Tỷ suất cổ tức là gì? Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức đơn giản

Các nhà đầu tư khi tham gia vào lĩnh vực chứng khoán sẽ rất dễ bắt gặp các khái niệm về “tỷ suất cổ tức” hay “tỷ lệ cổ tức”. Phần này thuộc về lợi ích của các cổ đông nên hiểu rõ nó sẽ có lợi cho bạn rất nhiều. Vậy tỉ suất cổ tức là gì và cách tính tỷ suất chia cổ tức như thế nào? Các câu hỏi sẽ được giải đáp ngay dưới đây.

Cổ tức là gì?

Cổ tức là cống phẩm được trả cho việc chiếm hữu CP trong một công ty. Chi trả cổ tức có hai hình thức chính là cổ tức tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu .

Chỉ số DPS là gì? Cách tính DPS

Chỉ số DPS là gì?

Chỉ số DPS được coi cổ tức trên mỗi cổ phiếu : Đó là một phần nhỏ được trích từ thu nhập của cổ đông ( EPS ) và công ty trả cho họ bằng tiền mặt. Còn lại sẽ được liên tục góp vốn đầu tư cho việc duy trì và lan rộng ra hoạt động giải trí của công ty. Thường thì doanh nghiệp sẽ không chia hết cổ tức cho cổ đông do còn phụ thuộc vào vào doanh thu của công ty và nhu yếu lan rộng ra .

Cách tính DPS

cách tính DPS

Trong đó: 

  • P’: Giá cổ phiếu sau khi hành động (bao gồm cổ tức bằng tiền, cồ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành thêm)
  • P: Giá cổ phiếu trước khi thực hiện quyền
  • Pa: Giá cổ phiếu phát hành thêm cho quyền mua ưu đãi
  • a: Tỉ lệ cổ phiếu phát hành thêm cho quyền mua mua ưu đãi
  • b: Tỉ lệ chia cổ phiếu thưởng, trả cổ thức bằng cổ phiếu tính theo % của công ty.
  • C: Cổ tức bằng tiền.

Tỷ suất cổ tức là gì?

Trước khi khám phá tỷ suất chi trả cổ tức, bạn cần hiểu rõ các khái niệm cũng như công thức tính tỷ suất cổ tức. Phần này giúp bạn hiểu rõ những thông tin về tỷ suất cổ tức hơn Tỷ suất cổ tức là tỷ suất thống kê giám sát mức doanh thu mà bạn hoàn toàn có thể nhận được từ cổ tức. Tuy nhiên đây chỉ là ngân sách cống phẩm Dự kiến khi mua cổ phiếu ở mức giá hiện tại. Thông qua khái niệm này, công thức tính tỷ suất cổ bằng cổ tức trên 1 cổ phiếu chia giá thị trường. Cụ thể như sau Công thức tính tỷ suất cổ tức

Ví dụ về tỷ suất cổ tức 

Giả sử cổ phiếu của Công ty A đang thanh toán giao dịch ở mức 20 đô la và trả cổ tức hàng năm là 1 đô la cho mỗi cổ phiếu. Còn cổ phiếu của Công ty B đang thanh toán giao dịch ở mức 40 đô la và cũng trả cổ tức hàng năm là 1 đô la cho mỗi cổ phiếu Như vậy, tỷ suất cổ tức của công ty A là 1 đô la / 20 đô la = 5 %. Tỷ suất công ty B là 1 đô la / 40 đô la = 2,5 %. Nếu tổng thể các yếu tố khác trong thanh toán giao dịch của 2 công ty tương tự nhau. Trong trường hợp này, năng lực cao các nhà đầu tư sẽ chọn công ty A vì nó có tỷ suất cổ tức gấp đôi .

Có thể bạn quan tâm: So sánh cổ phiếu và trái phiếu theo quy định pháp luật

Tỷ lệ chia cổ tức là gì?

Tỷ lệ chia cổ tức là tỷ lệ giữa tổng số cổ tức được trả cho cổ đông so với lợi nhuận ròng của công ty. Nó được biểu thị dưới dạng phần trăm. Trừ thuế và cổ tức, số tiền chưa trả cho các nhà đầu tư chứng khoán sẽ được công ty giữ lại để trả nợ hoặc tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Tạo nguồn thu nhập thụ động từ tỷ lệ chia cổ tức Một số công ty sẽ trả toàn bộ doanh thu ròng của họ cho các cổ đông. Còn một số ít công ty khác chỉ trả một phần doanh thu. Thông thường các công ty sẽ trả một phần doanh thu của mình dưới dạng cổ tức và phần còn lại liên tục góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp .

Sự khác biệt giữa cổ tức và tỷ suất cổ tức là gì?

Sự độc lạ chính giữa cổ tức và cống phẩm cổ tức là :
  • Cổ tức là lợi nhuận được trả cho quyền sở hữu cổ phần trong một công ty.
  • Lợi tức cổ tức ( tỷ suất cổ tức) là số cổ tức mà một công ty trả theo tỷ lệ với giá cổ phiếu của nó.

Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức chuẩn

Có hai cách tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu là: tính tỷ lệ bằng công thức và tính tỷ lệ bằng Excel. Tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân mà bạn tự đưa ra lựa chọn phù hợp

Cách tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu bằng công thức

Tỷ lệ trả cổ tức hoàn toàn có thể được tính bằng cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu chia cho doanh thu trên mỗi cổ phiếu. Nói cách khác, tỷ suất chia cổ tức bằng cổ tức đã trả chia cho doanh thu ròng .

Công thức: Tỷ lệ cổ tức = cổ tức đã trả/lợi nhuận ròng

Ngoài công thức tính tỷ suất cổ tức trên, bạn cũng hoàn toàn có thể tính bằng công thức :

Tỷ lệ chi trả cổ tức = 1 – tỷ lệ duy trì

Trong đó, tỷ suất duy trì = ( EPS – DPS ) / EPS. Đơn vị EPS biểu lộ doanh thu trên mỗi cổ phiếu, còn DPS bộc lộ cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Cách tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu bằng Microsoft Excel

Để tính tỷ suất chia cổ tức bằng Excel, bạn cần có 2 thông số kỹ thuật :
  • Tổng cổ tức trong một khoảng thời gian nhất định
  • Số cổ phiếu đang lưu hành
Công thức tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu hiệu quả Giả sử, bạn góp vốn đầu tư vào một công ty đã trả 5 triệu đô la cổ tức vào năm ngoái và có 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Trên Excel, bạn nhập “ cổ tức cho mỗi cổ phiếu ” vào ô A1. Tiếp theo, nhập “ = 5000000 / 5000000 ” vào ô B1. Suy ra, cổ tức trên mỗi cổ phiếu trong công ty này là 1 đô la cho mỗi cổ phiếu

Trong trường hợp công ty không công bố EPS, bạn phải tính tiếp lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Bạn nhập “Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu “ vào ô A2. Ví dụ, công ty có thu nhập ròng là 50 triệu đô la vào năm ngoái.

Ta có công thức tính doanh thu trên mỗi cổ phiếu là ( thu nhập ròng – cổ tức trên cổ phiếu khuyến mại ) / ( cổ phiếu đang lưu hành ). Áp dụng công thức, bạn nhập “ = ( 50000000 – 5000000 ) / 5000000 ” vào ô B2. Suy ra, EPS cho công ty này là 9 đô la Cuối cùng, bạn tính tỷ suất chi trả cổ tức. Bạn nhập “ Tỷ lệ chi trả cổ tức ” vào ô A3 rồi nhập “ = B1 / B2 ” vào ô B3. Suy ra, tỷ suất cổ tức là 11,11 %. Tuy nhiên đây chỉ là số lượng ước đạt vì tỷ suất cổ tức trong thực tiễn còn nhờ vào vào đặc thù của công ty. Ví dụ như các công ty khởi nghiệp hoàn toàn có thể có tỷ suất chi trả thấp vì họ muốn tập trung chuyên sâu tái đầu tư

Bài toán thực tế về tỷ lệ chia cổ tức 

Ngày 29/11/2017, Công ty Walt Disney đã công bố cổ tức tiền mặt bán niên trên mỗi cổ phiếu của các cổ đông lớn nhất ngày 11/12/2017 là 0.84 đô la. Số tiền cổ tức này sẽ được trả vào ngày 11/1/2018. Tính đến lúc tổng kết doanh thu công ty vào ngày 30/9/2017, EPS của công ty là 5,73 đô la . Do đó, tỷ suất chi trả cổ tức là ( 0,84 đô la / 5,73 đô la ) = 0,1466 = 14,66 %. Như vật Disney sẽ trả cho các nhà đầu tư sàn chứng khoán mức cổ tức là 14,66 % và giữ lại 85,34 %

Các doanh nghiệp chia cổ tức như thế nào?

Có 3 hình thức để các doanh nghiệp chia cổ tức cho các cổ đông: trả bằng tiền mặt, mua lại cổ phiếu, trả bằng cổ phiếu.

Chia cổ tức bằng tiền mặt

Khi doanh nghiệp quyết định hành động trả cổ tức bằng tiền mặt, họ sẽ chuyển trực tiếp tiền mặt vào thông tin tài khoản sàn chứng khoán của các cổ đông. Cổ tức bằng tiền là việc doanh nghiệp trả cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt vào tài khọản chứng khọán của bạn Công thức tính tiền cổ tức là : “ Tiền cổ tức = Số cổ phiếu x 10.000 VND x Tỷ lệ chi trả cổ tức ”. Nhân với 10.000 VND vì đầu tư và chứng khoán Nước Ta niêm yết giá 1 cổ phiếu là 10.000 VND

Ví dụ: Vào ngày 18/1/2018, ngân hàng Thương mai cổ phần Quân đội (MBB) đã quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông. Tỷ lệ cổ tức mà ngân hàng công bố là 20%. Như vậy 1 cổ phiếu MBB là 10.000 VND x 20% = 2.000 VND.

Vào thời gian khi đó, ngân hàng nhà nước hiện đang lưu hành hơn 1.815.5 triệu cổ phiếu. Suy ra, MBB phải bỏ ra 3631 tỷ đồng để chia cổ tức cho các cổ đông. Sau này, 31/01/2018 công ty sẽ mở màn giao dịch thanh toán cho các nhà đầu tư sàn chứng khoán

Chia cổ tức bằng cách mua lại cổ phiếu

Bên cạnh chia cổ tức bằng tiền mặt, 1 vài công ty còn chia cổ tức bằng cách mua lại cổ phiếu. Các công ty sẽ mua lại với giá cao hơn thị trường để cổ đông ăn chênh số tiền đó. Hình thức chia cổ tức này rất ít khi được sử dụng. Nó chỉ thưởng được sử dụng vào thời gian giá cổ phiếu giảm sút . Chia cổ tức bằng cách mua lại cổ phiếu từ các nhà đầu tư chứng khoán Về mặt ưu điểm, hình thức chia cổ tức bằng cách mua lại cổ phiếu tương hỗ công ty tăng giá cổ phiếu. Hầu hết, các công ty sử dụng hình thức này đều muốn truyền tải đi thông điệp là giá cổ phiếu hiện tại khá thấp. Giá hiện tại không phải mức giá mà công ty mong đợi . Về mặt điểm yếu kém, các cổ đông phải chịu thuế góp vốn đầu tư vốn cho hành vi bán lại cổ phiếu. Nhà góp vốn đầu tư sẽ phải chịu 20 % thuế cho cho khoản doanh thu chênh lệch góp vốn đầu tư vốn lúc bấy giờ .

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách mua cổ phiếu từ A đến Z cho người mới

Chia cổ tức bằng cổ phiếu

trái lại với cách 2, các công ty sẽ chia cổ tức cho cổ đông bằng cách phát hành thêm cổ phiếu. Các cổ đông đều được nhận 1 khoản cổ phiếu tương tự với tỷ suất nắm giữ cổ phiếu. Cho nên hình thức này không làm thay đối vốn chủ sở hữu và tỷ suất nắm giữ của mỗi cổ đông trong doanh nghiệp . Ví dụ, vào ngày 28/02/2018 các cổ đông mua và nắm giữ cổ phiếu VND sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu thưởng được ăn chia theo tỷ suất 100 : 10. Nghĩa là 1 cổ đông đang có 100 cổ phiếu sẽ được thưởng thêm 10 cổ phiếu .

Tỷ lệ chia cổ tức thể hiện điều gì?

Thông qua tỷ suất trả cổ tức, các cổ đông hoàn toàn có thể biết được tình hình tăng trưởng của công ty và 1 số yếu tố khác. Trong đó, mức độ trưởng thành của công ty là được biểu lộ rõ nhất . Tỷ lệ chia cổ tức quá thấp biểu lộ cho 1 công ty đang trong thời kì khởi nghiệp. Các công ty khởi nghiệp muốn nhận về hàng loạt doanh thu nhằm mục đích lan rộng ra quy mô và tăng trưởng hơn trong thị trường. Do đó, việc công ty chi hàng loạt doanh thu gồm có cả tỷ suất trả cổ tức để tái đầu tư là 1 điều rất dễ hiểu . trái lại, các công ty đã vững mạnh sẽ chi trả tỷ suất cổ tức khá cao cho các nhà đầu tư sàn chứng khoán. Ví dụ như, Apple ( AAPL ) đã khởi đầu chi trả lại cổ tức vào năm 2012. Công ty đã thu được 1 nguồn doanh thu khổng lồ và quá vững mạnh trên thị trường quốc tế .

Có thể bạn quan tâm: [Tổng hợp] Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu khi đầu tư

Trên là 1 số thông tin về tỷ lệ chia cổ tức và cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức đơn giản. Nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các nhà đầu tư chứng khoán nên bạn hãy đọc và ghi nhớ thật kĩ nhé. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến tỷ suất cổ tức, hãy để lại comment dưới bài viết này, Beat Đầu Tư sẽ giúp bạn giải đáp nhanh nhất.

4.9 / 5 – ( 12 bầu chọn )

Related Posts

About The Author

Add Comment