Chi phí lãi vay là gì? Công thức tính chi phí lãi vay? – MISA AMIS

Chi phí lãi vay là khoản mục quan trọng trong báo cáo tài chính của mỗi doanh nghiệp. Vậy chi phí lãi vay là gì? Công thức tính chi phí lãi vay như thế nào? Trong bài viết này, MISA sẽ cùng bạn tìm hiểu những nội dung xoay quanh chi phí lãi vay nhé!

1. Chi phí lãi vay là gì?

Khái niệm : Chi phí lãi vay ( Interest Expense ) là khoản mà đơn vị chức năng phải trả cho bên cho vay tương ứng với khoản tiền vay, được tính bằng mức lãi suất vay nhân với số tiền nợ chưa thanh toán giao dịch .

Chi phí lãi vay bao gồm:

 • Lãi tiền vay thời gian ngắn
 • Lãi tiền vay dài hạn
 • Lãi tiền vay trên các khoản thấu chi ( hạn mức tín dụng thanh toán )
 • Lãi suất trái phiếu, nợ quy đổi ( kể cả chi phí phát hành trái phiếu của trái phiếu thường và trái phiếu quy đổi )
 • Lãi suất từ các khoản vay khác .

Theo chuẩn mực kế toán số 16, chi phí lãi vay là một phần của chi phí đi vay. Chi phí đi vay có thêm các khoản khác như : Phần phân chia các khoản chiết khấu hoặc phụ trội phát sinh tương quan đến những khoản vay do phát hành trái phiếu ; Phần phân chia các khoản chi phí phụ phát sinh tương quan tới quy trình làm thủ tục vay ; Chi phí kinh tế tài chính của gia tài thuê kinh tế tài chính .
Chi phí lãi vay trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính :

 • Trên báo cáo giải trình tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, chi phí lãi vay bộc lộ khoản lãi phát sinh trong kỳ, không phải số tiền lãi phải trả trong kỳ đó .
 • Theo Khoản 3, Điều 113 Thông tư 200, chỉ tiêu chi phí lãi vay là khoản phải trả được tính vào chi phí kinh tế tài chính trong kỳ báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán cụ thể Tài khoản 635 .
 • Chi phí lãi vay cũng được trình diễn trên báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp
 • Theo chuẩn mực kế toán số 06, trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính phải trình diễn các thông tin sau về CP lãi vay :

+ Chính sách kế toán được vận dụng cho các chi phí đi vay ;
+ Tổng số chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ ; và
+ Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác lập chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ .

2. Một số đặc điểm của chi phí lãi vay

Trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính, chi phí lãi vay Open trên Báo cáo tác dụng kinh doanh thương mại, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Theo chuẩn mực Kế toán Nước Ta số 16, chi phí lãi vay được ghi nhận như sau :

 • Chi phí lãi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hoá .
 • Chi phí lãi vay tương quan trực tiếp đến việc góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng hoặc sản xuất gia tài dở dang được tính vào giá trị của gia tài đó ( được vốn hoá ) khi có đủ các điều kiện kèm theo pháp luật trong chuẩn mực này .
 • Chi phí lãi vay tương quan trực tiếp đến việc góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng hoặc sản xuất gia tài dở dang được tính vào giá trị của gia tài đó. Các chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc như đinh thu được quyền lợi kinh tế tài chính trong tương lai do sử dụng gia tài đó và chi phí đi vay hoàn toàn có thể xác lập được một cách đáng đáng tin cậy .
Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách thay đổi, khôi phục Font chữ trên Windows 10 nhanh nhất

Đối với các công ty, chi phí lãi vay sẽ phụ thuộc vào vào mức lãi suất vay chung trong nền kinh tế tài chính. Trong thời kỳ lạm phát kinh tế, chi phí lãi vay sẽ tăng lên do hầu hết các doanh nghiệp phải gánh khoản nợ với lãi suất vay cao hơn và ngược lại trong thời kỳ lạm phát kinh tế suy giảm .
Với các doanh nghiệp có khối lượng nợ lớn, chi phí lãi vay ảnh hưởng tác động trực tiếp đến doanh thu. Trong thời hạn khó khăn vất vả, các doanh nghiệp mắc nợ nặng hoàn toàn có thể không đủ nguồn lực trong việc trả nợ. Do đó, các nhà đầu tư, nghiên cứu và phân tích cần quan tâm tới các tỷ suất năng lực giao dịch thanh toán như nợ trên vốn chủ sở hữu và năng lực chi trả lãi vay .
Chi phí lãi vay phụ thuộc vào mức lãi suất chung trong nền kinh tếChi phí lãi vay phụ thuộc vào mức lãi suất chung trong nền kinh tế

3. Cách tính chi phí lãi vay

3.1. Tính chi phí lãi vay ngân hàng

Với cách tính lãi suất vay vay ngân hàng nhà nước khi vay vốn gần như được mặc định với toàn bộ các người mua khi chọn dịch vụ vay tại các ngân hàng nhà nước. Vì vậy để hài hòa và hợp lý bạn cần lắm được lãi suất vay vay để có sự lựa chọn tương thích về số tiền và thời hạn trả nợ tương thích với tình hình kinh tế tài chính của bạn .
Công thức tính lãi vay phổ cập nhất các ngân hàng nhà nước vận dụng chính là tính theo dư nợ giảm dần, đơn cử công thức như sau :

Lãi phải trả ( tháng ) = Dư nợ vay hiện tại x Lãi suất vay x Số ngày thực tiễn duy trì dư nợ / 365

3.2. Tính chi phí lãi vay cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác

Với mỗi cá thể, doanh nghiệp, tổ chức triển khai khác nhau thì hoàn toàn có thể cách tính lãi vay không giống nhau. Tuy nhiên về cơ bản lãi vay sẽ được tính dựa trên Dư nợ, lãi suất vay vay ( tháng / năm ) và thời hạn thực tiễn duy trì số nợ .
Công thức tính chung như sau :

Lãi phải trả = Lãi trả theo tháng + Lãi trả lẻ ngày

Trong đó :

Lãi phải trả theo tháng = Dư nợ vay hiện tại x Lãi suất vay ( năm ) x Số tháng thực tiễn duy trì dư nợ / 12
Lãi phải lẻ ngày = Dư nợ vay hiện tại x Lãi suất vay ( năm ) x Số ngày trong thực tiễn duy trì dư nợ hiện tại lẻ tháng / 365

4. Xác định chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngoại trừ các khoản chi lãi vay dưới đây thì các khoản chi khác đều được tính chi phí hài hòa và hợp lý của doanh nghiệp nếu có vừa đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ hợp lệ :

4.1. Lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu

 • Theo Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC của Bộ kinh tế tài chính, Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ ( so với doanh nghiệp tư nhân là vốn góp vốn đầu tư ) đã ĐK còn thiếu theo quy trình tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh thương mại thìKHÔNGđược trừ khi tính thuế TNDN .

>>> Xem thêm các khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN: 37 khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quy trình kinh doanh thương mại có khoản chi trả lãi tiền vay để góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế .

 • Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo quy trình tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế được xác lập như sau :

– Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ.

– Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn:

 • Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì

Khoản chi trả lãi tiền vaykhôngđược trừ

= Vốn điều lệ còn thiếu x Tổng số lãi vay
Tổng số tiền vay

Khoản chi trả lãi vay không được trừ = Số vốn điều lệ còn thiếu nhân ( x ) Lãi suất của khoản vay nhân ( x ) Thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn phát video trực tiếp trên Youtube bằng máy tính PC

4.2. Lãi vay vượt mức 150% lãi suất cơ bản

Căn cứ luật : mục 2.17, khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015 / TT-BTC
“ Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh thương mại của đối tượng người tiêu dùng không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính vượt quá 150 % mức lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Nước Ta công bố tại thời gian vay ” thì không được xem là chi phí hài hòa và hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN .

Ví dụ: Lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước Công bố là 8%/năm. Công ty A vay tiền của cá nhân Ông Nguyễn Văn B với lãi suất là 15%/năm.

Như vậy khi tính chi phí được trừ của tiền lãi vay thì chỉ phần lãi vay tương ứng lãi suất 8%*1,5=12%/năm là được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN.

Phần chi lãi vay tương ứng 3%/năm vượt mức sẽ bị loại khỏi chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

>> Xem thêm: Tổng hợp các khoản chi phí bị khống chế

4.2. Vốn hóa chi phí lãi vay

Trường hợp trong quá trình góp vốn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị góp vốn đầu tư. Chi trả lãi tiền vay trong quy trình góp vốn đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của gia tài, giá trị khu công trình góp vốn đầu tư
Như vậy với khoản lãi tiền vay trong quy trình tiến độ góp vốn đầu tư thì việc vốn hóa chi phí lãi vay này sẽ được tính vào giá trị khu công trình mà không tính vào chi phí trong kỳ .
Vốn hóa chi phí lãi vay là nội dung khó trong kế toán, anh / chị hoàn toàn có thể đọc thêm tại đây. ( mục 3.4. )
Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần tìm hiểu rõ quy định về chi phí được trừ khi tính thuế TNDNCác doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần tìm hiểu rõ quy định về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

4.3. Chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngoài trừ các khoản chi phí tiền lãi vay nói trên, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh thanh toán giao dịch với các bên link hay còn gọi là quan hệ link thì doanh nghiệp cần chú ý quan tâm thêm điều sau :
Căn cứ theo mục a và b khoản 3 điều 16 nghị định 132 / 2020 / NĐ-CP pháp luật về quản trị thuế với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch link thì :

– Tổng chi phí tiền lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;

– Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng CPLV được trừ trong trường hợp tổng CPLV phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản này. Thời gian chuyển CPLV tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ;

5. Hạch toán chi phí lãi vay

5.1 Hạch toán lãi vay khi vốn hóa/không được vốn hóa

– Nếu chi phí đi vay khi đã được vốn hóa được tính vào giá trị góp vốn đầu tư hoặc giá trị mẫu sản phẩm dở dang. Khi đó, kế toán triển khai hạch toán như sau :
Nợ TK 627, 211, …
Có TK 111, 112, 242 …
– Đối với những khoản vay không được vốn hóa, doanh nghiệp hạch toán vào chi phí kinh tế tài chính trong kỳ .
Nợ TK 635
Có TK 111, 112, 242 …

5.2 Hạch toán lãi vay được trừ và không được trừ vào chi phí trong kỳ

Dù là chi phí được trừ hay không được trừ thì đều hạch toán như sau :

 1. Nếu trả lãi vay theo định kỳ :

Nợ TK 635
Có TK 111, 112 …
– Nếu có phát sinh các chi phí khác có tương quan trực tiếp đến hoạt động giải trí đi vay, ghi :
Nợ TK 635
Có TK 111, 112 …

 1. Nếu trả lãi vay trước cho nhiều kỳ :

Mọi Người Cũng Xem   Cách chỉnh kiểu chữ Telex trên máy tính Win 10

– Khi trả lãi, ghi :
Nợ TK 242
Có TK 111, 112
– Khi phân chia lãi vay tương ứng vào chi phí :
Nợ TK 635
Có TK 242

 1. Hạch toán chi phí lãi vay trả sau khi kết thúc hợp đồng hoặc khế ước vay

– Định kỳ trích trước lãi vay vào chi phí, ghi :
Nợ TK 635
Có TK 335
– Trả lãi vay sau khi kết thúc hợp đồng vay ghi :
Nợ TK 335
Có TK 111, 112

5.3. Hạch toán lãi thuê tài sản tài chính phải trả:

– Nếu nhận được hóa đơn giao dịch thanh toán tiền thuê gia tài kinh tế tài chính, doanh nghiệp trả tiền ngay :
Nợ TK 635
Có TK 111, 112
– Nếu nhận được hóa đơn giao dịch thanh toán tiền thuê gia tài kinh tế tài chính, nhưng doanh nghiệp chưa có tiền trả :
Nợ TK 635
Có TK 315

>> Xem thêm: Cách Hạch toán thuê tài chính đầy đủ nhất

5.4. Hạch toán lãi trả chậm của tài sản mua theo phương thức trả chậm, trả góp:

– Lãi phải trả cho bên bán khi mua gia tài :
Nợ TK 242
Có TK 111, 112
– Định kỳ phân chia dần lãi trả chậm vào chi phí
Nợ TK 635
Có TK 242
Trên đây là hàng loạt san sẻ của MISA về chi phí lãi vay. Nếu có yếu tố nào chưa rõ hoặc cần tương hỗ, bạn đọc hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn và tương hỗ. Mong rằng bài viết này đã mang tới những thông tin hữu dụng cho bạn .
Chi phí lãi vay là một trong số ít các loại chi phí mà kế toán doanh nghiệp phải chăm sóc. Vậy với khối lượng việc làm lớn, phải theo dõi và ghi nhận nhiều loại chi phí khác nhau, chưa kể các khoản chi phí có khi còn lớn và phức tạp thì kế toán làm thế nào để bảo vệ được tính đúng chuẩn ? Đó là nguyên do vì sao phần đông các doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp lúc bấy giờ đều sử dụng ứng dụng kế toán tương hỗ như ứng dụng kế toán trực tuyến MISA AMIS. Điểm đặc biệt quan trọng của ứng dụng AMIS kế toán là có năng lực tự động hóa nhập liệu, hạch toán các nhiệm vụ phát sinh. Bên cạnh đó, ứng dụng còn có tính năng cảnh báo nhắc nhở mưu trí, giúp phát hiện các sai sót trong quy trình thực thi. Ngoài ra, ứng dụng còn nhiều điểm ưu việt như :

 • Xem báo cáo giải trình điều hành quản lý mọi lúc mọi nơi : Giám đốc, kế toán trưởng hoàn toàn có thể theo dõi tình hình kinh tế tài chính ngay trên di động, kịp thời ra quyết định hành động điều hành doanh nghiệp .
 • Kết nối mưu trí :
  • Kết nối ngân hàng nhà nước điện tử : Kết nối với ngân hàng nhà nước để chuyển tiền, so sánh sổ phụ, chớp lấy số dư theo thời hạn thực giúp tiết kiệm chi phí thời hạn, sức lực lao động .
  • Kết nối với Cơ quan Thuế : Cho phép kế toán thuận tiện kê khai vừa đủ các loại thuế theo lao lý và nộp thuế thuế điện tử ngay trên ứng dụng .
  • Kết nối với hơn 100 đối tác chiến lược : Kết nối với các hệ thống hóa đơn điện tử, chữ ký số, bán hàng, nhân sự, email, sms, … giảm thiểu nhập liệu chồng chéo, xô lệch tài liệu .
 • Đầy đủ báo cáo giải trình quản trị : Hàng trăm báo cáo giải trình quản trị theo mẫu hoặc tự phong cách thiết kế chỉnh sửa, phân phối nhu yếu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề .
 • Tự động hóa việc lập báo cáo giải trình : Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo giải trình thuế, báo cáo giải trình kinh tế tài chính và các sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo giải trình kịp thời, đúng mực .
 • Hỗ trợ trấn áp chứng từ hợp lệ : Gợi ý thông tin KH / NCC dựa trên MST giúp tiết kiệm chi phí thời hạn nhập liệu. Cảnh báo NCC ngưng hoạt động giải trí tránh rủi ro đáng tiếc về hoá đơn .
 • … .

Nhanh tay đăng ký trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán online MISA AMIS tại đây.

Tác giả : Trần Huyền Trang

Đánh giá

Related Posts

About The Author

Add Comment