Cách tính chi tiết mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Minh Hương   –   Chủ nhật, 20/06/2021 12 : 25 ( GMT + 7 )

Bạn đọc Ngọc Yến hỏi: Tôi muốn hỏi cách tính số tiền bảo hiểm y tế trong năm, đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục.

Ví dụ : Người bệnh sử dụng loại thuốc A giá tiền là 7,8 triệu đồng. Tỷ lệ giao dịch thanh toán BHYT 50 %, nguồn thanh toán giao dịch ( BHYT chi trả : 3,12 triệu đồng, người bệnh cùng chi trả 4,68 triệu đồng ) với 10 lần điều trị trong năm thì người bệnh đã chi tổng số tiền là 46,8 triệu đồng .Vậy số tiền người bệnh cùng chi trả là bao nhiêu ? Cách tính ra làm sao ? Người bệnh được nhận lại bao nhiêu sau khi trừ 6 tháng lương cơ sở ?Bảo hiểm xã hội Nước Ta vấn đáp :Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146 / 2018 / NĐ-CP lao lý người tham gia BHYT được hưởng 100 % ngân sách KCB khi đồng thời đạt đủ các điều kiện kèm theo sau đây :- Có thời hạn tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên ;

– Có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (hiện nay là 8,94 triệu đồng);

– Đi KCB đúng tuyến .Về nguyên tắc, khi người tham gia BHYT đi KCB đúng tuyến, xuất trình khá đầy đủ thủ tục thì phần ngân sách của lần KCB đó gồm những khoản sau :- Phần Quỹ BHYT trả ( 95 % hoặc 80 % ), tùy theo mức hưởng pháp luật trên thẻ BHYT của người tham gia ;- Phần người tham gia BHYT phải cùng chi trả ( 5 % hoặc 20 % ), tùy theo mức hưởng lao lý trên thẻ BHYT : Đây là ngân sách được tích góp để làm địa thế căn cứ cấp Giấy miễn đồng chi trả ngân sách KCB BHYT trong năm ;- Phần ngoài khoanh vùng phạm vi chi trả của quỹ BHYT : Người tham gia phải tự chi trả ngân sách này .
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Độ Ẩm Không Khí Là Gì? Độ Ẩm Tiêu Chuẩn Trong Phòng Là Bao Nhiêu?

Như vậy, đối với trường hợp bạn ví dụ: Thuốc A có tỷ lệ thanh toán BHYT là 50%, mức hưởng của bạn là 80%, đi KCB đúng tuyến thì phần chi phí bệnh nhân cùng chi trả khi sử dụng thuốc A là: 7,8 triệu x 50% x (100% – 80%) = 780.000 đồng

Sau 10 lần sử dụng thuốc A thì số tiền cùng chi trả của bạn là 7,8 triệu đồng. Phần ngân sách này được xác lập là điều kiện kèm theo để cấp Giấy chứng nhận miễn cùng chi trả ngân sách KCB BHYT trong năm .Như vậy, bạn chưa đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận miễn cùng chi trả ngân sách KCB BHYT trong năm theo lao lý nêu trên .Phần ngân sách ngoài khoanh vùng phạm vi chi trả của quỹ BHYT của 1 lần sử dụng thuốc A với số tiền : 7,8 triệu đồng x ( 100 % – 50 % ) = 3,9 triệu đồng / lần. Đây là phần ngân sách bệnh nhân tự chi trả, không được xác lập là điều kiện kèm theo để cấp Giấy chứng nhận miễn cùng chi trả ngân sách KCB BHYT trong năm.

Related Posts

About The Author

Add Comment