Thang điểm IELTS – Cách tính điểm IELTS chính xác nhất 2021

Thang điểm IELTS ( IELTS Band scores ) được tính từ 1.0 – 9.0. Điểm IELTS overall sẽ bằng trung bình cộng điểm của 4 kỹ năng và kiến thức IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing và IELTS Speaking. 4 Kỹ năng của bài thì cũng sẽ được tính từ band 1.0 – 9.0 .Ngoài ra, Bài thi IELTS còn chia ra 2 dạng : IELTS Acadamic và IELTS General Traning. Đối với bài thi IELTS Academic và IELTS General Training sẽ có một chút ít sự khác nhau về cách tính điểm IELTS .

Cách tính điểm IELTS Reading và Listening

Ở phần thi Listening và Reading đều sẽ có 40 câu hỏi cần phải trả lời. Mỗi câu tương ứng với 1 điểm và tối đa là 40 điểm sẽ được quy đổi sang thang điểm 1.0 – 9.0 IELTS tương ứng. Sau đây là cách tính điểm IELTS chính xác nhất cho từng phần thi Reading và Listening với 2 dạng thi IELTS Academic và General Training. Các bạn có thể thấy khác nhau ở cách tính điểm Reading IELTS.

Listening ( Academic và General Training )Reading ( Academic )Reading ( General training )
Correct answersBand scoreCorrect answersBand scoreCorrect answersBand score
39 – 409.039 – 409.0409.0
37 – 388.537 – 388.5398.5
35 – 368.035 – 368.0388.0
33 – 347.533 – 347.536 – 377.5
30 – 327.030 – 327.034 – 357.0
27 – 296.527 – 296.532 – 336.5
23 – 266.023 – 266.030 – 316.0
20 – 225.520 – 225.527 – 295.5
16 – 195.016 – 195.023 – 265.0
13 – 154.513 – 154.519 – 224.5
10 – 124.010 – 124.015 – 184.0
7 – 93.57 – 9

3.5

12 – 143.5
5 – 63.05 – 63.08 – 113.0
3 – 42.53-42.55 – 72.5
Listening and Reading IELTS band score – Bảng quy đổi điểm IELTS Reading and Listening

Thang điểm IELTS Reading

Thang điểm Reading IELTS sẽ được tính theo 2 cách khác nhau tùy theo dạng IELTS thí sinh đăng ký thi là Academic hay General Training.

Band điểm ielts reading mới nhất - cách tính điểm ielts readingThang điểm IELTS Reading 2021 mới nhất – Band điểm IELTS Reading

LƯU Ý :Theo san sẻ examiner – IDP : Dù các câu hỏi thi IELTS đã được khảo sát, thi thử trước tuy nhiên vẫn sẽ có sự chênh lệch độ khó dễ trong bài thi nên để tạo sự công minh thang điểm quy đổi cũng sẽ có đổi khác tuỳ thuộc theo từng bài thi IELTS Reading. Điều này có nghĩa : Ví dụ cùng thang điểm band IELTS 7.0 nhưng số câu vấn đáp đúng ở mỗi bài thi General và Academic được tính khác nhau theo độ khó dễ của bài thi. ( Nguồn IDP )

Thang điểm IELTS Listening

Đối với bài thi dành cho kỹ năng Listening, 2 dạng thi Academic hay General Training sẽ không bị phân chia rõ ràng như IELTS Reading. Chúng sẽ có cách tính điểm Listening IELTS giống nhau.

thang điểm ielts listening - cách tính điểm listening ieltsThang điểm IELTS Listening 2021 mới nhất

Cách tính điểm IELTS Writing và Speaking

Cách tính điểm IELTS Writing

Phần thi Writing sẽ được chia làm 2 dạng đề khác nhau là là Academic và General Training. Với Task 1 ở dạng đề Academic sẽ là một bài báo cáo giải trình nghiên cứu và phân tích tài liệu ( map, biểu đồ, đồ thị, … ) và ở dạng đề General Training sẽ là một bức thư tay .

Nội dung thi của task 1Nội dung thi của task 1

Cách tính điểm IELTS Task 1 và Task 2 của Writing sẽ được giám khảo chấm điểm dựa trên các tiêu chuẩn sau :
 • Task Response ( hay Task Achievement ) : Trả lời đúng mực trọng tâm thắc mắc, tăng trưởng ý và nêu dẫn chứng cho từng vấn đề chính .
 • Coherence and Cohesion ( Sự mạch lạc, kết nối ) : Tính liên kết giữa các câu viết, đoạn văn trong bài :
 • Lexical Resource ( Vốn từ vựng ) : Khả năng sử dụng từ vựng đúng chuẩn so với mỗi chủ đề khác nhau, phối hợp đúng ngữ cảnh, linh hợp trong việc dùng từ đồng nghĩa tương quan và trái nghĩa .
 • Grammatical Range and Accuracy ( Sự đúng chuẩn và phong phú ngữ pháp ) : Linh hoạt trong việc phối hợp nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau ( mệnh đề quan hệ, câu hòn đảo ngữ, câu điều kiện kèm theo, … ). Tránh mắc các lỗi ngữ pháp như chia sai động từ .
Tiêu chí nhìn nhận thang điểm IELTS Writing Task 1 và 2Mỗi tiêu chuẩn chiếm 25 % số điểm của mỗi task .

cách tính điểm ielts writingCách tính điểm IELTS Writing

Task 2 của phần thi Writing ở cả hai dạng đề đều tựa như nhau. Đây là task quan trọng mà thí sinh cần phải tập trung chuyên sâu ôn luyện vì số điểm ở Task 2 chiếm tới 2/3 số điểm của phần thi Writing. Task này nhu yếu năng lực viết luận, thêm quan điểm, quan điểm về một chủ đề xã hội ( khoảng chừng 250 từ ) .Ví dụ : Task 1 đạt 5.0, task 2 đạt 6.5 => Điểm IELTS Writing = 5.0 * 1/3 + 6.5 * 2/3 = 6.0

Cách tính điểm IELTS Speaking

Cả hai dạng thi là Academic và General Training của phần thi Speaking đều sẽ có hình thức thi theo cách trực tiếp trò chuyện với giám khảo. Thời gian làm bài thi sẽ giao động trong khoảng chừng từ 11 – 14 phút đồng hồ đeo tay .

Thời gian thi IELTS Speaking khoảng 11 - 14 phútThời gian thi IELTS Speaking khoảng 11 – 14 phút

Giám khảo sẽ chấm bài thi Speaking dựa trên 4 tiêu chuẩn sau :
 • Fluency and Coherence ( Sự trôi chảy và mạch lạc ) : Khả năng nói trôi chảy, lưu loát và sự liên kết các ý trong bài. Đồng thời duy trì độ dài tương đối tương thích với từng phần thi và vấn đáp đúng trọng tâm .
 • Lexical Resource ( Khả năng dùng từ ) : Sử dụng phong phú từ vựng thuộc nhiều chủ đề khác nhau, phối hợp đúng chuẩn và đúng ngữ cảnh .
 • Grammatical Range and Accuracy ( Chính xác và phong phú ngữ pháp ) : Khả năng linh động phối hợp nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau và tránh chia sai động từ .
 • Pronunciation ( Phát âm ) : Phát âm đúng chuẩn và sử dụng ngôn từ tự nhiên giúp cho phần trình diễn của bạn rõ ràng và dễ hiểu hơn, tránh các lỗi sai không đáng có .
Cách tính điểm IELTS Speaking

Cách tính điểm IELTS Overall

Thang điểm của IELTS là từ 1-9. Điểm tổng kết ở đầu cuối của IELTS sẽ được tính bằng trung bình cộng của 4 kiến thức và kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết. Điểm cho mỗi thành phần có trọng số như nhau. Điểm toàn diện và tổng thể được làm tròn hàng loạt hoặc gần nhất .
Ví dụ :Thí sinh thi IELTS có điểm thi IELTS 4 phần lần lượt là : 6.0 ( Writing ), Speaking ( 5.5 ), Reading ( 7.0 ), Listening ( 6.5 ). Điểm IELTS Overal của thí sinh này sẽ là : ( 6.0 + 5.5 + 7.0 + 6.5 ) / 4 = 6.5

thang diem ielts reading - reading ielts band scoreVí dụ về cách tính điểm IELTS Overall

Lưu ý : Điểm toàn diện và tổng thể sẽ được làm tròn theo quy ước sau :
 • Điểm Overall của 4 bài thi kiến thức và kỹ năng có số lẻ là 0.25 sẽ được làm tròn điểm lên thành 0.5 .
Ví dụ : Điểm 4 kĩ năng Writing, Speaking, Reading, Listening lần lượt là : 6.0, 5.5, 7.0, 6.5. Điểm Overall sẽ là : ( 6.0 + 5.5 + 7.0 + 6.5 ) / 4 = 6.25 làm tròn thành 6.5
 • Điểm Overall của 4 bài thi kiến thức và kỹ năng có số lẻ là 0.125 sẽ được làm tròn điểm xuống 0.125 .
Ví dụ : Điểm 4 kĩ năng Writing, Speaking, Reading, Listening lần lượt là : 6.0, 5.0, 6.0, 5.5. Điểm Overall sẽ là : ( 6.0 + 5.0 + 6.0 + 5.5 ) / 4 = 5.625 làm tròn thành 5.5
 • Điểm Overall của 4 bài thi kiến thức và kỹ năng có số lẻ lẻ là 0.75 sẽ được làm tròn điểm lên thành 1.0 .
Ví dụ : Điểm 4 kĩ năng Writing, Speaking, Reading, Listening lần lượt là : 6.5, 5.0, 6.0, 5.5. Điểm Overall sẽ là : ( 6.5 + 5.0 + 6.0 + 5.5 ) / 4 = 5.75 làm tròn thành 6.0
 • Điểm Overall của 4 bài thi kiến thức và kỹ năng bị lẻ là 0.875 thì tương tự như phần làm tròn 0.75 .
Ví dụ : Điểm 4 kĩ năng Writing, Speaking, Reading, Listening lần lượt là : 6.5, 6.0, 6.0, 5.0. Điểm Overall sẽ là : ( 6.5 + 6.0 + 6.0 + 5.0 ) / 4 = 5.875 làm tròn thành 6.0

thang diem reading ielts - reading ielts band scoreThang điểm IELTS – Cách tính điểm IELTS

Đánh giá khả năng tiếng Anh qua kết quả thi IELTS

Dựa vào hiệu quả điểm toàn diện và tổng thể IELTS theo cách tính điểm IELTS trên thì năng lượng tiếng Anh của thí sinh sẽ được sắp xếp như sau :Đánh giá năng lượng Tiếng Anh qua tác dụng thi IELTS
 • 0 : Không có một thông tin nào trên bài làm. Thí sinh đã bỏ thi hoặc không đến dự thi .
 • 1.0 – Không có năng lực sử dụng tiếng Anh : Thí sinh không biết sử dụng tiếng Anh hoặc chỉ sử dụng được vài từ riêng không liên quan gì đến nhau .
 • 2.0 – Khả năng sử dụng tiếng Anh kém : Thí sinh không có những tiếp xúc tiếng Anh thực sự ngoài những thông tin cơ bản nhất. Chỉ biết cách vận dụng những từ riêng không liên quan gì đến nhau hoặc những cú pháp đơn thuần đạt được mục tiêu tức thời. Gặp khó khăn vất vả lớn trong việc nói và viết tiếng Anh .
 • 3.0 – Khả năng sử dụng tiếng Anh cực kỳ hạn chế : Thí sinh hoàn toàn có thể tiếp xúc bằng tiếng Anh trong một vài trường hợp quen thuộc. Thường gặp khó khăn vất vả trong các cuộc tiếp xúc thông thường .
 • 4.0 – Khả năng sử dụng tiếng Anh hạn chế : Thí sinh có sự thành thạo cơ bản khi sử dụng tiếng Anh ở những trường hợp đơn cử. Tuy nhiên, ở mức độ trường hợp hay thiên nhiên và môi trường phức tạp hơn, thí sinh sẽ có một số ít khó khăn vất vả trong việc sử dụng ngôn từ phức tạp .
 • 5.0 – Khả năng sử dụng tiếng Anh thông thường : Thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng được một phần ngôn từ. Khả năng nắm được ý nghĩa tổng quát trong phần đông các trường hợp mặc dầu còn hay mắc lỗi. Có thể sử dụng ngôn từ trong nghành riêng của mình .
 • 6.0 – Khả năng sử dụng tiếng Anh khá : Lúc này, cách sử dụng ngôn từ của thí sinh sẽ tương đối hiệu suất cao. Tuy có những chỗ còn lấn cấn, không đúng mực và nhiều lúc hơi khó hiểu nhưng nhìn chung vẫn ổn. Có thể sử dụng tốt từ ngữ phức tạp trong các trường hợp quen thuộc .
 • 7.0 – Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt : Thí sinh nắm vững ngôn từ nhưng nhiều lúc có sự không đúng chuẩn và không hiểu trong một số ít trường hợp. Tóm lại là sử dụng tốt những ngôn từ phức tạp và hiểu được lý lẽ phức tạp .
 • 8.0 – Khả năng sử dụng tiếng Anh rất tốt : Thí sinh trọn vẹn nắm vững ngôn, chỉ hiếm khi mắc những lỗi dùng tiếng Anh không đúng mực và chưa tương thích. Nhưng những lỗi này chưa thành mạng lưới hệ thống. Khả năng vận dụng ngôn từ tốt ở những chủ đề phức tạp, phức tạp .
 • 9.0 – Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo : Đã trọn vẹn thành thạo và nắm vững ngôn từ, cách bộc lộ đúng mực, lưu loát và phức tạp .

Đánh giá thang điểm IELTS từ IDPĐánh giá Thang điểm IELTS từ IDP – đơn vị đồng tổ chức kỳ thi IELTS tại Việt Nam

Tại sao nên có chứng chỉ IELTS điểm cao

Không phải thi tốt nghiệp cấp ba và xét ĐH môn tiếng Anh :Khi bạn chiếm hữu chứng từ IELTS 4.5 trở lên thì sẽ được miễn thi tốt nghiệp cấp ba môn tiếng Anh theo pháp luật của Bộ Giáo dục đào tạo. Bạn còn được sử dụng chứng từ IELTS để xét tuyển ĐH ở các trường ĐH top đầu như : Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, …

IELTS 4.5 trở lên sẽ được miễn thi tiếng Anh và xét vào các đại học top đầuIELTS 4.5 trở lên sẽ được miễn thi tiếng Anh và xét vào các đại học top đầu

Đạt chứng từ 4.5 IELTS sẽ không cần tham gia làm bài thi tốt nghiệp môn Anh văn trung học phổ thôngTất cả các kiến thức và kỹ năng nghe nói đọc viết đều thành thạo :Chứng chỉ IELTS yên cầu bạn phải có đủ cả 4 kỹ năng và kiến thức : Nghe, nói, đọc và viết. Vì vậy khi học IELTS. Tấm bằng IELTS là một sự công nhận cho năng lực ngôn từ của bản thân bạn tuỳ theo band điểm đạt được .

Điều kiện để tốt nghiệp đại học: 

Một số trường ĐH tại Nước Ta đã dùng chứng từ IELTS từ 4.5 đến 6.5 IELTS để làm chuẩn đầu ra. Bạn phải đạt được chứng từ IELTS với số điểm tùy theo trường hay ngành học nếu muốn tốt nghiệp .

Học viên tại Anh ngữ ZIMHọc viên tại Anh ngữ ZIM

Một số chuyên viên nghiên cứu và điều tra về nghành giáo dục cho rằng thời gian thích hợp để học IELTS sẽ xê dịch trong khoảng chừng 12 – 13 tuổi ( lớp 6 – 7 ). Vì đây thời gian các bạn đang trong quy trình hình thành tính cách và rèn luyện tư duy cho não bộ. Học IELTS sẽ mang lại cho các bạn sự tự tin, năng lực thuyết trình hay và cách lý luận ngặt nghèo. Đây chính là những phẩm chất rất cần cho sự tăng trưởng tương lai của bạn .

Related Posts

About The Author

Add Comment