Công thức tính bình quân gia quyền kèm ví dụ minh họa

Đối với những bạn sinh viên học chuyên ngành kế toán đều phải học cách tính bình quân gia quyền. Đây là một kỹ năng và kiến thức vô cùng quan trọng, được vận dụng nhiều sau khi đi làm. Nhưng có rất nhiều bạn sinh viên vẫn mơ hồ, chưa nắm được kim chỉ nan, công thức tính bình quân gia quyền. Chính vì thế, hãy cùng Góc Hạnh Phúc khám phá cách tính bình quân gia quyền nhé .

Giới thiệu bình quân gia quyền

Xem thêm: Bình quân gia quyền hay có tên gọi khác là trung bình cộng gia quyền được hiểu là chỉ số trung bình có trọng số. Nó là giá trụ trung bình cộng biểu lộ sự quan trọng của những thành phần trong tập hợp những số đó. Bên cạnh đó, mỗi thành phần trong tập hợp được gọi là 1 giá trị quan sát, gắn với một trọng số . Trọng số là đại lượng phản ánh đến độ đáng tin cậy. Đại lượng chỉ tần suất lặp lại hoặc đại lượng dùng để so sánh tầm quan trọng của thông tin Giao hàng cho đo lường và thống kê . Cách tính bình quân gia quyền được ứng dụng trong nhiều trường hợp như:
 • Ứng dụng để tính toán bình quân trong toán học thống kê
 • Ứng dụng để tính giá trị hàng hóa, giá trị xuất nhập khẩu, giá trị nguyên liệu dùng trong sản xuất, giá trị tồn kho… Trong những lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và kế toán.

Cách tính bình quân gia quyền trong kế toán

Có 3 cách tính bình quân gia truyền trong kế toán được vận dụng nhiều nhất như :
 • Tính bình quân gia quyền liên hoàn
 • Tính bình quân gia quyền cuối kỳ
 • Tính bình quân gia quyền trong excel
Để thực thi được 3 cách tính trên việc quan trọng nhất bạn phải nhớ và vận dụng được công thức tính bình quân gia truyền .

Công thức tính bình quân gia quyền

Xem thêm:

1. Công thức tính bình quân gia quyền liên hoàn ( giá xuất kho bình quân sau mỗi lần nhập )

Đơn giá bình quân mỗi lần nhập = ( giá trị tồn dư trước khi nhập + giá trị nhập ) / ( Số lượng tồn trước khi nhập + số lượng nhập ) Ưu và điểm yếu kém của cách tính giá xuất kho bình quân sau mỗi lần nhập là :
 • Ưu điểm: Với cách tính này sẽ khắc phục được nhiều nhược điểm của những cách trên. Nó mang lại hiệu quả, tính chính xác, và cập nhật được thường xuyên. Bởi vì tính chính xác của cách này nên thường được áp dụng để tính giá xuất kho ngoại tệ
 • Nhược điểm: Tốn nhiều công sức, mất thời gian tính toán nhiều lần.
Ví dụ minh họa: Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Kim Khí Việt Đức trong tháng 5/2021 có số liệu thống kê như sau:
 • Ngày 1/5/2021 tay nắm cửa kính tồn kho đầu kỳ là 200 chiếc, đơn giá là 78.000đ, tổng giá trị là 15.600.000đ
 • Ngày 3/5/2021 nhập kho 400 chiếc tay nắm cửa kính, đơn giá 81.000đ, tổng giá trị là 32.400.000đ
 • Ngày 4/5/2021 xuất kho tay nắm cửa kính là 300 chiếc
 • Ngày 7/5/2021 nhập kho tay nắm cửa là 300 chiếc, đơn giá 74.000đ, trị giá là 22.200.000đ
 • Ngày 15/5/2021 xuất kho tay nắm cửa kính là 100 chiếc.
Công ty Việt Đức thực thi tính giá xuất kho bằng cách vận dụng công thức tính bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập như sau :
 • Ngày 3/5/2021 nhập kho 400 chiếc tay nắm cửa, tổng giá trị là 32.400.000đ
Vì công tý tính giá bình quân sau mỗi lần nhập nên tại ngày 3/5/2021, xác lập giá đơn vị chức năng bình quân 1 chiếc tay nắm cửa kính là : ( 15.600.000 đ + 32.400.000 đ ) / ( 200 + 400 ) = 80.000 đ / 1 chiếc – Ngày 4/5/2021 xuất kho tay nắm cửa kính là 300 chiếc Tại ngày 4/5/2021, công ty Việt Đức phải tính được các chỉ tiêu như : Giá trị xuất kho, giá trị tồn dư và số lượng tồn dư của tay nắm cửa kính . + Giá trị 300 chiếc tay nắm cửa kính xuất kho ngày 4/5/2021 = 80.000 đ x 300 = 24.000.000 đ + Giá trị tay nắm cửa kính tồn dư cuối ngày 4/5/2021 = 15.600.000 đ + 32.400.000 đ – 24.000.000 đ = 24.000.000 đ + Số lượng tay nắm cửa kính tồn kho cuối ngày 4/5/2021 = 200 + 400 – 300 = 300 chiếc
 • Ngày 7/5/2021 nhập kho tay nắm cửa kính 300 chiếc, đơn giá 74.000đ, trị giá 22.200.000đ
Vì công ty tính giá bình quân sau mỗi lần nhập nên tại ngày 7/5/2021, xác lập giá đơn vị chức năng bình quân 1 chiếc tay nắm là : [ 24.000.000 đ + ( 300 x 74.000 đ ) ] / [ 300 + 300 ] = 77.000 đ / chiếc – Ngày 15/5/2021 xuất kho tay nắm cửa kính là 100 chiếc Tại ngày 15/5/2021, công ty Việt Đức phải tính được các chỉ tiêu là : Giá trị xuất kho, giá trị tồn dư, số lượng tồn dư của tay nắm cửa kính . + Giá trị 100 chiếc tay nắm cửa kính xuất kho ngày 15/5/2021 = 100 x 77.000 đ = 7.700.000 đ + Giá trị tay nắm cửa kính tồn dư cuối ngày 15/5/2021 = 24.000.000 đ – 7.700.000 đ = 16.300.000 đ + Số lượng tay nắm cửa kính tồn dư cuối ngày 15/5/2021 = 300 + 300 – 100 = 500 chiếc Như vậy ta thấy nếu doanh nghiệp vận dụng tính giá trị xuất kho theo cách tính bình quân gia quyền liên hoàn thì cứ sau mỗi lần nhập kho tất cả chúng ta lại xác lập lại đơn giá bình quân của từng loại tay nắm cửa kính, công dụ, dụng cụ và mẫu sản phẩm. Sau mỗi lần xuất kho tất cả chúng ta xác lập giá trị xuất kho, giá trị tồn dư và số lượng tồn dư tay nắm cửa kính .

2. Công thức tính bình quân gia quyền cuối kỳ

Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ = ( Giá trị tồn đầu + giá trị nhập trong kỳ ) / ( số lượng tồn đầu + số lượng nhập trong kỳ ) Công thức này được rất nhiều người làm nghề kế toán vận dụng vào excel. Công việc này thường được làm vào cuối kỳ, chỉ cần tổng hợp những lần xuất ra và nhập vào bạn sẽ tính được đơn giá xuất kho cho kỳ kế toán của mình. Kỳ kế toán các bạn hoàn toàn có thể sử dụng theo tháng, quý, hoặc năm để ship hàng cho công tác làm việc tính giá vốn, tổng hợp lãi lỗ vào cuối kỳ . Ví dụ minh họa: Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Kim Khí Việt Đức cho số liệu thống kê như sau:
 • Tay nắm cửa kính tồn kho đầu tháng 4/2021 là 300 chiếc với đơn giá là 77.000đ/1 chiếc
 • Tổng nhập trong tháng 4/2021 của tay nắm cửa kính là 400 chiếc với đơn giá là 78.000đ/1 chiếc
 • Tổng xuất kho trong tháng 4/2021 của tay nắm cửa kính là 600 chiếc
 • Công ty Việt Đức tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ.
Với số liệu như trên, kế toán của công ty Việt Đức tính giá trị xuất kho 600 chiếc tay nắm cửa như sau: Tính giá bình quân 1 chiếc tay nắm cửa kính = [ ( 300 x 77.000 đ ) + ( 400 x 78.000 đ ) ] / [ 300 + 400 ] = 77.571 đ / chiếc Tính trị giá thực tiễn xuất kho 600 chiếc tay nắm cửa kính = 600 x 77.571 = 46.542.600 đ Trên đây là công thức, cách tính bình quân gia quyền cuối kỳ và liên hoàn. Nếu như trong thời hạn giám sát bạn gặp khó khăn vất vả, hoặc vẫn chưa hiểu rõ về cách tính bình quân gia quyền hãy để lại phản hồi bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp vướng mắc của bạn nhanh nhất .

Related Posts

About The Author

Add Comment