Giới thiệu về laptop bằng tiếng Anh

Chà chà!! Bài viết ” Giới thiệu về laptop bằng tiếng Anh ” thuộc chủ đề Ý Nghĩa Con Số đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng Ý Nghĩa Con Số tìm hiểu về ” Giới thiệu về laptop bằng tiếng Anh ” trong bài viết này nhé!!XEM THÊM

65 từ vựng tiếng về MÁY TÍNH ai cũng phải biết

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh theo chủ đề trên VnDoc.com, Hướng dẫn cách viết 1 đoạn văn tiếng Anh về mặt lợi và mặt hại của máy tính bao gồm liệt kê những lợi ích & tác hại của máy tính cũng như một số đoạn văn mẫu gợi ý cách viết. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

Dàn ý cách viết về Lợi ích và Tác hại của máy tính

Những bài văn miêu tả hài hước • Đỗ Phú Quý Liệt kê những lợi ích của máy tính: – Provide a big global store of information : provide popular search engines such as : google.com, bing.com, coccoc.com, etc .- Connects many people all over the world : keeping in touch with your friends by facetime, chatting, e-mail messages, forum .- Help your studying a lot : seeking document, trực tuyến teaching và learning, …- Provide entertainment : playing computer games, listening to music, reading book ,- Use many services on internet : trực tuyến shopping, trực tuyến banking, job seeking, purchasing movies tickets, trực tuyến flight ticket, …- Storage Capability : Computer can store huge source of information, documents, apps, …… Liệt kê những tác hại của máy tính – The waste of time : take whole day in front of computer màn hình hiển thị- Harmful to our health : short-sighted, headache, backache, obesity ,- Become addicted : social networking, game ,…

1. Viết đoạn văn về lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh số 1

In a rapidly changing technological world, human easily access to global knowledge through Internet. It brings people both advantages and disadvantages. First, it creates a wider environment for building new relationship. It cannot be denied that Internet supplies a wide range of social network and app for people to make more friends. Talking to each other or even seeing their face is popular in modern society and all you have to do is a smartphone connected to wi-fi or 3G. Therefore, the Internet saves our time, health and even money when not having to pay for a call. Second, Internet provides large piece of information and knowledge of all subjects. With a click or some searching, users have different source of document and helpful information. For instance, instead of reading newspaper, it is more comfortable to read and comment trực tuyến not only news, essay but also books and other kind of writings. They are all uploaded on the Internet, user can tải về it for several purposes. Third, applying internet into all aspect of life is helpful in modern society. A good example is that instead of going to the office, officer can stay at home and control the work through a máy tính. Many group and organization make appointments trực tuyến and they even do a business by the internet. However, the benefit also comes with drawback. An increasing number of teenagers are addicted to smartphone as well as being trực tuyến. They do everything on the internet : playing, studying, buying good and even communication. Young adult spend most of their time surfing social network without any positive effect. It leads to an insensitive conscience that they dont send out pangs of shame or guilt over wrongdoing. Moreover, technology causes laziness. They send message instead of traditional letter, they talk less when facing to face together, they enjoy lying on bed and doing stuff thing. Additionally, the violence through children and social problems are increasing without any control. In my opinion, government should create more policy about using internet and individual must save them from other risk. Although there maintains many good and bad issues, users should weigh up the pros and cons to get the best choice of life .

Hướng dẫn dịch

Trong một quốc tế công nghệ tiên tiến biến hóa nhanh gọn, con người thuận tiện tiếp cận với tri thức toàn thế giới trải qua Internet. Nó mang lại cho mọi người cả những thuận tiện và khó khăn vất vả. Đầu tiên, nó tạo ra một thiên nhiên và môi trường to lớn hơn để kiến thiết xây dựng mối quan hệ mới. Không thể phủ nhận rằng Internet cung ứng một loạt các mạng xã hội và ứng dụng để mọi người hoàn toàn có thể kết bạn nhiều hơn. Nói chuyện với nhau hoặc thậm chí còn nhìn thấy khuôn mặt của họ là điều thông dụng trong xã hội văn minh và tổng thể những gì bạn phải làm là một chiếc điện thoại cảm ứng mưu trí liên kết wi-fi hoặc 3G. Do đó, Internet tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, sức khỏe thể chất và thậm chí còn tiền tài của tất cả chúng ta khi không phải trả tiền cho một cuộc gọi. Thứ hai, Internet cung ứng lượng lớn thông tin và kiến ​ ​ thức về mọi đối tượng người dùng. Với một cú nhấp chuột hoặc một số ít tìm kiếm, người dùng có nguồn tài liệu và thông tin có ích khác nhau. Ví dụ, thay vì đọc báo, sẽ tự do hơn khi đọc và phản hồi trực tuyến không chỉ tin tức, bài luận mà còn cả sách và các loại bài viết khác. Tất cả chúng đều được tải lên trên Internet, người dùng hoàn toàn có thể tải xuống cho một số ít mục tiêu. Thứ ba, ứng dụng internet vào mọi góc nhìn của đời sống rất có ích trong xã hội văn minh. Một ví dụ nổi bật là thay vì đến văn phòng, cán bộ hoàn toàn có thể ở nhà và trấn áp việc làm trải qua máy tính xách tay. Nhiều nhóm và tổ chức triển khai đặt lịch hẹn trực tuyến và họ thậm chí còn còn kinh doanh thương mại trên internet. Tuy nhiên, quyền lợi cũng đi kèm với điểm yếu kém. Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên nghiện điện thoại thông minh mưu trí cũng như trực tuyến. Họ làm mọi thứ trên internet : chơi, học, mua hàng tốt và thậm chí còn cả tiếp xúc. Thanh niên dành phần đông thời hạn để lướt mạng xã hội mà không có tính năng tích cực nào. Nó dẫn đến một lương tâm vô cảm khiến họ không hề thốt ra nỗi xấu hổ hoặc cảm xúc tội lỗi về hành vi sai lầm. Hơn nữa, công nghệ tiên tiến gây ra sự lười biếng. Họ gửi tin nhắn thay vì thư truyền thống cuội nguồn, họ ít chuyện trò hơn khi đương đầu với nhau, họ thích nằm trên giường và làm mọi thứ. Ngoài ra, đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ và các yếu tố xã hội ngày càng ngày càng tăng mà không có giải pháp trấn áp. Theo tôi, cơ quan chính phủ nên có chủ trương hơn nữa về việc sử dụng internet và cá thể phải cứu họ khỏi những rủi ro đáng tiếc khác. Mặc dù còn sống sót nhiều yếu tố tốt và xấu, nhưng người dùng nên xem xét giữa ưu và điểm yếu kém để có được sự lựa chọn tốt nhất cho đời sống . XEM THÊM

2. Đoạn văn viết về thuận lợi và bất lợi của máy tính bằng tiếng Anh số 2

Computer plays an important part in our life. However, while bringing certain advantages, this high-tech device has its own limitations. First of all, computer is a useful tool and an intelligent device in every aspect of life. Whats more, new constructive materials, new robots, and new fuels are all made with the help of information technology. That is to say computer has made our life become modern, more convenient and civilized. However, a computer also has its own disadvantages because the users take its advantage for negative purposes. Some people use computers to do nothing but playing games, chatting, spam, create dirty information on the Net. In addition, sitting in front of the màn hình hiển thị for long hours can lead to obesity, backache, and short-sightedness. Besides, people paying too much attention to trực tuyến activities may become passive in real life because of their lacks of communication. In short, everything has its two sides, so does computer. Therefore, it is necessary that we use it for right purposes .

Nội dung dịch

Máy tính đóng một phần quan trọng trong đời sống của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, tuy mang lại những ưu điểm nhất định nhưng thiết bị công nghệ cao này cũng có những hạn chế riêng. Trước hết, máy tính là một công cụ hữu dụng và một thiết bị mưu trí trong mọi góc nhìn của đời sống. Hơn nữa, các vật tư thiết kế xây dựng mới, rô bốt mới và nguyên vật liệu mới đều được tạo ra với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. Nói như vậy có nghĩa là máy tính đã làm cho đời sống của tất cả chúng ta trở nên tân tiến, thuận tiện và văn minh hơn. Tuy nhiên, máy tính cũng có những điểm yếu kém riêng do người dùng tận dụng nó cho những mục tiêu xấu đi. Một số người sử dụng máy tính để không làm gì ngoài việc chơi game, tán gẫu, spam, tạo thông tin bẩn trên mạng. Ngoài ra, ngồi trước màn hình hiển thị nhiều giờ hoàn toàn có thể dẫn đến béo phì, đau lưng, cận thị. Bên cạnh đó, những người quá chú ý quan tâm đến các hoạt động giải trí trực tuyến hoàn toàn có thể trở nên thụ động trong đời sống thực vì thiếu tiếp xúc. Tóm lại, cái gì cũng có hai mặt của nó, máy tính cũng vậy. Vì vậy, việc tất cả chúng ta sử dụng nó đúng mục tiêu là điều thiết yếu .

3. Đoạn văn bằng tiếng Anh về lợi ích và tác hại của máy tính số 3

Nowadays, compute has become an important part in the modern life. Besides the advantages, it also brings about many disadvantages that no one expects. First, computer is so addictive and time-consuming. Using it sometimes makes you lose your sense of time and easily deep in meaningless things. For example, when you start studying at 7 oclock, you have intention of using computer for doing homework but then you are addicted to the entertainment websites and can not stop. As a result, it takes you a lot of time to finish work and makes you lazier and lazier. Second, some social networking sites contain potential risks, because they are not strictly controlled. Some websites can report the false and reactionary information, other ones even can take advantage of your belief then make money illegally. Last but not least, computer affects harmfully to your health. It is undeniable fact that your vision is shorten so much when you use smartphone or computer so much. Moreover, it also results in some diseases, which relate to memory and skeleton, especially promote the senescence faster. Taking into consideration, Internet is not bad but everyone should uses it reasonably and effectively .

Bài dịch

Ngày nay, máy tính đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn minh. Bên cạnh những ưu điểm thì nó cũng kéo theo nhiều điểm yếu kém mà không ai ngờ tới. Đầu tiên, máy tính rất dễ gây nghiện và tốn thời hạn. Việc sử dụng nó đôi lúc khiến bạn mất cảm xúc về thời hạn và dễ chìm sâu vào những điều không có ý nghĩa. Ví dụ, khi bạn khởi đầu học lúc 7 giờ tối, bạn có dự tính sử dụng máy tính để làm bài tập về nhà nhưng sau đó bạn lại nghiện các website vui chơi và không hề dừng lại. Kết quả là bạn mất rất nhiều thời hạn để triển khai xong việc làm và khiến bạn trở nên lười biếng, lười biếng hơn. Thứ hai, một số ít trang mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng tiếc do không được trấn áp ngặt nghèo. Một số website hoàn toàn có thể đưa tin sai thực sự và phản động, những trang khác thậm chí còn hoàn toàn có thể tận dụng lòng tin của bạn để kiếm tiền bất chính. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, máy tính tác động ảnh hưởng có hại đến sức khỏe thể chất của bạn. Không thể phủ nhận một trong thực tiễn rằng tầm nhìn của bạn bị giảm đi rất nhiều khi bạn sử dụng điện thoại cảm ứng mưu trí hoặc máy tính quá nhiều. Hơn nữa, nó còn gây ra 1 số ít bệnh tương quan đến trí nhớ và khung xương, đặc biệt quan trọng là thôi thúc quy trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Xét cho cùng, Internet không xấu nhưng mọi người nên sử dụng nó một cách hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao . XEM THÊM

4. Đoạn văn về lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh lớp 8 số 4

Computer is a modern tool which has made life very easy and simple. It has the capability to complete more than one task in small time. It is able to do work of many human beings alone within less time. It is the utility of highest efficiency. The first computer was a mechanical computer which was created by the Charles Babbage. A computer works successfully using its hardware and fully installed application software. Other accessories of the computer are keyboard, mouse, printer, CPU and UPS .The data which we put into the computer using device is called input data and device as input device and data which we take outside using printer or the other device is called as output data and device as output device. The input data gets changed into the information which can be stored and changed anytime. Computer is very safe tool for data storage which is being used in various fields. We can shop, pay our electricity bill, water bill, video chat, messaging, e-mail messages anywhere in the world and lots of trực tuyến activities using the internet .Beside a lot of advantages, computer has some disadvantages too. First of disadvantages is that people who spend too much time sitting in the front of computer can easily gets ill. Radiation emitted by computers màn hình hiển thị is harmful to eyes. People who spend too much time at their homes ( because they neednt go anywhere, they can do everything using Internet ) are getting weaker. Sitting a for long time is also harmful to the spine .Second disadvantage is that Internet ( program in computer ) can by addictive. Some people just cant live without it. They have no real friends and when Internet is down they are getting furious. Internet has some opponents but more and more people treats Internet like telephone, or radio. They use it for fun and work, and I think at present living without internet would be quite difficult .In short, computers have many benefits and disadvantages. We should use it more balanced !

Hướng dẫn dịch

Máy tính là một công cụ văn minh đã làm cho đời sống trở nên rất thuận tiện và đơn thuần. Nó có năng lực hoàn thành xong nhiều hơn một trách nhiệm trong thời hạn nhỏ. Nó hoàn toàn có thể làm việc làm của nhiều người một mình trong thời hạn ngắn hơn. Nó là tiện ích của hiệu suất cao cao nhất. Máy tính tiên phong là máy tính cơ học được tạo ra bởi Charles Babbage. Máy tính hoạt động giải trí thành công xuất sắc khi sử dụng phần cứng và ứng dụng ứng dụng được setup rất đầy đủ. Các phụ kiện khác của máy tính là bàn phím, chuột, máy in, CPU và UPS .Dữ liệu mà chúng tôi đưa vào máy tính bằng thiết bị được gọi là tài liệu nguồn vào và thiết bị làm thiết bị nguồn vào và tài liệu mà chúng tôi đưa ra bên ngoài bằng cách sử dụng máy in hoặc thiết bị khác được gọi là tài liệu đầu ra và thiết bị là thiết bị đầu ra. Dữ liệu nguồn vào được biến hóa thành thông tin hoàn toàn có thể được tàng trữ và biến hóa bất kể khi nào. Máy tính là công cụ rất bảo đảm an toàn để tàng trữ tài liệu đang được sử dụng trong nhiều nghành khác nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể shopping, giao dịch thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, trò chuyện video, gửi tin nhắn, e-mail ở bất kể đâu trên quốc tế và rất nhiều hoạt động giải trí trực tuyến sử dụng internet .Bên cạnh rất nhiều ưu điểm, máy tính cũng có 1 số ít điểm yếu kém. Nhược điểm tiên phong là những người dành quá nhiều thời hạn ngồi trước máy tính rất dễ mắc bệnh. Bức xạ do màn hình hiển thị máy tính phát ra có hại cho mắt. Những người dành quá nhiều thời hạn ở nhà ( vì họ không cần phải đi đâu, họ hoàn toàn có thể làm mọi thứ bằng Internet ) ngày càng yếu đi. Ngồi lâu cũng có hại cho cột sống .Bất lợi thứ hai là Internet ( chương trình trong máy tính ) hoàn toàn có thể gây nghiện. Một số người không hề sống thiếu nó. Họ không có bè bạn thực sự và khi Internet không hoạt động giải trí, họ trở nên tức giận. Internet có một số ít đối thủ cạnh tranh nhưng ngày càng có nhiều người coi Internet như điện thoại cảm ứng hoặc radio. Họ sử dụng nó để vui chơi và thao tác, và tôi nghĩ hiện tại việc sống không có internet sẽ khá khó khăn vất vả .Tóm lại, máy tính có nhiều quyền lợi và bất lợi. Chúng ta nên sử dụng nó cân đối hơn !

5. Viết về lợi ích của máy tính bằng tiếng Anh số 5

Can you imagine how academic life would be like without computers ? Writing letters, essays, editing and saving information would be completely exhausting. What is more, looking for information would be almost impossible. However, computers have simplified students work throughout the academic year. Despite the difficulties of learning how to use them, computers can be practical and helpful .The most important benefit of computers is their practicability. A single machine allows students to calculate, to write essays and to search for information while listening to music. For example, Office package includes a spreadsheet program, a word processor and a presentation program. What is more, It includes a grammar and spelling check, which simplifies edition. At the same time, the student can listen to music, watch a video, record a CD, or chat with friends. In short, any computer shares the characteristics of a radio, a television, a telephone, a notebook, and a calculator together with tools for organization, for multimedia presentations and for grammatical corrections .Another benefit of computers is the assistance they provide to students. For example, with the help of a computer, files can be easily organized and adequately separated in folders according to subject. In addition, they can be retrieved by using the computer’s search tool. Another example of how they are helpful is the capacity to store a large amount of information. By using the Internet, a student can tải về a great number of files of different sizes which can be saved on the computer’s hard disk. E-books, audiobooks, movies and programs on school subjects can be downloaded and stored for the student benefit .In conclusion, Computers have become an essential tool for students and without them, academic work would be wearying. The ability to store and execute different programs makes computers extremely practical and helpful for students benefit .

Nội dung dịch

Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng đời sống học tập sẽ như thế nào nếu không có máy tính ? Viết thư, tiểu luận, chỉnh sửa và lưu thông tin sẽ trọn vẹn stress. Hơn nữa, việc tìm kiếm thông tin sẽ gần như không hề. Tuy nhiên, máy tính đã giúp sinh viên đơn giản hóa việc làm trong suốt năm học. Bất chấp những khó khăn vất vả khi học cách sử dụng chúng, máy tính hoàn toàn có thể trong thực tiễn và hữu dụng . Lợi ích quan trọng nhất của máy tính là tính thực tế của chúng. Một chiếc máy duy nhất cho phép sinh viên tính toán, viết tiểu luận và tìm kiếm thông tin trong khi nghe nhạc. Ví dụ, gói Office bao gồm một chương trình bảng tính, một trình xử lý văn bản và một chương trình trình bày. Hơn nữa, nó bao gồm kiểm tra ngữ pháp và chính tả, giúp đơn giản hóa phiên bản. Đồng thời, học sinh có thể nghe nhạc, xem video, ghi đĩa CD hoặc trò chuyện với bạn bè. Nói tóm lại, bất kỳ máy tính nào cũng có chung các đặc điểm của radio, tivi, điện thoại, máy tính xách tay và máy tính cùng với các công cụ để tổ chức, trình chiếu đa phương tiện và sửa lỗi ngữ pháp. Một quyền lợi khác của máy tính là sự trợ giúp mà chúng cung ứng cho học viên. Ví dụ, với sự trợ giúp của máy tính, các tệp hoàn toàn có thể được sắp xếp thuận tiện và phân tách vừa đủ trong các thư mục theo chủ đề. Ngoài ra, chúng hoàn toàn có thể được lấy ra bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm của máy tính. Một ví dụ khác về cách chúng hữu dụng là năng lực tàng trữ một lượng lớn thông tin. Bằng cách sử dụng Internet, học viên hoàn toàn có thể tải xuống một số lượng lớn các tệp có kích cỡ khác nhau hoàn toàn có thể được lưu trên đĩa cứng của máy tính. Có thể tải xuống và tàng trữ sách điện tử, sách nói, phim và các chương trình về các chủ đề ở trường vì quyền lợi của học viên .Tóm lại, Máy tính đã trở thành một công cụ thiết yếu cho sinh viên và nếu không có chúng, việc làm học tập sẽ rất căng thẳng mệt mỏi. Khả năng tàng trữ và thực thi các chương trình khác nhau làm cho máy tính trở nên vô cùng thiết thực và hữu dụng cho sinh viên .Trên đây là Đoạn văn nói về tác dụng của máy tính. Để nâng cao kiến thức và kỹ năng viết đoạn văn và bài luận của mình, mời các bạn tìm hiểu thêm thêm kỹ năng và kiến thức Luyện viết Tiếng Anh trên VnDoc. com, ngoài những, nhiều tài liệu Ôn tập kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh khác như : Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh, …. cũng được update liên tục trên VnDoc. com, mời các bạn tìm hiểu thêm . XEM THÊM

Các Câu Hỏi Giới thiệu về laptop bằng tiếng Anh

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Giới thiệu về laptop bằng tiếng Anh” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Giới thiệu về laptop bằng tiếng Anh” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Giới thiệu về laptop bằng tiếng Anh” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Giới thiệu về laptop bằng tiếng Anh” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Giới thiệu về laptop bằng tiếng Anh

NEW Miêu Tả Laptop Bằng Tiếng Anh Về Computer (Máy Tính), Bài Viết Tiếng Anh  Về Đồ Vật Yêu Thích – Chó Poodle, Chó Pugs, Chó Cảnh Thuần Chủng – Duy Pets giới thiệu về laptop bằng tiếng anh viết về laptop bằng tiếng anh giới thiệu về máy tính bằng tiếng anh viết về máy tính bằng tiếng anh bài viết về laptop viết đoạn văn về máy tính bằng tiếng anh lợi ích của laptop bằng tiếng anh lợi ích của máy tính bằng tiếng anh viết về lợi ích của máy tính bằng tiếng anh miêu tả máy tính bằng tiếng anh giới thiệu về laptop miêu tả laptop bằng tiếng anh lợi ích và tác hại của máy tính

Related Posts

About The Author

Add Comment