Cách Tính Điểm Đại Học Thủ Đô Hà Nội Năm 2021, Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội

A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển

2. Đối tượng tuyển sinh

Tuyển sinh các thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.

Bạn đang xem:

Tuyển sinh các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo pháp luật. Bạn đang xem : Cách tính điểm đại học thủ đô

3. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong toàn quốc tất cả các ngành đào tạo.Đối với các ngành đào tạo giáo viên, chỉ thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc thành phố Hà Nội mới được hưởng các chính sách ưu tiên về học phí, học bổng… theo quy định của nhà nước nếu trúng tuyển.Tuyển sinh trong toàn nước toàn bộ các ngành đào tạo và giảng dạy. Đối với các ngành giảng dạy giáo viên, chỉ thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc thành phố Thành Phố Hà Nội mới được hưởng các chủ trương ưu tiên về học phí, học bổng … theo lao lý của nhà nước nếu trúng tuyển .

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ chứng nhận năng lực ngoại ngữ quốc tế bậc 3 hoặc tương đương trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ còn thời gian sử dụng theo quy định).Phương thức 3:Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 bậc THPT.Phương thức 1 : Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo lao lý của Bộ GD&ĐT. Phương thức 2 : Xét tuyển dựa vào chứng từ ghi nhận năng lượng ngoại ngữ quốc tế bậc 3 hoặc tương tự trở lên ( tính đến thời gian nộp hồ sơ còn thời hạn sử dụng theo pháp luật ). Phương thức 3 : Xét tuyển dựa vào hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Phương thức 4 : Xét tuyển dựa vào tác dụng kỳ thi nhìn nhận năng lượng do Đại học Quốc gia TP.HN tổ chức triển khai. Phương thức 5 : Xét tuyển dựa vào hiệu quả học tập học kỳ 1 lớp 12 bậc trung học phổ thông .

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

a. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính lãi suất trả góp xe máy và những điều cần lưu ý

– Các ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên : theo ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào do Bộ GD&ĐT lao lý .- Các ngành giảng dạy khác : theo ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào do trường quy định .

b. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập kỳ 1 lớp 12 bậc THPT

– Các ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên :Điểm trung bình cộng các môn theo tổ hợp xét tuyển từ 8.0 trở lên.Thí sinh phải tốt nghiệp THPT, có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.Điểm trung bình cộng các môn theo tổng hợp xét tuyển từ 8.0 trở lên. Thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông, có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên .- Các ngành huấn luyện và đào tạo khác : Thí sinh ĐK xét tuyển phải bảo vệ điều kiện kèm theo tốt nghiệp trung học phổ thông .

c. Đối với phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định

– Thí sinh cung ứng các nhu yếu của diện xét tuyển thẳng theo pháp luật .- Các ngành giảng dạy giáo viên : Thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên .- Các ngành khác : Thí sinh ĐK xét tuyển phải bảo vệ điều kiện kèm theo tốt nghiệp trung học phổ thông .

d. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào chứng chỉ chứng nhận năng lực ngoại ngữ quốc tế

– Các ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên : Thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên .- Các ngành khác : Thí sinh ĐK xét tuyển phải bảo vệ điều kiện kèm theo tốt nghiệp trung học phổ thông .

e. Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Hà Nội tổ chức

Kết quả bài nhìn nhận năng lượng đạt tối thiểu từ 6.5 điểm trở lên ( tương ứng với thang điểm 10 ) đồng thời phải bảo vệ điều kiện kèm theo sau :- Các ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên : Thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên .- Các ngành khác : Thí sinh ĐK xét tuyển phải bảo vệ điều kiện kèm theo tốt nghiệp trung học phổ thông .

4.3. Chính sách ưu tiên và xét thẳng

5. Học phí

Mức học phí của trường Đại học Thủ đô TP.HN năm học 2021 – 2022 đối vớihệ đại học chính quy như sau :- Hệ đại học chính quy :+ Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, TDTT, nghệ thuật và thẩm mỹ, du lịch : 396.000 VNĐ / tín chỉ .+ Các ngành khoa học xã hội, kinh tế tài chính, luật : 330.000 VNĐ / tín chỉ .- Hệ cao đẳng chính quy :+ Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, TDTT, thẩm mỹ và nghệ thuật, du lịch : 330.000 VNĐ / tín chỉ .+ Các ngành khoa học xã hội, kinh tế tài chính, luật : 269.000 VNĐ / tín chỉ .

Mọi Người Cũng Xem   Cách đặt mật khẩu Zalo cho từng người trên máy tính

II. Các ngành tuyển sinh

1. Trình độ đại học

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo phương thức khác
Quản lý giáo dục 7140114 D78, D14, D01, C00 20 20
Công tác xã hội 7760101 D78, D14, D01, C00 20 20
Giáo dục đào tạo đặc biệt quan trọng 7140203 D78, D14, D01, C00 20 20
Luật 7380101 C00, D78, D66, D01 40 40
Chính trị học 7310201 C00, D78, D66, D01 20 20
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810201 D15, D78, C00, D01 60 60
Quản trị khách sạn 7810201 D15, D78, C00, D01 80 80
Nước Ta học 7310630 D15, D78, C00, D01 35 35
Quản trị kinh doanh thương mại 7340101 D90, D96, A00, D01 40 30
Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng 7510605 D90, D96, A00, D01 40 40
Quản lý công 7340403 D90, D96, A00, D01 20 20
Ngôn ngữ Anh 7220201 D14, D15, D78, D01 60 35
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D14, D15, D78, D01 60 30
Sư phạm Toán học 7140209 A01, D07, D90, D01 80 20
Sư phạm Vật lý 7140211 A01, D07, D90, D01 15 15
Sư phạm Ngữ văn 7140217 D14, D15, D78, D01 80 20
Sư phạm Lịch sử 7140218 D14, D15, D78, D01 15 15
Giáo dục đào tạo công dân 7140204 D14, D15, D78, D01 15 15
Giáo dục đào tạo Mầm non 7140201 D01, D96, D78, D72 40 40
Giáo dục đào tạo Tiểu học 7140202 D01, D96, D78, D72 120 40
Toán ứng dụng 7460112 A01, A00, D90, D01 15 15
Công nghệ thông tin 7480201 A01, A00, D90, D01 40 40

2. Trình độ cao đẳng

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo phương thức khác
Giáo dục đào tạo Mầm non 51140201 D01, D96, D78, D72

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn vào các ngành học của trường Đại học Thủ đô TP.HN các năm trước như sau :

1. Hệ đại học

Tên ngành

Năm 2018

Năm 2019 Năm 2020

Xét theo học bạ

Xét theo điểm thi THPT QG

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Giáo dục đào tạo Tiểu học 25.25 24 28,78 33,50
Giáo dục đào tạo Mầm non 37.58 30,50 20 28
Quản lý Giáo dục đào tạo 21.25 19 18 20,33 28
Giáo dục đào tạo công dân 22.58 19 25 20 28
Ngôn ngữ Anh 27.8 25,5 27,50 29,88 33,20
Nước Ta học 23 18 22,08 30
Ngôn ngữ Trung Quốc 27.02 25 28 30,02 33,60
Sư phạm Toán 26.58 24

29,03

33,50
Sư phạm Lịch sử 21.33 22,5 23,50 20 28
Sư phạm Vật lý 23.03 22,5 24 28,65 28
Công nghệ thông tin 23.93 23 20 29,20 30,50
Công tác xã hội 22.25 19 18 18 29
Giáo dục đào tạo đặc biệt quan trọng 21.58 23 24,25 20 28
Sư phạm Ngữ văn 28.67 25,50 28,30 32,70
Chính trị học 19.83 19 18 18 18
Quản trị kinh doanh thương mại 25.58 25 20 29,83 32,60
Luật 29.28 23,5 20 29,25 32,60
Toán ứng dụng 20.95 19 20 18 26,93
Quản trị khách sạn 30.75 18 30,20 32,30
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 30.42 18 29,93 32,50
Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên 20.52 22 23 18 20
Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng 23.83 23 20 29,82 31,50
Quản lý công 19 20 18 18
Giáo dục đào tạo Mầm non ( Hệ cao đẳng ) 27 19 24,73
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính diện tích mái tôn đơn giản và chuẩn nhất

Ghi chú:

– Điểm trúng tuyển năm 2020 được tính theo thang điểm 40.

Xem thêm: Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội Điểm Chuẩn, Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải 2021

– Điểm trúng tuyển năm 2020 xét theo học bạ trung học phổ thông : thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm xét tuyển so với thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ( đợt 1 ) .

2. Hệ cao đẳng

Tên ngành

Năm 2019

Năm 2020

Xét theo học bạ

Xét theo điểm thi THPT QG

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Giáo dục đào tạo Mầm non 27 19 24,73
Giáo dục đào tạo Tiểu học 22,25
Giáo dục đào tạo Thể chất 22 40
Sư phạm Tin học 22 24,50
Sư phạm Hóa học 22 21,50
Sư phạm Sinh học 22 20

Sư phạm Địa lý

22 22,25
Sư phạm Tiếng Anh 21,50

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

***TrườngĐại học Thủ đô Hà NộiLễ tốt nghiệp sinh viên trườngĐại học Thủ đô Hà NộiNgày hội văn hóa truyền thống giao thông vận tải của sinh viên trườngĐại học Thủ đô Thành Phố Hà Nội

Related Posts

About The Author

Add Comment