Làm thế nào để học tốt toán lớp 3 chu vi hình vuông

Dạng toán lớp 3 chu vi hình vuông các em được học công thức, dạng bài tập mới. Sau đây vuihoc.vn phân phối các giải pháp để giải các dạng bài tập này

1. Giới thiệu bài học kinh nghiệm chu vi hình vuông

1.1 Chu vi là gì ?

Định nghĩa chu vi

1.2 Hình vuông là gì ?

Hình vuông là hình có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau .

1.3 Chu vi hình vuông là gì ?

Định nghĩa chu vi hình vuông

Ví dụ : Cho hình vuông ABCD có độ dài các cạnh đều bằng 5 cm. Tính chu vi hình vuông ?

Ví dụ hình vuông ABCD

Chu vi hình vuông lấy độ dài một cạnh nhân 4 nên : 5 x 4 = 20 cm

2. Phân biệt công thức tính chu vi hình vuông và hình chữ nhật

Phân biệt chu vi hình vuông và hình chữ nhật

3. Các dạng bài tập toán về chu vi hình vuông .

3.1. Dạng 1 : Tính chu vi của hình vuông .

3.1.1. Phương pháp làm :

Áp dụng công thức tính chu vi : chu vi hình vuông bằng một cạnh nhân 4 .

3.1.2. Bài tập

Bài 1 : Tính chu vi hình vuông biết độ dài của 1 cạnh

Cạnh hình vuông 7 cm 18 cm 34 cm 45 cm 72 cm
Chu vi hình vuông          

3.1.3. Đáp án
Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông ta có :

Cạnh hình vuông 7 cm 18 cm 34 cm 45 cm 72 cm
Chu vi hình vuông 7 x 4 = 28 cm 18 x 4 =
72 cm
34 x 4 =
136 cm
45 x 4 =
180 cm
72 x 4 =
288 cm

3.2. Dạng 2 : Tìm một cạnh khi biết chu vi của hình vuông

3.2.1. Phương pháp làm :

Bước 1 : Liệt kê tài liệu bài cho
Bước 2 : Muốn tìm độ dài của một cạnh ta lấy chu vi đã biết chia cho 4 .

3.2.2. Bài tập

Bài 1 : Một chiếc bàn hình vuông có chu vi là 82 cm. Hỏi độ dài của 1 cạnh đồng hồ đeo tay đó bằng bao nhiêu ?
Bài 2 : Một cái sân bóng hình vuông có chu vi bằng 24 m, người ta lan rộng ra về bên trái 2 m và về bên phải 3 m. Hỏi sau khi lan rộng ra thì các cạnh của sân bằng bao nhiêu và chu vi mới bằng bao nhiêu ?

3.2.3. Đáp án

Bài 1
Muốn tìm độ dài một cạnh ta lấy chu vi đã biết chia cho 4 .
Chu vi chiếc bàn hình vuông là 82 cm .
Vậy độ dài của một cạnh của chiếc bàn là 82 : 4 = 21 cm .
Bài 2
Bước 1 : Tính độ dài 1 cạnh của sân bóng .
Bước 2 : Xác định độ dài khi lan rộng ra sân .
Bước 3 : Tính chu vi mới của sân ( chu vi hình chữ nhật : ( chiều dài + chiều rộng ) x 2 ) .
Chu vi sân bóng là 24 m nên độ dài một cạnh sân là 24 : 4 = 6 m
Người ta lan rộng ra về bên trái 2 m và về bên phải 3 m, nghĩa là lan rộng ra chiều dài sân, nên chiều dài sân mới sẽ là 6 + 2 + 3 = 11 m .
Chiều rộng của sân vẫn không đổi khác bằng 6 m .
Chu vi mới của sân là : ( 11 + 6 ) x 2 = 34 m
Vậy sau khi lan rộng ra thì chiều dài sân là 11 m, chiều rộng sân là 6 m, chu vi mới của sân là 34 m .

3.3. Dạng 3 : Tính tổng chu vi của hình ghép khi biết chiều dài của 1 cạnh

3.3.1. Phương pháp làm :

Tính theo chu vi hình chữ nhật
Chu vi hình chữ nhật sẽ là chiều dài cộng chiều rộng tổng thể nhân với 2 .
C = ( a + b ) x 2

3.3.2. Bài tập

Bài 1 : Tính chu vi của hình chữ nhật ghép bởi 3 hình vuông biết mỗi viên gạch hình vuông có cạnh bằng 15 cm ( hình vẽ dưới )

Tính chu vi của các hình

3.3.3. Đáp án

Tính chiều dài của hình chữ nhật, sau đó tính chu vi của hình chữ nhật

Chiều dài hình chữ nhật là: 15 x 3 = 45cm

Chu vi của hình chữ nhật là : ( 45 + 15 ) x 2 = 120 cm
Vậy chu vi hình chữ nhật là 120 cm

Để học tốt toán lớp 3 chu vi hình vuông, học sinh cần thuộc công thức tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông nhằm áp dụng đối với các bài toán cơ bản và mở rộng nó.

Mọi Người Cũng Xem   Công Thức Tính Tiết Diện Dây Dẫn Và Bảng Tra Tiết Diện Dây Dẫn Điện 1 Pha, 3 Pha

Related Posts

About The Author

Add Comment