Cách tính bảo hiểm xã hội theo Luật BHXH 2018 thế nào?

Bảo hiểm xã hội luôn là vấn đề quan tâm của hầu hết người lao động khi tham gia làm việc tại một tổ chức, doanh nghiệp. Đây không những là quyền lợi nhưng còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động được hưởng theo quy định của luật lao động. Để tìm hiểu thêm về cách tính BHXH bị trừ vào tiền lương như thế nào? Vạn Luật sẽ trích dẫn Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế để các doanh nghiệp và người lao động có thể hiểu biết rõ hơn về việc đóng BHXH.

1. Điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo khoản 1 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2018 quy định người lao động có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2018 nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội 2018 nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

 • Ra quốc tế để định cư ;
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy khốn tới tính mạng con người như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang quá trình AIDS và những bệnh khác theo pháp luật của Bộ Y tế ;

Như vậy, theo quy định nêu trên người lao động chỉ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên. Ngoài ra, để dễ dàng thực hiện trên thực tế cũng như giúp người lao động xác định được mình có thuộc trường hợp rút bảo hiểm xã hội một lần hay không Bộ lao động và thương binh xã hội đã ban hành các văn bạn dạng hướng dẫn cụ thể.

Chi tiết cách tính bảo hiểm xã hội năm 2018

2. Hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm những gì?

Sau khi xác lập người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người lao động cần sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ sau đây để ĐK hưởng bảo hiểm. Cụ thể :

 • Sổ bảo hiểm xã hội .
 • Đơn đề xuất hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động .
 • Ngoài ra, tùy từng trường hợp đơn cử, phía người lao động cẩn sẵn sàng chuẩn bị các sách vở tương quan khác để chứng tỏ mình thuộc trường hợp được rút bảo hiểm xã hội một lần .

Bảng tỷ trọng trích các khoản bảo hiểm thế hệ nhất áp dụng từ ngày 01/06/2018

Trách nhiệm đóng của các đối tượng

Tỷ trọng trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc

BHXH

BH TNLĐ – BNN

BHYT

BHTN

Tổng cộng

Doanh nghiệp đóng

17 % 0,5 % 3 % 1 % 21,5 %

Người lao động đóng

8 % 1,5 % 1 % 10,5

Tổng

32%

( Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm địa thế căn cứ đóng Bảo hành x Tỷ trọng trích các khoản bảo hiểm )
Mọi Người Cũng Xem   Mẹo tăng tốc độ máy tính Window hiệu quả

Ghi chú:

 • Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp thì tỷ trọng trích nộp hay đóng BHXH vào quỹ đối với người lao động sẽ giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

 • Tiền lương tháng làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội ( theo lao lý 153 / năm nay / NĐ – CP )

Mức tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội

1. Tiền lương do doanh nghiệp quyết định

– Từ ngày 01/01/2018 trở đi : tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo lao lý tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015 / TT-BLĐTBXH và các khoản bổ trợ khác theo lao lý tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 47/2015 / TT-BLĐTBXH
– Các khoản phụ cấp :
+ Các khoản phụ cấp phải cộng vào để tham gia bảo hiểm bắt buộc
Phụ cấp lương theo pháp luật tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015 / TT-BLĐBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, đặc thù phức tạp việc làm, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, mức độ lôi cuốn lao động nhưng mức lương thỏa thuận hợp tác trong HĐLĐ chưa được tính tới hoặc tính chưa tổng lực như phụ cấp chức vụ, chức vụ, phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm, nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại ; thâm niên, …
+ Các khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm bắt buộc
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không gồm có các khoản chính sách và phúc lợi khác như tiền thưởng theo lao lý tại Điều 103 của Bộ lao động, tiền thưởng sáng tạo độc đáo, tiền ăn giữa ca, các khoản tương hỗ xăng xe, điện thoại cảm ứng, đi lại, … ; tương hỗ khi người lao động có thân nhân bị chết, có người thân trong gia đình kết hôn, sinh nhật người lao động, …
– Tiền lương tham gia bảo hiểm : do đơn vị chức năng quyết định hành động
+ Mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Vùng 

Mức lương tối thiểu vùng

( vận dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 )

Vùng 1

3.750.000 đồng/tháng

Vùng 2

3.320.000 đồng/tháng

Vùng 3

2.900.000 đồng/tháng

Vùng 4

2.580.000 đồng/tháng

+ Người lao động đã qua học nghề ( kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề ) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn thì cộng thêm 5 %

+ Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không cao hơn 20 tháng lương cơ sở, hiện hành là 1.300.000 (tính từ ngày 01/01/2017)

Chi tiết cách tính bảo hiểm xã hội năm 2018

2. Mức lương thảo thuận trên Hợp đồng lao động

Ngày 16/11/2015 Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội đã phát hành Thông tư 47/2015 / TT-BLĐTBXH hướng dẫn 1 số ít điều về hợp đồng lao động. Tại điều 4 của TT 47 có lao lý về Tiền lương và các chính sách, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động như sau :
– Mức lương ghi mức lương tính theo thời hạn của việc làm hoặc chức vụ theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động kiến thiết xây dựng theo pháp luật của pháp lý lao động nhưng nhị bên đã thỏa thuận hợp tác. Đối với người lao động hưởng lương theo mẫu sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời hạn để xác lập đơn giá mẫu sản phẩm hoặc lương khoán .
– Phụ cấp lương ghi các khoản phụ cấp lương nhưng nhị bên đã thỏa thuận hợp tác, đơn cử :

 • Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, đặc thù phức tạp việc làm, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, mức độ lôi cuốn lao động nhưng mức lương thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động chưa được tính tới hoặc tính chưa tổng lực
 • Các khoản phụ cấp lương gắn với quy trình thao tác và hiệu quả thực thi việc làm của người lao động

– Các khoản bổ trợ khác ghi các khoản bổ trợ nhưng nhị bên đã thỏa thuận hợp tác, đơn cử :

 • Các khoản bổ trợ xác lập được mức tiền đơn cử cùng với mức lương thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động và trả tiếp tục trong mỗi kỳ trả lương
 • Các khoản bổ trợ không xác lập được mức tiền đơn cử cùng với mức lương thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động, trả tiếp tục hoặc không tiếp tục trong mỗi kỳ trả lương gắn với quy trình thao tác, tác dụng thực thi việc làm của người lao động .

Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

1. Phải tham gia toàn diện các loại bảo hiểm BHXH, BH TNLĐ-BNN, BHYT, BHTN

a / Người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên ; kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị chức năng với người đại diện thay mặt theo pháp lý của người dưới 15 tuổi theo pháp luật của pháp lý về lao động ;
b / Cán bộ, công chức, viên chức theo lao lý của pháp lý về cán bộ, công chức và viên chức. Riêng cán bộ, công chức, viên chức quản trị không thuộc đối tượng người tiêu dùng đóng BHTN ;
c / Người quản trị doanh nghiệp, người quản trị quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương ;

2. Chỉ tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN

a / Người thao tác theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng tới dưới 03 ( trừ hợp đồng thử việc theo pháp luật của pháp lý về lao động ) triển khai từ ngày 01/01/2018
b / Người lao động là công dân quốc tế vào thao tác tại Nước Ta có giấy phép lao động hoặc chứng từ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta cấp. Đối với người quốc tế thao tác theo HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng người tiêu dùng phải tham gia BHYT bắt buộc .

3. Chỉ tham gia quỹ hưu trí, tử tuất

a / Người hoạt động giải trí không chuyên trách ở xã, phường, thị xã ;
b / Người đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng pháp luật tại Luật Người lao động Nước Ta đi thao tác ở quốc tế theo hợp động
c / Người hưởng chính sách phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta ở quốc tế pháp luật tại Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH ;
d / Người lao động đang tham gia và người đang bảo lưu thời hạn đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng thì được đóng 1 lần số tháng còn thiếu để hưởng chính sách theo lao lý

4. Người lao động được cử đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước nhưng vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thuộc diện tham gia BHXH, BHTN bắt buộc;

5. Người lao động giao kết nhiều HĐLĐ

a / Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị chức năng khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết thứ nhất, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất .
b / Trường hợp người lao động giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động nhưng đã đóng BHXH và quỹ BH TNLĐ-BNN tại một nơi thì người sử dụng lao động nơi còn lại phải đóng BH TNLĐ-BNN cho người lao động nếu người lao động thuộc đối tượng người dùng phải tham gia BHXH bắt buộc .

Khác nhau, theo Điều 216 Bộ luật Hình sự (sửa đổi) quy định người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhưng gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng toàn diện theo quy định từ sáu tháng trở lên, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này nhưng còn vi phạm, phạm tội thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng tới 1 tỉ đồng hoặc bị phạt tù 2 – 7 năm. Vạn Luật hi vọng thông qua bài viết này có thể giúp người lao động và doanh nghiệp tuân thủ thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội toàn diện.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2018 như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau :

 • a ) 1,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm năm trước ;
 • b ) 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm năm trước trở đi ;
 • c ) Trường hợp thời hạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. ”

Trong khi, tại khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH :

Người lao động có hàng loạt thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của hàng loạt thời hạn. “
Theo đó, mức trung bình tiền lương tháng để tính bảo hiểm xã hội một lần là trung bình tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của hàng loạt thời hạn 38 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mặt khác, bạn có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2013, địa thế căn cứ theo lao lý tại Thông tư 42/2016 / TT-BLĐTBXH mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 2013 là 1,08 ; năm năm trước là 1,03 ; năm năm ngoái là 1,03 ; năm năm nay là 1,00 .

+ Mức bình quân tiền lương của bạn sau khi đã nhân hệ số là:

( 3.570.000 x 4 x 1,08 + 4.100.000 x 12 x 1,03 + 4.550.000 x 12 x 1,03 + 4.950.000 x 10 x 1,00 ) : 38 tháng = 4.542.473 đồng
Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn là : 4.542.473 x 7 = 31.797.316 đồng .
Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những bài viết sau : Hồ sơ hưởng chính sách tử tuất và thời hạn nộp
Trong quy trình xử lý nếu có yếu tố còn vướng mắc về cách tính bảo hiểm xã hội một lần cho năm 2018, bạn vui vẻ liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 : 0919 123 698 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp .

VẠN LUẬT : Chuyên hỗ trợ pháp lý và giúp đỡ dịch vụ tư vấn xin Giấy phép kinh doanh,Phí cấp giấy chứng thực VSATTP , Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng thực y tế, Giấy phép sao khách sạn, Giấy chứng thực an toàn trật tự, Phòng cháy chữa cháy, Giấy cam kết bảo vệ môi trường, Sở hữu trí tuệ, Bạn dạng quyền tác giả, Mã số mã vạch, Kiểm nghiệm sản phẩm và còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhưng Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: [email protected]

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính diện tích sơn nhà | Định mức 1 thùng sơn được bao nhiêu m2

Related Posts

About The Author

Add Comment