Cách tính điểm n2 mới nhất

Bài viết ” Cách tính điểm n2 mới nhất” thuộc chủ đề ” Tổng hợp” đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào !!! Hôm nay, hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu ”Cách tính điểm n2 mới nhất” trong bài viết dưới đây nhé !!!

Video Chiến thuật N2: Chiến thuật thấu hiểu đề thi JLPT N2 (P1) – N2 SILVER WEEK

CÁCH TÍNH ĐIỂM THI JLPT N1

Phần kiến thức ngôn ngữ
Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 - N1 chi tiết

Phần kiến thức đọc hiểu

Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 - N1 chi tiết
Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 - N1 chi tiết

Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N1

 • Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180 điểm)
 • Điểm kiến thức ngôn ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
 • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
 • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
Để có thể tự tin thi tuyển JLPT tìm hiểu ngay trung tâm tiếng Nhật chuyên sâu ONiGiRi TẠI ĐÂY

CÁCH TÍNH ĐIỂM THI JLPT N2

Xem thêm:
Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 - N1 chi tiết
TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐÁNH GIÁ * Đọc– Có thể đọc văn bản rõ ràng, hiểu nội dung như bài viết, bài báo, ghi chú giải thích, nhận xét đơn giản … về các chủ đề khác nhau. – Bạn có thể đọc các bài viết về các chủ đề phổ biến, hiểu được luồng câu chuyện và biểu thức.* Lắng nghe – Lắng nghe các tình huống hàng ngày và các bài diễn văn tự nhiên trong các tình huống khác nhau như hội thoại, tin tức, lưu lượng câu chuyện, nội dung, mối quan hệ giữa các nhân vật,. Cách tính điểm
 • Điểm cho GOI-N2 (tham khảo)
Mondai 1: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 4: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 6: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm
 • Quy mô cho BUNPO-N2 (tham khảo)
Mondai 7: 12 điểm * 1 điểm = 12 điểm Mondai 8: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 9: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Các điểm chung của phần 文 文 文: 59 điểm
 •  Điểm cho phần DOKKAI-N2 (tham khảo)
Mondai 10: 5 câu * 3 điểm = 15 điểm Mondai 11: 9 điểm * 2 điểm = 18 điểm Mondai 12: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm Mondai 13: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm Mondai 14: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm Các điểm chung của phần 文 文: 59 điểm
 • Quy mô cho CHOUKAI-N2 (tham chiếu)
Mondai 1: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm Mondai 3: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm Mondai 4: 12 điểm * 1 điểm = 12 điểm Mondai 5: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm >>> Làm Thế Nào Để Biết “Ôn Thi tiếng Nhật N2 trong Bao Lâu Là Đủ?” Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N2
 • Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
 • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
 • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
 • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

CÁCH TÍNH ĐIỂM THI JLPT N3

Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 - N1 chi tiết
 • Điểm cho GOI -N3 (tham khảo)
Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm
 • Quy mô cho BUNPO-N3 (tham khảo)
Mondai 1: 13 điểm * 1 điểm = 13 điểm Mondai2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Tổng điểm GOI + BUNPO = 58 điểm
 • Điểm cho phần DOKKAI-N3 (tham khảo)
Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm Mondai 5: 6 điểm * 4 điểm = 24 điểm Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm Tổng điểm:  60 điểm
 • Quy mô cho CHOUKAI-N3 (tham chiếu)
Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm Mondai 3: 3 câu * 3 điểm = 9 điểm Mondai 4: 4 điểm * 3 điểm = 12 điểm Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm Tổng số điểm CHOUKAI: 60 điểm

Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N3

 • Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180 điểm)
 • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
 • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
 • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

 CÁCH TÍNH ĐIỂM THI JLPT N4

Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 - N1 chi tiết
 • Điểm cho GOI -N4 (tham khảo)
Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm
 • Quy mô cho BUNPO-N4 (tham khảo)
Mondai 1: 13 điểm * 1 điểm = 13 điểm Mondai2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Tổng điểm GOI + BUNPO = 58 điểm
 • Điểm cho phần DOKKAI-N4 (tham khảo)
Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm Mondai 5: 6 điểm * 4 điểm = 24 điểm Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm Tổng điểm:  60 điểm
 • Quy mô cho CHOUKAI-N4 (tham chiếu)
Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm Mondai 3: 3 câu * 3 điểm = 9 điểm Mondai 4: 4 điểm * 3 điểm = 12 điểm Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm Tổng số điểm CHOUKAI: 60 điểm

Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N4

 • Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
 • Điểm kiến thức Ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120 điểm)
 • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

CÁCH TÍNH ĐIỂM THI JLPT N5

Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 - N1 chi tiết
 • Điểm cho GOI -N5 (tham khảo)
Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm
 • Quy mô cho BUNPO-N5 (tham khảo)
Mondai 1: 13 điểm * 1 điểm = 13 điểm Mondai2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm Tổng điểm GOI + BUNPO = 58 điểm
 • Điểm cho phần DOKKAI-N5 (tham khảo)
Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm Mondai 5: 6 điểm * 4 điểm = 24 điểm Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm Tổng điểm:  60 điểm
 • Quy mô cho CHOUKAI-N5 (tham chiếu)
Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm Mondai 3: 3 câu * 3 điểm = 9 điểm Mondai 4: 4 điểm * 3 điểm = 12 điểm Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm Tổng số điểm CHOUKAI: 60 điểm

Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N5

 • Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180 điểm)
 • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120 điểm)
 • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

Kết quả thi sẽ được công bố sau 1 tháng nên bạn cần chú ý nhé.

Các Câu Hỏi Cách tính điểm n2 mới nhất

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Cách tính điểm n2 mới nhất” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Cách tính điểm n2 mới nhất” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Cách tính điểm n2 mới nhất” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Cách tính điểm n2 mới nhất” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Cách tính điểm n2 mới nhất

Cách tính điểm,cấu trúc đề thi JLPT tháng 12/2021 trình độ N5-N1

Source: https://hoasenhomes.vn Category: Ý Nghĩa Con Số

Cụm từ khóa : cách tính điểm jlpt n2 cách tính điểm n2 thang điểm n2 thang n2 thang điểm jlpt n2 cách tính điểm thi n2 cách tính điểm thi jlpt n2 tính điểm n2 thi n2 bao nhiêu điểm thì đỗ n2 bao nhiêu điểm thì đỗ điểm đỗ n2 điểm liệt jlpt cách tính điểm n3

Related Posts

About The Author

Add Comment