Cách tính điểm thi JLPT N3 – Nhật Ngữ Hướng Minh

Kỳ thi năng lượng tiếng Nhật JLPT được tổ chức triển khai một năm hai lần vào tháng 7 và tháng 12 đã trở nên quá quen thuộc với tất cả chúng ta. Hầu hết tất cả chúng ta đều luyện thi tiếng Nhật để lấy chứng từ tiếng Nhật. Trong những bài viết trước Nhật Ngữ Hướng Minh đã gửi đến bạn cấu trúc của đề thi JLPT và trong khuôn khổ bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến bạn Cách tính điểm thi JLPT N3 cũng như điểm đổ điểm liệt N3 để các bạn hoàn toàn có thể tự tính sau khi kỳ thi đã kết thúc .

Điểm cho GOI – N3 (tham khảo)

Xem thêm: Mondai 1 : 8 câu * 1 điểm = 8 điểmMondai 2 : 6 câu * 1 điểm = 6 điểm Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm Mondai 4 : 5 câu * 1 điểm = 5 điểmMondai 5 : 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Quy mô cho BUNPO – N3 (tham khảo)

Mondai 1 : 13 điểm * 1 điểm = 13 điểmMondai2 : 5 câu * 1 điểm = 5 điểmMondai 3 : 5 câu * 1 điểm = 5 điểmTổng điểm GOI + BUNPO = 58 điểm

Điểm cho phần DOKKAI – N3 (tham khảo)

Mondai 4 : 4 câu * 3 điểm = 12 điểmMondai 5 : 6 điểm * 4 điểm = 24 điểmMondai 6 : 4 câu * 4 điểm = 16 điểm Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm Tổng điểm : 60 điểm

Quy mô cho CHOUKAI – N3 (tham chiếu)

Mondai 1 : 6 câu * 3 điểm = 18 điểmMondai 2 : 6 câu * 2 điểm = 12 điểmMondai 3 : 3 câu * 3 điểm = 9 điểmMondai 4 : 4 điểm * 3 điểm = 12 điểmMondai 5 : 9 câu * 1 điểm = 9 điểmTổng số điểm CHOUKAI : 60 điểmĐiểm của bạn đạt được = ( số điểm kiếm được : 56 ) x 60 Giả sử bạn làm đúng mỗi phần là X, Y, Z câu, thì chúng ta sẽ tính gần đúng theo công thức sau: <số câu=”” đúng=””> / <tổng câu=”” số=””> * <tổng 60=”” tức=”” điểm,=””> Kiến thức ngôn ngữ: (X / 58) * 60 Đọc hiểu: (Y / 16) * 60 Nghe hiểu: (Z / 28) * 60</tổng></tổng></số> Tổng điểm của JLPT N3 là 180 điểm. Điểm đỗ là 95 điểm, điểm thành phần tối thiểu như sau :
  • Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp: 19 điểm
  • Đọc hiểu: 19 điểm
  • Nghe hiểu: 19 điểm
Với cách tính điểm như trên chắc các bạn đã hoàn toàn có thể tự tính ra điểm số JLPT vừa qua của mình rồi đúng không nào. Nhật Ngữ Hướng Minh chúc bạn có một điểm số thật tốt nhé .Tham khảo các khóa luyện thi JLPT tại Hướng Minh .

Related Posts

About The Author

Add Comment