Cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ Hướng dẫn tính điểm học phần – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Bạn đang băn khoăn về cách tính điểm cho từng môn học của mình? Điểm môn học bao nhiêu là đạt, bao nhiêu là không đạt. Hiểu rõ được điều đó, trong bài viết dưới đây THPT Sóc Trăng sẽ giới thiệu đến các bạn Cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ.


Trong đào tạo và giảng dạy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ, người ta vận dụng các thang điểm nhìn nhận tác dụng học tập ( gồm thang điểm 10, thang điểm chữ A, B, C, D, F và thang điểm 4 ). Đây là mạng lưới hệ thống thang điểm rất khoa học, đ ­ ­ ược các trư ­ ­ ờng ĐH số 1 trên quốc tế vận dụng và đây cũng là tiêu chuẩn để nhìn nhận quy trình giảng dạy theo hình thức tín chỉ.

Cách tính điểm trung bình tích lũy hệ 4

1. Tín chỉ là gì ?

Là đại lượng xác định khối lượng kiến thức, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được trong 15 giờ tín chỉ. Theo đó tín chỉ là đại lượng đo thời lượng học tập của sinh viên, được phân thành ba loại theo các hình thức dạy – học và được xác định như sau:

Bạn đang xem : Cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ Hướng dẫn tính điểm học phần

 • Một giờ tín chỉ lên lớp bằng 01 tiết lên lớp và 02 tiết tự học
 • Một giờ tín chỉ thực hành bằng 02 tiết thực hành và 01 tiết tự học
 • Một giờ tín chỉ tự học bắt buộc bằng 03 tiết tự học bắt buộc nhưng được kiểm tra đánh giá.

Giá tiền học phí trên mỗi tín chỉ sẽ tùy thuộc và mỗi trường ĐH, có trường thấp và có trường lại cao các bạn nhé .

2. Điểm tích góp là gì ?

Điểm tích góp là điểm trung bình chung toàn bộ các môn học trong cả khóa học của mình. Thích gọi thế cho mới thôi chứ cũng tương tự như như điểm trung bình cả năm của các bạn khi còn học viên đấy .

3. Cách tính điểm trung bình tích lũy

A=frac{sum_{i=1}^{n} a_{i} * n_{i}}{sum_{i=1}^{n} n_{i}}

Trong đó

 • “A” chính là số điểm trung bình chung các môn của mỗi học kỳ, hoặc A cũng có thể là điểm trung bình tích lũy.
 • “i” chính là số thứ tự của các môn học trong chương trình học.
 • “ai” chính là điểm trung bình của môn học thứ “i”.
 • “ni” là kí hiệu của số tín chỉ của môn học thứ “i” đó.
 • “n” chính là tổng toàn bộ các môn học được học trong học kỳ đó hoặc tổng toàn bộ tất cả các môn học đã được tích lũy.

4. Cách quy đổi điểm thang điểm hệ 4 và xếp loại học phần

– Thông thường, theo thang điểm 10 nếu sinh viên có điểm tích góp dưới 4,0 sẽ học lại hoặc thi lại học phần đó. Việc này do tùy trường quyết định hành động số lần thi lại của sinh viên hoặc sẽ học lại môn học đó mà không được thi lại .

 • Từ 4.0 – dưới 5.0 được quy sang điểm chữ là D và theo hệ số 4 sẽ được 1.0.
 • Từ 5.0 đến dưới 5.5 quy sang điểm chữ là D+ và hệ số 4 là 1.5.
 • Từ 5.5 đến dưới 6.5 quy sang điểm chữ là C và hệ số 4 là 2.0
 • Từ 6.5 đến dưới 7.0 quy sang điểm chữ là C+ và hệ số 4 là 2.5.
 • Từ 7.0 đến dưới 8.0 quy sang điểm chữ là B và hệ số 4 là 3.0
 • Từ 8.0 đến dưới 8.5 quy sang điểm chữ là B+ và hệ số 4 là 3.5.
 • Từ 8.5 đến dưới 9.0 quy sang điểm chữ là A và hệ số 4 là 3.7.
 • Từ 9.0 trở lên quy sang điểm chữ là A+ và hệ số 4 là 4.0.
Mọi Người Cũng Xem   cách tải truyện trên wattpad về máy tính 2018

( Tùy thuộc vào mỗi trường ĐH sẽ có thêm mức điểm C +, B +, A + nhưng đại đa số các trường đều quy đổi điểm như điểm chúng tôi đưa ra ) .
– Sau mỗi học kỳ và sau khi tích góp đủ số tín, địa thế căn cứ vào điểm trung bình chung tích góp, học lực của sinh viên được xếp thành các loại sau :

 • Xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;
 • Giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;
 • Khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;
 • Trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49;
 • Yếu: Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00 nhưng chưa thuộc trường hợp bị buộc thôi học.

Từ cách tính đó ta có bảng đơn cử sau

Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm 4
Điểm chữ Điểm số
Đạt
( được tích góp )
Giỏi 8,5 → 10 A 4,0
Khá 7,8 → 8,4 B+ 3,5
7,0 → 7,7 B 3,0
Trung bình 6,3 → 6,9 C+ 2,5
5,5 → 6,2 C 2,0
Trung bình yếu 4,8 → 5,4 D+ 1,5
4,0 → 4,7 D 1,0
Không đạt Kém 3,0 → 3,9 F+ 0,5
0,0 → 2,9 F 0,0

Cách quy ra hệ điểm chữ A, B +, B, C +, C, D +, D và F của một số ít trường ĐH ở nước ta lúc bấy giờ rất hài hòa và hợp lý, vì cách quy đổi này hạn chế tối đa khoảng cách quá lớn giữa 2 mức điểm. Còn nếu như vận dụng thang điểm theo Quy chế 43 thì chưa phản ánh đúng lực học của SV .

Ví dụ, theo thang điểm chữ chưa được chia ra các mức thì 2 SV, một được 7,0/10 và một được 8,4/10 đều xếp cùng hạng B, mặc dù lực học của hai SV này rất khác nhau.

Với thang điểm chữ nhiều mức, SV được hưởng lợi nhiều hơn. Bên cạnh việc phân loại khách quan lực học của SV, thang điểm này còn cứu được nhiều SV khỏi rủi ro tiềm ẩn bị buộc thôi học hoặc không được công nhận tốt nghiệp .

Ví dụ, một SV trong quá trình học tập, có 50% số học phần đạt điểm D và 50% số học phần đạt điểm C. Theo thang điểm chữ chưa được chia ra các mức, SV này không đủ điều kiện tốt nghiệp, vì điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học mới chỉ 1,5. Nhưng áp dụng thang điểm chữ chia ra nhiều mức, với 50% số học phần đạt điểm D+ và 50% số học phần đạt điểm C+, SV đủ điều kiện tốt nghiệp, vì điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học là 2,0.

5. Thang điểm 4 là thang điểm nhìn nhận quy trình

Đánh giá học phần trong huấn luyện và đào tạo theo HTTC là nhìn nhận quy trình với điểm thi học phần, hoàn toàn có thể chỉ chiếm tỷ trọng 50 % tỷ trọng điểm học phần. Điều này làm cho SV phải học tập, kiểm tra, thực hành thực tế, thí nghiệm trong suốt học kỳ chứ không phải trông chờ vào hiệu quả của một kỳ thi đầy may rủi, nhưng có nhiều thời cơ không học mà hoàn toàn có thể đạt. Vì thế, điểm học phần không đạt phải học lại để nhìn nhận tổng thể điểm bộ phận và thi lại, chứ không hề đơn thuần tổ chức triển khai thi kết thúc học phần thêm lần 2 .

Mọi Người Cũng Xem   Bạn có biết: Các bài đăng Facebook tiết lộ phần lớn tính cách người dùng! - YouMed

6. Thang điểm 4 là thang điểm nhìn nhận sạch

Việc chuyển từ thang điểm 10 sang thang điểm chữ ( A, B, C, D, F ) nhằm mục đích phân loại tác dụng kiểm học, phân thành các mức độ nhìn nhận và pháp luật thế nào là điểm đạt và không đạt. Thang điểm chữ này mang đặc thù thang điểm trung gian. Tiếp theo, lại chuyển từ thang điểm chữ sang thang điểm 4, ta l ­ ­ ưu ý điểm F. Điểm F trong thang điểm 10 có giá trị từ 0 đến 3,9 như ­ ­ ng với thang điểm 4 thì chỉ có giá trị 0. Nh ­ ­ ưng giá trị 0 này vẫn tham gia vào tính điểm trung bình chung học kỳ. Đây chính là thực chất giảng dạy sạch của HTTC ( nó không đồng ý bất kỳ một hiệu quả nào d ­ ­ ưới 4 của thang điểm 10 ) .

7. Quy định về điểm thi, bảo vệ khóa luận trực tuyến

Với hình thức nhìn nhận trực tuyến ( thi trực tuyến ), khi vận dụng phải bảo vệ trung thực, công minh và khách quan như nhìn nhận trực tiếp, đồng thời góp phần không quá 50 % trọng số điểm học phần .
Riêng việc tổ chức triển khai bảo vệ và nhìn nhận đồ án, khóa luận được triển khai trực tuyến với trọng số cao hơn khi phân phối thêm các điều kiện kèm theo sau đây :

 • Việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 3 thành viên;
 • Hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học;

Sinh viên bỏ thi phải nhận điểm 0

Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, nhìn nhận không có nguyên do chính đáng phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có nguyên do chính đáng được dự thi, nhìn nhận ở một đợt khác và được tính điểm lần đầu .

8. Cách tính điểm và xếp loại học lực ĐH từ 03/5/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành Quy chế đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH mới tại Thông tư số 08/2021 / TT-BGDĐT. Theo đó, từ ngày 03/5/2021, khi Thông tư này chính thức có hiệu lực hiện hành, sinh viên ĐH sẽ vận dụng các lao lý về xếp loại học lực như sau .

1. Đánh giá điểm học phần

Điều 9 Quy chế huấn luyện và đào tạo trình độ ĐH pháp luật về cách nhìn nhận và tính điểm học phần như sau :

Các điểm thành phần tính theo thang điểm 10

Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành phần, đối với các học phần có khối lượng nhỏ hơn 02 tín chỉ có thể chỉ có một điểm đánh giá. Các điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10.

Phương pháp nhìn nhận, hình thức nhìn nhận và trọng số của mỗi điểm thành phần được lao lý trong đề cương chi tiết cụ thể của mỗi học phần .

Quy định về điểm thi, bảo vệ khóa luận trực tuyến

Với hình thức nhìn nhận trực tuyến ( thi trực tuyến ), khi vận dụng phải bảo vệ trung thực, công minh và khách quan như nhìn nhận trực tiếp, đồng thời góp phần không quá 50 % trọng số điểm học phần .
Riêng việc tổ chức triển khai bảo vệ và nhìn nhận đồ án, khóa luận được triển khai trực tuyến với trọng số cao hơn khi cung ứng thêm các điều kiện kèm theo sau đây :
– Việc nhìn nhận được triển khai trải qua một hội đồng trình độ gồm tối thiểu 3 thành viên ;
– Hình thức bảo vệ và nhìn nhận trực tuyến được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học ;
– Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm khá đầy đủ và tàng trữ .

Mọi Người Cũng Xem   Trắc nghiệm tính cách khi yêu

Sinh viên bỏ thi phải nhận điểm 0

Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, nhìn nhận không có nguyên do chính đáng phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có nguyên do chính đáng được dự thi, nhìn nhận ở một đợt khác và được tính điểm lần đầu .

Cách tính và quy đổi điểm học phần

Điểm học phần được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng, được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ .
– Loại đạt có phân mức, vận dụng cho các học phần được tính vào điểm trung bình học tập, gồm có :

 • A: từ 8,5 đến 10,0;
 • B: từ 7,0 đến 8,4;
 • C: từ 5,5 đến 6,9;
 • D: từ 4,0 đến 5,4.

– Với các môn không tính vào điểm trung bình, không phân mức, nhu yếu đạt P. từ : 5,0 trở lên .
– Loại không đạt F : dưới 4,0 .
– Một số trường hợp đặc biệt quan trọng sử dụng các điểm chữ xếp loại, không được tính vào điểm trung bình học tập :
I : Điểm chưa hoàn thành xong do được phép hoãn thi, kiểm tra ;
X : Điểm chưa hoàn thành xong do chưa đủ tài liệu ;
R : Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ .

2. Cách tính và quy đổi điểm trung bình học kỳ, năm học

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Quy chế huấn luyện và đào tạo trình độ ĐH, để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số như dưới đây :

 • – A quy đổi thành 4;
 • – B quy đổi thành 3;
 • – C quy đổi thành 2;
 • – D quy đổi thành 1;
 • – F quy đổi thành 0.

Những điểm chữ không thuộc một trong các trường hợp trên thì không được tính vào các điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc tích góp. Những học phần không nằm trong nhu yếu của chương trình giảng dạy không được tính vào các tiêu chuẩn nhìn nhận tác dụng học tập của sinh viên .

Như vậy, đối với các trường áp dụng quy đổi điểm trung bình của học sinh theo thang điểm 4, sinh viên sẽ xét điểm thành phần và điểm trung bình học phần theo thang điểm 10, sau đó xếp loại học phần bằng điểm chữ và quy đổi tương ứng ra điểm thang 4 để tính điểm trung bình học kỳ, cả năm.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 10 cũng quy định, với các cơ sở đào tạo đang đào tạo theo niên chế và sử dụng thang điểm 10 thì tính các điểm trung bình dựa trên điểm học phần theo thang điểm 10, không quy đổi các điểm chữ về thang điểm.

3. Cách xếp loại học lực đại học

Tại khoản 5 Điều 10 Quy chế huấn luyện và đào tạo ĐH pháp luật, sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy như sau :

Theo thang điểm 4:

 • Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc;
 • Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi;
 • Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá;
 • Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình;
 • Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu;
 • Dưới 1,0: Kém.

Theo thang điểm 10:

 • Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc;
 • Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi;
 • Từ 7,0 đến cận 8,0: Khá;
 • Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình;
 • Từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu;
 • Dưới 4,0: Kém.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Biểu mẫu giáo dục

Related Posts

About The Author

Add Comment