Tạo, sửa và xóa playlist trong iTunes trên PC

Tạo, sửa và xóa playlist trong iTunes trên PC

Bạn hoàn toàn có thể tạo playlist để tương thích với các tâm trạng đơn cử, để sắp xếp phương tiện đi lại với một chủ đề nhất định hoặc để nhóm các bài hát bạn muốn ghi ra đĩa CD .

Playlist bạn tạo có biểu tượng này biểu tượng Playlist bên cạnh.

Bạn cũng hoàn toàn có thể tạo Playlist mưu trí tự động hóa update dựa trên tiêu chuẩn bạn chọn hoặc tạo Genius playlist gồm có nhạc trong thư viện của bạn tương tự như với bài hát đã được chọn .

Tạo playlist trống

 1. Trong ứng dụng iTunes trên PC, chọn Tệp > Mới > Playlist.

  Playlist mới Open trong thanh bên phía bên trái, bên dưới Playlist nhạc ( hoặc Tất cả ) .
 2. Nhập tên cho playlist .

Thêm các mục vào playlist

 1. Trong ứng dụng iTunes trên PC, hãy chọn mục bất kể từ menu bật lên ở trên cùng bên trái, sau đó bấm vào bất kể tùy chọn nào để xem các mục bạn hoàn toàn có thể thêm vào playlist của mình .
 2. Để thêm các mục vào playlist, hãy triển khai bất kể tác vụ nào sau đây :
  • Từ bất kể đâu trong thư viện iTunes, kéo một mục vào playlist ở thanh bên phía bên trái .Album đang được kéo vào playlist. Playlist được tô sáng bằng hình chữ nhật màu lam.
  • Bấm chuột phải vào một mục, chọn Thêm vào Playlist rồi chọn một playlist .

Mẹo: Để thêm bài hát vào playlist mà không thêm vào thư viện, hãy chọn Sửa > Tùy chọn, bấm vào Cài đặt chung rồi bỏ chọn “Thêm bài hát vào Thư viện khi thêm vào playlist”.

Tạo playlist với các mục

 1. Trong ứng dụng iTunes trên PC, hãy chọn mục bất kể từ menu bật lên ở trên cùng bên trái, sau đó bấm vào bất kể tùy chọn nào để xem các mục bạn hoàn toàn có thể thêm vào playlist của mình .
 2. Bấm chuột phải vào một mục hoặc các mục, sau đó chọn Thêm vào Playlist > Playlist mới .

  Playlist mới xuất hiện trong thanh bên phía bên trái, bên dưới Playlist nhạc (hoặc Tất cả).

Sửa playlist

Trong ứng dụng iTunes trên PC, chọn playlist trong thanh bên ở bên trái và thực thi bất kể tác vụ nào sau đây :
 1. Trong ứng dụng iTunes trên PC của bạn, hãy chọn playlist trong thanh bên ở bên trái .
 2. Thực hiện bất kể tác vụ nào sau đây :
  • Đổi tên playlist : Chọn tên playlist ở đầu hành lang cửa số, sau đó nhập tên mới .
  • Thay đổi thứ tự các mục : Chọn Xem > Sắp xếp theo. Khi bạn chọn Xem > Sắp xếp theo > Thứ tự playlist, bạn hoàn toàn có thể sắp xếp lại các mục bằng cách kéo .
  • Xóa một mục : Chọn mục và nhấn phím Delete .Nếu mục đã xóa đã có trong thư viện của bạn, thao tác xóa mục đó khỏi playlist sẽ không xóa mục đó khỏi thư viện hay thiết bị tàng trữ của bạn .

Xóa playlist

Nếu bạn xóa một playlist, các mục trong playlist vẫn còn trong thư viện và trên máy tính của bạn .
 1. Trong ứng dụng iTunes trên PC, triển khai bất kể tác vụ nào sau đây :
 2. Bấm vào Xóa để xác nhận .
Ngoài các playlist bạn tạo, có các playlist được tạo cho người góp phần Apple Music. Xem Thêm và tải nhạc .

Related Posts

About The Author

Add Comment