạng wifi (hay mạng không dây) bạn cần có bộ định tuyến có thể phát mạng không dây. Lưu ý đối với bộ chuyển mạch không cho phép kết nối thiết bị không dây, chỉ sử dụng được trong hệ thống mạng Lan nối dây hoặc mở rộng số cổng sẵn có trên bộ định tuyến.
Bạn cần xem có cần cho tất cả các thiết bị được kết nối có thể truy cập internet thì bạn cần bộ định tuyến để xử lý kết nối, còn nếu không thì bạn chỉ cần dùng bộ chuyển mạch.
 
Để hệ thống mạng được hoạt động tốt nhất thì cáp mạng không thể dài quá 100m. Nếu muốn nối dây dài hơn 100m bạn cần sử dụng thêm bộ chuyển mạch làm trung gian. Việc tiên phong bạn cần đếm số máy tính cần liên kết với mạng qua internet. Nếu số lượng máy tính bạn cần lắp ráp mạng lan dưới 4 máy thì bạn chỉ cần dùng bộ định tuyến. Nếu số lượng máy tính cần liên kết mạng nhiều hơn 4 thì bạn cần có bộ chuyển mạch để lan rộng ra số cổng sẵn có trên bộ định tuyến. Tùy thuộc vào đặc thù việc làm bạn sẽ sử dụng, bạn cần xem có cần lắp ráp mạng không dây hay không ? Trường hợp bạn muốn kiến thiết mạng lưới hệ thống mạng wifi ( hay mạng không dây ) bạn cần có bộ định tuyến hoàn toàn có thể phát mạng không dây. Lưu ý so với bộ chuyển mạch không được cho phép liên kết thiết bị không dây, chỉ sử dụng được trong mạng lưới hệ thống mạng Lan nối dây hoặc lan rộng ra số cổng sẵn có trên bộ định tuyến. Bạn cần xem có cần cho tổng thể các thiết bị được liên kết hoàn toàn có thể truy vấn internet thì bạn cần bộ định tuyến để giải quyết và xử lý liên kết, còn nếu không thì bạn chỉ cần dùng bộ chuyển mạch. Để mạng lưới hệ thống mạng được hoạt động giải trí tốt nhất thì cáp mạng không hề dài quá 100 m. Nếu muốn nối dây dài hơn 100 m bạn cần sử dụng thêm bộ chuyển mạch làm trung gian .

2. Thiết lập mạng lưới hệ thống mạng LAN cơ bản


2.1 Chuẩn bị các thiết bị phần cứng: Bộ định tuyến (a), Bộ chuyển mạch (b) để tạo mạng LAN. Các thiết bị này sẽ định tuyến đến các đầu máy thích hợp.
(a) Với bộ định tuyến có chức năng tự động gán địa chỉ IP cho từng thiết bị trong mạng. Điều này là điều cần thiết cho việc bạn muốn chia sẻ kết nối internet với các thiết bị được kết nối.
(b) Bộ chuyển mạch là phiên bản đơn giản hơn so với bộ định tuyến. Nó không tự động gán địa chỉ IP và không chia sẻ kết nối, nó sẽ cho phép các thiết bị  kết nối liên lạc với nhau. Để mở rộng số cổng LAN có sẵn trong mạng thì sử dụng bộ chuyển mạch là hợp lý nhất dành cho bạn.
 
2.2 Để thiết lập bộ định tuyến bạn chỉ cần cắm điện, đặt bộ định tuyến gần modem nếu bạn muốn chia sẻ kết nối internet. Đối với mạng LAN cơ bản thì bạn không cần lắp đặt bộ định tuyến quá phức tạp.
 
2.3 Nếu bạn định chia sẻ kết nối mạng qua modem thì bạn hãy kết nối modem với cổng mạng WAN/INTERNET trên bộ định tuyến. Cổng mạng này thường sẽ có màu khác với các cổng còn lại.
 
2.4 Bạn cần cắm cáp Ethrnet vào cổng LAN bất kỳ trên bộ định tuyến và bộ chuyển mạch nếu bạn sử dụng bộ chuyển mạch để mở rộng cổng trên bộ định tuyến. Đây là giải pháp hữu hiệu để mở rộng mạng ra toàn bộ cổng LAN trên bộ chuyển mạch.
 
2.5 Để kết nối máy tính với cổng LAN bạn dùng cáp Ethernet kết nối từng máy tính với cổng LAN trên bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch (không cần quan tâm đến thứ tự cổng được kết nối). Cáp Ethernet không thể truyền dữ liệu tốt nếu độ dài quá 100m.
 
2.6 Nếu sử dụng bộ chuyển mạch cần thiết lập một  máy tính làm máy chủ DHCP để toàn bộ máy tính trong mạng có thể sẵn sàng nhận địa chỉ IP.
– Để tạo máy chủ DHCP một cách nhanh chóng bạn có thể cài đặt tiện ích trung gian.
– Khi máy chủ được chạy thì tất cả các máy tính còn lại trong mạng sẽ được tự động gán địa chỉ IP miễn là nó được thiết lập như vậy.
 
2.7 Cần kiểm tra lại mạng trên từng máy tính. Sau khi máy tính nhận địa chỉ IP, các đầu máy có thể kết nối với  nhau qua mạng.
 
2.8 Thiết lập chia sẻ tập tin và máy in là công việc sau cùng. Sau khi bạn đã thiết lập mạng xong, bạn sẽ chưa thể lấy được dữ liệu trên máy tính khác trừ khi những đầu máy đó đã được kích hoạt chia sẻ tập tin. Bạn có thể thiết lập chia sẻ tập tin,  thư mục, ổ đĩa, máy in với các thiết bị trong mạng để bất cứ ai trong mạng hoặc chỉ một số người trong mạng có thể truy cập được dữ liệu chia sẻ đó.

Để thiết lập hệ thống mạng LAN cơ bản bạn cần thực hiện theo các bước sau:2.1 Chuẩn bị các thiết bị phần cứng: Bộ định tuyến (a), Bộ chuyển mạch (b) để tạo mạng LAN. Các thiết bị này sẽ định tuyến đến các đầu máy thích hợp.(a) Với bộ định tuyến có chức năng tự động gán địa chỉ IP cho từng thiết bị trong mạng. Điều này là điều cần thiết cho việc bạn muốn chia sẻ kết nối internet với các thiết bị được kết nối.(b) Bộ chuyển mạch là phiên bản đơn giản hơn so với bộ định tuyến. Nó không tự động gán địa chỉ IP và không chia sẻ kết nối, nó sẽ cho phép các thiết bị kết nối liên lạc với nhau. Để mở rộng số cổng LAN có sẵn trong mạng thì sử dụng bộ chuyển mạch là hợp lý nhất dành cho bạn.2.2 Để thiết lập bộ định tuyến bạn chỉ cần cắm điện, đặt bộ định tuyến gần modem nếu bạn muốn chia sẻ kết nối internet. Đối với mạng LAN cơ bản thì bạn không cần lắp đặt bộ định tuyến quá phức tạp.2.3 Nếu bạn định chia sẻ kết nối mạng qua modem thì bạn hãy kết nối modem với cổng mạng WAN/INTERNET trên bộ định tuyến. Cổng mạng này thường sẽ có màu khác với các cổng còn lại.2.4 Bạn cần cắm cáp Ethrnet vào cổng LAN bất kỳ trên bộ định tuyến và bộ chuyển mạch nếu bạn sử dụng bộ chuyển mạch để mở rộng cổng trên bộ định tuyến. Đây là giải pháp hữu hiệu để mở rộng mạng ra toàn bộ cổng LAN trên bộ chuyển mạch.2.5 Để kết nối máy tính với cổng LAN bạn dùng cáp Ethernet kết nối từng máy tính với cổng LAN trên bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch (không cần quan tâm đến thứ tự cổng được kết nối). Cáp Ethernet không thể truyền dữ liệu tốt nếu độ dài quá 100m.2.6 Nếu sử dụng bộ chuyển mạch cần thiết lập một máy tính làm máy chủ DHCP để toàn bộ máy tính trong mạng có thể sẵn sàng nhận địa chỉ IP.- Để tạo máy chủ DHCP một cách nhanh chóng bạn có thể cài đặt tiện ích trung gian.- Khi máy chủ được chạy thì tất cả các máy tính còn lại trong mạng sẽ được tự động gán địa chỉ IP miễn là nó được thiết lập như vậy.2.7 Cần kiểm tra lại mạng trên từng máy tính. Sau khi máy tính nhận địa chỉ IP, các đầu máy có thể kết nối với nhau qua mạng.2.8 Thiết lập chia sẻ tập tin và máy in là công việc sau cùng. Sau khi bạn đã thiết lập mạng xong, bạn sẽ chưa thể lấy được dữ liệu trên máy tính khác trừ khi những đầu máy đó đã được kích hoạt chia sẻ tập tin. Bạn có thể thiết lập chia sẻ tập tin, thư mục, ổ đĩa, máy in với các thiết bị trong mạng để bất cứ ai trong mạng hoặc chỉ một số người trong mạng có thể truy cập được dữ liệu chia sẻ đó.

3. Lắp đặt mạng lưới hệ thống mạng wifi ( không dây )


3.1    Thiết lập bộ định tuyến. Một số lưu ý khi thiết lập bộ định tuyến mạng không dây
+ Nên đặt bộ định tuyến gần modem để có thể khắc phục sự cố dễ dàng
+ Để tăng được phạm vi phủ sóng một cách tối đa nhất, thì bạn nên đặt bộ định tuyến ở vị trí trung tâm.
+ Bạn cần kết nối một máy tính với bộ định tuyến thông qua cáp Ethernet trong quá trình cài đặt mạng.
 
3.2 Kết nối máy tính với một cổng LAN bất kỳ trên bộ định tuyến.  Để cấu hình  mạng không dây trên bộ định tuyến thì bạn sẽ sử dụng trình duyệt web của máy tính để thực hiện việc cấu hình.
 
3.3 Mở trình duyệt bất kỳ trên máy tính và nhập địa chỉ IP của bộ định tuyến
Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt nào trên máy tính. 
 
Sau đó bạn có thể xem  địa chỉ IP được in ở mặt dưới bộ định tuyến, hoặc trong tài liệu đi kèm. Nếu không thấy bạn có thể tìm địa chỉ IP bằng cách sau:
– Windows:  click phải chuột vào Network (mạng) trên khay hệ thống / chọn Open Network and Sharing Center / Click chọn Details / chọn mục  Default Gateway để xem đia chỉ IP của bộ định tuyến.
– Mac: Click vào trình đơn Apple và chọn mục System Preferences / chọn Network /  chọn Ethernet Connection / chọn mục Router để xem được địa chỉ IP của bộ định tuyến.
 
3.4 Đăng nhập tài khoản quản trị viên và mở mục Wireless trong cài đặt bộ định tuyến
Bạn hãy đăng nhập toàn khoản quản trị viên. Thông tin đăng nhập mặc định phụ thuộc vào  dòng sản phẩm mà bạn sử dụng, thường là admin/admin(hoặc để trống pass).
 
Vị trí và thuật ngữ của phần này sẽ khác nhau trên từng bộ định tuyến mà bạn sử dụng.
 
3.5 Thay đổi tên mạng  trong trường Network Nam (SSID). Đây sẽ là tên hiển thị trong danh sách mạng khả dụng.
 
3.6 Chọn chuẩn bảo mật WPA-Personal. Đây là chuẩn bảo mật tốt nhất trên mọi bộ định tuyến. Nếu phải kết nối các thiết bị đời cũ thì bạn mới nên sử dụng  WPA và WEP còn không thì nên tránh sử dụng.
 
3.7 Đặt mật khẩu trong trường  Pre-Shared Key (Mã trước khi chia sẻ). Đây là mật khẩu dùng để kết nối mạng.
 
3.8 Kích hoạt mạng không dây. Tùy thuộc vào bộ định tuyến bạn sử dụng mà bạn có thể sẽ phải  tích vào hộp thoại hoặc phải click vào nút ở đầu trình đơn Wireless mới có thể kích hoạt được mạng không dây.
 
3.9 Để lưu thay đổi trên bộ định tuyến thì bạn hãy click vào nút Save hoặc Apply.
 
3.10 Bạn có thể sẽ phải đợi vài phút để bộ định tuyến được khởi động lại và có mạng để kết nối.
 
3.11 Sau khi thiết bị đã được kết nối mạng. Bạn sẽ nhìn thấy tên mạng  được hiển thị trong danh sách mạng khả dụng trên các thiết bị không dây được nằm trong phạm vi phủ sóng. Để kết nối được mạng thì người dùng sẽ phải nhập mật khẩu bạn vừa đặt thì mới có thể truy cập vào mạng được. (Nếu máy tính được kết nối với bộ định tuyến qua Ethernet thì không cần phải nhập mật khẩu).

Bài viết trên đây là cách lắp đặt mạng LAN (mạng nội bộ) có dây và không dây. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc cài đặt. 

Để thiết lập một hệ thống mạng wifi hay không dây bạn thực hiện các bước làm dưới đây:3.1 Thiết lập bộ định tuyến. Một số lưu ý khi thiết lập bộ định tuyến mạng không dây+ Nên đặt bộ định tuyến gần modem để có thể khắc phục sự cố dễ dàng+ Để tăng được phạm vi phủ sóng một cách tối đa nhất, thì bạn nên đặt bộ định tuyến ở vị trí trung tâm.+ Bạn cần kết nối một máy tính với bộ định tuyến thông qua cáp Ethernet trong quá trình cài đặt mạng.3.2 Kết nối máy tính với một cổng LAN bất kỳ trên bộ định tuyến. Để cấu hình mạng không dây trên bộ định tuyến thì bạn sẽ sử dụng trình duyệt web của máy tính để thực hiện việc cấu hình.3.3 Mở trình duyệt bất kỳ trên máy tính và nhập địa chỉ IP của bộ định tuyếnBạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt nào trên máy tính.Sau đó bạn có thể xem địa chỉ IP được in ở mặt dưới bộ định tuyến, hoặc trong tài liệu đi kèm. Nếu không thấy bạn có thể tìm địa chỉ IP bằng cách sau:- Windows: click phải chuột vào Network (mạng) trên khay hệ thống / chọn Open Network and Sharing Center / Click chọn Details / chọn mục Default Gateway để xem đia chỉ IP của bộ định tuyến.- Mac: Click vào trình đơn Apple và chọn mục System Preferences / chọn Network / chọn Ethernet Connection / chọn mục Router để xem được địa chỉ IP của bộ định tuyến.3.4 Đăng nhập tài khoản quản trị viên và mở mục Wireless trong cài đặt bộ định tuyếnBạn hãy đăng nhập toàn khoản quản trị viên. Thông tin đăng nhập mặc định phụ thuộc vào dòng sản phẩm mà bạn sử dụng, thường là admin/admin(hoặc để trống pass).Vị trí và thuật ngữ của phần này sẽ khác nhau trên từng bộ định tuyến mà bạn sử dụng.3.5 Thay đổi tên mạng trong trường Network Nam (SSID). Đây sẽ là tên hiển thị trong danh sách mạng khả dụng.3.6 Chọn chuẩn bảo mật WPA-Personal. Đây là chuẩn bảo mật tốt nhất trên mọi bộ định tuyến. Nếu phải kết nối các thiết bị đời cũ thì bạn mới nên sử dụng WPA và WEP còn không thì nên tránh sử dụng.3.7 Đặt mật khẩu trong trường Pre-Shared Key (Mã trước khi chia sẻ). Đây là mật khẩu dùng để kết nối mạng.3.8 Kích hoạt mạng không dây. Tùy thuộc vào bộ định tuyến bạn sử dụng mà bạn có thể sẽ phải tích vào hộp thoại hoặc phải click vào nút ở đầu trình đơn Wireless mới có thể kích hoạt được mạng không dây.3.9 Để lưu thay đổi trên bộ định tuyến thì bạn hãy click vào nút Save hoặc Apply.3.10 Bạn có thể sẽ phải đợi vài phút để bộ định tuyến được khởi động lại và có mạng để kết nối.3.11 Sau khi thiết bị đã được kết nối mạng. Bạn sẽ nhìn thấy tên mạng được hiển thị trong danh sách mạng khả dụng trên các thiết bị không dây được nằm trong phạm vi phủ sóng. Để kết nối được mạng thì người dùng sẽ phải nhập mật khẩu bạn vừa đặt thì mới có thể truy cập vào mạng được. (Nếu máy tính được kết nối với bộ định tuyến qua Ethernet thì không cần phải nhập mật khẩu).Bài viết trên đây là cách lắp đặt mạng LAN (mạng nội bộ) có dây và không dây. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc cài đặt. 

Related Posts

About The Author

Add Comment