Cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi

Hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là những hàm cơ bản mà bạn phải nắm thật chắc để hoàn toàn có thể làm tốt các bài tập. Việc tính hàm lượng giác bằng tay khiến bạn gặp khá nhiều khó khăn vất vả. Hãy theo dõi bài viết để chiếm hữu cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi đơn thuần .

Hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là những hàm cơ bản mà bạn phải nắm thật chắc để có thể làm tốt các bài tập. Việc tính hàm lượng giác bằng tay khiến bạn gặp khá nhiều khó khăn. Hãy theo dõi bài viết để sở hữu cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi đơn giản.

1. Cách bấm máy tính tính sin

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn sin.

Nhấn chọn phím sin trên máy tính

Mọi Người Cũng Xem   Tính Cách Nam Tuổi Sửu 1985, Góc Khuất 12 Con Giáp: Tuổi Sửu Mưu Mẹo, Khó Đoán

Bạn đang đọc: Cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu=”.

Nhập giá trị vào máy

Nhập giá trị vào máy Hiển thị tác dụng.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị tác dụng hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Tiến hành lấy tác dụng chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị hiệu quả hình ảnh

2. Cách bấm máy tính tính cos

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn cos.

Nhấn chọn phím cos trên máy tính

Nhấn chọn phím cos trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu=”.

Nhập giá trị vào máy

Nhập giá trị vào máy Hiển thị tác dụng.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị hiệu quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Tiến hành lấy tác dụng chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị hiệu quả hình ảnh

3. Cách bấm máy tính tính tan (tg)

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn tan.

Nhấn chọn phím tan trên máy tính

Nhấn chọn phím tan trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn căn 3 > Nhấn phím )” để đóng ngoặc > Nhấn dấu=”.

Nhập giá trị vào máy

Nhập giá trị vào máy Hiển thị hiệu quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị tác dụng hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu=”.

Mọi Người Cũng Xem   Các Loại Điện Trở Công Suất Cách Tính Điện Trở Công Suất Lớn Nhiệt

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Tiến hành lấy tác dụng chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị tác dụng hình ảnh

4. Cách bấm máy tính tính cot (ctg)

Sử dụng công thức cot = 1/tan

Bước 1: Nhấn chọn phím phân số > Nhập số 1 vào phần tử số.

Nhập công thức phân số

Nhập công thức phân số

Bước 2: Nhập phím tan > Nhập số độ mà đề bài cho, ở đây mình chọn 30° > Nhấn phím )” để đóng ngoặc.

Nhập tan cùng số độ mà đề bài cho

Nhập tan cùng số độ mà đề bài cho

Bước 3: Nhấn dấu “=” > Hiển thị kết quả cho cot.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị hiệu quả hình ảnh

Sử dụng công thức cot A = tan (90°- A)

Ngoài cách tính cot như trên, tất cả chúng ta còn hoàn toàn có thể tính cot theo công thức cot A = tan ( 90 ° – A ) trên máy tính cầm tay. Trong đó, A là số đo góc.

Ví dụ: Hãy tính cot 60°.

Giải : Theo công thức cot A = tan ( 90 ° – A ), ta sẽ có cot 60 ° = tan ( 90 ° – 60 ° ). Suy ra, cot 60 ° = tan 30 °. Vậy nên để tính cot 60 ° trên máy tính, ta sẽ triển khai tính tan 30 °.

Bước 1: Nhấn phím tan > Nhập số độ, ở đây mình chọn 30 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc.

Nhấn chọn phím tan trên máy tính và nhập số độ

Nhấn chọn phím tan trên máy tính và nhập số độ

Bước 2: Nhấn dấu=” > Hiển thị kết quả của tan 30°, tức kết quả của cot 60° theo công thức cot A = tan (90°- A).

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính vật liệu xây nhà cấp 4 năm 2021

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị tác dụng hình ảnh

Xem thêm

Related Posts

About The Author

Add Comment