Thang điểm 4 trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thang điểm 4 trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên

PGS.TS. Phạm Minh Hùng

Trường Đại học Vinh  

                      

Trong huấn luyện và đào tạo theo mạng lưới hệ thống tín chỉ ( HTTC ), người ta vận dụng các thang điểm nhìn nhận tác dụng học tập ( gồm thang điểm 10, thang điểm chữ A, B, C, D, F và thang điểm 4 ). Đây là mạng lưới hệ thống thang điểm rất khoa học, đ ­ ­ ược các trư ­ ­ ờng đại học số 1 trên quốc tế vận dụng và đây cũng là tiêu chuẩn để nhìn nhận quy trình đào tạo và giảng dạy theo HTTC có triệt để hay không .
Trong học chế tín chỉ, thang điểm nhìn nhận được chia thành điểm không đạt và điểm đạt .

   +) Điểm không đạt

– 0 – 3,9 thang điểm 10 tương tự điểm F = 0 thang điểm 4 .
+ ) Điểm đạt
– 4,0 – 5,4 thang điểm 10 tương tự điểm D = 1 thang điểm 4 .
– 5,5 – 6,9 thang điểm 10 tương tự điểm C = 2 thang điểm 4 .
– 7,0 – 8,4 thang điểm 10 tương tự điểm B = 3 thang điểm 4 .
– 8,5 – 10 thang điểm 10 tương tự điểm A = 4 thang điểm 4 .

            1. Lợi ích của thang điểm 4 đối với SV

Có thể nói thang điểm 4 là thang điểm rất có lợi cho SV. Điều này biểu lộ ở những điểm sau đây :
– SV chỉ cần đạt điểm học phần 8,5 ( thang điểm 10 ) thì khi quy đổi sang thang điểm 4 sẽ là điểm A = 4 ( điểm cao nhất của thang điểm 4 ) .
– SV đạt điểm học phần từ 4,0 – 4,9 ( thang điểm 10 ) là điểm không đạt so với học chế niên chế nhưng trong học chế tín chỉ, khi quy đổi sang thang điểm 4 là điểm D = 1 lại là điểm đạt. SV hoàn toàn có thể không cần học lại học phần này hoặc học lại để cải tổ điểm đều được .
– Trong huấn luyện và đào tạo theo niên chế – học phần, SV muốn có tác dụng học tập xếp loại Khá thì phải đạt điểm trung bình chung của tổng thể các học phần tối thiểu là 7,0, trong khi giảng dạy theo HTTC chỉ cần 50% số tín chỉ tích góp có điểm học phần 7,0 và nửa số còn lại có điểm học phần 5,5 là được .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn khắc phục lỗi laptop bị xoay màn hình, cách xoay màn hình

             2. Thang điểm 4 là thang điểm đánh giá quá trình

Đánh giá học phần trong huấn luyện và đào tạo theo HTTC là nhìn nhận quy trình với điểm thi học phần, hoàn toàn có thể chỉ chiếm tỷ trọng 50 % tỷ trọng điểm học phần. Điều này làm cho SV phải học tập, kiểm tra, thực hành thực tế, thí nghiệm trong suốt học kỳ chứ không phải trông chờ vào tác dụng của một kỳ thi đầy may rủi, nhưng có nhiều thời cơ không học mà hoàn toàn có thể đạt. Vì thế, điểm học phần không đạt phải học lại để nhìn nhận tổng thể điểm bộ phận và thi lại, chứ không hề đơn thuần tổ chức triển khai thi kết thúc học phần thêm lần 2 .

             3. Thang điểm 4 là thang điểm đánh giá sạch

            Việc chuyển từ thang điểm 10 sang thang điểm chữ (A,B,C,D,F) nhằm phân loại kết quả kiểm học, phân thành các mức độ đánh giá và quy định thế nào là điểm đạt và không đạt. Thang điểm chữ này mang tính chất thang điểm trung gian. Tiếp theo, lại chuyển từ thang điểm chữ sang thang điểm 4, ta l­­ưu ý điểm  F. Điểm F trong thang điểm 10 có giá trị từ 0 đến 3,9 như­­ng với thang điểm  4 thì chỉ có giá trị 0. Nh­­ưng giá trị 0 này vẫn tham gia vào tính điểm trung bình chung học kỳ. Đây chính là bản chất đào tạo sạch của HTTC ( nó không chấp nhận bất cứ một kết quả nào d­­ưới 4 của thang điểm 10).

Mọi Người Cũng Xem   Trắc nghiệm vui: Hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy tiết lộ điều gì ?

            4. Việc áp dụng thang điểm 4 trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Để việc vận dụng thang điểm 4 trong nhìn nhận tác dụng học tập của SV, theo chúng tôi cần thực thi tốt một số ít điểm sau đây :
– Phải làm cho SV hiểu rõ về thang điểm trong giảng dạy theo HTTC đó là thang điểm chữ để nhìn nhận điểm học phần và thang điểm 4 để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích góp .
– Thường xuyên cảnh báo nhắc nhở so với số SV trong quy trình học tập có nhiều học phần điểm D ( 4,0 – 5,4 ) nếu không có các học phần cao điểm hơn ( điểm B, điểm A ) bù lại thì SV đó dù tích góp đủ các học phần của chương trình huấn luyện và đào tạo, thậm chí còn không phải thi lại nhưng vẫn không đủ điều kiện kèm theo về điểm trung bình chung tích góp để được công nhận tốt nghiệp ( tối thiểu từ 2 điểm ) .
– Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện nhất cho SV có thời cơ học cải tổ điểm và học lại những học phần chưa đạt. Việc học lại để cải tổ điểm không nên chỉ số lượng giới hạn ở những học phần điểm D mà hoàn toàn có thể lan rộng ra hơn. Vì thế, các lớp học phần cần phải được mở ra một cách liên tục, không số lượng giới hạn chỉ ở đầu các học kỳ. Khi nào có SV ĐK học và đủ số lượng pháp luật là hoàn toàn có thể mở lớp .

            Sử dụng thang điểm chữ nhiều mức trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thang điểm chữ nhiều mức là thang điểm mà ở một số ít điểm chữ được chia thành các mức : B + và B ; C + và C ; D + và D
+ ) A = 4,0 ( từ 8,5 đến 10 )
+ ) B + = 3,5 ( từ 8,0 đến 8,4 )
+ ) B = 3.0 ( từ 7,0 đến 7,9 )
+ ) C + = 2,5 ( từ 6,5 đến 6,9 )
+ ) C = 2,0 ( từ 5,5 đến 6,4 )
+ ) D + = 1,5 ( từ 5,0 đến 5,4 )
+ ) D = 1,0 ( từ 4,0 đến 4,9 )
+ ) F = 0 ( dưới 4,0 )
Cách quy ra hệ điểm chữ A, B +, B, C +, C, D +, D và F của một số ít trường đại học ở nước ta lúc bấy giờ rất hài hòa và hợp lý, vì cách quy đổi này hạn chế tối đa khoảng cách quá lớn giữa 2 mức điểm. Còn nếu như vận dụng thang điểm theo Quy chế 43 thì chưa phản ánh đúng lực học của SV .
Ví dụ, theo thang điểm chữ chưa được chia ra các mức thì 2 SV, một được 7,0 / 10 và một được 8,4 / 10 đều xếp cùng hạng B, mặc dầu lực học của hai SV này rất khác nhau .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank 2021

            Với thang điểm chữ nhiều mức, SV được hưởng lợi nhiều hơn. Bên cạnh việc phân loại khách quan lực học của SV, thang điểm này còn cứu được nhiều SV khỏi nguy cơ bị buộc thôi học hoặc không được công nhận tốt nghiệp.

Ví dụ, một SV trong quy trình học tập, có 50 % số học phần đạt điểm D và 50 % số học phần đạt điểm C. Theo thang điểm chữ chưa được chia ra các mức, SV này không đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp, vì điểm trung bình chung tích góp của toàn khóa học mới chỉ 1,5. Nhưng vận dụng thang điểm chữ chia ra nhiều mức, với 50 % số học phần đạt điểm D + và 50 % số học phần đạt điểm C +, SV đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp, vì điểm trung bình chung tích góp của toàn khóa học là 2,0 .

Related Posts

About The Author

Add Comment