TIPs Học vụ – Cách tính điểm học phần

TIPs Học vụ – Cách tính điểm học phần

Kể từ năm học 2017 – 2018, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) triển khai cách tính điểm học phần mới đối với sinh viên Đại học – Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông, Văn bằng 2. Nhằm cập nhật thông tin đến toàn thể các bạn sinh viên, Nhà trường cung cấp các TIPs Học vụ – Cách tính điểm học phần như sau:
 

TIPs Học vụ – Cách tính điểm học phần

TIPs 1: Công thức tính điểm học phần (Theo thang điểm 10)

 

  • Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc học phần có cả lý thuyết và thực hành:

Điểm học phần = 50% x điểm đánh giá quá trình + 50% x điểm thi kết thúc học phần

Cách làm tròn điểm số: Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân. 
 
***Ví dụ minh họa 1:
Sinh viên có điểm đánh giá quá trình học phần A đạt 6,0 điểm, điểm thi kết thúc học phần A đạt 8,5 điểm. Điểm học phần A được tính như sau:
Điểm học phần A = 50% × 6,0 + 50% × 8,5 = 7,25 làm tròn thành 7,3

***Ví dụ minh họa 2:
Sinh viên có điểm đánh giá quá trình học phần A đạt 0 điểm, điểm thi kết thúc học phần A là 10 điểm. Điểm học phần A được tính như sau:
Điểm học phần A = 50% × 0 + 50% × 10 = 5,0

  • Đối với các học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm của học phần là trung bình cộng của điểm các bài thực hành, làm tròn đến 0,5.

  • Đối với các học phần đồ án, thực tập ngoài trường: Điểm học phần là điểm đánh giá đồ án hoặc báo cáo thực tập, làm tròn đến 0,5.

Mọi Người Cũng Xem   Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hà Nội năm 2021

 

TIPs 2: Những thành tố cấu thành Điểm đánh giá quá trình

Tùy theo tính chất của học phần, điểm đánh giá quá trình bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá phần thực hành; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm tiểu luận. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá quá trình và trọng số điểm đánh giá quá trình do giảng viên đề xuất, được Trưởng Khoa phê duyệt.
 

TIPs 3: Lưu ý quan trọng

 


 

  • Trường hợp điểm thi kết thúc học phần dưới 1,0 điểm thì Điểm học phần tối đa không quá 3,0 điểm

 
* * * Ví dụ minh họa :
Sinh viên có điểm đánh giá quá trình học phần A đạt 10 điểm, điểm thi kết thúc học phần A là 0,5 điểm. Do điểm thi kết thúc học phần A dưới 1,0 điểm, nên điểm học phần A sẽ nhận giá trị tối đa là 3,0 điểm (mặc dù tính theo công thức trên là 5,25 làm tròn thành 5,3 điểm).
 
Điểm học phần A = 3,0
  

  • Cách đánh giá học phần mới được triển khai thực hiện kể từ năm học 2017 – 2018 và không áp dụng đối với những sinh viên đã nhận Điểm I trong các học kỳ trước năm học 2017 – 2018.

 

TIPs 4: Cách quy đổi điểm theo thang điểm 4 & Xếp loại học phần

 

Xếp loại

Thang điểm 10

Thang điểm 4

Điểm chữ

Điểm số

Đạt
(được tích lũy)

Giỏi

8,5 — > 10

A

4,0

Khá

7,8 — > 8,4

B +

3,5

7,0 — > 7,7

B

3,0

Trung bình

6,3 — > 6,9

C +

2,5

5,5 — > 6,2

C

2,0

Trung bình yếu

4,8 — > 5,4

D +

1,5

4,0 — > 4,7

D

1,0

Không đạt

Kém

3,0 — > 3,9

F +

0,5

0,0 — > 2,9

F

0,0

  • Thang điểm 4 là thang điểm nhìn nhận chính thức, được dùng để xét học vụ, xét tốt nghiệp, xếp hạng học tập và xếp loại tác dụng học tập cho sinh viên .

  • Một học phần được xem là đạt ( được tích góp ) nếu điểm nhìn nhận học phần từ điểm D trở lên. Tuy nhiên, các điểm D, D + gọi là các điểm đạt có điều kiện kèm theo. Sinh viên cần phải học cải thiện các điểm D, D + để bảo vệ điều kiện kèm theo về điểm trung bình chung tích góp qua các năm học .

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Bộ phận Hỗ trợ Học vụ (Ô Số 8)
Phòng Tư vấn – Tuyển sinh – Truyền thông (Sảnh B)
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 5445 2222.
Thời gian liên hệ:
=> Buổi sáng: Từ 7g30 – 11g30 (thứ Hai đến thứ Bảy)
=> Buổi chiều: Từ 13g30 – 16g30 (thứ Hai đến thứ Sáu)
=> Buổi tối: Từ 17g00 – 19g30 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Phòng Tư vấn – Tuyển sinh – Truyền thông

14566789

Related Posts

About The Author

Add Comment