Công thức tính dân số – Cách bấm bằng máy tính cầm tay casio

Công thức tính dân số – Cách bấm bằng máy tính cầm tay casio

1. Tỉ số giới tính = số nam / số nữ x 100 ( không có đơn vị chức năng )

2. Tỉ lệ nam trong dân số = số nam / dân số x 100 % ( đơn vị chức năng % )

3. Tỉ lệ nữ trong dân số = số nữ / dân số x 100 % ( đơn vị chức năng % )

4. Tỉ suât sinh = sinh suất = số trẻ nhỏ sinh ra trong năm / số dân trung bình x 1000 ( đơn vị chức năng : phần ngàn = ‰ )

5, Tỉ suât tử = tử suất = số người chết trong năm / số dân trung bình x 1000 ( đơn vị chức năng : phần ngàn = ‰ )

6, Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên = tg = sinh suất – tử suất ( đơn vị chức năng % )

[ đổi phần ngàn ra Xác Suất = cách lùi lại một số ít, ví dụ 15 ‰ = 1,5 % ]

7 Tính tỷ lệ dân số = số dân chia diện tích quy hoạnh ( đơn vị chức năng : người / km2 ) chú ý quan tâm : không lấy số lẻ

8. Tỉ lệ dân thành thị = số dân thành thị x 100 % chia cho số dân cả nước

Tỉ lệ dân nông thôn = số dân nông thôn x 100 % chia cho số dân cả nước .

Hay = 100 % – tỉ lệ dân thành thị

9. Tính dân số năm sau:

+ Gọi D0 : dân số đầu kì

D1 : dân số năm sau đó ( liền sau )

D2 : dân số năm thứ hai

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính M2 Cửa Nhôm Kính Nhanh Chóng Dễ Dàng, Cách Tính M2 Cửa Như Thế Nào Để Chính Xác Nhất

Dn : dân số năm thứ n

Ta có : D ­ 1 = d0 + do x tg = do ( 1 + tg )

D2 = d1 ( 1 + tg ) = do ( 1 + tg ) 2

D3 = do ( 1 + tg ) 3

Tương tự, ta có Dn = do ( 1 + tg ) n

10. Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên: 

tg = căn bậc n của tỉ số dn / do trừ cho 1 rồi đổi ra Tỷ Lệ .

+ Tỉ lệ tăng dân số trung bình : tg = – 1

+ Mức tăng trung bình trong cả tiến trình có công thức :

Sn = S1 ( 1 + tg )

à      1 + tg =   eq \s\don1(\f(Sn,S eq \l(\o\ac( ,1     à tg = eq \s\don1(\f(Sn,S eq \l(\o\ac( ,1   – 1

 Cách bấm:

Cách bấm máy Casio Fx – 570 ES

1. ấn Shift và dấu căn hai ( √ ) ra căn 3 √

2. ấn phía trái nút tròn lớn ( nút replay ) à Open dấu nhắc gần số 3I và ở bên phải

3. ấn nút DEL để xóa số 3 và ấn số n để có ( n √ ) căn n

4. ấn nút phải replay à dấu nhắc vô trong căn ( √ I )

5. ấn nút phân số □

6. ấn tử số theo bài cho

7. ấn nút dưới replay à dấu nhắc nhảy xuống dưới – ấn mẫu số

8. ấn 2 lần dấu phải nút replay ( nút tròn lớn ) để dấu nhắc ra khỏi dấu căn

9. ấn dấu trừ và số 1 à trong màn hình hiển thị máy tính Open bài toán như trên giấy của mình

10. ấn dấu = là ra hiệu quả rồi nhân cho 100 để có tác dụng %

Mọi Người Cũng Xem   Tính cách của bạn là ai trong Tam Quốc Diễn Nghĩa? - HrBlog

Ví dụ : năm 1986 : giá trị xuất khẩu đạt 3 tỉ USD

năm 2005 : … … … … … … … … 69,2 tỉ USD

Mức tăng trung bình về xuất khẩu từ 1986 – 2005

( 19 năm = 2005 – 1986 ) được tính theo công thức :

Tg = – 1 = 0,1796 đổi ra % = 17,96 % ( 0,1796 x 100 = 17,96 % )

Tài liệu Địa Lý không tính tiền .Tải app idialy.com để theo dõi nhanh nhất .idialy. HLT.vn – dialy. HLT.vn

Related Posts

About The Author

Add Comment