Các khoản phụ cấp tính đóng các khoản bảo hiểm đối với giáo viên

Các khoản phụ cấp tính đóng các khoản bảo hiểm đối với giáo viên. Quy định về tiền lương, các khoản phụ cấp, và các khoản thu nhập từ lương là căn cứ để đóng bảo hiểm và quỹ công đoàn.

Tóm tắt câu hỏi:

Trong các khoản thu nhập từ lương gồm có : Hệ số lương cơ bản, phụ cấp tặng thêm nhà giáo, phụ cấp khu vực miền núi, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp chức vụ thì những khoản nào phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quỹ công đoàn ?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

+ Luật Bảo hiểm xã hội năm trước + Thông tư liên tịch số 01/2006 / TTLT – BGD&ĐT – BNV – BTC + Thông tư liên tịch số 11/2005 / TTLT / BNV – BLĐTBXH – BTC – UBDT + Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP + Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật bảo hiểm y tế năm năm trước

Xem thêm: Chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi dành cho giáo viên mới nhất năm 2022

+ Luật Việc làm 2013 + Luật Công đoàn 2012 + Nghị định 191 / 2013 / NĐ – CP + Nghị định số 54/2011 / NĐ-CP + Quyết định 244 / 2005 / QĐ-TTg + Quyết định số 1908 / QĐ-TLĐ năm năm nay

2. Nội dung tư vấn:

Giáo viên giảng dạy trong các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập là người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật. Do vậy, khi xác lập về tiền lương cũng như các khoản thu nhập để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, quỹ công đoàn thì cần địa thế căn cứ vào lao lý đơn cử về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, quỹ công đoàn so với người lao động thuộc đối tượng người dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật. Cụ thể :

Xem thêm: Giáo viên kiêm nhiệm Bí thư chi đoàn được hưởng phụ cấp gì?

Căn cứ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc so với người lao động triển khai chính sách tiền lương do Nhà nước lao lý là :

“Điều 89: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

1. Người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng triển khai chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( nếu có ) … ”.
Về khoản thu nhập đóng bảo hiểm y tế : Căn cứ theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm y tế, đơn cử tại khoản 2 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi năm năm trước thì mức đóng bảo hiểm y tế được xác lập theo tỷ suất Phần Trăm của tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo pháp luật của Luật bảo hiểm xã hội ( sau đây gọi chung là tiền lương tháng ), tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở. Đồng thời tại Điều 14 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi, bổ trợ năm năm trước thì :

“Điều 14. Tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế

1. Đối với người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng triển khai chính sách tiền lương do Nhà nước lao lý thì địa thế căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( nếu có ) … ”
Về khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp : Căn cứ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 58 Luật Việc làm 2013, lao lý về tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp so với người lao động thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật thì :

“Điều 58. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp…”

Do vậy, địa thế căn cứ theo các pháp luật tại khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, khoản 1 Điều 14 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 ( sửa đổi, bổ trợ năm năm trước ), khoản 1 Điều 58 Luật Việc làm 2013 và các lao lý chung về các khoản phụ cấp khuyến mại nhà giáo, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp khu vực miền núi, phụ cấp chức vụ đã được nghiên cứu và phân tích ở trên thì hoàn toàn có thể xác lập các khoản tiền lương và phụ cấp lương như sau :
Mọi Người Cũng Xem   Tải Phần Mềm Giả Lập Máy Tính Casio Online Trên PC – Vinacal

+ Phụ cấp ưu đãi nhà giáo được hiểu là khoản phụ cấp thể hiện chế độ ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập theo Quyết định số 244/2005/QĐ- TTg, đồng thời được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT- BGD&ĐT- BNV- BTC .Theo đó, phụ cấp ưu đãi này được chi trả dựa trên nguồn kinh phí là nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập và nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở giáo dục công lập. 

Phụ cấp khuyễn mãi thêm nhà gíao không được dùng làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp .

Xem thêm: Xếp loại thi đua cuối năm đối với giáo viên có thời gian nghỉ ốm và nghỉ sản

+ Chế độ Phụ cấp khu vực miền núi được hiểu là chế độ phụ cấp lương được áp dụng cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; và những đối tượng thuộc công ty nhà nước mà hưởng lương, phụ cấp lương theo chế độ do Nhà nước quy định hiện đang làm việc tại khu vực miền núi. (Căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT- BNV- BLĐTBXH-BTC-UBDT)

Phụ cấp khu vực miền núi không được dùng làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính cot bằng máy tính fx 580vn plus đơn giản nhất

+ Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được hiểu là chế độ phụ cấp mà nhà giáo được hưởng dựa trên thâm niên giảng dạy, giáo dục. Theo đó, chế độ phụ cấp này được áp dụng đối với đối tượng là nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (sau đây gọi là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ- CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Điều kiện để được tính hưởng phụ cấp thâm niên là nhà giáo đã có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) theo quy định cụ thể tại Nghị định số 54/2011/NĐ- CP.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

+ Phụ cấp chức vụ: Với đối tượng người lao động ở đây là giáo viên, và phụ cấp chức vụ ở đây được hiểu là khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo áp dụng đối với công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ- CP của Chính phủ. Phụ cấp chức vụ được dùng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

cac-khoan-phu-cap-dung-de-tinh-dong-cac-khoan-bao-hiem-doi-voi-giao-vien

>>> Luật sư tư vấn tiền lương làm căn cứ tham gia bảo hiểm: 1900.6568

Về việc đóng quỹ công đoàn. Có thể hiểu, quỹ công đoàn là nguồn kinh tế tài chính công đoàn được tạo lập để sử dụng, và bảo vệ cho hoạt động giải trí của công đoàn. Căn cứ theo pháp luật tại Điều 26 Luật Công đoàn 2012 về kinh tế tài chính công đoàn thì : Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo lao lý của Điều lệ Công đoàn Nước Ta. Còn kinh phí đầu tư công đoàn thì do cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp đóng bằng 2 % quỹ tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Cụ thể :
  • Về Đoàn phí :

Có thể thấy, địa thế căn cứ theo thông tin bạn cung ứng thì các khoản phụ cấp ở đây là : phụ cấp tặng thêm nhà giáo, phụ cấp khu vực miền núi, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp chức vụ. Có thể thấy, ở đây đối tượng người tiêu dùng đang hưởng các khoản phụ cấp này được xác lập là giáo viên và với đối tượng người dùng là giáo viên thì đơn vị chức năng công tác làm việc được xác lập là đơn vị chức năng sự nghiệp. Do vậy, về đóng đoàn phí công đoàn thì địa thế căn cứ theo pháp luật tại Điều 23 Quyết định số 1908 / QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm năm nay của Tổng Liên Đoàn lao động Nước Ta thì : – Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở đơn vị chức năng sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước lao lý sẽ phải đóng mức đoàn phí hàng tháng bằng 1 % tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo lao lý của pháp lý về Bảo hiểm xã hội nêu trên gồm có tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương theo hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( theo pháp luật tại khoản 1 Điều 23 Quyết định 1908 / QĐ-TLĐ )
  • Về kinh phí đầu tư công đoàn

Mọi Người Cũng Xem   Lợi Tức Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Thức Tính Lợi Tức Chính Xác
​ Căn cứ theo lao lý tại Điều 4 Nghị định 191 / 2013 / NĐ-CP của nhà nước về đối tượng người dùng đóng kinh phí đầu tư công đoàn thì :
“ Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí đầu tư công đoàn Đối tượng đóng kinh phí đầu tư công đoàn theo lao lý tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức triển khai công đoàn cơ sở, gồm có : 1. Cơ quan nhà nước ( kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã ), đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. 2. Tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp. 3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập. 4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tài chính xây dựng, hoạt động giải trí theo Luật doanh nghiệp, Luật góp vốn đầu tư.

5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

6. Cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động giải trí trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta có tương quan đến tổ chức triển khai và hoạt động giải trí công đoàn, văn phòng quản lý của phía quốc tế trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại tại Nước Ta có sử dụng lao động là người Nước Ta. 7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo pháp luật của pháp lý về lao động. ”
Căn cứ theo lao lý tại Điều 4 Nghị định 191 / 2013 / NĐ – CP nêu trên, thì hoàn toàn có thể thấy, giáo viên – người lao động thao tác trong đơn vị chức năng sự nghiệp công hoặc ngoài công lập ở đây thì đơn vị chức năng sự nghiệp phải đóng kinh phí đầu tư công đoàn hàng tháng. Theo Điều 5 Nghị định 191 / 2013 / NĐ-CP thì mức đóng bằng 2 % quỹ tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên tại đơn vị chức năng sự nghiệp đã được xác lập nêu trên.

Related Posts

About The Author

Add Comment