Công thức tính dân số – Cách bấm bằng máy tính cầm tay casio

Công thức tính dân số – Cách bấm bằng máy tính cầm tay casio

1. Tỉ số giới tính = số nam / số nữ x 100 ( không có đơn vị chức năng )

2. Tỉ lệ nam trong dân số = số nam / dân số x 100 % ( đơn vị chức năng % )

3. Tỉ lệ nữ trong dân số = số nữ / dân số x 100 % ( đơn vị chức năng % )

4. Tỉ suât sinh = sinh suất = số trẻ nhỏ sinh ra trong năm / số dân trung bình x 1000 ( đơn vị chức năng : phần ngàn = ‰ )

5, Tỉ suât tử = tử suất = số người chết trong năm / số dân trung bình x 1000 ( đơn vị chức năng : phần ngàn = ‰ )

6, Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên = tg = sinh suất – tử suất ( đơn vị chức năng % )

[ đổi phần ngàn ra Xác Suất = cách lùi lại một số ít, ví dụ 15 ‰ = 1,5 % ]

7 Tính tỷ lệ dân số = số dân chia diện tích quy hoạnh ( đơn vị chức năng : người / km2 ) chú ý quan tâm : không lấy số lẻ

8. Tỉ lệ dân thành thị = số dân thành thị x 100 % chia cho số dân cả nước

Tỉ lệ dân nông thôn = số dân nông thôn x 100 % chia cho số dân cả nước .

Hay = 100 % – tỉ lệ dân thành thị

9. Tính dân số năm sau:

+ Gọi D0 : dân số đầu kì

D1 : dân số năm sau đó ( liền sau )

D2 : dân số năm thứ hai

Mọi Người Cũng Xem   Nóng tính là gì?

Dn : dân số năm thứ n

Ta có : D ­ 1 = d0 + do x tg = do ( 1 + tg )

D2 = d1 ( 1 + tg ) = do ( 1 + tg ) 2

D3 = do ( 1 + tg ) 3

Tương tự, ta có Dn = do ( 1 + tg ) n

10. Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên: 

tg = căn bậc n của tỉ số dn / do trừ cho 1 rồi đổi ra Tỷ Lệ .

+ Tỉ lệ tăng dân số trung bình : tg = – 1

+ Mức tăng trung bình trong cả tiến trình có công thức :

Sn = S1 ( 1 + tg )

à      1 + tg =   eq \s\don1(\f(Sn,S eq \l(\o\ac( ,1     à tg = eq \s\don1(\f(Sn,S eq \l(\o\ac( ,1   – 1

 Cách bấm:

Cách bấm máy Casio Fx – 570 ES

1. ấn Shift và dấu căn hai ( √ ) ra căn 3 √

2. ấn phía trái nút tròn lớn ( nút replay ) à Open dấu nhắc gần số 3I và ở bên phải

3. ấn nút DEL để xóa số 3 và ấn số n để có ( n √ ) căn n

4. ấn nút phải replay à dấu nhắc vô trong căn ( √ I )

5. ấn nút phân số □

6. ấn tử số theo bài cho

7. ấn nút dưới replay à dấu nhắc nhảy xuống dưới – ấn mẫu số

8. ấn 2 lần dấu phải nút replay ( nút tròn lớn ) để dấu nhắc ra khỏi dấu căn

9. ấn dấu trừ và số 1 à trong màn hình hiển thị máy tính Open bài toán như trên giấy của mình

10. ấn dấu = là ra hiệu quả rồi nhân cho 100 để có tác dụng %

Mọi Người Cũng Xem   Cách tìm chu kì của hàm số bằng máy tính

Ví dụ : năm 1986 : giá trị xuất khẩu đạt 3 tỉ USD

năm 2005 : … … … … … … … … 69,2 tỉ USD

Mức tăng trung bình về xuất khẩu từ 1986 – 2005

( 19 năm = 2005 – 1986 ) được tính theo công thức :

Tg = – 1 = 0,1796 đổi ra % = 17,96 % ( 0,1796 x 100 = 17,96 % )

Tài liệu Địa Lý không tính tiền .Tải app idialy.com để theo dõi nhanh nhất .idialy. HLT.vn – dialy. HLT.vn

Related Posts

About The Author

Add Comment