Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Để xác định giá thực tế (giá gốc) ghi sổ của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho trong kỳ kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp: Phương pháp giá thực tế đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền và Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO), việc áp dụng phương pháp nào thì phải nhất quán trong cả niên độ kế toán. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách tính giá Xuất kho theo Phương pháp bình quân gia quyền và ví dụ cụ thể.

>>>> Dịch vụ kế toán trọn gói <<<<

Chỉ từ 17.000 đồng/tháng 

 Nội dung phương pháp bình quân gia quyền:

Theo chiêu thức này, kế toán phải tính đơn giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc ở thời gian cuối kỳ, sau đó lấy số lượng xuất kho nhân với đơn giá bình quân đã tính, đơn cử :

Trong đó giá đơn vị chức năng bình quân hoàn toàn có thể tính theo một trong 2 cách sau :

Cách 1:  Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ

Cách này tuy đơn giản, dễ làm nhưng độ chính xác không cao. Công việc tính toán dồn vào cuối tháng, gây ảnh hưởng đến công việc quyết toán nói chung, đồng thời sử dụng phương pháp này cũng phải tiến hành tính giá theo từng danh điểm nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ.

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Bậc Nghề – Khung Trình Độ Quốc Gia Việt Nam Gồm 8 Bậc

Ví dụ 1: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội

– Nguyên liệu A tồn kho đầu kỳ : 2000 kg với đơn giá 2000 đ / kg
– Tổng nhập trong kỳ của nguyên vật liệu A là : 8.000 kg với tổng giá tị là : 14.400.000 đ
– Tổng xuất trong kỳ của nguyên vật liệu A là : 5.000 kg

Kế toán tính trị giá xuất kho 5.000 kg nguyên liệu A như sau:

Cách 2: Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập

Theo giải pháp này, sau mỗi lần nhập, kế toán phải xác lập đơn giá bình quân của từng loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa. Căn cứ vào đơn giá bình quân và lượng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa xuất kho giữa 2 lần nhập tiếp nối để kế toán xác định giá thực tiễn của hàng xuất kho .

Cách tính theo đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập khắc phục được nhược điểm của cách trên, vừa chính xác, vừa cập nhật. Nhưng lại có nhược điểm là tốn nhiều công sức, tính toán nhiều lần.

Ví dụ 2: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội

– Ngày 1/1/N Nguyên liệu A tồn kho đầu kỳ: 2.000 kg, đơn giá 2.000 đ/kg, tổng trị giá 4.000.000 đ

– Ngày 3/1/N nhập kho nguyên liệu A là: 8.000 kg, đơn giá 1.800 đ/kg, tổng giá tị là: 14.400.000 đ

Tại ngày 3/1/N kế toán xác định giá đơn vị bình quân 1kg nguyên liệu A như sau:

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính thuế đất cho nhà chung cư

Xem thêm: Số 3 có ý nghĩa gì? Giải mã ý nghĩa số 3 một cách chi tiết nhất

– Ngày 4/1/N xuất kho nguyên liệu A là: 4.000 kg

+ Kế toán xác định giá trị  4.000 kg nguyên liệu A xuất kho ngày 4/1/N bằng:

1.840 đ x 4.000 kg = 7.360.000 đ

+ Kế toán xác định giá trị nguyên liệu A tồn kho cuối ngày 4/1/N bằng:

4.000.000 đ + 14.400.000 đ – 7.360.000 đ = 11.040.000 đ

+ Kế toán xác định số lượng nguyên liệu A tồn kho cuối ngày 4/1/N bằng:

2 nghìn kg + 8.000 kg – 4.000 kg = 6.000 kg

– Ngày 7/1/N, nhập kho nguyên liệu A 2.000 kg, đơn giá: 1.900 đ/kg, tổng trị giá 3.800.000 đ

Tại ngày 7/1/N kế toán xác định giá đơn vị bình quân 1 kg nguyên liệu A như sau:

– Ngày 8/1/N xuất kho 3.000 kg nguyên liệu A

+ Kế toán xác định giá trị 3.000 kg nguyên liệu A xuất kho ngày 8/1/N bằng:

1.855 đ x 3.000 đ = 5.565.000 đ

+ Kế toán xác định giá trị nguyên liệu A tồn kho cuối ngày 8/1/N bằng:

11.040.000 đ + 3.800.000 đ – 5.565.000 đ = 9.275.000 đ

+ Kế toán xác định số lượng nguyên liệu A tồn kho cuối ngày 8/1/N bằng:

6.000 kg + 2.000 kg – 3.000 kg = 5.000 kg
Mời các bạn xem :

Dich vu ke toan tron goi so 1

Related Posts

About The Author

Add Comment