Cách tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Hai loại dự án Bất Động Sản cần quỹ đất gồm : Dự án vì quyền lợi vương quốc, công cộng và dự án Bất Động Sản vì quyền lợi doanh nghiệp. Vậy tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực thi dự án Bất Động Sản tính thế nào ?


Tiền bồi thường được tính theo giá nhà nước

* Trường hợp vận dụng

– Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh;

– Thu hồi đất để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng ; – Thu hồi đất do chấm hết việc sử dụng đất theo pháp lý, có rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa tính mạng con người con người gồm : + Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường tự nhiên có rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa tính mạng con người con người ; + Thu hồi đất ở có rủi ro tiềm ẩn sụt lún, sụt lún, bị tác động ảnh hưởng bởi hiện tượng kỳ lạ thiên tai khác rình rập đe dọa tính mạng con người con người . Lưu ý : Để được bồi thường về đất thì phải đủ điều kiện kèm theo . Xem cụ thể tại : Điều kiện bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất * Cách tính tiền bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất Theo điểm d khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, giá đất đơn cử được sử dụng để làm địa thế căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất ( đây là một loại giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động ). Hay nói cách khác, người có đất thuộc diện bị Nhà nước tịch thu thì không được thỏa thuận hợp tác giá bồi thường mà sẽ tính theo giá đất đơn cử . Theo khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, giá đất đơn cử được pháp luật như sau : – Việc xác lập giá đất đơn cử phải dựa trên cơ sở tìm hiểu, tích lũy thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở tài liệu đất đai ; vận dụng phương pháp định giá đất tương thích . – Căn cứ hiệu quả tư vấn xác lập giá đất, cơ quan quản trị đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động . Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 44/2014 / NĐ-CP, địa thế căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất ( gồm 04 chiêu thức : Phương pháp so sánh trực tiếp, chiêu thức chiết trừ, giải pháp tích lũy, giải pháp thặng dư ) và tác dụng tổng hợp, nghiên cứu và phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường, Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động giá đất đơn cử . Như vậy, hoàn toàn có thể thấy giá đất đơn cử làm địa thế căn cứ bồi thường khi tịch thu đất có cách tính phức phức tạp và do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động, người dân khó hoàn toàn có thể tự tính được đúng chuẩn thửa đất của mình được bồi thường bao nhiêu tiền khi bị tịch thu mà chỉ được thông báo giá bồi thường .

cách tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án (Ảnh minh họa)
 

Được tính theo giá thỏa thuận

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhận chuyển nhượng ủy quyền, thuê quyền sử dụng đất của dân cư để thực thi dự án Bất Động Sản ( dự án Bất Động Sản ship hàng quyền lợi của doanh nghiệp ) ; thực chất là mua đất, thuê đất của dân cư. Tuy nhiên, không ít người dân hiểu đây là doanh nghiệp tịch thu đất . * Trường hợp vận dụng Theo Điều 73 Luật Đất đai 2013, chủ góp vốn đầu tư được sử dụng đất trải qua hình thức nhận chuyển nhượng ủy quyền, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh thương mại, đơn cử : – Việc sử dụng đất để triển khai dự án Bất Động Sản, khu công trình sản xuất, kinh doanh thương mại không thuộc trường hợp Nhà nước tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh và tịch thu đất để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng . – Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt . * Giá chuyển nhượng ủy quyền, giá thuê đất do các bên thỏa thuận hợp tác – Đây là trường hợp người sử dụng đất ( hầu hết là hộ mái ấm gia đình, cá thể ) chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất ( bán ), cho nhà góp vốn đầu tư thuê quyền sử dụng đất trong một thời hạn nhất định để sản xuất, kinh doanh thương mại theo hợp đồng do các bên thỏa thuận hợp tác . – Hiện nay, nhiều địa phương có chủ trương khuyến khích nhà đầu tư thực thi theo phương pháp này. Để có đất sản xuất, kinh doanh thương mại thì nhà đầu tư phải thỏa thuận hợp tác về giá chuyển nhượng ủy quyền, giá thuê quyền sử dụng đất với người dân mà không trải qua cơ quan Nhà nước . Trong trường hợp này, Nhà nước không can thiệp về giá chuyển nhượng ủy quyền, giá cho thuê nên người dân có quyền thỏa thuận hợp tác và đưa ra mức giá cao hơn so với trường hợp Nhà nước tịch thu đất ( thường sẽ là như giá thị trường ). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp người dân đưa ra quá cao mà nhà đầu tư không hề cung ứng thì dự án Bất Động Sản không hề triển khai được . Kết luận : Cùng là việc cần mặt bằng để triển khai dự án Bất Động Sản nhưng với mục tiêu khác nhau nên pháp lý đất đai pháp luật phương pháp lấy đất và tiền phải trả cho người sử dụng đất là khác nhau, đơn cử : 1. Nhà nước tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh và triển khai các dự án Bất Động Sản để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì mục tiêu vương quốc, công cộng. Nhà nước có quyền tịch thu đất theo pháp luật và quyết định hành động giá đất để bồi thường . + Người sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành quyết định hành động tịch thu đất, không chấp hành sẽ bị cưỡng chế tịch thu . + Người sử dụng đất có quyền được thông tin và góp phần quan điểm về giải pháp bồi thường, tương hỗ, tái định cư và quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo pháp luật .

2. Nhà đầu tư (chủ yếu là doanh nghiệp) thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh vì lợi ích doanh nghiệp không được phép thu hồi mà chỉ có quyền nhận chuyển nhượng, thuê đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người dân. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải thỏa thuận giá chuyển nhượng, giá thuê, định giá quyền sử dụng đất với người có đất.

Lưu ý : Để tính được tiền bồi thường thì phải địa thế căn cứ vào từng thửa đất, thời gian đơn cử mà không có công thức chung để tính cho tổng thể các thửa đất .

>> Quy định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại các tỉnh thành

Khắc Niệm

Related Posts

About The Author

Add Comment