Home

Câu trả lời:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời nội dung hỏi của Bạn như sau:   

Theo lao lý tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm năm trước thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau :

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

Bạn đang đọc: Home

– 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm năm trước trở đi ; Theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 62 Luật BHXH năm năm trước, người lao động có hàng loạt thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì tính trung bình tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của hàng loạt thời hạn. Trong đó tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm địa thế căn cứ tính mức trung bình tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội so với người lao động theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Căn cứ lao lý tại Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 42/2016 / TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của các năm 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 lần lượt là 2,69 ; 2,48 ; 1,73 ; 1,62 ; 1,48. Đối chiếu các pháp luật nêu trên, mức hưởng BHXH một lần của Bạn được tính như sau : – Tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH làm địa thế căn cứ tính mức trung bình tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội : Từ tháng 12/2004 đến tháng 12/2004 : 475.000 x 2,69 x 1 ( tháng ) = 1.277.750 đồng Từ tháng 01/2005 đến tháng 04/2005 :
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Lãi Tiền Vay Ngân Hàng Mb Bank Cập Nhật Mới Nhất 2021

475.000 x 2,48 x 4 (tháng) = 4.712.000 đồng

Từ tháng 4/2008 đến tháng 12/2008 : 2.700.000 x 1,73 x 9 ( tháng ) = 42.039.000 đồng Từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2009 : 3.240.000 x 1,62 x 12 ( tháng ) = 62.985.600 đồng Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2010 : 3.890.000 x 1,48 x 12 ( tháng ) = 69.086.400 đồng – Mức trung bình tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của Bạn được tính là :

1.277.750 + 4.712.000 + 42.039.000 + 62.985.600 + 69.086.400 = 180.100.750/38 tháng = 4.739.493 đồng

Trường hợp của Bạn có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội không liên tục từ tháng 12/2004 đến tháng 12/2010 ( hàng loạt thời hạn trước năm năm trước là 03 năm 02 tháng ; trong đó 02 tháng lẻ được tính là 0,5 năm ). Như vậy, số tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính bảo hiểm xã hội một lần của bạn được tính là 3,5 năm. – Số tiền bảo hiểm xã hội một lần bạn được hưởng là : 4.739.493 x 1,5 ( tháng ) x 3,5 ( năm ) = 24.882.338 đồng

Related Posts

About The Author

Add Comment