Chi phí kiểm toán và chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 2022

Hướng dẫn tính chi phí kiểm toán và thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ

Ban Biên tập  xin chia sẻ đến anh chị em một File excel tra cứu chi phí kiểm toánchi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

Như tất cả chúng ta đã biết, ngày 11/11/2021 nhà nước đã phát hành Nghị định 99/2021 / NĐ-CP Quy định về quản trị, thanh toán giao dịch, quyết toán dự án Bất Động Sản sử dụng vốn góp vốn đầu tư công. Nghị định này có hiệu lực hiện hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 .

Và kèm với đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2021/TT-BTC  Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán trong cùng ngày 11/11/2021. Trong đó, quy định về mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

chi phi kiem toan

Bảng tra cứu chi phí kiểm toán và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Hướng dẫn tính chi phí kiểm toán độc lập:

Chi phí kiểm toán độc lập là chi phí thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt ( hoặc kiểm soát và điều chỉnh ) của dự án Bất Động Sản, giá trị quyết toán vốn góp vốn đầu tư công dự án Bất Động Sản hoàn thành xong .

Mọi Người Cũng Xem   Phương thức tuyển sinh đại học 2020 | Tuyển sinh

Chi phí (dự toán gói thầu, giá gói thầu) kiểm toán độc lập của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập là chi phí tối đa, được xác định trên cơ sở giá trị cần thuê kiểm toán của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập nhân (x) với tỷ lệ định mức được xác định theo Điều 46 của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và cộng với thuế giá trị gia tăng.

Chi phí kiểm toán độc lập tối thiểu là một triệu đồng và cộng với thuế giá trị ngày càng tăng .
Ở quy trình tiến độ lập tổng mức góp vốn đầu tư, giá trị cần thuê kiểm toán hoàn toàn có thể tạm xác lập theo tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt của dự án Bất Động Sản, hoặc loại trừ chi phí dự trữ ra để tính .
Ở quá trình thực thi, giao dịch thanh toán, quyết toán dự án Bất Động Sản, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể xác lập đúng đắn giá trị cần thuê kiểm toán ( tổng chi phí quyết toán của dự án Bất Động Sản, dự án Bất Động Sản thành phần, tiểu dự án Bất Động Sản, khu công trình, khuôn khổ khu công trình độc lập ). Và vận dụng bảng tra định mức chi phí kiểm toán để xác lập tỷ suất định mức và giá trị chi phí kiểm toán .

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính nút sim đơn giản không phải ai cũng biết

Lưu ý rằng, không áp dụng lại định mức chi phí kiểm toán đã tra trong giai đoạn lập tổng mức đầu tư, giá gói thầu…

dinh muc chi phi kiem toan

Định mức chi phí kiểm toán và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Hướng dẫn tính chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

Tương tự như chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán cũng là chi phí thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt ( hoặc kiểm soát và điều chỉnh ) của dự án Bất Động Sản, giá trị quyết toán vốn góp vốn đầu tư công dự án Bất Động Sản triển khai xong .

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành là chi phí tối đa, được xác định trên cơ sở giá trị quyết toán do chủ đầu tư đề nghị phê duyệt của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành nhân (x) với tỷ lệ định mức được xác định theo Điều 46 của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và lưu ý là không cộng với thuế giá trị gia tăng như chi phí kiểm toán độc lập.

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối thiểu là năm trăm nghìn đồng .

Mọi Người Cũng Xem   Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10

Ở giai đoạn lập tổng mức đầu tư, chưa xác định được giá trị quyết toán nên có thể tạm xác định theo tổng mức đầu tư được duyệt của dự án, hoặc loại trừ chi phí dự phòng ra để tính.

Ở quá trình triển khai, giao dịch thanh toán, quyết toán dự án Bất Động Sản, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể xác lập đúng đắn giá trị quyết toán ( giá trị đề xuất trong báo cáo giải trình quyết toán vốn góp vốn đầu tư ) và vận dụng bảng tra định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán để xác lập tỷ suất định mức và giá trị chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán .
Trường hợp đã thuê thuê kiểm toán, Chủ góp vốn đầu tư xem xét sử dụng tác dụng kiểm toán để xác lập giá trị quyết toán là số liệu sau kiểm toán .
Lưu ý rằng, cũng không vận dụng lại định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã tra trong quá trình lập tổng mức góp vốn đầu tư .

Related Posts

About The Author

Add Comment