XÁC ĐỊNH NHANH TÍNH CHẴN LẺ HÀM SỐ TRÊN CASIO FX 580VNX – BITEXEDU

Máy tính cầm tay CASIO fx 580VN X hỗ trợ chúng ta xác định tính chẵn lẻ hàm số như thế nào?

Bài toán xét tính chẵn lẻ hàm số sau:

USD A $. $ \ large y = x \ left | x \ right | $

$B$. $\large y=\frac{{{x}^{2}}-1}{x-1}$

USD C USD. $ \ large y = \ sqrt { 1 + x } + \ sqrt { 1 – x } $
USD D USD. $ \ large y = \ frac { { { x } ^ { 3 } } } { \ left | x \ right | – 1 } $

Lời giải:

Trước hết ta nhắc lại chiêu thức, để xác lập tính chẵn lẻ hàm số ta thực thi theo các bước sau :

Bước 1: Tìm tập xác định $\large D$ của hàm số, khi đó:

Nếu $ \ large D $ là một tập đối xứng ( tức là $ \ large \ forall x \ in D \ Rightarrow – x \ in D USD ) thì ta thực thi tiếp bước 2 .
Nếu $ \ large D $ không là tập đối xứng ( tức là $ \ large \ exists x \ in D $ mà USD – x \ notin D $ ) ta Kết luận hàm số không chẵn cũng không lẻ .

Bước 2: Xác định $f(-x)$, khi đó:

Nếu $ \ large f ( – x ) = f ( x ) $ ta Tóm lại hàm số là hàm chẵn .
Nếu $ \ large f ( – x ) = – f ( x ) $ ta Tóm lại hàm số là hàm lẻ .
Ngoài ra ta Kết luận hàm số không chẵn cũng không lẻ .
Áp dụng chiêu thức trên vào bài toán .

a. $\large y=x\left| x \right|$

TXĐ : $ \ large D = \ mathbb { R } $, ta có :
USD \ large f ( – x ) = ( – x ) \ left | – x \ right | = – x \ left | x \ right | = – f ( x ) USD nên hàm số đã cho là hàm lẻ .

b. $\large y=\frac{{{x}^{2}}-1}{x-1}$

Vì TXĐ $ \ large D = \ mathbb { R } \ backslash \ { 1 \ } $ không là tập đối xứng nên hàm số không chẵn, không lẻ .
Diendanmaytinhcamtay. vn xin mời các bạn thử sức suy luận với câu $ C $ và USD D $ của bài toán xác lập nhanh tính chẵn lẻ hàm số trên nhé .

Ta có thể kiểm tra mối quan hệ giữa $\large f(x)$ và $\large f(-x)$ trên máy tính cầm tay CASIO fx 580VN X từ đó ta có thể đưa ra dự đoán về tính chẵn lẻ hàm số, diendanmaytinhcamtay.vn lấy câu a của bài toán để làm ví dụ.

Bước 1: Mở chức năng TABLE

  • Cách bấm: w8
  • Máy tính hiển thị:

Chức năng TABLE trên máy tính CASIO fx 580VNX

Bước 2: Nhập biểu thức hàm số $\large f(x)=x\left| x \right|$ và $\large g(x)=\frac{{{x}^{2}}-1}{x-1}$

  • Cách bấm: [ q ( [ = a [ dp1R [ p1 =
  • Máy tính hiển thị:

Nhập hàm số f(x)
Nhập hàm số g(x)

Bước 3: Ta chọn START: $-10$, END: $10$, STEP: $1$

  • Cách bấm: = p10 = 10 = 1 =
  • Máy tính hiển thị:

Nhập các thông số cho TABLE

Bước 4: Nhấn phím = và đánh giá bảng kết quả

Kết quả xác định tính chẵn lẻ hàm số
Quan sát bảng tác dụng ta thấy rằng $ \ large f ( – 1 ) = – f ( 1 ), f ( – 2 ) = – f ( 2 ), … $ do đó ta Dự kiến được $ \ large f ( x ) USD là hàm số lẻ. Mặt khác $ \ large g ( – 1 ) USD xác lập nhưng $ \ large g ( 1 ) USD không xác lập do đó tập xác lập của hàm $ \ large g ( x ) USD không đối xứng nên $ \ large g ( x ) USD là hàm số không chẵn không lẻ. 29

Vận dụng máy tính cầm tay CASIO fx 580VN X một cách hiệu quả có thể giúp chúng ta có thể xác định tính chẵn lẻ hàm số một cách nhanh chóng. Hãy truy cập diendanmaytinhcamtay.vn để nhận được các bài viết hay mỗi ngày.

Xem thêm: Xác định tính chẵn lẻ hàm số lượng giác trên máy tính cầm tay casio fx 580vnx.

Chia sẻ

About Bitex Casio

Bitex Casio

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính thuế cho thuê nhà - Đại lý thuế Việt An

Related Posts

About The Author

Add Comment