Công thức tính dân số – Cách bấm bằng máy tính cầm tay casio

Công thức tính dân số – Cách bấm bằng máy tính cầm tay casio

1. Tỉ số giới tính = số nam / số nữ x 100 ( không có đơn vị chức năng )


2. Tỉ lệ nam trong dân số = số nam / dân số x 100 % ( đơn vị chức năng % )


3. Tỉ lệ nữ trong dân số = số nữ / dân số x 100 % ( đơn vị chức năng % )


4. Tỉ suât sinh = sinh suất = số trẻ nhỏ sinh ra trong năm / số dân trung bình x 1000 ( đơn vị chức năng : phần ngàn = ‰ )


5, Tỉ suât tử = tử suất = số người chết trong năm / số dân trung bình x 1000 ( đơn vị chức năng : phần ngàn = ‰ )


6, Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên = tg = sinh suất – tử suất ( đơn vị chức năng % )

[ đổi phần ngàn ra Xác Suất = cách lùi lại một số ít, ví dụ 15 ‰ = 1,5 % ]


7 Tính tỷ lệ dân số = số dân chia diện tích quy hoạnh ( đơn vị chức năng : người / km2 ) chú ý quan tâm : không lấy số lẻ


8. Tỉ lệ dân thành thị = số dân thành thị x 100 % chia cho số dân cả nước

Tỉ lệ dân nông thôn = số dân nông thôn x 100 % chia cho số dân cả nước .

Hay = 100 % – tỉ lệ dân thành thị


9. Tính dân số năm sau:

+ Gọi D0 : dân số đầu kì

D1 : dân số năm sau đó ( liền sau )

D2 : dân số năm thứ hai

Dn : dân số năm thứ n

Ta có : D ­ 1 = d0 + do x tg = do ( 1 + tg )

D2 = d1 ( 1 + tg ) = do ( 1 + tg ) 2

D3 = do ( 1 + tg ) 3

Tương tự, ta có Dn = do ( 1 + tg ) n


10. Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên: 

tg = căn bậc n của tỉ số dn / do trừ cho 1 rồi đổi ra Tỷ Lệ .

+ Tỉ lệ tăng dân số trung bình : tg = – 1


+ Mức tăng trung bình trong cả tiến trình có công thức :

Sn = S1 ( 1 + tg )

à      1 + tg =   eq \s\don1(\f(Sn,S eq \l(\o\ac( ,1     à tg = eq \s\don1(\f(Sn,S eq \l(\o\ac( ,1   – 1 Cách bấm:


Cách bấm máy Casio Fx – 570 ES


1. ấn Shift và dấu căn hai ( √ ) ra căn 3 √


2. ấn phía trái nút tròn lớn ( nút replay ) à Open dấu nhắc gần số 3I và ở bên phải


3. ấn nút DEL để xóa số 3 và ấn số n để có ( n √ ) căn n


4. ấn nút phải replay à dấu nhắc vô trong căn ( √ I )


5. ấn nút phân số □


6. ấn tử số theo bài cho


7. ấn nút dưới replay à dấu nhắc nhảy xuống dưới – ấn mẫu số


8. ấn 2 lần dấu phải nút replay ( nút tròn lớn ) để dấu nhắc ra khỏi dấu căn


9. ấn dấu trừ và số 1 à trong màn hình hiển thị máy tính Open bài toán như trên giấy của mình


10. ấn dấu = là ra hiệu quả rồi nhân cho 100 để có tác dụng %

Ví dụ : năm 1986 : giá trị xuất khẩu đạt 3 tỉ USD

năm 2005 : … … … … … … … … 69,2 tỉ USD


Mức tăng trung bình về xuất khẩu từ 1986 – 2005

( 19 năm = 2005 – 1986 ) được tính theo công thức :

Tg = – 1 = 0,1796 đổi ra % = 17,96 % ( 0,1796 x 100 = 17,96 % )

Tài liệu Địa Lý không tính tiền .Tải app idialy.com để theo dõi nhanh nhất .idialy. HLT.vn – dialy. HLT.vn

Related Posts

About The Author

Add Comment