Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Ngày 31 tháng 8 năm 2021 Bộ Xây dựng phát hành Thông tư số 11/2021 / TT-BXD ; hướng dẫn 1 số ít nội dung xác lập và quản trị chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng. Trong các nội dung được phát hành ; nội dung được rất nhiều fan hâm mộ chăm sóc đó là phần xác lập chi phí gián tiếp khi xác lập và quản trị chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng. Bài viết này dự trù eta chúng tôi sẽ cùng các bạn fan hâm mộ khám phá cách xác lập chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021 / TT-BXD .

Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021 / TT-BXD

Chi phí gián tiếp được cấu thành bởi 3 chi phí thành phần

  • Chi phí Chung
  • Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công
  • Chi phí một số công tác không xác định được từ thiết kế
Nội dung xác lập chi phí gián tiếp được hướng dẫn tại phụ lục III và phụ lục V của Thông tư. Cụ thể như sau :
  • Phụ lục số III : Phương pháp xác định chi phí xây dựng
  • Phụ lục số V : Phương pháp xác định chi phí khảo sát xây dựng.
Chúng ta sẽ khám phá chi tiết cụ thể các nội dung này

Chi phí gián tiếp trong chi phí kiến thiết xây dựng

Chi phí Chung : 

1. Cách xác lập : Được xác lập bằng tỉ lệ phần trăm nhân với chi phí trực tiếp hoặc chi phí nhân công trong dự trù thiết kế xây dựng ( tùy loại khu công trình ) 2. Định mức tỉ lệ
Chi phí chung theo chi phí trực tiếp : Được quy định tại bảng 3.1

Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Khác với các xác lập chi phí chung cũ, theo thông tư số 11/2021 / TT-BXD chi phí chung được xác lập dựa trên chi phí thiết kế xây dựng trước thuế trong tổng mức góp vốn đầu tư và không tính nội suy. Nếu như trước đây theo Thông tư 09/2019 / TT-BXD được xác lập đựa trên chi phí trực tiếp của từng loại, nhóm khu công trình và tính nội suy ; thì trên thông tư mới này có cách tra và xác lập chi phí có phần thuận tiện hơn. Đặc biệt là với các khu công trình lớn, nhiều khuôn khổ nhỏ, thành phần ; sẽ không còn thực trạng khuôn khổ này chờ khuôn khổ kia xác lập chi phí trực tiếp ; hay biến hóa giá trị nội suy khi giá trị trực tiếp của khuôn khổ đổi khác . Thêm vào đó, Bộ Xây dựng cũng đưa ra nhiều hơn các mốc để lấy giá trị ( thêm mốc 50 tỷ, 300 tỷ và 750 tỷ ) ; giúp cho việc xác lập giá trị được dàng, thuận tiện hơn .
Chi phí chung theo chi nhân công : Được quy định tại bảng 3.2

Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Phần này cũng được pháp luật lại được xác lập dựa trên ” chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp ” của dự trù kiến thiết xây dựng, lắp ráp của khu công trình . Nội dung này cũng không được tính nội suy mà được lấy dựa theo giá trị rơi vào khoảng chừng nào. Các mộc giá trị được bổ trợ thêm mốc 50 tỷ .

Chi phí nhà tạm để ở và điều hành quản lý thiết kế

Các xác lập : Chi phí nhà tạm để ở và quản lý thiết kế được xác lập bằng tỷ suất phân trăm ( % ) nhân với chi phí trực tiếp Định mức tỉ lệ

Tương tự chi phí chung; chi phí nhà tạm được xác định dự trên chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự toán được phê duyệt. Chi phí này cũng lấy luôn giá trị mà không nội suy.

So sánh 1 chút với thông tư cũ ( Thông tư số 09/2019 / TT-BXD ), định mức chi phí sẽ giảm 1 chút .

Chi phí một số ít việc làm không xác lập được khối lượng từ phong cách thiết kế .

Cách xác lập : được xác lập bằng tỉ lyệ Xác Suất ( % ) nhân với chi phí trực tiếp trong chi phí kiến thiết xây dựng . Định mức tỉ lệ

Chi phí này được xác lập theo loại khu công trình, không nhờ vào vào giá trị khu công trình hay khuôn khổ .

Chi phí gián tiếp trong chi phí khảo sát

Chi phí chung

Cách xác lập : Được xác lập bằng tỉ lệ phần trăm ( % ) trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp . Định mức tỉ lệ : được lao lý tại bảng 5.1

Chi phí khuôn khổ chung : Gồm chi phí nhà tạm để ở và chi phí một số công tác không xác định được từ thiết kế.

Tùy theo loại công tác làm việc khảo sát, khối lượng công tác làm việc kháo sát, điều kiện kèm theo trong thực tiễn của công tác làm việc khảo sát và loại khu công trình ; chi phí nhà tạm để ở và chi phí 1 số ít công tác làm việc không xác lập được từ phong cách thiết kế được xác lập bằng tỉ lệ phần trăm ( % ) trê tổng chi phí trực tiếp. Tổ tỉ lệ định mức 2 chi phí này được xác lập trong khoảng chừng từ 5 % đế 8 % . Trường hợp chi phí nhà tạm để ở và quản lý và điều hành kiến thiết, chi phí không xác lập được khối lượng từ phong cách thiết kế xác lập theo tỷ suất ( % ) nêu trên không đủ chi phí thì lập dự trù đơn cử so với khoản chi phí này .

Bài viết được biên soạn, hướng dẫn dựa trên ý hiểu của người biên tập. Trong quá trình tham khảo, thực hiện nếu có các điểm chưa chính xác, cần trao đổi thêm vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ.

Trong quy trình vận dụng nếu có vướng mắc vui vẻ liên hệ với chúng tôi để được tương hỗ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Eta )

Related Posts

About The Author

Add Comment