Tỷ lệ đóng bảo hiểm qua các năm và mức lương tối thiểu mới nhất

1. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN qua các năm

Bảng 1: Bảng phân bổ tỷ lệ đóng BHXH từ 01/01/2007 đến nay

Năm

Người sử dụng lao động (%)

Người lao động (%)

Tổng cộng (%)

BHXH BHYT BHTN BHTNLĐ, BNN BHXH BHYT BHTN
Từ 01/01/2007 – 31/12/2008 15 2 0 0 5 1 0 23
Từ 01/01/2009 – 31/12/2009 15 2 1 0 5 1 1 25
Từ 01/01/2010 – 31/12/2011 16 3 1 0 6 1,5 1 28,5
Từ 01/01/2012 – 31/12/2013 17 3 1 0 7 1,5 1 30,5
Từ 01/2014 đến 05/2017 18 3 1 0 8 1,5 1 32,5
Từ 06/2017 đến nay 17 3 1 0.5 8 1.5 1 32
– Trước ngày 01/06/2017 tỷ suất trích nộp BHXH của người sử dụng lao động sẽ được phân chia vào quỹ : Hưu trí – tử tuất ; ốm đau – thai sản ; TNLĐ – BNN – Từ ngày 01/06/2017 tỷ suất trích nộp BHXH của người sử dụng lao động được phân chia vào quỹ : Hưu trí – tử tuất, ốm đau – thai sản – Tỷ lệ trích nộp BHXH của người lao động sẽ được phân chia vào quỹ hưu trì – tử tuất .

2. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN

– Căn cứ tiền lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN : Là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động .

+ Từ ngày 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH: Mức lương và phụ cấp.

+ Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ trợ khác .
Mọi Người Cũng Xem   Candy Book - Phong Cách Đậm Cá Tính từ trong LIT • Thư viện Sách hướng dẫn

– Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương tối thiểu vùng.

– Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm:

+ BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương cơ sở + BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng

Bảng 2: Mức lương cơ sở giai đoạn từ 01/05/2016 đến nay

Thời gian

Mức lương cơ sở

Căn cứ pháp lý

Từ 01/05/2016 đến 30/6/2017


1.210.000 đồng/tháng

Nghị định 47/2016 / NĐ-CP lao lý mức lương cơ sở so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Từ 01/07/2017 đến 30/06/2018


1.300.000 đồng/tháng

Nghị định 47/2017 / NĐ-CP pháp luật mức lương cơ sở so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Từ 01/07/2018 đến nay 1.390.000 đồng / tháng Nghị định 72/2018 / NĐ-CP lao lý mức lương cơ sở so với cán bộ công chức, viên chức và lực lương vũ trang

Bảng 3: Mức lương tối thiểu vùng giai đoạn 2016 – 2019

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng 2016

Mức lương tối thiểu vùng 2017

Mức lương tối thiểu vùng 2018

Mức lương tối thiểu vùng 2019

Căn cứ Nghị định

Số 122/2015/NĐ-CP

Số 153/2016/NĐ-CP

Số 141/2017/NĐ-CP

Số 157 / 2018 / NĐ-CP

Thời gian áp dụng

01/01/2016 – 31/12/2016 01/01/2017 – 31/12/2016 01/01/2018 – 31/12/2018 01/01/2019 – 31/12/2019
Vùng I 3.500.000 đồng / tháng 3.750.000 đồng / tháng 3.980.000 đồng / tháng 4.180.000 đồng / tháng
Vùng II 3.100.000 đồng / tháng 3.320.000 đồng / tháng 3.530.000 đồng / tháng 3.710.000 đồng / tháng
Vùng III 2.700.000 đồng / tháng 2.900.000 đồng / tháng 3.090.000 đồng / tháng 3.250.000 đồng / tháng
Vùng IV 2.400.000 đồng / tháng 2.580.000 đồng / tháng 2.760.000 đồng / tháng 2.920.000 đồng / tháng
Mọi Người Cũng Xem   Tìm hiểu về doanh thu thuần và cách tính DT thuần – Kế toán Đức Minh

Lưu ý: Đơn vị căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định 49/2013 NĐ/CP để quy định bổ sung mức lương cho các vị trí công việc qua  đào tạo hoặc lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”

Mọi Người Cũng Xem   Lãi gộp là gì? Công thức và Cách tính Lãi gộp trong kinh doanh

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về ứng dụng eBHXH :

– Miền Bắc: Hotline: 19006142 – Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142/ Ms Dương 0914 975 209

– Miền Nam: Hotline: 19006139  Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900/ Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

EFY Việt Nam

Tin tức tương quan

Related Posts

About The Author

Add Comment